SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

SCHEIDEN; MENGEN

 

              Aantekeningen

 

              De volgende Aantekeningen zijn bedoeld als ondersteuning in het gebruik van dit gedeelte van het klassificatieschema; zij moeten niet worden gelezen als enigerlei aanpassing van de bestaande uitwerking.

(1)        In deze subsectie wordt de scheiding van verschillende materialen, bijv. van verschillend materiaal of verschillende afmeting of toestand, voornamelijk gevonden in de volgende subklassen:

B01D

B03B, B03C, B03D

B04B, B04C

B07B, B07C

              (2)      De classificatiekenmerken van deze subklassen zijn:

                        (i)       de fysische toestand van het te scheiden materiaal;

                        (ii)      het principe van het gebruikte proces;

                        (iii)     bijzondere soorten apparatuur.

                        De eerste van deze kenmerken omvat zes verschillende aspecten, samengesteld in drie groepen:

(a)        vloeistof/vloeistof, vloeistof/gas, of gas/gas;

(b)        vast/vloeistof, of vast/gas;

(c)        vast/vast.

                        Deze subklassen moeten worden gebruikt in overeenstemming met de volgende algemene regels:

                        -        B01Dis de meest algemene klasse voorzover het een andere scheiding dan vaste stof uit vaste stof betreft.

                        -        Apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof valt onder B03B, als het betreffende proces wordt beschouwd als equivalent van “wassen” in de zin van de mijnbouwtechniek, zelfs als dergelijke apparatuur pneumatisch is, met name pneumatische tafels of jigs. Zeven op zich vallen niet onder deze subklasse maar worden geklasseerd in B07B, zelfs als zij worden gebruikt in een nat proces. Alle andere apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof met betrekking tot droge methoden worden geklasseerd in B07B.

                        -        Als de scheiding plaatsvindt als resultaat van de detectie of meting van enig kenmerk van te sorteren materiaal of artikelen, wordt geklasseerd in B07C.

                        -        Er moet worden opgemerkt dat de scheiding van isotopen van hetzelfde chemische element valt onder B01D 59/00, welk proces of apparatuur ook wordt toegepast.

 

B 07        SCHEIDEN VAN VASTE STOFFEN EN VASTE STOFFEN; SORTEREN [11]

 

B 07 C    SORTEREN VAN POST; SORTEREN VAN AFZONDERLIJKE ARTIKELEN, OF VAN BULKMATERIAAL DAT STUKSGEWIJZE KAN WORDEN GESORTEERD, BIJV. DOOR UITNEMEN (zie indien speciaal aangepast voor een onder een andere klasse vallend specifiek doel de relevante plaats, bijv. A43D 33/06 of B23Q 7/12)

 

              Aantekening

 

              Onder deze subklasse valt het sorteren van materialen of artikelen met de hand of door handmatig of automatisch in werking gestelde inrichtingen, ten gevolge van een inspectie of van het detecteren of meten van een kenmerk van het materiaal of de artikelen.

 

Sorteren van post; Soortgelijk sorteren van documenten, bijv. cheques [9]

B 07 C      1/00                    Maatregelen die voorafgaan aan het sorteren van post of documenten naar bestemming [9]

B 07 C      1/02                    .    Tot een stroom vormen van artikelen; Rangschikken van artikelen in een stroom, bijv. op afstand plaatsen of richten

B 07 C      1/04                    .    .    Vormen van een stroom uit een bulk; Regelen van de stroom, bijv. het op afstand plaatsen van de artikelen

B 07 C      1/06                    .    .    Richten; Uitlijnen

B 07 C      1/10                    .    Sorteren naar grootte of flexibiliteit

B 07 C      1/12                    .    .    Scheiden van brieven en pakjes

B 07 C      1/14                    .    .    Sorteren naar lengte of breedte

B 07 C      1/16                    .    .    Sorteren naar dikte of stijfheid

B 07 C      1/18                    .    Anders richten van artikelen dan in een stroom

B 07 C      1/20                    .    Sorteren naar oriëntatie, bijv. naar de positie van een postzegel

B 07 C      3/00                    Sorteren van post of documenten naar bestemming [9]

B 07 C      3/02                    .    Apparatuur die wordt gekenmerkt door de middelen die worden gebruikt voor het verdelen

B 07 C      3/04                    .    .    Trommelsorteermachines

B 07 C      3/06                    .    .    Lineaire sorteermachines waarin artikelen uit een stroom worden verwijderd op geselcteerde punten

B 07 C      3/08                    .    .    gebruikmakend van transportvoorzieningen

B 07 C      3/10                    .    Apparatuur die wordt gekenmerkt door de middelen die worden gebruikt voor het detecteren van de bestemming (methoden of voorzieningen voor het lezen of herkennen van gedrukte of geschreven karakters of geometrische figuren G06K 9/00)

B 07 C      3/12                    .    .    gebruikmakend van elektrische of elektronische detectiemiddelen (B07C 3/14 heeft voorrang)

B 07 C      3/14                    .    .    gebruikmakend van op licht reagerende detectiemiddelen

B 07 C      3/16                    .    .    gebruikmakend van magnetische detectiemiddelen

B 07 C      3/18                    .    Inrichtingen of voorzieningen voor het aangeven van de bestemming, bijv. door codetekens

B 07 C      3/20                    .    Voorzieningen voor het visueel kunnen lezen van adressen, bijv. beeldschermen

 

B 07 C      5/00                    Sorteren naar een kenmerk of bijzonderheid van de artikelen die worden of het materiaal dat wordt gesorteerd, bijv. door een regeling die wordt veroorzaakt door inrichtingen die zo’n bijzonderheid of kenmerk detecteren of meten; Sorteren door handmatig in werking gestelde inrichtingen, bijv. schakelaars (alleen met de hand sorteren B07C 7/00; scheiden van vaste stoffen en vaste stoffen met zeven, ziften en dergelijke of door gebruik te maken van gasstromen, of het op een andere wijze scheiden door droge methoden dat toepasbaar is op bulkmateriaal B07B; sorteren van munten G07D) [3]

B 07 C      5/02                    .    Maatregelen die voorafgaan aan het sorteren, bijv. het rangschikken van artikelen in een stroom of het richten

B 07 C      5/04                    .    Sorteren naar grootte

B 07 C      5/06                    .    .    mechanisch gemeten

B 07 C      5/07                    .    .    .    door het meten met krompassers waarbij gebruik wordt gemaakt van ten opzichte van elkaar bewegende middelen die het artikel aanraken, bijv. klemmen [2]

B 07 C      5/08                    .    .    elektrisch of elektronisch gemeten (B07C 5/10 heeft voorrang)

B 07 C      5/10                    .    .    gemeten door op licht reagerende middelen

B 07 C      5/12                    .    .    gekenmerkt door het niet elders ondergebrachte toepassen van specifieke artikelen (sorteren van eieren A01K 43/00)

B 07 C      5/14                    .    .    .    Sorteren van timmerhout of houtblokken

B 07 C      5/16                    .    Sorteren naar gewicht (sorteren van eieren A01K 43/00; weegapparatuur op zich G01G)

B 07 C      5/18                    .    .    gebruikmakend van één stilstaand weegmechanisme

B 07 C      5/20                    .    .    .    voor het scheiden van artikelen met een lager gewicht dan vooraf bepaald en artikelen met een hoger gewicht dan vooraf bepaald

B 07 C      5/22                    .    .    gebruikmakend van meerdere stilstaande weegmechanismen

B 07 C      5/24                    .    .    gebruikmakend van bewegende weegmechanismen, bijv. bewegend langs een cirkelvormig pad

B 07 C      5/26                    .    .    .    waarbij het tegenwicht door het weegmechanisme wordt gevarieerd tijdens zo’n beweging

B 07 C      5/28                    .    .    gebruikmakend van elektrische regelmiddelen

B 07 C      5/30                    .    .    gebruikmakend van aangebouwde telmiddelen

B 07 C      5/32                    .    .    gebruikmakend van aangebouwde controleweegmiddelen

B 07 C     5/34                    .    Sorteren naar andere specifieke eigenschappen

B 07 C      5/342                  .    .    naar optische eigenschappen, bijv. kleur

B 07 C      5/344                  .    .    naar elektrische of elektromagnetische eigenschappen

B 07 C      5/346                  .    .    naar radio-actieve eigenschappen

B 07 C      5/36                    .    Sorteerapparatuur die wordt gekenmerkt door de middelen die worden gebruikt voor het verdelen

B 07 C      5/38                    .    .    In groepen verzamelen of rangschikken van artikelen 

B 07 C      7/00                    Alleen met de hand sorteren

B 07 C      7/02                    .    Meubilair met onderverdelingen, bijv. loketten (opslagrekken B65G)

B 07 C      7/04                    .    Apparatuur of accessoires voor het met de hand uitnemen

 

B 07 C    99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen van deze subklasse [9]