SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

SCHEIDEN; MENGEN

 

              Aantekeningen

 

              De volgende Aantekeningen zijn bedoeld als ondersteuning in het gebruik van dit gedeelte van het klassificatieschema; zij moeten niet worden gelezen als enigerlei aanpassing van de bestaande uitwerking.

(1)        In deze subsectie wordt de scheiding van verschillende materialen, bijv. van verschillend materiaal of verschillende afmeting of toestand, voornamelijk gevonden in de volgende subklassen:

B01D

B03B, B03C, B03D

B04B, B04C

B07B, B07C

              (2)      De classificatiekenmerken van deze subklassen zijn:

                        (i)       de fysische toestand van het te scheiden materiaal;

                        (ii)      het principe van het gebruikte proces;

                        (iii)     bijzondere soorten apparatuur.

                        De eerste van deze kenmerken omvat zes verschillende aspecten, samengesteld in drie groepen:

(a)        vloeistof/vloeistof, vloeistof/gas, of gas/gas;

(b)        vast/vloeistof, of vast/gas;

(c)        vast/vast.

                        Deze subklassen moeten worden gebruikt in overeenstemming met de volgende algemene regels:

                        -        B01Dis de meest algemene klasse voorzover het een andere scheiding dan vaste stof uit vaste stof betreft.

                        -        Apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof valt onder B03B, als het betreffende proces wordt beschouwd als equivalent van “wassen” in de zin van de mijnbouwtechniek, zelfs als dergelijke apparatuur pneumatisch is, met name pneumatische tafels of jigs. Zeven op zich vallen niet onder deze subklasse maar worden geklasseerd in B07B, zelfs als zij worden gebruikt in een nat proces. Alle andere apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof met betrekking tot droge methoden worden geklasseerd in B07B.

                        -        Als de scheiding plaatsvindt als resultaat van de detectie of meting van enig kenmerk van te sorteren materiaal of artikelen, wordt geklasseerd in B07C.

                        -        Er moet worden opgemerkt dat de scheiding van isotopen van hetzelfde chemische element valt onder B01D 59/00, welk proces of apparatuur ook wordt toegepast.

 

B 06        OPWEKKEN OF OVERBRENGEN VAN MECHANISCHE TRILLINGEN IN HET ALGEMEEN

 

B 06 B    OPWEKKEN OF OVERBRENGEN VAN MECHANISCHE TRILLINGEN IN HET ALGEMEEN (zie voor specifieke fysische of chemische processen de relevante subklassen, bijv. B07B 1/40, B22C 19/06, B23Q 17/12, B24B 31/06 of E01C 19/22; meten van mechanische trillingen, inclusief de combinatie van opwekken en meten, G01H; systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van het terugkaatsen of terugstralen van geluidsgolven G01S 15/00; opwekken van seismische energie voor bodemonderzoek G01V 1/02; regelen van mechanische trillingen G05D 19/00; methoden of inrichtingen in het algemeen voor het overbrengen, geleiden of richten van geluid G10K 11/00; synthetiseren van geluidsgolven G10K 15/02; piëzo-elektrische, elektrostrictieve of magnetostrictieve elementen H01L 41/00; motoren met trilmagneet, trilarmatuur of trilspoel H02K 33/00; motoren waarbij sprake is van piëzo-elektriciteit, elektrostrictie of magnetostrictie H02N 2/00; opwekken van elektrische oscillaties H03B; elektromechanische resonatoren als elementen van een trillingskring H03H; luidsprekers, microfoons, platenspelers of soortgelijke elektromechanische transducers H04R) [2]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen voorzieningen voor het opwekken van mechanische trillingen in vaste stoffen, bijv. met de bedoeling een mechanische bewerking uit te voeren. [6]

              (2)      Onder deze subklasse vallen geen voorzieningen voor het opwekken van mechanische trillingen in fluïda, wat valt onder subklasse G10K. [6]

 

B 06 B      1/00                    Processen of apparatuur voor het opwekken van mechanische trillingen met infrasoonfrequentie, geluidsfrequentie of ultrasoonfrequentie

B 06 B      1/02                    .    gebruikmakend van elektrische energie (B06B 1/18 en B06B 1/20 hebben voorrang)

B 06 B      1/04                    .    .    werkend met elektromagnetisme (dynamo-elektrische motoren met trilmagneet, trilarmatuur of trilspoel H02K 33/00)

B 06 B      1/06                    .    .    werkend met een piëzo-elektrisch effect of met elektrostrictie (piëzo-elektrische of elektrostrictieve elementen in het algemeen H01L 41/00)

B 06 B      1/08                    .    .    werkend met magnetostrictie (magnetostrictieve elementen in het algemeen H01L 41/00)

B 06 B      1/10                    .    gebruikmakend van mechanische energie (B06B 1/18 en B06B 1/20 hebben voorrang)

B 06 B      1/12                    .    .    werkend met systemen waarbij sprake is van heen en weer bewegende massa’s

B 06 B      1/14                    .    .    .    waarbij de massa’s elastisch gekoppeld zijn

B 06 B      1/16                    .    .    werkend met systemen waarbij sprake is van roterende massa’s in onbalans

B 06 B      1/18                    .    waarin het trillichaam in werking wordt gesteld door een drukfluïdum (B06B 1/20 heeft voorrang)

B 06 B      1/20                    .    gebruikmakend van een trillend fluïdum

 

B 06 B      3/00                    Speciaal aangepaste processen of apparatuur voor het overbrengen van mechanische trillingen met een infrasoonfrequentie, geluidsfrequentie of ultrasoonfrequentie

B 06 B      3/02                    .    waarbij sprake is van een verandering van amplitude

B 06 B      3/04                    .    waarbij sprake is van focusseren of terugkaatsen