SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

SCHEIDEN; MENGEN

 

              Aantekeningen

 

              De volgende Aantekeningen zijn bedoeld als ondersteuning in het gebruik van dit gedeelte van het klassificatieschema; zij moeten niet worden gelezen als enigerlei aanpassing van de bestaande uitwerking.

(1)        In deze subsectie wordt de scheiding van verschillende materialen, bijv. van verschillend materiaal of verschillende afmeting of toestand, voornamelijk gevonden in de volgende subklassen:

B01D

B03B, B03C, B03D

B04B, B04C

B07B, B07C

              (2)      De classificatiekenmerken van deze subklassen zijn:

                        (i)       de fysische toestand van het te scheiden materiaal;

                        (ii)      het principe van het gebruikte proces;

                        (iii)     bijzondere soorten apparatuur.

                        De eerste van deze kenmerken omvat zes verschillende aspecten, samengesteld in drie groepen:

(a)        vloeistof/vloeistof, vloeistof/gas, of gas/gas;

(b)        vast/vloeistof, of vast/gas;

(c)        vast/vast.

                        Deze subklassen moeten worden gebruikt in overeenstemming met de volgende algemene regels:

                        -        B01Dis de meest algemene klasse voorzover het een andere scheiding dan vaste stof uit vaste stof betreft.

                        -        Apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof valt onder B03B, als het betreffende proces wordt beschouwd als equivalent van “wassen” in de zin van de mijnbouwtechniek, zelfs als dergelijke apparatuur pneumatisch is, met name pneumatische tafels of jigs. Zeven op zich vallen niet onder deze subklasse maar worden geklasseerd in B07B, zelfs als zij worden gebruikt in een nat proces. Alle andere apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof met betrekking tot droge methoden worden geklasseerd in B07B.

                        -        Als de scheiding plaatsvindt als resultaat van de detectie of meting van enig kenmerk van te sorteren materiaal of artikelen, wordt geklasseerd in B07C.

                        -        Er moet worden opgemerkt dat de scheiding van isotopen van hetzelfde chemische element valt onder B01D 59/00, welk proces of apparatuur ook wordt toegepast.

 

B 05        VERSPROEIEN OF VERNEVELEN IN HET ALGEMEEN; AANBRENGEN VAN VLOEISTOFFEN OF ANDERE VLOEIBARE MATERIALEN OP OPPERVLAKKEN IN HET ALGEMEEN [2,11]

 

B 05 D    PROCESSEN IN HET ALGEMEEN VOOR HET AANBRENGEN VAN VLOEISTOFFEN OF ANDERE VLOEIBARE MATERIALEN OP OPPERVLAKKEN (transporteren van artikelen of werkstukken door vloeistofbaden B65G, bijv. B65G 49/02) [2,11,12]

 

              Aantekening

 

              Onder deze subklasse vallen:

              -         processen in het algemeen voor het aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen op een oppervlak of deel van een oppervlak door een mechanische of fysische methode, en in het bijzonder processen die zorgen voor het gelijkmatig verspreiden van vloeistoffen of andere vloeibare materialen over een oppervlak;

              -         het voorbehandelen van oppervlakken waarop vloeistoffen of andere vloeibare materialen moeten worden aangebracht;

              -         het nabehandelen van aangebrachte coatings. [2]

 

B 05 D      1/00                    Processen voor het aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen (B05D 5/00 en B05D 7/00 hebben voorrang) [2]

B 05 D      1/02                    .    uitgevoerd door versproeien [2]

B 05 D      1/04                    .    .    waarbij sprake is van het gebruik van een elektrostatisch veld [2]

B 05 D      1/06                    .    .    .    Aanbrengen van specifieke materialen [2]

B 05 D      1/08                    .    .    Vlamsproeien [2]

B 05 D      1/10                    .    .    .    Aanbrengen van specifieke materialen [2]

B 05 D      1/12                    .    .    Aanbrengen van specifieke materialen (B05D 1/06 en B05D 1/10 hebben voorrang) [2]

B 05 D      1/14                    .    .    .    Uitvlokken [2]

B 05 D      1/16                    .    Op een andere wijze uitvlokken dan door versproeien [2]

B 05 D      1/18                    .    uitgevoerd door indopen [2]

B 05 D      1/20                    .    .    waarbij de aan te brengen substanties op een fluďdum drijven [2]

B 05 D      1/22                    .    .    gebruikmakend van een fluďdisatiebed-techniek [2,12]

B 05 D      1/24                    .    .    .    Aanbrengen van specifieke materialen [2]

B 05 D      1/26                    .    uitgevoerd door het aanbrengen van de vloeistof of ander vloeibaar materiaal uit een uitlaatinrichting die in contact of nagenoeg in contact staat met het oppervlak [2]

B 05 D      1/28                    .    uitgevoerd door overdracht vanaf de oppervlakken van de elementen die de vloeistof of ander vloeibaar materiaal dragen, bijv. borstels, kussens of rollers [2]

B 05 D      1/30                    .    uitgevoerd door alleen zwaartekracht, d.w.z. vloeicoaten [2]

B 05 D      1/32                    .    gebruikmakend van middelen voor het beschermen van delen niet te coaten delen van een oppervlak, bijv. gebruikmakend van sjablonen of beschermingslagen [2]

B 05 D      1/34                    .    Gelijktijdig aanbrengen van verschillende vloeistoffen of andere vloeibare materialen [2]

B 05 D      1/36                    .    Achtereenvolgens aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen, bijv. zonder tussenbehandeling [2]

B 05 D      1/38                    .    .    met tussenbehandeling [2,12]

B 05 D      1/40                    .    Verspreiden van aangebrachte vloeistoffen of andere vloeibare materialen door lichamen die ten opzichte van het oppervlak bewegen [2]

B 05 D      1/42                    .    .    door niet-roterende lichamen [2]

 

B 05 D      3/00                    Voorbehandelen van oppervlakken waarop vloeistoffen of andere vloeibare materialen moeten worden aangebracht; Nabehandelen van aangebrachte coatings, bijv. tussenbehandeling van een aangebrachte coating voorafgaand aan het vervolgens aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen [2,12]

B 05 D      3/02                    .    door bakken [2]

B 05 D      3/04                    .    door blootstellen aan gassen [2]

B 05 D      3/06                    .    door blootstellen aan straling (B05D 3/02 heeft voorrang) [2]

B 05 D      3/08                    .    door vlammen [2]

B 05 D      3/10                    .    door andere chemische middelen [2]

B 05 D      3/12                    .    door mechanische middelen [2]

B 05 D      3/14                    .    door elektrische middelen [2]

 

B 05 D      5/00                    Processen voor het aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen op oppervlakken voor het verkrijgen van speciale oppervlakte-effecten, oppervlakte-afwerkingen of oppervlaktestructuren [2]

B 05 D      5/02                    .    voor het verkrijgen van een mat of ruw oppervlak [2]

B 05 D      5/04                    .    voor het verkrijgen van een oppervlak dat inkt of andere vloeistof kan opnemen (B05D 5/02 heeft voorrang) [2]

B 05 D      5/06                    .    voor het verkrijgen van meerkleureneffecten of andere optische effecten (B05D 5/02 heeft voorrang) [2]

B 05 D      5/08                    .    voor het verkrijgen van een oppervlak dat wrijving of aanhechting tegengaat [2,12]

B 05 D      5/10                    .    voor het verkrijgen van een klevend oppervlak [2]

B 05 D      5/12                    .    voor het verkrijgen van een coating met specifieke elektrische eigenschappen [2]

 

B 05 D      7/00                    Speciaal aangepaste andere processen dan uitvlokken voor het aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen op specifieke oppervlakken of voor het aanbrengen van specifieke vloeistoffen of andere vloeibare materialen [2]

B 05 D      7/02                    .    op macromoleculaire substanties, bijv. rubber [2,12]

B 05 D      7/04                    .    .    op oppervlakken van films of platen [2,8,12]

B 05 D      7/06                    .    op hout [2]

B 05 D      7/08                    .    .    gebruikmakend van synthetische lakken of verven [2]

B 05 D      7/10                    .    .    .    op basis van cellulosederivaten [2]

B 05 D      7/12                    .    op leer [2,12]

B 05 D     7/14                    .    op metaal, bijv. autocarrosserieën [2,12]

B 05 D      7/16                    .    .    gebruikmakend van synthetische lakken of verven [2]

B 05 D      7/18                    .    .    .    op basis van cellulosederivaten [2]

B 05 D      7/20                    .    op draden [2,12]

B 05 D      7/22                    .    op inwendig oppervlakken, bijv. van buizen [2]

B 05 D      7/24                    .    voor het aanbrengen van specifieke vloeistoffen of andere vloeibare materialen [2]

B 05 D      7/26                    .    .    synthetische lakken of verven (B05D 7/08 en B05D 7/16 hebben voorrang) [2]