SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

SCHEIDEN; MENGEN

 

              Aantekeningen

 

              De volgende Aantekeningen zijn bedoeld als ondersteuning in het gebruik van dit gedeelte van het klassificatieschema; zij moeten niet worden gelezen als enigerlei aanpassing van de bestaande uitwerking.

(1)        In deze subsectie wordt de scheiding van verschillende materialen, bijv. van verschillend materiaal of verschillende afmeting of toestand, voornamelijk gevonden in de volgende subklassen:

B01D

B03B, B03C, B03D

B04B, B04C

B07B, B07C

              (2)      De classificatiekenmerken van deze subklassen zijn:

                        (i)       de fysische toestand van het te scheiden materiaal;

                        (ii)      het principe van het gebruikte proces;

                        (iii)     bijzondere soorten apparatuur.

                        De eerste van deze kenmerken omvat zes verschillende aspecten, samengesteld in drie groepen:

(a)        vloeistof/vloeistof, vloeistof/gas, of gas/gas;

(b)        vast/vloeistof, of vast/gas;

(c)        vast/vast.

                        Deze subklassen moeten worden gebruikt in overeenstemming met de volgende algemene regels:

                        -        B01Dis de meest algemene klasse voorzover het een andere scheiding dan vaste stof uit vaste stof betreft.

                        -        Apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof valt onder B03B, als het betreffende proces wordt beschouwd als equivalent van “wassen” in de zin van de mijnbouwtechniek, zelfs als dergelijke apparatuur pneumatisch is, met name pneumatische tafels of jigs. Zeven op zich vallen niet onder deze subklasse maar worden geklasseerd in B07B, zelfs als zij worden gebruikt in een nat proces. Alle andere apparatuur voor het scheiden van vaste stof uit vaste stof met betrekking tot droge methoden worden geklasseerd in B07B.

                        -        Als de scheiding plaatsvindt als resultaat van de detectie of meting van enig kenmerk van te sorteren materiaal of artikelen, wordt geklasseerd in B07C.

                        -        Er moet worden opgemerkt dat de scheiding van isotopen van hetzelfde chemische element valt onder B01D 59/00, welk proces of apparatuur ook wordt toegepast.

 

B 09        AFVOEREN VAN VAST AFVAL; TERUGWINNEN VAN VERONTREINIGDE GROND [3,6,11]

 

B 09 C    TERUGWINNEN VAN VERONTREINIGDE GROND (verzamelinrichtingen voor het verwijderen van stenen en dergelijke uit de grond A01B 43/00; steriliseren van grond door stoom A01G 11/00; scheiden in het algemeen B01D; reinigen van stranden E01H 12/00; verwijderen van ongewenste materie van het land, bijv. puin E01H 15/00) [6]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “terugwinnen” betekent het geheel of gedeeltelijk elimineren of fixeren van verontreinigingen in de grond. [6]

B 09 C      1/00                    Terugwinnen van verontreinigde grond (processen voor het onschadelijk of minder schadelijk maken van schadelijke chemische substanties door te zorgen voor een chemische verandering in de substanties A62D 3/00) [6,9]

B 09 C      1/02                    .    Extraheren door gebruik te maken van vloeistoffen, bijv. wassen of uitlogen [6]

B 09 C      1/04                    .    Floteren [6]

B 09 C      1/06                    .    thermisch (verbrandingsovens voor verontreinigde grond F23G 7/14) [6]

B 09 C      1/08                    .    chemisch [6,9]

B 09 C      1/10                    .    microbiologisch of door gebruik te maken van enzymen [6]