SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

SCHEIDEN; MENGEN

 

              Aantekeningen

 

              De volgende Aantekeningen zijn bedoeld als ondersteuning in het gebruik van dit gedeelte van het klassificatieschema; zij moeten niet worden gelezen als enigerlei aanpassing van de bestaande uitwerking.

(1)        In deze subsectie wordt de scheiding van verschillende materialen, bijv. van verschillend materiaal of verschillende afmeting of toestand, voornamelijk gevonden in de volgende subklassen:

B01D

B03B, B03C, B03D

B04B, B04C

B07B, B07C

              (2)      De classificatiekenmerken van deze subklassen zijn:

                        (i)       de fysische toestand van het te scheiden materiaal;

                        (ii)      het principe van het gebruikte proces;

                        (iii)     bijzondere soorten apparatuur.

                        De eerste van deze kenmerken omvat zes verschillende aspecten, samengesteld in drie groepen:

(a)        vloeistof/vloeistof, vloeistof/gas, of gas/gas;

(b)        vast/vloeistof, of vast/gas;

(c)        vast/vast.

                        Deze subklassen moeten worden gebruikt in overeenstemming met de volgende algemene regels:

                        -        B01Dis de meest algemene klasse voorzover het een andere scheiding dan vaste stof uit vaste stof betreft.

                        -        Apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof valt onder B03B, als het betreffende proces wordt beschouwd als equivalent van “wassen” in de zin van de mijnbouwtechniek, zelfs als dergelijke apparatuur pneumatisch is, met name pneumatische tafels of jigs. Zeven op zich vallen niet onder deze subklasse maar worden geklasseerd in B07B, zelfs als zij worden gebruikt in een nat proces. Alle andere apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof met betrekking tot droge methoden worden geklasseerd in B07B.

                        -        Als de scheiding plaatsvindt als resultaat van de detectie of meting van enig kenmerk van te sorteren materiaal of artikelen, wordt geklasseerd in B07C.

                        -        Er moet worden opgemerkt dat de scheiding van isotopen van hetzelfde chemische element valt onder B01D 59/00, welk proces of apparatuur ook wordt toegepast.

 

B 03        SCHEIDEN VAN VASTE MATERIALEN WAARBIJ GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN VLOEISTOFFEN OF VAN PNEUMATISCHE TAFELS OF DEINTAFELS; MAGNETISCH OF ELEKTROSTATISCH AFSCHEIDEN VAN VASTE MATERIALEN EN VASTE MATERIALEN OF FLUĻDA; SCHEIDEN DOOR ELEKTRISCHE HOOGSPANNINGSVELDEN [5,11]

 

B 03 D    FLOTEREN; ONDERSCHEIDEND BEZINKEN OF SEDIMENTEREN (in combinatie met het op andere wijze scheiden van vaste stoffen B03B; scheiden door drijven en bezinken B03B 5/28) [11]

 

B 03 D       1/00                   Floteren [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In de groepen B03D 1/001 tot B03D 1/018 wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, d.w.z. op elk hiėrarchisch niveau, tenzij anders staat vermeld. [5,15]

              (2)      In de groepen B03D 1/001 tot B03D 1/018 is het gewenst de toepasselijke indexcode(s) van elk van de groepen B03D 101/00 of B03D 103/00 toe te voegen. [5]

 

B 03 D        1/001                 .    Flotatiemiddelen [5,11]

B 03 D        1/002                 .    .    Anorganische verbindingen [5]

B 03 D        1/004                 .    .    Organische verbindingen [5]

B 03 D        1/006                 .    .    .    Koolwaterstoffen [5]

B 03 D        1/008                 .    .    .    met zuurstof [5]

B 03 D        1/01                  .    .    .    met stikstof [5]

B 03 D        1/012                 .    .    .    met zwavel [5]

B 03 D        1/014                 .    .    .    met fosfor [5]

B 03 D        1/016                 .    .    .    Macromoleculaire verbindingen [5]

B 03 D        1/018                 .  . Mengsels van anorganische en organische verbindingen [5]

B 03 D        1/02                  .    Schuimflotatieprocessen

B 03 D        1/04                  .  . door het variėren van de atmosferische druk in de omgeving

B 03 D        1/06                  .    .    onderscheidend

B 03 D        1/08                  .    Aansluitend behandelen van het geconcentreerde product [11]

B 03 D        1/10                  .  . Verwijderen van aanhechtende vloeistof van gescheiden materialen [11]

B 03 D        1/12                  .    Terugwinnen van middelen

B 03 D        1/14                  .    Flotatiemachines (inrichtingen voor het toevoeren van afgepaste hoeveelheden reagens B01J 4/02) [11]

B 03 D        1/16                  .    .    met waaiers; Onderbeluchtingsmachines

B 03 D        1/18                  .    .    .    zonder luchttoevoer

B 03 D        1/20                  .    .    .    met inwendige luchtpompen

B 03 D        1/22                  .    .    .    met uitwendige blazers

B 03 D        1/24                  .    .    pneumatisch

B 03 D        1/26                  .    .    .    Luchtliftmachines

 

B 03 D        3/00                  Onderscheidend bezinken of sedimenteren

B 03 D        3/02                  .    Coaguleren

B 03 D        3/04                  .    .    ondersteund door trillingen

B 03 D        3/06                  .    Uitvlokken

 

Indexschema in samenhang met groep B03D 1/001, met betrekking tot de veroorzaakte effecten en de behandelde materialen. [5]

 

B 03 D    101/00                   Specifieke effecten die worden veroorzaakt door de flotatiemiddelen [5]

B 03 D    101/02                   .    Collectoren [5]

B 03 D    101/04                   .    Schuimvormers [5]

B 03 D    101/06                   .    Onderdrukkers [5]

 

B 03 D    103/00                   Specifieke materialen die worden behandeld met de flotatiemiddelen [5]

B 03 D    103/02                   .    Ertsen [5]

B 03 D    103/04                   .    .    Niet-sulfide ertsen [5]

B 03 D    103/06                   .    .    .    Fosfaatertsen [5]

B 03 D    103/08                   .    .    .    Koolertsen [5]

B 03 D    103/10                   .    .    .    Kaliumertsen [5]