SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 21        MECHANISCH BEWERKEN VAN METAAL ZONDER HET VOORNAMELIJK VERWIJDEREN VAN MATERIAAL; PONSEN VAN METAAL [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze klasse vallen:

                        -        het bewerken van metaalachtige materialen; [15]

                        -        het bewerken van niet-metaalachtige materialen, mits de toegepaste methoden vergelijkbaar zijn met die welke worden gebruikt bij metaalbewerking, en voor zover niet elders toegepast. [15]

              (2)      Onder deze klasse vallen geen combinaties van bewerkingen:

                        -        die worden gedekt door verschillende subklassen van klasse B21, welke vallen onder subklasse B23P;

                        -        die worden gedekt door een specifieke subklasse van klasse B21 samen met bewerkingen die worden gedekt door andere klassen, bijv. met bewerkingen waarbij sprake is van het verwijderen van materiaal, die eveneens vallen onder subklasse B23P; als echter de bewerkingen uit de andere klassen duidelijk ondergeschikt zijn aan de bewerkingen die zeker vallen onder één subklasse van B21, dan wordt de combinatie geklasseerd in die subklasse.

 

B 21 B    WALSEN VAN METAAL (zie voor hulpbewerkingen die worden gebruikt in verband met metaalbewerkingen die vallen onder B21 de subklasse B21C; buigen door walsen B21D; maken van specifieke objecten door walsen, bijv. schroeven, wielen, ringen, vaten of kogels B21H; druklassen door middel van een walsmolen B23K 20/04)

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “walsen” betekent walsbewerkingen waarbij plastische vervormingen voorkomen;

              -         “continu proces” betekent een proces met een stel molens die zijn ontworpen voor het tussen het volgende paar walsen brengen van het werkstuk voordat het voorgaande paar verlaten is. [2]

 

B 21 B      1/00                    Metaalwalsmethoden of metaalwalsmolens voor het maken van halffabrikaten met een massieve of geprofileerde dwarsdoorsnede (B21B 17/00 tot B 21 B 23/00 hebben voorrang; met betreking tot de samenstelling van het te walsen materiaal B21B 3/00; uitrekken van gesloten vormen van metaalbanden door het gelijktijdig walsen in twee of meer zone’s B21B 5/00; metaalwalsstandaards als eenheden B21B 13/00; continu gieten in mallen met wanden die worden gevormd door bewegende walsen B22D 11/06); Volgorde van bewerkingen in een stel molens; Layout van walsmoleninstallaties, bijv. het groeperen van standaards; Opeenvolging van doorlopen of van plaatselijke veranderingen in doorlopen

B 21 B      1/02                    .    voor het walsen van zwaar werk waarbij de doorsnedevorm onbelangrijk is, bijv. gietblokken, platen of knuppels

B 21 B      1/04                    .    .    in een continu proces

B 21 B      1/06                    .    .    in een niet-continu proces

B 21 B      1/08                    .    voor het walsen van werkstukken met een speciale doorsnede, bijv. hoekstaal, rails, I-balken, U-balken (walsen van metaal met een onbeperkte lengte in steeds terugkerende vormen, speciaal ontworpen voor het maken van specifieke objecten B21H 8/00) [8]

B 21 B      1/082                  .    .    Heipaalsecties met zijranden die speciaal zijn aangepast om in elkaar te grijpen voor het vormen van een wand [8]

B 21 B      1/085                  .    .    Spoorrailsecties [8]

B 21 B      1/088                  .    .    H-balken of I-balken [8]

B 21 B      1/09                    .    .    L-balken [8]

B 21 B      1/092                  .    .    T-balken [8]

B 21 B      1/095                  .    .    U-balken of gootvormige secties [8]

B 21 B      1/098                  .    .    Z-balken [8]

B 21 B      1/10                    .    .    in één dubbele of universele walsmolen

B 21 B      1/12                    .    .    in een continu proces

B 21 B      1/14                    .    .    in een niet-continu proces

B 21 B      1/16                    .    voor het walsen van draad of materiaal met een soortgelijke kleine doorsnede

B 21 B      1/18                    .    .    continu

B 21 B      1/20                    .    .    niet-continu

B 21 B      1/22                    .    voor het walsen van banden of platen met een onbeperkte lengte (B21B 1/42 heeft voorrang)

B 21 B      1/24                    .    .    in een continu proces

B 21 B      1/26                    .    .    .    door heetwalsen

B 21 B      1/28                    .    .    .    door koudwalsen

B 21 B      1/30                    .    .    in een niet-continu proces

B 21 B      1/32                    .    .    .    in omkeermolens, bijv. met tussentijdse opslaghaspels voor het opsparen van werk

B 21 B      1/34                    .    .    .    .    door heetwalsen

B 21 B      1/36                    .    .    .    .    door koudwalsen

B 21 B      1/38                    .    voor het walsen van platen met een beperkte lengte, bijv. gevouwen of gestapelde platen (B21B 1/40 heeft voorrang; vouwen van platen vóór of scheiden van lagen na het walsen B21B 47/00) [2]

B 21 B      1/40                    .    voor het walsen van foliën met speciale problemen, bijv. vanwege de dikte

B 21 B     1/42                    .    voor het stap-voor-stap of volgens een planeetbeweging walsen (maken van buizen door stap-voor-stap walsen B21B 21/00)

B 21 B      1/46                    .    voor het walsen van metaal direct volgend op het continu gieten (metaalwalsstandaards B21B 13/22; continu gieten B22D 11/00, bijv. in mallen met walsen B22D 11/06) [3]

 

B 21 B      3/00                    Walsen van materiaal met speciale legeringen, voorzover de samenstelling van de legering om speciale walsmethoden of walsvolgorden vraagt of deze mogelijk maakt (veranderen van speciale metallurgische eigenschappen van legeringen, anders dan structuurverdichting of mechanische eigenschappen die daaruit voortvloeien C21D of C22F)

B 21 B      3/02                    .    Walsen van speciale ijzerlegeringen

 

B 21 B      5/00                    Uitrekken van gesloten vormen van metaalbanden door walsen (maken van cirkelvormen, bijv. wielvelgen, B21H 1/06)

 

B 21 B      9/00                    Maatregelen voor het uitvoeren van walsbewerkingen onder speciale condities, bijv. in een vacuüm of een inerte atmosfeer voor het voorkomen van het oxideren van werk; Speciale maatregelen voor het afvoeren van rookgassen uit walsmolens

 

B 21 B    11/00                   Ondersteunen van de walsprocessen door het aan trillingen blootstellen van walsen of werk

 

B 21 B    13/00                   Metaalwalsstandaards, d.w.z. een samenstel dat is opgebouwd uit een standaardframe, walsen en accessoires (B21B 17/00 tot B21B 23/00 hebben voorrang; zie voor details, delen, accessoires, hulpmiddelen of procedures in verband met het walsen van metaal de relevante groepen)

B 21 B    13/02                   .    waarbij de assen van de walsen horizontaal zijn geplaatst

B 21 B    13/04                   .    .    Driedubbele opstelling

B 21 B    13/06                   .    waarbij de assen van de walsen verticaal zijn geplaatst

B 21 B    13/08                   .    met verschillend gerichte walsassen, bijv. voor het zogenaamd “universele” walsproces

B 21 B    13/10                   .    .    waarbij alle assen in één vlak liggen

B 21 B    13/12                   .    .    waarbij de assen in verschillende vlakken liggen

B 21 B    13/14                   .    met tegendrukinrichtingen die op de walsen werken voor het verhinderen van afbuiging daarvan onder belasting (tegendrukinrichtingen op zich B21B 29/00)

B 21 B    13/16                   .    met afwisselend werkende walsen

B 21 B    13/18                   .    voor het stap-voor-stap of volgens een planeetbeweging walsen (methoden B21B 1/42; maken van buizen door stap-voor-stap walsen B21B 21/00)

B 21 B    13/20                   .    .    voor het volgens een planeetbeweging walsen

B 21 B    13/22                   .    voor het walsen van metaal direct volgend op het continu gieten (methoden daarvoor B21B 1/46; continu gieten B22D 11/00, bijv. in mallen met walsen B22D 11/06)

 

B 21 B    15/00                   Voorzieningen voor het uitvoeren van extra metaalbewerkingen, die speciaal zijn gecombineerd met of aangebracht in, of die speciaal zijn aangepast voor gebruik in verband met, metaalwalsmolens

B 21 B    15/02                   .    waarin het werkstuk wordt blootgesteld aan een blijvende inwendige torsie, bijv. voor het produceren van wapeningsstaven voor beton

 

Speciaal ontworpen walsmethoden of walsmolens voor het maken of bewerken van buizen [9]

 

B 21 B    17/00                   Walsen van buizen met walsen waarvan de assen voornamelijk loodrecht op de as van het werk staan, bijv. “axiale” buiswalsen

B 21 B    17/02                   .    met een doorn (B21B 17/08 heeft voorrang) [2]

B 21 B    17/04                   .    .    in een continu proces

B 21 B    17/06                   .    .    in een niet-continu proces

B 21 B    17/08                   .    met een doorn met één of meer uitsteeksels [2]

B 21 B    17/10                   .    .    in een continu proces

B 21 B    17/12                   .    .    in een niet-continu proces

B 21 B    17/14                   .    zonder doorn

 

B 21 B    19/00                   Walsen van buizen met walsen die buiten het werk zijn geplaatst en waarvan de assen niet loodrecht op de as van het werk staan (rechtmaken door walsen B21D)

B 21 B    19/02                   .    waarbij de assen van de walsen voornamelijk diagonaal ten opzichte van de as van het werk zijn geplaatst, bijv. “gekruiste” buiswalsen

B 21 B    19/04                   .    .    Walsen van basismateriaal met een massieve, d.w.z. niet-holle, structuur; Drevelen

B 21 B    19/06                   .    .    Walsen van hol basismateriaal (B21B 19/04 heeft voorrang; scheiden van werk en doornen B21C 45/00)

B 21 B    19/08                   .    .    .    Vergroten van de buisdiameter

B 21 B    19/10                   .    .    .    Afwerken, bijv. afvlakken of op maat maken

B 21 B    19/12                   .    waarbij de assen van de walsen voornamelijk parallel aan de as van het werk zijn geplaatst

B 21 B    19/14                   .    .    Walsen van buizen door middel van extra walsen die in de buizen zijn geplaatst

B 21 B    19/16                   .    .    Walsen van buizen zonder extra walsen die in de buizen zijn geplaatst

 

B 21 B    21/00                   Stap-voor-stap walsen van buizen

B 21 B    21/02                   .    Walsen daarvoor

B 21 B    21/04                   .    Toevoermechanismen (B21B 21/06 heeft voorrang)

B 21 B    21/06                   .    Inrichtingen voor het ronddraaien van werk tussen de stappen

 

B 21 B    23/00                   Walsen van buizen dat niet is beperkt tot methoden die alleen vallen onder één van de groepen B21B 17/00 tot B21B 21/00, bijv. gecombineerde processen (B21B 25/00 heeft voorrang)

 

B 21 B    25/00                   Doornen voor walsmolens voor metalen buizen, bijv. doornen van het soort dat wordt gebruikt in de methoden die vallen onder groep B21B 17/00; Accessoires of hulpmiddelen daarvoor

B 21 B    25/02                   .    Geleiders, steunen of aanslagen voor doornen, bijv. wagens; Stelinrichtingen voor doornen

B 21 B    25/04                   .    Koelen of smeren van doornen tijdens een bewerking [2]

B 21 B    25/06                   .    Verwisselen van doornen

 

B 21 B    27/00                   Walsen (vorm van bewerkingsoppervlakken die nodig is voor speciale processen B21B 1/00); Smeren, koelen of verwarmen van walsen tijdens gebruik

B 21 B    27/02                   .    Vorm of constructie van walsen (voor het walsen van metaal met een onbeperkte lengte in steeds terugkerende vormen, speciaal ontworpen voor het maken van specifieke objecten B21H 8/02)

B 21 B    27/03                   .    .    Walsen met een mof [5]

B 21 B    27/05                   .    .    .    die kan worden omgebogen [5]

B 21 B    27/06                   .    Smeren, koelen of verwarmen van walsen

B 21 B    27/08                   .    .    inwendig

B 21 B    27/10                   .    .    uitwendig

 

B 21 B    28/00                   In goede werkconditie houden van walsen of walsuitrusting (smeren, koelen of verwarmen van walsen tijdens gebruik B21B 27/06) [2]

B 21 B    28/02                   .    In goede werkconditie houden van walsen, bijv. door reconditioneren [2]

B 21 B    28/04                   .    .    tijdens gebruik, bijv. polijsten [2]

 

B 21 B    29/00                   Tegendrukinrichtingen die op walsen werken voor het verhinderen van afbuiging daarvan onder belasting, bijv. steunwalsen

 

B 21 B    31/00                   Walsstandaardstructuren; Monteren, verstellen of verwisselen van walsen, walsbevestigingen of standaardframes

B 21 B    31/02                   .    Walsstandaardframes; Walsbevestigingen

B 21 B    31/04                   .    .    met trekstaven, bijv. voorgespannen trekstaven

B 21 B    31/06                   .    .    Bevestigen van standaards of frames aan de fundatie, bijv. aan de grondplaten (in het algemeen F16M)

B 21 B    31/07                   .    Aanpassen van rollagers (lagers in het algemeen F16C) [2]

B 21 B    31/08                   .    Verwisselen van walsen, walsbevestigingen of standaardframes [2]

B 21 B    31/10                   .    .    door horizontaal verplaatsen

B 21 B    31/12                   .    .    door verticaal verplaatsen

B 21 B    31/14                   .    .    door verplaatsen om een draaipunt

B 21 B    31/16                   .    Verstellen van walsen (regelinrichtingen B21B 37/00)

B 21 B    31/18                   .    .    door het axiaal verplaatsen van walsen

B 21 B    31/20                   .    .    door het loodrecht op de eigen as verplaatsen van walsen

B 21 B    31/22                   .    .    .    mechanisch

B 21 B    31/24                   .    .    .    .    door schroeven

B 21 B    31/26                   .    .    .    .    Verstellen van eccentrisch gemonteerde rollagers

B 21 B    31/28                   .    .    .    .    door kniehefboommechanismen

B 21 B    31/30                   .    .    .    .    door wiggen en dergelijke

B 21 B    31/32                   .    .    .    door vloeistofdruk

 

B 21 B    33/00                   Niet elders ondergebrachte veiligheidsinrichtingen (veiligheidsinrichtingen in het algemeen F16P); Remblokken; Inrichtingen voor het vrijmaken van vastgelopen walsen [2]

B 21 B    33/02                   .    Voorkomen van walsbreuk [2]

 

B 21 B    35/00                   Aandrijvingen voor metaalwalsmolens

B 21 B    35/02                   .    voor continu werkende molens (B21B 35/10 en B21B 35/12 hebben voorrang)

B 21 B    35/04                   .    .    waarbij elke standaard één of meer eigen motoren heeft

B 21 B    35/06                   .    voor niet-continu werkende molens of voor afzonderlijke standaards (B21B 35/10 en B21B 35/12 hebben voorrang)

B 21 B    35/08                   .    .    voor het omkeren van walsmolens

B 21 B    35/10                   .    Aandrijfmechanismen voor walsen met alleen een laagvermogen-aandrijving; Aandrijfmechanismen voor walsen die energie opnemen van de drijfas van een andere wals [2]

B 21 B    35/12                   .    Speciaal aangepaste tandwieldrijfwerken voor metaalwalsmolens; Behuizingen of bevestigingen daarvoor

B 21 B    35/14                   .    Speciaal aangepaste of op speciaal opgestelde koppelingen, aandrijfspindels of spindeldragers in metaalwalsmolens (koppelingen of drijfassen in het algemeen F16)

 

B 21 B    37/00                   Speciaal aangepaste regelinrichtingen of regelmethoden voor metaalwalsmolens of het daarmee geproduceerde werk (speciaal aangepaste methoden of inrichtingen voor het meten bij metaalwalsmolens B21B 38/00)

B 21 B    37/16                   .    Regelen van dikte, breedte, diameter of andere dwarsafmetingen (B21B 37/58 heeft voorrang) [6]

B 21 B    37/18                   .    .    Automatisch regelen van de maat [6]

B 21 B    37/20                   .    .    .    in tandemmolens [6]

B 21 B    37/22                   .    .    Regelen van dwarsspreiding; Regelen van breedte, bijv. door kantwalsen [6]

B 21 B    37/24                   .    .    Automatisch variëren van de dikte in overeenstemming met een vooraf bepaald programma [6]

B 21 B    37/26                   .    .    .    voor het maken van één strook met opeenvolgende lengten van verschillende constante dikte [6]

B 21 B    37/28                   .    Regelen van vlakheid of profiel tijdens het walsen van stroken, vellen of platen [6]

B 21 B    37/30                   .    .    gebruikmakend van een walskamerregeling [6]

B 21 B    37/32                   .    .    .    door het koelen, verwarmen of smeren van de walsen [6]

B 21 B    37/34                   .    .    .    door het hydraulisch uitzetten van de walsen [6]

B 21 B    37/36                   .    .    .    door het radiaal verplaatsen van de walsmof op een stilstaande walsboom door middel van hydraulische steunen [6]

B 21 B    37/38                   .    .    gebruikmakend van het buigen van een wals (B21B 37/42 heeft voorrang) [6]

B 21 B    37/40                   .    .    gebruikmakend van het axiaal verschuiven van de walsen (B21B 37/42 heeft voorrang) [6]

B 21 B    37/42                   .    .    gebruikmakend van een combinatie van het buigen van een wals en het axiaal verschuiven van de walsen [6]

B 21 B    37/44                   .    .    gebruikmakend van het verwarmen, smeren of met waterstralen koelen van het product [6]

B 21 B    37/46                   .    Regelen van de walssnelheid of de aandrijfmotor (B21B 37/52 en B21B 37/60 hebben voorrang) [6]

B 21 B    37/48                   .    Regelen van de trekkracht; Regelen van de druk [6]

B 21 B    37/50                   .    .    door het regelen van de lussenmaker [6]

B 21 B    37/52                   .    .    door het regelen van de aandrijfmotor [6]

B 21 B    37/54                   .    .    .    inclusief het regelen van de spoel, bijv. omkeermolens [6]

B 21 B    37/56                   .    Regelen van de verlenging [6]

B 21 B    37/58                   .    Regelen van de walskracht; Regelen van de afstand tussen walsen [6]

B 21 B    37/60                   .    .    door het regelen van een motor die een stelschroef aandrijft [6]

B 21 B    37/62                   .    .    door het regelen van een hydraulische stelinrichting [6]

B 21 B    37/64                   .    .    Compensatiesystemen met een molenveer of een walsveer, bijv. bij het regelen van voorgespannen molenstandaards [6]

B 21 B    37/66                   .    .    Compensatiesystemen voor de walsexcentrisiteit [6]

B 21 B    37/68                   .    Regelen van de welving of sturing van stroken, vellen of platen, bijv. voor het voorkomen van slingeren [6]

B 21 B    37/70                   .    Regelen van de lengte (B21B 37/56 heeft voorrang) [6]

B 21 B    37/72                   .    Regelen van het achterstuk; Regelen van het voorstuk [6]

B 21 B    37/74                   .    Regelen van de temperatuur, bijv. door het koelen of verwarmen van de walsen of het product (B21B 37/32 en B21B 37/44 hebben voorrang) [6]

B 21 B    37/76                   .    .    Regelen van het koelen op de uitlooptafel [6]

B 21 B    37/78                   .    Regelen van buiswalsen [6]

 

B 21 B    38/00                   Speciaal aangepaste methoden of inrichtingen voor het meten bij metaalwalsmolens, bijv. voor het detecteren van een positie of het inspecteren van het product [6]

B 21 B    38/02                   .    voor het meten van de vlakheid of het profiel van stroken [6]

B 21 B    38/04                   .    voor het meten van de dikte, breedte, diameter of andere dwarsafmeting van het product [6]

B 21 B    38/06                   .    voor het meten van trekspanning of druk [6]

B 21 B    38/08                   .    voor het meten van walskracht [6]

B 21 B    38/10                   .    voor het meten van de afstand tussen walsen, bijv. doorloopmeters [6]

B 21 B    38/12                   .    voor het meten van walswelving [6]

 

B 21 B    39/00                   Voorzieningen voor het verplaatsen, ondersteunen of positioneren van werk of voor het regelen van de verplaatsing daarvan, die zijn gecombineerd met of geplaatst in, of speciaal zijn aangepast voor gebruik in verband met, metaalwalsmolens (geleiden, transporteren of verzamelen van gemakkelijk flexibel werk in lussen of bochten B21B 41/00; speciaal in samenhang met koelbedden B21B 43/00; vervoeren of transporteren in het algemeen B65G)

B 21 B    39/02                   .    Toevoeren of ondersteunen van werk; Remvoorzieningen of spanvoorzieningen

B 21 B    39/04                   .    .    Optillen of laten zakken van werk voor transport, bijv. kanteltafels die direct vóór of achter de doorloop zijn geplaatst (omkeermiddelen of soortgelijke bedieningsmiddelen op zich B21B 39/20)

B 21 B    39/06                   .    .    Het in een doorloop duwen of dwingen van werk

B 21 B    39/08                   .    .    Remvoorzieningen of spanvoorzieningen

B 21 B    39/10                   .    .    Opstelling of installatie van toevoerwalsen in walsstandaards

B 21 B    39/12                   .    .    Opstelling of installatie van walstafels ten opzichte van een walsstandaard

B 21 B    39/14                   .    Geleiden, positioneren of uitlijnen van werk (B21B 43/12 heeft voorrang; geleiders waarin werk wordt blootgesteld aan blijvende inwendige verdraaiing B21B 15/02)

B 21 B    39/16                   .    .    direct vóór het binnengaan of na het verlaten van de doorloop

B 21 B    39/18                   .    .    Schakelaars voor het richten van werk in metaalwalsmolens of stelsels daarvan

B 21 B    39/20                   .    Ronddraaien, omkeren of soortgelijk manipuleren van werk (geleiders waarin werk wordt blootgesteld aan blijvende inwendige verdraaiing B21B 15/02)

B 21 B    39/22                   .    .    door kantelen, bijv. door het optillen van één kant met hefbomen of wiggen (B21B 39/26 en B21B 39/28 hebben voorrang)

B 21 B    39/24                   .    .    met tangen of grijpers

B 21 B    39/26                   .    .    met lichamen, bijv. gegroefd, die het werk aan tegenoverliggende zijnden raken en die ten opzichte van elkaar worden bewogen voor het laten ronddraaien van het werk

B 21 B    39/28                   .    .    door middel van geleidingslichamen die zodanig zijn gevormd dat het werk wordt rondgedraaid tijdens het passeren

B 21 B    39/30                   .    .    door onderbrengen ervan in een robot met een roterende ring of een ringsegment

B 21 B    39/32                   .    .    Speciaal aangepaste inrichtingen voor het keren van platen

B 21 B    39/34                   .    Speciaal ontworpen voorzieningen of constructieve combinaties voor het uitoefenen van functies die vallen onder meer dan één van de groepen B21B 39/02, B21B 39/14 en B21B 39/20

 

B 21 B    41/00                   Geleiden, transporteren of verzamelen van gemakkelijk flexibel werk, bijv. draad of metalen banden, in lussen of bochten; Lussenheffers

B 21 B    41/02                   .    Laten terugkeren van werk voor het laten herhalen van de doorloop of doorlopen

B 21 B    41/04                   .    .    boven of onder de walsstandaard of walsen

B 21 B    41/06                   .    waarin de bewegingsrichting van het werk wordt gekeerd over nagenoeg 180

B 21 B    41/08                   .    zonder totale verandering in de algemene bewegingsrichting van het werk

B 21 B    41/10                   .    .    Lussenafbuigers

B 21 B    41/12                   .    Voorzieningen die alleen van belang zijn met betrekking tot aanduidingen of regelingen

 

B 21 B    43/00                   Stilstaande of bewegende koelbedden; Speciaal met koelbedden samenhangende middelen, bijv. voor het afremmen van werk of voor het overdragen daarvan naar het bed toe of van het bed af (transportmiddelen in het algemeen B65G)

B 21 B    43/02                   .    Koelbedden die harken of stangen bevatten (B21B 43/10 heeft voorrang) [2]

B 21 B    43/04                   .    Koelbedden die walsen of schroeven bevatten

B 21 B    43/06                   .    Koelbedden die wagens bevatten (B21B 43/08 heeft voorrang)

B 21 B    43/08                   .    Koelbedden die draaitrommels of terugvoerkettingen bevatten

B 21 B    43/10                   .    Koelbedden met andere door het bed heen gestoken elementen voor het verschuiven van werk

B 21 B    43/12                   .    Inrichtingen voor het “ flushed” positioneren van werkstukken, d.w.z. met alle axiale uiteinden in lijn geplaatst op koelbedden of op samenwerkende transporteurs [2]

 

B 21 B    45/00                   Inrichtingen voor het behandelen van het oppervlak van werk, speciaal gecombineerd met of opgesteld in, of speciaal aangepast voor gebruik in verband met, metaalwalsmolens (B21B 15/00 heeft voorrang; technische kenmerken van afbijtinrichtingen B21C 43/00)

B 21 B    45/02                   .    voor het smeren, koelen of reinigen

B 21 B    45/04                   .    voor het afbijten

B 21 B    45/06                   .    .    van strookmateriaal (B21B 45/08 heeft voorrang)

B 21 B    45/08                   .    .    hydraulisch

 

B 21 B    47/00                   Hulpvoorzieningen, hulpinrichtingen of hulpmethoden in verband met het walsen van meerlaagse platen van metaal (soaking pits C21D 9/70) [2]

B 21 B    47/02                   .    voor het vouwen van platen vóór het walsen

B 21 B    47/04                   .    voor het scheiden van lagen na het walsen

 

B 21 B    99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [8]