SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

SCHEIDEN; MENGEN

 

              Aantekeningen

 

              De volgende Aantekeningen zijn bedoeld als ondersteuning in het gebruik van dit gedeelte van het klassificatieschema; zij moeten niet worden gelezen als enigerlei aanpassing van de bestaande uitwerking.

(1)        In deze subsectie wordt de scheiding van verschillende materialen, bijv. van verschillend materiaal of verschillende afmeting of toestand, voornamelijk gevonden in de volgende subklassen:

B01D

B03B, B03C, B03D

B04B, B04C

B07B, B07C

              (2)      De classificatiekenmerken van deze subklassen zijn:

                        (i)       de fysische toestand van het te scheiden materiaal;

                        (ii)      het principe van het gebruikte proces;

                        (iii)     bijzondere soorten apparatuur.

                        De eerste van deze kenmerken omvat zes verschillende aspecten, samengesteld in drie groepen:

(a)        vloeistof/vloeistof, vloeistof/gas, of gas/gas;

(b)        vast/vloeistof, of vast/gas;

(c)        vast/vast.

                        Deze subklassen moeten worden gebruikt in overeenstemming met de volgende algemene regels:

                        -        B01Dis de meest algemene klasse voorzover het een andere scheiding dan vaste stof uit vaste stof betreft.

                        -        Apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof valt onder B03B, als het betreffende proces wordt beschouwd als equivalent van “wassen” in de zin van de mijnbouwtechniek, zelfs als dergelijke apparatuur pneumatisch is, met name pneumatische tafels of jigs. Zeven op zich vallen niet onder deze subklasse maar worden geklasseerd in B07B, zelfs als zij worden gebruikt in een nat proces. Alle andere apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof met betrekking tot droge methoden worden geklasseerd in B07B.

                        -        Als de scheiding plaatsvindt als resultaat van de detectie of meting van enig kenmerk van te sorteren materiaal of artikelen, wordt geklasseerd in B07C.

                        -        Er moet worden opgemerkt dat de scheiding van isotopen van hetzelfde chemische element valt onder B01D 59/00, welk proces of apparatuur ook wordt toegepast.

 

B 08        REINIGEN

 

B 08 B    REINIGEN IN HET ALGEMEEN; VOORKOMEN VAN VERVUILING IN HET ALGEMEEN (borstels A46; inrichtingen voor het huishoudelijk reinigen en dergelijke A47L; scheiden van deeltjes en vloeistoffen of gassen B01D; scheiden van vaste stoffen B03 of B07; versproeien of aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen op oppervlakken in het algemeen B05; reinigingsinrichtingen voor transporteurs B65G 45/10; gelijktijdig reinigen, vullen en sluiten van flessen B67C 7/00; verhinderen van corrosie of ketelsteen in het algemeen C23; reinigen van straten, spoorbanen, stranden of land E01H; speciaal aangepaste delen of details van of accessoires voor het reinigen van zwembaden of poedelbaden e.d. E04H 4/16; voorkomen of afvoeren van elektrostatische ladingen H05F) 

              Aantekening

 

              Onder deze subklasse valt alleen reinigen dat gewoonlijk wordt geklasseerd naar één of meer van de hieronder genoemde aspecten, als het niet volledig klasseerbaar is in een subklasse die betrekking heeft op een van de volgende aspecten:

              -         de gereinigde artikelen, bijv. ondersteken, urinoirs of andere sanitaire inrichtingen voor bedlegerige personen A61G 9/02, filters, semipermeabele membranen B01D, gietsels en mallen B22D 29/00, voertuigen B60S, cokesovens C10B 43/00, bouwbekistingen E04G, ketels F22, verbrandingsapparatuur F23J, industriële ovens F27; [8]

              -         de algemene soort reiniging, bijv. voorbereiden bij de suikerfabricage A23N, huishoudelijk reinigen A47L, behandelen van textiel D06, wassen van textiel D06F of klimaatregeling F24F;

              -         de specifiek uitgevoerde bewerking, bijv. filtreren B01D, scheiden van vaste stoffen B03 of B07 of zandstralen B24C;

              -         de specifieke apparatuur of inrichting, bijv. borstels A46B, zwabbers A47L, centrifuges B04 of handgereedschap B25;

              -         de gereinigde substantie, bijv. metalen B21C of C23, water C02, glas C03C, leer C14B of textielvezels D01; [13]

              -         de verwijderde substantie (of waarvan het afzetten of vormen wordt voorkomen), bijv. werktuigen of apparatuur voor het verwijderen van droge verf van oppervlakken B44D 3/16, chemische verfverwijderaars C09D 9/00 of voorkomen van roest C23F;

              -         de gebruikte substantie, bijv. macromoleculaire verbindingen of samenstellingen C08, ijswerende materialen C09K of wasmiddelen C11D;

              -         de bewerking waarbij het reinigen plaatsvindt, bijv. walsen van metaal B21B, boren van metaal B23B, solderen B23K of textielfabricage D01G, D01H, D03J of D04B;

              -         de omgeving van een te reinigen of schoon te houden oppervlak, bijv. water in een boiler C02F of lucht in een ruimte F24F.

 

B 08 B      1/00                    Reinigen door methoden waarbij sprake is van het gebruik van gereedschap, borstels of soortgelijke lichamen (B08B 3/12, B08B 6/00 en B08B 9/00 hebben voorrang) [2]

B 08 B      1/02                    .    Reinigen van voortbewegend werk, bijv. een baan of artikelen op een transporteur

B 08 B      1/04                    .    gebruikmakend van roterende bewerkingslichamen (B08B 1/02 heeft voorrang)

 

B 08 B      3/00                    Reinigen door methoden waarbij sprake is van het gebruik of de aanwezigheid van vloeistof of stoom (B08B 9/00 heeft voorrang)

B 08 B      3/02                    .    Reinigen door de kracht van stralen of sproeistralen

B 08 B      3/04                    .    Reinigen waarbij sprake is van contact met vloeistof

B 08 B      3/06                    .    .    gebruikmakend van geperforeerde trommels waarin een artikel of materiaal wordt geplaatst

B 08 B      3/08                    .    .    waarbij de vloeistof een chemisch of oplossend effect heeft (zie voor gebruikte substanties de relevante klassen)

B 08 B      3/10                    .    .    waarbij de vloeistof of het gereinigde object extra wordt behandeld, bijv. door warmte, elektriciteit of trilling

B 08 B      3/12                    .    .    .    door geluidstrillingen of ultrasoontrillingen (wasmachines of spoelmachines voor vaatwas of serviesgoed waarbij gebruik wordt gemaakt van geluidsgolven of ultrasoongolven A47L 15/13; van natuurlijke tanden, van prothesen waarbij gebruik wordt gemaakt van ultrasoontechnieken soortgelijk aan die welke gebruikt worden voor natuurlijke tanden A61C 17/20; toepassen in het algemeen van ultrasoontrillingen bij chemische, fysische of fysisch-chemische processen B01J 19/10) [2,5]

B 08 B      3/14                    .    .    .    Verwijderen van afval uit de reinigingsvloeistof, , bijv. labels (behandelen van water in het algemeen C02F) [5]

 

B 08 B      5/00                    Reinigen door methoden waarbij sprake is van het gebruik van een luchtstroom of gasstroom (B08B 6/00 en B08B 9/00 hebben voorrang) [2,7]

B 08 B      5/02                    .    Reinigen door de kracht van stralen, bijv. bij het uitblazen van holten

B 08 B      5/04                    .    Reinigen door zuigkracht, met of zonder extra handeling (stofzuigers A47L)

 

B 08 B      6/00                    Reinigen door elektrostatische middelen (huishoudelijke reinigingswerktuigen die elektrostatisch werken A47L 13/40; reinigen van registratiedragers met groeven G11B 3/58) [2]

 

B 08 B      7/00                    Reinigen door methoden voorzover niet vallend onder één andere subklasse of één groep in deze subklasse

B 08 B      7/02                    .    door het vervormen, uitkloppen of laten trillen van het te reinigen oppervlak

B 08 B      7/04                    .    door een combinatie van bewerkingen

 

B 08 B      9/00                    Reinigen van holle artikelen door speciaal daarvoor aangepaste methoden of apparatuur (B08B 3/12 en B08B 6/00 hebben voorrang) [2]

B 08 B      9/02                    .    Reinigen van pijpen of buizen, of pijpenstelsels of buizenstelsels (apparatuur voor het reinigen van metalen pijpen door chemische methoden C23G 3/04) [5]

B 08 B      9/023                  .    .    Reinigen van de uitwendige oppervlakken [7]

B 08 B      9/027                  .    .    Reinigen van de inwendige oppervlakken; Verwijderen van verstoppingen [7]

B 08 B      9/032                  .    .    .    door de mechanische werking van een bewegend fluïdum, bijv. door spoelen (B08B 9/04 heeft voorrang) [7]

B 08 B      9/035                  .    .    .    .    door aanzuiging [7]

B 08 B      9/04                    .    .    .    gebruikmakend van reinigingsinrichtingen die worden ingebracht in en bewogen langs de pijpen [7]

B08B        9/043                  .    .    .    .    bewogen door een extern aangedreven mechanische schakeling, bijv. geduwd of getrokken door de pijpen [7]

B08B        9/045                  .    .    .    .    .    waarbij de reinigingsinrichtingen worden geroteerd tijdens het bewegen (B08B 9/047 heeft voorrang) [7]

B08B        9/047                  .    .    .    .    .    waarbij de reinigingsinrichtingen motoren hebben voor het aandrijven van reinigingsgereedschap [7]

B08B        9/049                  .    .    .    .    met zelf-voortstuwende middelen voor het bewegen van de reinigingsinrichtingen langs de pijpen [7]

B08B        9/051                  .    .    .    .    .    waarbij de reinigingsinrichtingen motoren hebben voor het aandrijven van reinigingsgereedschap [7]

B08B        9/053                  .    .    .    .    bewogen langs de pijpen door een fluïdum, bijv. door fluïdumdruk of door aanzuiging [7]

B08B        9/055                  .    .    .    .    waarbij de reinigingsinrichtingen zich richten naar, of kunnen worden gericht naar, in hoofdzaak de doorsnede van de pijpen, bijv. pigs of moles [7]

B08B        9/057                  .    .    .    .    waarbij de reinigingsinrichtingen zijn ondergebracht in discrete elementen, bijv. kogels, schuurelementen of borstels [7]

B 08 B      9/08                    .    Reinigen van containers, bijv. tanks

B 08 B      9/087                  .    .    door methoden waarbij sprake is van het gebruik van gereedschap, bijv. borstels of schrapers (B08B 9/20 heeft voorrang) [5]

B 08 B      9/093                  .    .    door de kracht van stralen of sproeistralen (B08B 9/20 heeft voorrang) [5]

B 08 B      9/20                    .    .    door gebruik te maken van apparatuur waarin of waarop de containers worden geplaatst, bijv. flessen, kruiken of bussen [5]

B 08 B      9/22                    .    .    .    waarbij de apparatuur reinigt door alleen inweken [5]

B 08 B      9/24                    .    .    .    .    en met transporteurs [5]

B 08 B      9/26                    .    .    .    .    .    Roterende transporteurs [5]

B 08 B      9/28                    .    .    .    waarbij de apparatuur reinigt door spetteren, sproeien of stralen, met of zonder inweken [5]

B 08 B      9/30                    .    .    .    .    en met transporteurs [5]

B 08 B      9/32                    .    .    .    .    .    Roterende transporteurs [5]

B 08 B      9/34                    .    .    .    .    Opstelling van leidingen of sproeiers [5]

B 08 B     9/36                    .    .    .    waarbij de apparatuur reinigt door gebruik te maken van borstels [5]

B 08 B      9/38                    .    .    .    waarbij de apparatuur reinigt door gebruik te maken van schrapers, kettingen of een regen van kogels, zand of andere schuurmaterialen (schuurstralen in het algemeen B24C) [5]

B 08 B      9/40                    .    .    .    waarbij de apparatuur reinigt door uitbranden [5]

B 08 B      9/42                    .    .    .    waarbij de apparatuur wordt gekenmerkt door middelen voor het daardoorheen transporteren of vervoeren van containers [5]

B 08 B      9/44                    .    .    .    .    waarbij de middelen dienen voor het vullen of leegmaken van de apparatuur [5]

B 08 B      9/46                    .    .    Inspecteren van gereinigde containers op reinheid [5]

 

B 08 B    11/00                   Reinigen van flexibele of delicate artikelen door speciaal daarvoor aangepaste methoden of apparatuur (B08B 3/12 en B08B 6/00 hebben voorrang) [2]

B 08 B    11/02                   .    Inrichtingen voor het vasthouden van de artikelen tijdens het reinigen

B 08 B    11/04                   .    speciaal aangepast voor glasplaten, bijv. voorafgaand aan het maken van autoruiten (reinigen van de ruimte tussen permanent vastgezette ruiten E06B 3/677) 

B 08 B    13/00                   Algemeen toepasbare accessoires voor of details van machines of apparatuur voor het reinigen

 

B 08 B    15/00                   Voorkomen van het ontsnappen van vuil of rookgassen uit het gebied waar zij ontstaan; Verzamelen of verwijderen van vuil of rookgassen uit dat gebied (delen of details van of accessoires voor kookketels voor het afzuigen of laten condenseren van kookdampen daaruit A47J 36/38; storten van afval B65F; inrichtingen voor het geleiden van rook of rookgassen, bijv. rookkanalen, F23J 11/00; afvoeren van kookdampen uit huishoudelijke ovens of fornuizen F24C 15/20; klimaatregeling, ventilatie F24F) [5]

B 08 B    15/02                   .    gebruikmakend van kamers of overkappingen die het gebied bedekken, bijv. afzuigkappen

B 08 B    15/04                   .    uit een klein gebied, bijv. bij een gereedschap 

B 08 B    17/00                   Methoden voor het voorkomen van vervuiling

B 08 B    17/02                   .    Voorkomen van het afzetten van vervuiling of stof

B 08 B    17/04                   .    .    door gebruik te maken van verwijderbare afdekkingen

B 08 B    17/06                   .    .    door aan vervuiling blootgestelde artikelen een speciale vorm voor het opstellen ervan te geven