SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

SCHEIDEN; MENGEN

 

              Aantekeningen

 

              De volgende Aantekeningen zijn bedoeld als ondersteuning in het gebruik van dit gedeelte van het klassificatieschema; zij moeten niet worden gelezen als enigerlei aanpassing van de bestaande uitwerking.

(1)        In deze subsectie wordt de scheiding van verschillende materialen, bijv. van verschillend materiaal of verschillende afmeting of toestand, voornamelijk gevonden in de volgende subklassen:

B01D

B03B, B03C, B03D

B04B, B04C

B07B, B07C

              (2)      De classificatiekenmerken van deze subklassen zijn:

                        (i)       de fysische toestand van het te scheiden materiaal;

                        (ii)      het principe van het gebruikte proces;

                        (iii)     bijzondere soorten apparatuur.

                        De eerste van deze kenmerken omvat zes verschillende aspecten, samengesteld in drie groepen:

(a)        vloeistof/vloeistof, vloeistof/gas, of gas/gas;

(b)        vast/vloeistof, of vast/gas;

(c)        vast/vast.

                        Deze subklassen moeten worden gebruikt in overeenstemming met de volgende algemene regels:

                        -        B01Dis de meest algemene klasse voorzover het een andere scheiding dan vaste stof uit vaste stof betreft.

                        -        Apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof valt onder B03B, als het betreffende proces wordt beschouwd als equivalent van “wassen” in de zin van de mijnbouwtechniek, zelfs als dergelijke apparatuur pneumatisch is, met name pneumatische tafels of jigs. Zeven op zich vallen niet onder deze subklasse maar worden geklasseerd in B07B, zelfs als zij worden gebruikt in een nat proces. Alle andere apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof met betrekking tot droge methoden worden geklasseerd in B07B.

                        -        Als de scheiding plaatsvindt als resultaat van de detectie of meting van enig kenmerk van te sorteren materiaal of artikelen, wordt geklasseerd in B07C.

                        -        Er moet worden opgemerkt dat de scheiding van isotopen van hetzelfde chemische element valt onder B01D 59/00, welk proces of apparatuur ook wordt toegepast.

 

B 04        CENTRIFUGAALAPPARATUUR OF CENTRIFUGAALMACHINES VOOR FYSISCHE OF CHEMISCHE PROCESSEN

 

B 04 B    CENTRIFUGES (trommelmolens met hoge rotatiesnelheid B02C 19/11 [12]

 

              Aantekening

 

              Onder deze subklasse vallen machines of apparatuur voor het scheiden, mengen, drogen, extraheren, zuiveren of soortgelijk behandelen, waarin centrifugaaleffecten worden opgewekt door roterende kuipen of andere rotoren. Daar waar bij dergelijke machines of apparatuur sprake is van pompeffecten, moeten die effecten op zich staan of de behandeling aanvullen.

 

Soorten centrifuges; Centrifuges die worden gekenmerkt door afvoermiddelen

 

B 04 B      1/00                    Centrifuges met roterende kuipen met vaste mantels voor het scheiden van in hoofdzaak vloeibare mengsels met of zonder vaste deeltjes

B 04 B      1/02                    .    zonder ingebrachte scheidingstussenwand

B 04 B      1/04                    .    met ingebrachte scheidingstussenwand

B 04 B      1/06                    .    .    cilindervormig

B 04 B      1/08                    .    .    kegelvormig

B 04 B      1/10                    .    met afvoeropeningen in het vlak van de grootste diameter van de kuip

B 04 B      1/12                    .    .    met een continue afvoer

B 04 B      1/14                    .    .    met een periodieke afvoer

B 04 B      1/16                    .    .    .    met afvoeropeningen die worden geregeld door de rotatiesnelheid van de kuip

B 04 B      1/18                    .    .    .    .    geregeld door de centrifugaalkracht van een hulpvloeistof

B 04 B      1/20                    .    waarbij vaste deeltjes uit de kuip worden afgevoerd door een transportschroef die coaxiaal aan de as van de kuip ligt en die roteert ten opzichte van de kuip

 

B 04 B      3/00                    Centrifuges met roterende kuipen waarin vaste deeltjes of lichamen worden gescheiden door centrifugaalkracht en het gelijktijdig zeven of filtreren

B 04 B      3/02                    .    waarbij vaste deeltjes uit de kuip worden afgevoerd door middelen die coaxiaal aan de as van de kuip liggen en die heen en weer bewegen, d.w.z. duwcentrifuges

B 04 B      3/04                    .    waarbij vaste deeltjes uit de kuip worden afgevoerd door een transportschroef die coaxiaal aan de as van de kuip ligt en die roteert ten opzichte van de kuip

B 04 B      3/06                    .    waarbij vaste deeltjes worden afgevoerd door het laten trillen van de kuip

B 04 B      3/08                    .    waarbij vaste deeltjes worden afgevoerd via kuipwanden in de vorm van eindloze banden

 

B 04 B      5/00                    Andere centrifuges

B 04 B      5/02                    .    Centrifuges die bestaan uit meerdere gescheiden kuipen die roteren om een as die tussen de kuipen ligt

B 04 B      5/04                    .    Apparatuur met radiale kamers voor het scheiden van in hoofdzaak vloeibare mengsels, bijv. butyrometers

B 04 B      5/06                    .    Centrifugaalapparatuur met tegenstroom

B 04 B      5/08                    .    Centrifuges voor het scheiden van in hoofdzaak gasvormige mengsels

B 04 B      5/10                    .    Centrifuges die zijn gecombineerd met andere apparatuur, bijv. elektrostatische scheiders; Installaties of systemen van diverse centrifuges (B04B 5/12 heeft voorrang) [2,12]

B 04 B      5/12                    .    Centrifuges waarin andere rotoren dan kuipen centrifugaaleffecten opwekken in stilstaande containers

 

Elementen; Accessoires

 

B 04 B      7/00                    Elementen van centrifuges (aandrijvingen B04B 9/00; accessoires of inrichtingen voor het toevoeren, beladen of afvoeren B04B 11/00)

B 04 B      7/02                    .    Behuizingen; Deksels [12]

B 04 B      7/04                    .    .    Behuizingen die belading mogelijk maken

B 04 B      7/06                    .    .    Veiligheidsinrichtingen

B 04 B      7/08                    .    Roterende kuipen [12]

B 04 B      7/10                    .    .    Kuipen voor het vormen van vaste stoffen

B 04 B      7/12                    .    .    Inzetstukken, bijv. pantserplaten

B 04 B      7/14                    .    .    .    voor scheidingswanden met een kegelvorm

B 04 B      7/16                    .    .    .    Zeven of filters [12]

B 04 B      7/18                    .    .    gevormd of gecoat met zeefelementen of filterelementen [12]

 

B 04 B      9/00                    Speciaal ontworpen aandrijvingen voor centrifuges; Opstelling of plaatsing van tussendrijfwerken; Ophangen of balanceren van roterende kuipen

B 04 B      9/02                    .    Elektromotoraandrijvingen

B 04 B      9/04                    .    .    Directe aandrijving

B 04 B      9/06                    .    Fluďdumaandrijving

B 04 B      9/08                    .    Opstelling of plaatsing van tussendrijfwerken

B 04 B      9/10                    .    Regelen van de aandrijving; Regelen van de snelheid

B 04 B      9/12                    .    Ophangen van roterende kuipen

B 04 B      9/14                    .    Balanceren van roterende kuipen [12]

 

B 04 B    11/00                   Toevoeren aan, beladen of vullen van of afvoeren uit kuipen (B04B 1/00, B04B 3/00 en B04B 7/04 hebben voorrang)

B 04 B    11/02                   .    Continu toevoeren of afvoeren; Regelvoorzieningen daarvoor

B 04 B    11/04                   .    Periodiek toevoeren of afvoeren; Regelvoorzieningen daarvoor

B 04 B    11/05                   .    .    Afvoeren aan de onderzijde

B 04 B    11/06                   .    Opstelling van verdeelmiddelen of verzamelmiddelen in centrifuges

B 04 B    11/08                   .    Afstrijkers of schrapers voor het afvoeren

 

B 04 B    13/00                   Speciaal ontworpen regelvoorzieningen voor centrifuges; Programmabesturing van centrifuges (regelvoorzieningen voor het toevoeren, beladen of afvoeren B04B 11/00)

 

B 04 B    15/00                   Andere accessoires voor centrifuges

B 04 B    15/02                   .    voor het koelen of verwarmen of voor warmte-isolatie

B 04 B    15/04                   .    voor het onderdrukken van de vorming van schuim

B 04 B    15/06                   .    voor het reinigen van kuipen, filters, zeven, inzetstukken en dergelijke

B 04 B    15/08                   .    voor het ventileren of voor het produceren van een vacuüm in de centrifuge

B 04 B    15/10                   .    voor het vormen van een filterlaag in de roterende kuip

B 04 B    15/12                   .    voor het drogen of wassen van de afgescheiden vaste deeltjes