SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

SCHEIDEN; MENGEN

 

              Aantekeningen

 

              De volgende Aantekeningen zijn bedoeld als ondersteuning in het gebruik van dit gedeelte van het klassificatieschema; zij moeten niet worden gelezen als enigerlei aanpassing van de bestaande uitwerking.

(1)        In deze subsectie wordt de scheiding van verschillende materialen, bijv. van verschillend materiaal of verschillende afmeting of toestand, voornamelijk gevonden in de volgende subklassen:

B01D

B03B, B03C, B03D

B04B, B04C

B07B, B07C

              (2)      De classificatiekenmerken van deze subklassen zijn:

                        (i)       de fysische toestand van het te scheiden materiaal;

                        (ii)      het principe van het gebruikte proces;

                        (iii)     bijzondere soorten apparatuur.

                        De eerste van deze kenmerken omvat zes verschillende aspecten, samengesteld in drie groepen:

(a)        vloeistof/vloeistof, vloeistof/gas, of gas/gas;

(b)        vast/vloeistof, of vast/gas;

(c)        vast/vast.

                        Deze subklassen moeten worden gebruikt in overeenstemming met de volgende algemene regels:

                        -        B01Dis de meest algemene klasse voorzover het een andere scheiding dan vaste stof uit vaste stof betreft.

                        -        Apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof valt onder B03B, als het betreffende proces wordt beschouwd als equivalent van “wassen” in de zin van de mijnbouwtechniek, zelfs als dergelijke apparatuur pneumatisch is, met name pneumatische tafels of jigs. Zeven op zich vallen niet onder deze subklasse maar worden geklasseerd in B07B, zelfs als zij worden gebruikt in een nat proces. Alle andere apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof met betrekking tot droge methoden worden geklasseerd in B07B.

                        -        Als de scheiding plaatsvindt als resultaat van de detectie of meting van enig kenmerk van te sorteren materiaal of artikelen, wordt geklasseerd in B07C.

                        -        Er moet worden opgemerkt dat de scheiding van isotopen van hetzelfde chemische element valt onder B01D 59/00, welk proces of apparatuur ook wordt toegepast.

 

B 07        SCHEIDEN VAN VASTE STOFFEN EN VASTE STOFFEN; SORTEREN [11]

 

B 07 B    SCHEIDEN VAN VASTE STOFFEN EN VASTE STOFFEN DOOR ZEVEN, ZIFTEN EN DERGELIJKE OF DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN GASSTROMEN; OP EEN ANDERE WIJZE SCHEIDEN DOR DROGE METHODEN DIE TOEPASBAAR ZIJN OP BULKMATERIAAL, BIJV. LOSSE ARTIKELEN DIE KUNNEN WORDEN BEHANDELDALS BULKMATERIAAL (natte scheidingsprocessen, sorteren door processen waar bij gebruik wordt gemaakt van vloeibaar materiaal op dezelfde wijze als vloeistof B03; combinaties van droge scheidingsapparatuur en natte scheidingsapparatuur B03B; gebruikmakend van vloeistoffen B03B en B03D; sorteren door het magnetisch of elektrostatisch scheiden van vaste stoffen en vaste stoffen of fluïda, scheiden door elektrische hoogspanningsvelden B03C; centrifuges of wervelstroomapparatuur voor het uitvoeren van fysische processen B04; met de hand sorteren, sorteren van post, sorteren door schakelinrichtingen of andere inrichtingen die in werking worden gesteld als reactie op het detecteren of meten van een bepaald kenmerk van artikelen of materiaalmonsters B07C) [11]

 

              Aantekening

 

              Onder deze subklasse vallen:

              -         het sorteren of klasseren van bulkmateriaal of losse artikelen die kunnen worden behandeld als bulkmateriaal, dat automatisch het gevolg is van de constructie van de apparatuur en de eigenschappen van het materiaal, bijv. door een valopening onder een object met een zeker minimumgewicht, door een opening met een geklasseerde afmeting;

              -         het sorteren van artikelen naar voorkomen van dezelfde condities, bijv. het sorteren van timmerhout door het laten passeren daarvan langs steeds langere openingen; de artikelen kunnen al dan niet zijn gericht met de bedoeling ze te sorteren.

 

B 07 B      1/00                    Zeven en, ziften en dergelijke of sorteren van vaste materialen met netten, traliewerken, roosters en dergelijke

B 07 B      1/02                    .    Handzeven

B 07 B      1/04                    .    Stilstaande vlakke zeven

B 07 B      1/06                    .    Kegelvormige of schijfvormige zeven

B 07 B      1/08                    .    Zeven die roteren in hun eigen vlak

B 07 B      1/10                    .    Zeven in de vorm van eindloze bewegende banden

B 07 B      1/12                    .    Apparatuur met alleen parallelle elementen

B 07 B      1/14                    .    .    Rolzeven

B 07 B      1/15                    .    .    .    gebruikmakend van gegolfde, gegroefde of geribbelde rollen [2]

B 07 B      1/16                    .    .    waarbij de elementen beweegbaar zijn en een andere vorm dan een rol hebben

B 07 B      1/18                    .    Trommelzeven

B 07 B      1/20                    .    .    Stilstaande trommels met bewegende inwendige roerinrichtingen

B 07 B      1/22                    .    .    Roterende trommels

B 07 B      1/24                    .    .    .    met vaste of bewegende inwendige roerinrichtingen

B 07 B      1/26                    .    .    .    met een extra axiale of radiale beweging van de trommel

B 07 B      1/28                    .    Niet elders ondergebrachte bewegende zeven, bijv. schommelende, heen en weer bewegende, slingerende, kantelende of tuimelende zeven

 

              Aantekening

 

              Groep B07B 1/40 heeft voorrang boven de groepen B07B 1/30 tot B07B 1/38.

 

B 07 B      1/30                    .    .    schuddend of heen en weer bewegend in of nagenoeg in de transportrichting

B 07 B      1/32                    .    .    schuddend of heen en weer bewegend in het eigen vlak dwars op de transportrichting

B 07 B      1/34                    .    .    schuddend of heen en weer bewegend loodrecht of nagenoeg loodrecht op het vlak van de zeef

B 07 B      1/36                    .    .    schuddend of heen en weer bewegend in meer dan één richting

B 07 B      1/38                    .    .    oscillerend langs een cirkelvormige boog in hun eigen vlak; Vlakzeven

B 07 B      1/40                    .    .    Trilzeven

B 07 B      1/42                    .    Speciaal voor zeven aangepaste aandrijfmechanismen, regelinrichtingen of besturingsinrichtingen, of balanceerinrichtingen

B 07 B      1/44                    .    .    Balanceerinrichtingen

B 07 B      1/46                    .    Constructieve details van zeven in het algemeen; Reinigen of verwarmen van zeven

B 07 B      1/48                    .    .    Strekinrichtingen voor zeven

B 07 B      1/49                    .    .    .    waarbij meer dan één zeef of zeefdeel wordt gestrekt door dezelfde of door verschillende strekmiddelen [2]

B 07 B      1/50                    .    .    Reinigen

B 07 B      1/52                    .    .    .    met borstels of schrapers

B 07 B      1/54                    .    .    .    met klopinrichtingen

B 07 B      1/55                    .    .    .    met fluïdumstralen [3]

B 07 B      1/56                    .    .    Verwarmen

B 07 B      1/58                    .    .    .    verwarmd door een verwarmd fluïdum

B 07 B      1/60                    .    .    .    verwarmd door vlamverwarming

B 07 B      1/62                    .    .    .    verwarmd door directe elektrische verwarming 

Scheiden van vaste stoffen en vaste stoffen door gebruik te maken van gasstromen

 

B 07 B      4/00                    Scheiden van vaste stoffen en vaste stoffen door blootstellen van het mengsel aan gasstromen (gebruikmakend van tafels of schudgoten B03B)

B 07 B      4/02                    .    terwijl de mengsels vallen

B 07 B      4/04                    .    .    achter elkaar

B 07 B      4/06                    .    .    gebruikmakend van roterende trommels

B 07 B      4/08                    .    terwijl de mengsels worden ondersteund door zeven, schermen of soortgelijke mechanische elementen

 

B 07 B      7/00                    Selectief scheiden van vaste materialen die worden gedragen door, of die zijn gedispergeerd in, gasstromen (zeven of filters voor het scheiden van gedispergeerde deeltjes en gassen of dampen B01D)

B 07 B      7/01                    .    gebruikmakend van zwaartekracht

B 07 B      7/02                    .    door omkeren van de stromingsrichting

B 07 B      7/04                    .    door botsen tegen schotelscheiders

B 07 B      7/06                    .    door botsen tegen zeven

B 07 B      7/08                    .    gebruikmakend van centrifugaalkracht [11]

B 07 B      7/083                  .    .    opgewekt door roterende schoepen, schijven, trommels of borstels

B 07 B      7/086                  .    .    opgewekt door het draaiverloop van de gasstroom

B 07 B      7/10                    .    .    met hete lucht die blijft circuleren in de apparatuur

B 07 B      7/12                    .    met pulserende luchtstromen

 

B 07 B      9/00                    Combinaties van apparatuur voor het zeven of ziften of voor het scheiden van vaste stoffen en vaste stoffen door gebruik te maken van gasstromen; Algemene opstelling van installaties, bijv. stroomschema’s

B 07 B      9/02                    .    Combinaties van dezelfde of verschillende soorten apparatuur voor het scheiden van vaste stoffen en vaste stoffen door gebruik te maken van gasstromen 

B 07 B    11/00                   Opstelling van accessoires in apparatuur voor het scheiden van vaste stoffen en vaste stoffen door gebruik te maken van gasstromen

B 07 B    11/02                   .    Opstelling van accessoires voor klimaatregeling of materiaalconditionering

B 07 B    11/04                   .    Regelvoorzieningen

B 07 B    11/06                   .    Toevoervoorzieningen of afvoervoorzieningen

B 07 B    11/08                   .    Reinigingsvoorzieningen

 

Op een andere wijze scheiden, bijv. klasseren, dat automatisch het gevolg is van de constructie van de gebruikte apparatuur en de eigenschappen van het betreffende materiaal; Combinaties

 

B 07 B    13/00                   Niet elders ondergebracht klasseren of sorteren van vaste materialen door droge methoden; Anders sorteren van artikelen dan door indirect geregelde inrichtingen [11]

B 07 B    13/02                   .    Apparatuur voor het klasseren door gebruik te maken van zakken voor het uit verzamelingen wegnemen van deeltjes

B 07 B    13/04                   .    naar grootte

B 07 B    13/05                   .    .    gebruikmakend van een materiaalbeweger die samenwerkt met een voorziening voor het tegenhouden, afbuigen of verwijderen (B07B 13/065 tot B07B 13/075 hebben voorrang) [3]

B 07 B    13/065                  .    .    Apparatuur voor het klasseren of sorteren door gebruik te makend van divergerende transportriemen of transportkabels [3]

B 07 B    13/07                   .    .    Apparatuur waarin verzamelingen of artikelen langs of door openingen worden bewogen die in grootte toenemen in de bewegingsrichting [3]

B 07 B    13/075                  .    .    Apparatuur met artikel-opnemende, bewegende openingen waarvan de grootte varieert tijdens het bewegen [3]

B 07 B    13/08                   .    naar gewicht (B07B 13/10 heeft voorrang)

B 07 B    13/10                   .    gebruikmakend van impulseffecten

B 07 B    13/11                   .    .    waarbij sprake is van het over oppervlakken gaan van deeltjes, die worden gescheiden door centrifugaalkracht of door onderlinge wrijving tussen de deeltjes en dergelijke oppervlakken, bijv. schroefvormige sorteerders [2]

B 07 B    13/14                   .    Details of accessoires

B 07 B    13/16                   .    .    Toevoervoorzieningen of afvoervoorzieningen

B 07 B    13/18                   .    .    Regelen

 

B 07 B    15/00                   Combinaties van apparatuur voor het scheiden van vaste stoffen en vaste stoffen door droge methoden die toepasbaar zijn voor bulkmateriaal, bijv. losse artikelen die kunnen worden behandeld als bulkmateriaal (gebruikmakend van gasstromen B07B 9/00) [11]