SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

SCHEIDEN; MENGEN

 

              Aantekeningen

 

              De volgende Aantekeningen zijn bedoeld als ondersteuning in het gebruik van dit gedeelte van het klassificatieschema; zij moeten niet worden gelezen als enigerlei aanpassing van de bestaande uitwerking.

(1)        In deze subsectie wordt de scheiding van verschillende materialen, bijv. van verschillend materiaal of verschillende afmeting of toestand, voornamelijk gevonden in de volgende subklassen:

B01D

B03B, B03C, B03D

B04B, B04C

B07B, B07C

              (2)      De classificatiekenmerken van deze subklassen zijn:

                        (i)       de fysische toestand van het te scheiden materiaal;

                        (ii)      het principe van het gebruikte proces;

                        (iii)     bijzondere soorten apparatuur.

                        De eerste van deze kenmerken omvat zes verschillende aspecten, samengesteld in drie groepen:

(a)        vloeistof/vloeistof, vloeistof/gas, of gas/gas;

(b)        vast/vloeistof, of vast/gas;

(c)        vast/vast.

                        Deze subklassen moeten worden gebruikt in overeenstemming met de volgende algemene regels:

                        -        B01Dis de meest algemene klasse voorzover het een andere scheiding dan vaste stof uit vaste stof betreft.

                        -        Apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof valt onder B03B, als het betreffende proces wordt beschouwd als equivalent van “wassen” in de zin van de mijnbouwtechniek, zelfs als dergelijke apparatuur pneumatisch is, met name pneumatische tafels of jigs. Zeven op zich vallen niet onder deze subklasse maar worden geklasseerd in B07B, zelfs als zij worden gebruikt in een nat proces. Alle andere apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof met betrekking tot droge methoden worden geklasseerd in B07B.

                        -        Als de scheiding plaatsvindt als resultaat van de detectie of meting van enig kenmerk van te sorteren materiaal of artikelen, wordt geklasseerd in B07C.

                        -        Er moet worden opgemerkt dat de scheiding van isotopen van hetzelfde chemische element valt onder B01D 59/00, welk proces of apparatuur ook wordt toegepast.

 

B 05       VERSPROEIEN OF VERNEVELEN IN HET ALGEMEEN; AANBRENGEN VAN VLOEISTOFFEN OF ANDERE VLOEIBARE MATERIALEN OP OPPERVLAKKEN IN HET ALGEMEEN [2,11]

 

B 05 C    APPARATUUR IN HET ALGEMEEN VOOR HET AANBRENGEN VAN VLOEISTOFFEN OF ANDERE VLOEIBARE MATERIALEN OP OPPERVLAKKEN (sproei-apparatuur, vernevelapparatuur en sproeiers B05B; installaties voor het aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen op objecten door elektrostatisch sproeien B05B 5/08) [2,12]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse valt apparatuur of handgereedschap in het algemeen voor het aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen op een oppervlak of een deel daarvan door een mechanische of fysische methode, bij specifieke apparatuur voor het verkrijgen van een gelijkmatige spreiding van vloeistoffen of andere vloeibare materialen over een oppervlak. [2]

              (2)      Handgereedschap of apparatuur gebruikmakend van handgereedschap worden geklasseerd in de groep B05C 17/00. [9]

 

B 05 C      1/00                    Apparatuur waarin vloeistof of een ander vloeibaar materiaal wordt aangebracht op het oppervlak van het werk door contact met een lichaam dat de vloeistof of een ander vloeibaar materiaal draagt, bijv. een poreus lichaam dat is beladen met een vloeistof die als een coating moet worden aangebracht (B05C 5/02, B05C 7/00 en B05C 19/00 hebben voorrang) [2,9]

B 05 C      1/02                    .    voor het aanbrengen van vloeistof of een ander vloeiend materiaal op aparte artikelen

B 05 C      1/04                    .    voor het aanbrengen van vloeistof of een ander vloeiend materiaal op werkstukken met een oneindige lengte

B 05 C      1/06                    .    .    door wrijfcontact, bijv. met borstels of kussens

B 05 C      1/08                    .    .    gebruikmakend van een roller [2]

B 05 C      1/10                    .    .    .    waarbij de vloeistof of ander vloeibaar materiaal wordt toegevoerd van binnen uit de roller

B 05 C      1/12                    .    .    .    waarbij het werk wordt toegevoerd rond de roller (B05C 1/10 heeft voorrang)

B 05 C      1/14                    .    .    gebruikmakend van een loopband [2]

B 05 C      1/16                    .    .    op alleen specifieke delen van het werk

 

B 05 C      3/00                    Apparatuur waarin het werk in contact wordt gebracht met een grote hoeveelheid vloeistof of ander vloeibaar materiaal (B05C 19/00 heeft voorrang) [2,9]

B 05 C      3/02                    .    waarbij het werk wordt ondergedompeld in de vloeistof of ander vloeiend materiaal

B 05 C      3/04                    .    .    met een speciale voorziening voor het in beroering brengen van het werk of van de vloeistof of ander vloeibaar materiaal

B 05 C      3/05                    .    .    .    door het aanbrengen van trillingen daarop

B 05 C      3/08                    .    .    .    waarbij het werk en de vloeistof of een ander vloeibaar materiaal samen in beroering worden gebracht in een container, bijv. door tuimelen (B05C 3/05 heeft voorrang)

B 05 C      3/09                    .    .    voor het behandelen van aparte artikelen

B 05 C      3/10                    .    .    .    waarbij de artikelen worden voortbewogen door de vloeistof of ander vloeibaar materiaal [12]

B 05 C      3/109                  .    .    .    Laten passeren van vloeistoffen of andere vloeibare materialen in of door ruimten die stilstaande artikelen bevatten

B 05 C      3/12                    .    .    voor het behandelen van werk met een oneindige lengte

B 05 C      3/132                  .    .    .    ondersteund door transportmiddelen

B 05 C      3/15                    .    .    .    niet ondersteund door transportmiddelen [12]

B 05 C      3/152                  .    .    .    .    waarbij het werk zigzaggewijs over walsen loopt

B 05 C      3/172                  .    .    .    .    in eindloze vorm

B 05 C      3/18                    .    slechts aan één zijde van een werkstuk in contact komend met de vloeistof of ander vloeibaar materiaal (B05C 3/02 heeft voorrang) [2]

B 05 C      3/20                    .    voor het aanbrengen van vloeistof of ander vloeibaar materiaal op alleen specifieke delen van het werk (B05C 3/02 heeft voorrang) [2]

 

B 05 C      5/00                    Apparatuur waarin vloeistof of ander vloeibaar materiaal wordt geworpen, uitgegoten of kan uitvloeien over het oppervlak van het werk (B05C 7/00 en B05C 19/00 hebben voorrang) [9,12]

B 05 C      5/02                    .    uit een uitlaatinrichting die in contact of nagenoeg in contact staat met het werk (B05C 5/04 heeft voorrang) [3]

B 05 C      5/04                    .    waarbij de vloeistof of een ander vloeibaar materiaal in vaste toestand aan de apparatuur wordt toegevoerd en wordt versmolten vóór het aanbrengen [3]

 

B 05 C      7/00                    Speciaal ontworpen apparatuur voor het aanbrengen van vloeistof of ander vloeibaar materiaal op de binnenzijde van hol werk (B05C 19/00 heeft voorrang) [9]

B 05 C      7/02                    .    waarbij de vloeistof of ander vloeibaar materiaal wordt uitgeworpen

B 05 C      7/04                    .    waarbij de vloeistof of ander vloeibaar materiaal door het werk stroomt of daardoorheen wordt bewogen; waarbij het werk wordt gevuld met vloeistof of ander vloeibaar materiaal en weer wordt geleegd

B 05 C      7/06                    .    door inrichtingen die bewegen in contact met het werk

B 05 C      7/08                    .    .    voor het aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen op de binnenzijde van buizen

 

B 05 C      9/00                    Apparatuur of installaties voor het aanbrengen van vloeistof of ander vloeibaar materiaal op oppervlakken door middelen welke niet vallen onder de groepen B05C 1/00 tot B05C7/00, of waarin de middelen voor het aanbrengen van de vloeistof of ander vloeibaar materiaal niet belangrijk is (B05C 19/00 heeft voorrang) [8,9]

B 05 C      9/02                    .    voor het aanbrengen van vloeistof of ander vloeibaar materiaal op oppervlakken door aparte middelen welke niet vallen onder de groepen B05C 1/00 tot B05C 7/00, waarbij al dan tevens gebruik wordt gemaakt van andere middelen

B 05 C      9/04                    .    voor het aanbrengen van vloeistof of ander vloeibaar materiaal op tegenoverliggende zijden van het werk

B 05 C      9/06                    .    voor het aanbrengen van twee verschillende vloeistoffen of andere vloeibare materialen, of tweemaal dezelfde vloeistof of ander vloeibaar materiaal, op dezelfde zijde van het werk

B 05 C      9/08                    .    voor het aanbrengen van vloeistof of ander vloeibaar materiaal en het tevens uitvoeren van een hulpbewerking [2]

B 05 C      9/10                    .    .    waarbij de hulpbewerking wordt uitgevoerd vóór het aanbrengen (B05C 9/14 heeft voorrang)

B 05 C      9/12                    .    .    waarbij de hulpbewerking wordt uitgevoerd ná het aanbrengen (B05C 9/14 heeft voorrang)

B 05 C      9/14                    .    .    waarbij de hulpbewerking verwarmen inhoudt

 

B 05 C    11/00                   Delen, details of accessoires die niet specifiek vallen onder de groepen B05C 1/00 tot B05C 9/00 (B05C 19/00 heeft voorrang; middelen voor het manipuleren of vasthouden van werk B05C 13/00; omhulsels voor apparatuur, cabines B05C 15/00) [2,9,12]

B 05 C    11/02                   .    Apparatuur voor het verspreiden of verdelen van reeds op een oppervlak aangebrachte vloeistoffen of andere vloeibare materialen (B05C 7/00 heeft voorrang; handgereedschap daarvoor B05C 17/10); Regelen van de dikte van een coating [2,12]

B 05 C    11/04                   .    .    met bladen

B 05 C    11/06                   .    .    met een gasstoot of een dampstoot [2]

B 05 C    11/08                   .    .    Verspreiden van vloeistof of ander vloeibaar materiaal door manipuleren van het werk, bijv. door kantelen

B 05 C    11/10                   .    Opslaan, toevoeren of regelen van vloeistof of ander vloeibaar materiaal; Terugwinnen van een overmaat aan vloeistof of ander vloeibaar materiaal

B 05 C    11/105                  .    .    door capillaire werking, bijv. gebruikmakend van kousen

B 05 C    11/11                   .    Vaten of andere containers voor vloeistoffen of andere vloeibare materialen

B 05 C    11/115                  .    .    Afdichtmiddelen voor de inlaat of uitlaat van het werk

 

B 05 C    13/00                   Middelen voor het manipuleren of vasthouden van werk, bijv. voor aparte artikelen [2]

B 05 C    13/02                   .    voor specifieke artikelen [2]

 

B 05 C    15/00                   Omhulsels voor apparatuur; Cabines (spuitcabines B05B 16/00) [4,18]

 

B 05 C    17/00                   Handgereedschap of apparatuur waarbij gebruik wordt gemaakt van in de hand gehouden gereedschap voor het aanbrengen op, verspreiden over of gedeeltelijk verwijderen van een oppervlak van vloeistoffen of andere vloeibare materialen (borstels A46B) [2,12]

B 05 C    17/005                  .    voor het onder druk afgeven van materiaal door een uitlaatopening (B05C 17/02 heeft voorrang) [5,12]

B 05 C    17/01                   .    .    met een mechanisch of elektrisch in werking gestelde zuiger en dergelijke [5]

B 05 C    17/015                  .    .    met een pneumatisch in werking gestelde zuiger en dergelijke [5]

B 05 C    17/02                   .    Rollers [2]

B 05 C    17/025                  .    .    met een ingebouwd reservoir [5]

B 05 C    17/03                   .    .    met een toevoersysteem voor het toevoeren van materiaal uit een uitwendige bron [5]

B 05 C    17/035                  .    .    .    direct op het buitenoppervlak van de roller [5]

B 05 C    17/04                   .    .    Sjabloonrollers [2]

B 05 C    17/06                   .    Sjablonen (B05C 17/04 heeft voorrang) [2,12]

B 05 C    17/08                   .    .    Sjabloonhouders [2]

B 05 C    17/10                   .    Handgereedschap voor het gedeeltelijk verwijderen of het verspreiden of herverdelen van de aangebrachte vloeistoffen of andere vloeibare materialen, bijv. kleurentreffers [2]

B 05 C    17/12                   .    Ander handgereedschap voor het produceren van patronen [2]

 

B 05 C    19/00                   Speciaal aangepaste apparatuur voor het aanbrengen van specifieke materialen op oppervlakken [2]

B 05 C    19/02                   .    gebruikmakend van de fluïdisatiebed-techniek [2,12]

B 05 C    19/04                   .    waarbij het specifieke materiaal wordt uitgeworpen op, uitgegoten over of kan uitvloeien over het oppervlak van het werk (B05C 19/02 heeft voorrang) [5,12]

B 05 C    19/06                   .    Opslaan, toevoeren of regelen van het aanbrengen van specifiek materiaal; Terugwinnen van een overmaat aan specifiek materiaal [5]

 

B 05 C    21/00                   Accessoires of werktuigen om t egrbuiken in verband met het aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen op oppervlakken, voorzover niet vallend onder de groepen B05C 1/00 tot B05C 19/00 [2,12]