SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 21        MECHANISCH BEWERKEN VAN METAAL ZONDER HET VOORNAMELIJK VERWIJDEREN VAN MATERIAAL; PONSEN VAN METAAL [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze klasse vallen:

                        -        het bewerken van metaalachtige materialen; [15]

                        -        het bewerken van niet-metaalachtige materialen, mits de toegepaste methoden vergelijkbaar zijn met die welke worden gebruikt bij metaalbewerking, en voor zover niet elders toegepast. [15]

              (2)      Onder deze klasse vallen geen combinaties van bewerkingen:

                        -        die worden gedekt door verschillende subklassen van klasse B21, welke vallen onder subklasse B23P;

                        -        die worden gedekt door een specifieke subklasse van klasse B21 samen met bewerkingen die worden gedekt door andere klassen, bijv. met bewerkingen waarbij sprake is van het verwijderen van materiaal, die eveneens vallen onder subklasse B23P; als echter de bewerkingen uit de andere klassen duidelijk ondergeschikt zijn aan de bewerkingen die zeker vallen onder één subklasse van B21, dan wordt de combinatie geklasseerd in die subklasse.

 

B 21 D    BEWERKEN OF VERWERKEN VAN PLAATMETAAL OF METALEN BUIZEN, STAVEN OF PROFIELEN ZONDER VOORNAMELIJK MATERIAAL TE VERWIJDEREN; PONSEN VAN METAAL (bewerken of verwerken van draad B21F) [13,15]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse valt het snijden of perforeren van plaatmetaal of een ander standaardmateriaal.

              (2)      Onder deze subklasse valt niet het bewerken van metaalfoliën op een wijze die overeenkomt met het bewerken van papier, wat valt onder de klassen B26 of B31.

 

Rechtmaken; Herstellen van de vorm; Buigen; Plooien; Omzetten

 

B 21 D      1/00                    Rechtmaken, herstellen van de vorm of verwijderen van plaatselijke vervormingen van metaalplaat of daarvan gemaakte specifieke artikelen (B21D 3/00 heeft voorrang); Strekken van plaatmetaal gecombineerd met walsen [2,13]

B 21 D      1/02                    .    met walsen (B21D 1/06 heeft voorrang)

B 21 D      1/05                    .    Strekken gecombineerd met walsen [2]

B 21 D      1/06                    .    Verwijderen van plaatselijke vervormingen

B 21 D      1/08                    .    .    bij holle lichamen van plaatmetaal (bij in hoofdzaak open lichamen B21D 1/10)

B 21 D      1/10                    .    .    bij specifieke artikelen van plaatmetaal, bijv. spatborden

B 21 D      1/12                    .    Rechtmaken van voertuigcarrosseriedelen of voertuigcarrosserieën (B21D 1/14 heeft voorrang)

B 21 D     1/14                    .    Rechtmaken van dragende structuren

 

B 21 D      3/00                    Rechtmaken of herstellen van de vorm van metalen staven, buizen of profielen of daarvan gemaakte specifieke artikelen, al dan niet in combinatie met stukken plaatmetaal [13]

B 21 D      3/02                    .    door walsen

B 21 D      3/04                    .    .    geplaatst op assen die schuin op het pad van het werk staan

B 21 D      3/05                    .    .    geplaatst op assen die loodrecht op het pad van het werk staan [2]

B 21 D      3/06                    .    .    geplaatst onder een hoek met een ronddraaiend frame van een wals met waaiers

B 21 D      3/08                    .    .    bewegend in een baan zonder rond het werk te roteren

B 21 D      3/10                    .    tussen plunjers en aambeelden of aanslagen

B 21 D      3/12                    .    door strekken met of zonder verdraaiing [13]

B 21 D      3/14                    .    Herstellen van de omtreksvormen

B 21 D      3/16                    .    van specifieke artikelen van metalen staven, buizen of profielen, bijv. krukassen, door speciaal aangepaste methoden of middelen

 

B 21 D      5/00                    Buigen van plaatmetaal langs rechte lijnen, bijv. voor het vormen van eenvoudige bochten (B21D 11/06 tot B21D 11/18 hebben voorrang) [13]

B 21 D      5/01                    .    tussen plunjers en aambeelden of aanslagen

B 21 D      5/02                    .    met persremmen zonder gebruik te maken van klemmiddelen

B 21 D      5/04                    .    met remmen die gebruikmaken van klemmiddelen aan één zijde van het werk

B 21 D      5/06                    .    door een trekprocedure waarbij gebruik wordt gemaakt van stempels of vormwalsen, bijv. voor het maken van profielen

B 21 D      5/08                    .    .    gebruikmakend van vormwalsen (B21D 5/12 heeft voorrang)

B 21 D      5/10                    .    .    voor het maken van buizen

B 21 D      5/12                    .    .    .    gebruikmakend van vormwalsen

B 21 D      5/14                    .    door het materiaal tussen walsen te laten passeren (B21D 5/06 heeft voorrang)

B 21 D      5/16                    .    Vouwen; Plooien

 

B 21 D      7/00                    Buigen van stangen, profielen of buizen (B21D 11/02 tot B21D 11/18 hebben voorrang; gebruikmakend van doornen en dergelijke B21D 9/00)

B 21 D      7/02                    .    over een stilstaand vormlichaam; door gebruik van een schommelend vormlichaam of een schommelende aanslag [2]

B 21 D      7/022                  .    .    alleen over een stilstaand vormlichaam [2]

B 21 D      7/024                  .    .    door een schommelend vormlichaam

B 21 D      7/025                  .    .    .    waarbij aan de uiteinden van het werk wordt getrokken of geduwd

B 21 D      7/028                  .    .    .    en waarbij tegelijkertijd het profiel wordt veranderd, bijv. bij het vormen van bumpers

B 21 D     7/03                    .    .    Apparatuur met middelen voor het behouden van de vorm van het profiel

B 21 D      7/04                    .    over een beweegbaar aangebracht vormlichaam (B21D 7/02 heeft voorrang)

B 21 D      7/06                    .    met persremmen of tussen plunjers en aambeelden of aanslagen; Buigtangen met vormstempels

B 21 D      7/08                    .    door het tussen walsen of door een gebogen stempel laten passeren van materiaal

B 21 D      7/10                    .    met haakse lichamen en flexibele buigmiddelen, bijv. met kettingen of touwen

B 21 D      7/12                    .    met programmabesturing

B 21 D      7/14                    .    gecombineerd met het meten van bochten of lengten

B 21 D      7/16                    .    Hulpuitrusting, bijv. voor het verwarmen of koelen van bochten

 

B 21 D      9/00                    Buigen van buizen door gebruik te maken van doornen en dergelijke (B21D 11/02 tot B21D 11/18 hebben voorrang)

B 21 D      9/01                    .    waarbij de doorn flexibel is en de gehele lengte van de buis aanraakt

B 21 D      9/03                    .    .    en is opgebouwd uit losse elementen, bijv. rijen kogels

B 21 D      9/04                    .    waarbij de doorn stijf is [2]

B 21 D      9/05                    .    samenwerkend met vormlichamen

B 21 D      9/07                    .    .    met één of meer schommelende vormlichamen die alleen de buisuiteinden aanraken

B 21 D      9/08                    .    met persremmen of tussen plunjers en aambeelden of aanslagen; Buigtangen met vormstempels

B 21 D      9/10                    .    door het tussen walsen of door een gebogen stempel laten passeren van materiaal

B 21 D      9/12                    .    door het over een gebogen doorn duwen van materiaal; door het door een gebogen stempel duwen van materiaal

B 21 D      9/14                    .    Rimpelbuigen, d.w.z. buigen door plooien

B 21 D      9/15                    .    gebruikmakend van vulmateriaal met een onbepaalde vorm, bijv. zand of plastisch materiaal [2,13]

B 21 D      9/16                    .    Hulpuitrusting, bijv. machines voor het vullen van buizen met zand

B 21 D      9/18                    .    .    voor het verwarmen of koelen van bochten

 

B 21 D    11/00                   Buigen dat niet is beperkt tot materiaalvormen die in slechts één van de groepen B21D 5/00, B21D 7/00 of B21D 9/00 worden genoemd; Buigen voorzover niet vallend onder de groepen B21D 5/00 tot B21D 9/00; Verdraaien [2,13]

B 21 D    11/02                   .    Buigen door strekken of over een stempel trekken [13]

B 21 D    11/06                   .    Buigen in een schroefvorm of spiraalvorm; Vormen van een opeenvolging van keerbochten, bijv. in een schroeflijnvorm [13]

B 21 D    11/07                   .    .    Maken van schroeflijnvormige artikelen door buigen in voornamelijk één vlak

B 21 D    11/08                   .    Buigen door veranderen van de dikte van een deel van de doorsnede van het werk (B21D 11/06 heeft voorrang)

B 21 D    11/10                   .    Speciaal aangepast buigen voor het produceren van specifieke artikelen, bijv. bladveren

B 21 D    11/12                   .    .    waarbij de artikelen bestaan uit betonwapeningen

B 21 D    11/14                   .    Verdraaien of torderen

B 21 D    11/15                   .    .    Betonwapeningsstaven

B 21 D    11/16                   .    .    Krukassen

B 21 D    11/18                   .    Doorzetten of joggelen

B 21 D    11/20                   .    Niet elders ondergebracht buigen van plaatmetaal

B 21 D    11/22                   .    Hulpuitrusting, bijv. positioneerinrichtingen

 

B 21 D    13/00                   Plooien van metalen platen, staven of profielen; Buigen van metalen platen, staven of profielen in een golfvorm [13]

B 21 D    13/02                   .    door persen

B 21 D    13/04                   .    door walsen

B 21 D    13/06                   .    door trekken

B 21 D    13/08                   .    door gecombineerde methoden

B 21 D    13/10                   .    in een bijzondere profielvorm

               

B 21 D    15/00                   Golven van buizen [2,13]

B 21 D    15/02                   .    in lengterichting

B 21 D    15/03                   .    .    door het toepassen van een fluïdum onder druk

B 21 D    15/04                   .    in dwarsrichting, bijv. schroefvormig

B 21 D    15/06                   .    .    ringvormig

B 21 D    15/10                   .    .    door het toepassen van een fluïdum onder druk

B 21 D    15/12                   .    Buigen van buizen in een golfvorm

 

B 21 D    17/00                   Vormen van afzonderlijke groeven in plaatmetaal of buisvormige of holle artikelen

B 21 D    17/02                   .    door persen [13]

B 21 D    17/04                   .    door walsen

 

B 21 D    19/00                   Omzetten of op een andere wijze behandelen van randen, bijv. van buizen [13]

B 21 D    19/02                   .    door continu werkend gereedschap dat langs de rand beweegt [13]

B 21 D    19/04                   .    .    gevormd als walsen

B 21 D    19/06                   .    .    .    naar binnen werkend

B 21 D    19/08                   .    door een afzonderlijke of opeenvolgende werking van persgereedschap, bijv. spanbekken

B 21 D    19/10                   .    .    naar binnen werkend

B 21 D    19/12                   .    Omkrullen van randen

B 21 D    19/14                   .    .    Verstevigen van randen, bijv. door het bewapenen daarvan [13]

B 21 D    19/16                   .    Omgekeerd omzetten van buisuiteinden

 

B 21 D    21/00                   Gecombineerde processen volgens methoden die vallen onder de groepen B21D 1/00 tot B21D 19/00

 

Stansen; Forceren; Dieptrekken; Bewerken van plaatmetaal met een beperkte lengte door strekken; Ponsen

 

B 21 D    22/00                   Zonder snijden vormen door stansen, forceren of dieptrekken (anders dan door gebruik te maken van starre inrichtingen of star gereedschap of van meegevende of verende kussens B21D 26/00)

B 21 D    22/02                   .    Stansen waarbij gebruik wordt gemaakt van starre inrichtingen of star gereedschap

B 21 D    22/04                   .    .    voor het doorzetten of dimpelen (gecombineerd met perforeren B21D 28/24)

B 21 D    22/06                   .    .    met ten opzichte van elkaar beweegbare stempeldelen

B 21 D    22/08                   .    .    met stempeldelen op roterende dragers

B 21 D    22/10                   .    Stansen waarbij gebruik wordt gemaakt van meegevende of verende kussens

B 21 D    22/12                   .    .    gebruikmakend van ingesloten flexibele ruimten

B 21 D    22/14                   .    Forceren

B 21 D    22/16                   .    .    over vormdoornen of vormers

B 21 D    22/18                   .    .    gebruikmakend van gereedschap dat wordt geleid voor het produceren van het gewenste profiel

B 21 D    22/20                   .    Dieptrekken (speciale dieptrekvoorzieningen in, of in verband met, persen B21D 24/00)

B 21 D    22/21                   .    .    zonder vastzetten van de rand van het halfproduct [2]

B 21 D    22/22                   .    .    met inrichtingen voor het vasthouden van de rand van de halfproducten (B21D 22/24 tot B21D 22/30 hebben voorrang) [13]

B 21 D    22/24                   .    .    waarbij sprake is van twee trekbewerkingen die ten opzichte van het halfproduct in tegenovergestelde richtingen effect hebben

B 21 D    22/26                   .    .    voor het maken van bijzondere, bijv. onregelmatige, vormartikelen

B 21 D    22/28                   .    .    van cilindrische artikelen waarbij gebruik wordt gemaakt van opeenvolgende stempels

B 21 D    22/30                   .    .    voor het afwerken van artikelen die zijn gevormd door dieptrekken

 

B 21 D    24/00                      Speciale dieptrekvoorzieningen in, of in verband met, persen

B 21 D    24/02                   .    Stempelkussens

B 21 D    24/04                   .    Houders voor halfproducten; Bevestigingsmiddelen daarvoor

B 21 D    24/06                   .    .    Mechanisch door veren belaste houders voor halfproducten

B 21 D    24/08                   .    .    Pneumatisch of hydraulisch belaste houders voor halfproducten

B 21 D    24/10                   .    Inrichtingen voor het onafhankelijk regelen of bedienen van houders voor halfproducten, of in samenhang met stempels

B 21 D    24/12                   .    .    mechanisch

B 21 D    24/14                   .    .    pneumatisch of hydraulisch

B 21 D    24/16                   .    Extra uitrusting in verband met het gereedschap, bijv. voor het knippen of bijsnijden

 

B 21 D    25/00                   Bewerken van plaatmetaal met een beperkte lengte door strekken, bijv. voor het rechtmaken [2]

B 21 D    25/02                   .    door trekken over een stempel [2]

B 21 D    25/04                   .    Klemvoorzieningen [2]

 

B 21 D    26/00                   Zonder snijden vormen op een andere wijze dan door gebruik te maken van starre inrichtingen of star gereedschap of van meegevende of verende kussens, d.w.z. vormen door het toepassen van een fluïdum onder druk of magnetische krachten [13]

B 21 D    26/02                   .    door het toepassen van een fluïdum onder druk [2]

B 21 D    26/021                  .    .    Deformeren van plaatvormige lichamen [11]

B 21 D    26/025                  .    .    .    Middelen voor het regelen van de klemming of opening van de mallen [11]

B 21 D    26/027                  .    .    .    Middelen voor het regelen van de fluïdumparameters, bijv. de druk of temperatuur [11]

B 21 D    26/029                  .    .    .    Sluitmiddelen of afdichtmiddelen [11]

B 21 D    26/031                  .    .    .    Malconstructie (B21D 26/025 tot B21D 26/029 heeft voorrang) [11]

B 21 D    26/033                  .    .    Deformeren van buisvormige lichamen (golven van buizen door het toepassen van fluïdumdruk B21D 15/03, B21D 15/10) [11]

B 21 D    26/037                  .    .    .    Vormen van vertakte buizen [11]

B 21 D    26/039                  .    .    .    Middelen voor het regelen van de vastklemming of opening van de mallen [11]

B 21 D    26/041                  .    .    .    Middelen voor het regelen van de fluïdumparameters, bijv. de druk of temperatuur [11]

B 21 D    26/043                  .    .    .    Middelen voor het regelen van de axiale duwer [11]

B 21 D    26/045                  .    .    .    Sluitmiddelen of afdichtmiddelen [11]

B 21 D    26/047                  .    .    .    Malconstructie (B21D 26/037 tot B21D 26/045 heeft voorrang) [11]

B 21 D    26/049                  .    .    .    Deformeren van lichamen met een gesloten uiteinde [11]

B 21 D    26/051                  .    .    .    Deformeren van dubbelwandige lichamen [11]

B 21 D    26/053                  .    .    gekenmerkt door het materiaal van de halfproducten [11]

B 21 D    26/055                  .    .    .    Halfproducten met superplastische eigenschappen [11]

B 21 D    26/057                  .    .    .    Op maat gemaakte halfproducten [11]

B 21 D    26/059                  .    .    .    Uit lagen opgebouwde halfproducten [11]

B 21 D    26/06                   .    .    door schokgolven

B 21 D    26/08                   .    .    .    opgewekt door explosieven, bijv. chemische explosieven

B 21 D    26/10                   .    .    .    opgewekt door verdampen, bijv. van een draad of van vloeistoffen

B 21 D    26/12                   .    .    .    opgewekt door vonkontlading [2]

B 21 D    26/14                   .    door het toepassen van magnetische krachten

 

B 21 D    28/00                   Vormen door perssnijden; Perforeren

B 21 D    28/02                   .    Ponsen van halfproducten of artikelen met of zonder schrootvorming; Insnijden [13]

B 21 D    28/04                   .    .    Centreren van het werk; Positioneren van het gereedschap

B 21 D    28/06                   .    .    Maken van meer dan één deel uit hetzelfde halfproduct; Bewerken zonder schrootvorming

B 21 D    28/08                   .    .    .    Zigzaggend bewerken

B 21 D    28/10                   .    .    Onvolledig ponsen op zodanige wijze dat de stukken nog steeds aan het werk vastzitten

B 21 D    28/12                   .    .    Ponsen door gebruik te maken van roteerbare dragers

B 21 D    28/14                   .    .    Stempels (uitstootinrichtingen of afstroopinrichtingen die zijn geplaatst in ponsgereedschap B21D 45/00) [13]

B 21 D    28/16                   .    .    Voorkomen van kragen of bramen

B 21 D    28/18                   .    .    Meegevende ponskussens, bijv. van rubber

B 21 D    28/20                   .    .    Toepassing van aandrijvingen

B 21 D    28/22                   .    .    Insnijden van de omtreksranden van cirkelvormige halfproducten, bijv. kernplaten of lamellen voor dynamo-elektrische machines

B 21 D    28/24                   .    Perforeren, d.w.z. ponsen van gaten

B 21 D    28/26                   .    .    in platen of vlakke delen

B 21 D    28/28                   .    .    in buizen of andere holle lichamen

B 21 D    28/30                   .    .    in ringvormige delen, bijv. velgen

B 21 D    28/32                   .    .    in andere artikelen met een speciale vorm

B 21 D    28/34                   .    .    Perforatiegereedschap; Stempelhouders

B 21 D    28/36                   .    .    gebruikmakend van roteerbare werkhouders of gereedschaphouders

 

B 21 D    31/00                   Andere methoden voor het bewerken van metalen platen, buizen of profielen (schroefvoermig vervormen van één oppervlak van buizen door walsen B21H 3/00; stuiken B21J 5/08; reliëfdruk bij versieringen of markeringen B44B 5/00) [13]

B 21 D    31/02                   .    Doorboren of doorsteken, bijv. voor het maken van zeven [13]

B 21 D    31/04                   .    Expanderen op een andere wijze dan volgens de groepen B21D 1/00 tot B21D 28/00, bijv. voor het maken van geëxpandeerd metaal (B21D 47/00 heeft voorrang [2,13]

B 21 D    31/06                   .    Vervormen van metalen platen, buizen of profielen door opeenvolgende inslagen, bijv. hameren, uitsmeden of peen forming [13]

 

B 21 D    33/00                   Speciale maatregelen in verband met het bewerken van metaalfoliën, bijv. bladgoud (snijden of perforeren van metaalfolie zoals bij papier B26)

 

B 21 D    35/00                   Gecombineerde processen in overeenstemming met methoden die vallen onder de groepen B21D 1/00 tot B21D 31/00 (B21D 21/00 heeft voorrang)

 

B 21 D    37/00                   Gereedschap als deel van machines dat valt onder deze subklasse (zie voor vormen of constructies van gereedschap dat uitsluitend is aangepast voor specifieke bewerkingen de relevante groepen voor de bewerkingen)

B 21 D    37/01                   .    Materialen [2]

B 21 D    37/02                   .    Stempelconstructies waarbij de stempeldelen op verschillende manieren kunnen worden samengesteld (B21D 37/06 heeft voorrang)

B 21 D    37/04                   .    Beweegbaar of uitwisselbaar bevestigen van gereedschap

B 21 D    37/06                   .    .    Draaibaar aangebracht gereedschap, bijv. wegneembaar (stempelsets met stempels die draaibaar aan elkaar vastzitten B21D 37/12)

B 21 D    37/08                   .    Stempels met verschillende delen voor diverse processtappen

B 21 D    37/10                   .    Stempelsets; Zuilgeleiders

B 21 D    37/12                   .    .    Specifieke geleidingsuitrusting; Speciale voorzieningen voor het onderling koppelen of laten samenwerken van stempels

B 21 D    37/14                   .    Specifieke voorzieningen voor het hanteren en op de plaats houden van complete stempels

B 21 D    37/16                   .    Verwarmen of koelen

B 21 D    37/18                   .    Smeren

B 21 D    37/20                   .    Maken van gereedschap door bewerkingen die niet vallen onder één andere subklasse

 

B 21 D    39/00                   Toepassing van procedures voor het met elkaar of met iets anders verbinden van objecten of delen, bijv. het coaten met plaatmetaal op een andere wijze dan door bekleden (klinken B21J; met elkaar verbinden van componenten door smeden of persen voor het vormen van een lichaam uit één stuk B21K 25/00); Pijpuitzetters [13]

B 21 D    39/02                   .    van plaatmetaal door vouwen, bijv. het met elkaar verbinden van randen van een plaat voor het vormen van een cilinder

B 21 D    39/03                   .    van plaatmetaal anders dan door vouwen [2]

B 21 D    39/04                   .    van buizen met buizen; van buizen met staven

B 21 D    39/06                   .    van buizen in openingen, bijv. inwalsen

B 21 D    39/08                   .    Pijpuitzetters

B 21 D    39/10                   .    .    met walsen voor het alleen uitzetten

B 21 D    39/12                   .    .    met walsen voor het zowel uitzetten als omzetten

B 21 D    39/14                   .    .    met kogels

B 21 D    39/16                   .    .    met torsie-beperkende inrichtingen

B 21 D    39/18                   .    .    Walsen met een speciale vorm

B 21 D    39/20                   .    .    met doornen, bijv. uitzetbaar [2]

 

B 21 D    41/00                   Toepassing van procedures voor het veranderen van de diameter van buisuiteinden (B21D 39/00 heeft voorrang)

B 21 D    41/02                   .    Vergroten

B 21 D    41/04                   .    Verkleinen; Sluiten

 

B 21 D    43/00                   Toevoerinrichtingen, positioneerinrichtingen of opslaginrichtingen die zijn gecombineerd met of geplaatst in, of speciaal aangepast voor gebruik in verband met, apparatuur voor het bewerken of verwerken van metalen platen, buizen of profielen; Daarmee samenwerkende snij-inrichtingen (zie voor snijmiddelen in samenhang met het gereedschap de relevante groep voor het gereedschap)

B 21 D    43/02                   .    Voortbewegen van werk ten opzichte van de slag van het stempel of gereedschap

B 21 D    43/04                   .    .    door middelen die mechanisch op het werk ingrijpen

B 21 D    43/05                   .    .    .    speciaal aangepast voor meertrapspersen

B 21 D    43/06                   .    .    .    door positief of negatief aangrijpende delen die samenwerken met overeenkomstige delen van de te verwerken plaat en dergelijke, bijv. draagbouten of een gegroefd deel in de dragers

B 21 D    43/08                   .    .    .    door walsen

B 21 D    43/09                   .    .    .    .    door één of meer paren walsen voor het toevoeren van plaatmateriaal of strookmateriaal [2]

B 21 D    43/10                   .    .    .    door grijpers

B 21 D    43/11                   .    .    .    .    voor het toevoeren van plaatmateriaal of strookmateriaal [2]

B 21 D    43/12                   .    .    .    door kettingen of riemen

B 21 D    43/13                   .    .    .    door lineair bewegende tafels [2]

B 21 D    43/14                   .    .    .    door keervoorzieningen, bijv. draaitafels

B 21 D    43/16                   .    .    door zwaartekracht, bijv. glijgoten

B 21 D    43/18                   .    .    door middelen die pneumatisch of magnetisch op het werk ingrijpen

B 21 D    43/20                   .    Opslagvoorzieningen; Stapelen of ontstapelen [13]

B 21 D    43/22                   .    .    Inrichtingen voor het stapelen van platen

B 21 D    43/24                   .    .    Inrichtingen voor het verwijderen van platen van een stapel

B 21 D    43/26                   .    Aanslagen

B 21 D    43/28                   .    Daarmee samenwerkende snij-inrichtingen

 

B 21 D    45/00                   Uitstootinrichtingen of afstroopinrichtingen die zijn geplaatst in machines of gereedschap uit deze subklasse

B 21 D    45/02                   .    Uitstootinrichtingen [2]

B 21 D    45/04                   .    .    die in onderling verband staan met de beweging van het gereedschap [2]

B 21 D    45/06                   .    Afstroopinrichtingen [2]

B 21 D    45/08                   .    .    die in onderling verband staan met de beweging van het gereedschap [2]

B 21 D    45/10                   .    Gecombineerde uitstootinrichtingen en afstroopinrichtingen [2]

 

Verwerken van metalen platen of buizen, of verwerken van metalen profielen in overeenstemming met één van de groepen B21D 1/00 tot B21D 45/00, bij het maken van afgewerkte of half-afgewerkte artikelen [8]

 

B 21 D    47/00                   Maken van stijve bouwelementen of bouweenheden, bijv. honingraatstructuren

B 21 D    47/01                   .    balken of pilaren [2]

B 21 D    47/02                   .    .    door uitzetten [2]

B 21 D    47/04                   .    samengestelde plaatmetaalprofielen

 

B 21 D    49/00                   Bekleden of stijf maken van objecten [13]

 

B 21 D    51/00                   Maken van holle objecten (uit dikwandige of niet-gelijkmatige buizen B21K 21/00)

 

              Aantekeningen

 

              Het maken van holle objecten die worden gekenmerkt door zowel hun structuur als hun toepassing, wordt alleen in de groep B21D 51/16 geklasseerd. [9]

 

B 21 D    51/02                   .    niet gekenmerkt door de specifieke toepassing (blikken of blikjes B21D 51/26)

B 21 D    51/04                   .    .    opgebouwde objecten, bijv. objecten met een star daaraan bevestigde bodem of afdekking

B 21 D    51/06                   .    .    gevouwen objecten

B 21 D    51/08                   .    .    kogelvormige objecten

B 21 D    51/10                   .    .    kegelvormige of cilindervormige objecten

B 21 D    51/12                   .    .    objecten met geplooide wanden

B 21 D    51/14                   .    .    Vlakmaken van holle objecten voor transport of opslag; Aansluitend opnieuw vormen [13]

B 21 D    51/16                   .    gekenmerkt door de specifieke toepassing (maken van warmtewisselaars B21D 53/02) [9]

B 21 D    51/18                   .    .    vaten, bijv. teilen, kuipen, tanks, gootstenen en dergelijke

B 21 D    51/20                   .    .    .    tonnen

B 21 D    51/22                   .    .    .    potten, bijv. kookpotten

B 21 D    51/24                   .    .    hogedrukcontainers, bijv. boilers of flessen

B 21 D    51/26                   .    .    blikken of blikjes; Permanent sluiten daarvan (maken van uitlaatvoorzieningen B21D 51/38) [2,13]

B 21 D    51/28                   .    .    .    Vouwen van de lengtenaad

B 21 D    51/30                   .    .    .    Vouwen van de omtreksnaad

B 21 D    51/32                   .    .    .    .    door walsen

B 21 D    51/34                   .    .    .    .    door persen

B 21 D    51/36                   .    .    samenklapbare en soortgelijke dunwandige buizen, bijv. voor tandpasta

B 21 D    51/38                   .    .    Maken van inlaatvoorzieningen of uitlaatvoorzieningen van blikken, blikjes, baden, flessen of andere vaten; Maken van de uiteinden van blikken; Maken van afdichtingen [9]

B 21 D    51/40                   .    .    .    Maken van uitlaatopeningen, bijv. spongaten

B 21 D    51/42                   .    .    .    .    Maken of vastmaken van schenktuiten

B 21 D    51/44                   .    .    .    Maken van sluitingen, bijv. doppen (gevouwen uit dunne metaalfoliën op dezelfde wijze als bij het maken van papieren doppen B31D 5/00; maken van sluitingen in samenhang met het aanbrengen daarvan B67B) [13]

B 21 D    51/46                   .    .    .    .    Plaatsen van afdichtingen of afdichtingsmateriaal

B 21 D    51/48                   .    .    .    .    Maken van kroonkurken

B 21 D    51/50                   .    .    .    .    Maken van schroefdoppen

B 21 D    51/52                   .    .    doosjes, sigarettenpakjes en dergelijke

B 21 D    51/54                   .    .    patroonhouders, bijv. voor munitie of voor briefdragers in buizenpoststemen

 

B 21 D    53/00                   Maken van andere specifieke artikelen (maken van kettingen of kettingdelen B21L) [13]

B 21 D    53/02                   .    warmtewisselaars, bijv. radiatoren of condensors (maken van buizen met vinnen of ribbels door het op buizen vastzetten van strookmateriaal en dergelijke B21C 37/22) [2]

B 21 D    53/04                   .    .    van plaatmetaal

B 21 D    53/06                   .    .    van metalen buizen

B 21 D    53/08                   .    .    van zowel metalen buizen als plaatmetaal [13]

B 21 D    53/10                   .    delen van lagers; moffen; klepzittingen en dergelijke

B 21 D    53/12                   .    .    lagerkooien

B 21 D    53/14                   .    riemen, bijv. machinegeweerriemen

B 21 D    53/16                   .    ringen, bijv. duigen

B 21 D    53/18                   .    .    met een holle of C-vormige doorsnede, bijv. voor gordijnen of oogjes

B 21 D    53/20                   .    .    O-ringen, bijv. voor afdichtingen

B 21 D    53/22                   .    .    .    met middelen voor het voorkomen van rotatie

B 21 D    53/24                   .    moeren of soortgelijke tegen schroefdraad aanliggende lichamen

B 21 D    53/26                   .    wielen en dergelijke

B 21 D    53/28                   .    .    tandwielen

B 21 D    53/30                   .    .    wielvelgen

B 21 D    53/32                   .    .    wieldoppen

B 21 D    53/34                   .    .    remtrommels

B 21 D    53/36                   .    beugels, klemmen of soortgelijke bevestigingsinrichtingen of vastmaakinrichtingen, bijv. voor elektrische installaties

B 21 D    53/38                   .    slotenmakersgerei, bijv. handgrepen

B 21 D    53/40                   .    .    scharnieren, bijv. deurscharnierplaten

B 21 D    53/42                   .    .    sleutels

B 21 D    53/44                   .    siergerei, bijv. sieraden (maken van gaasdoek B21F)

B 21 D    53/46                   .    fournituren, bijv. gespen of kammen; getande bevestigingsmiddelen, bijv. nieten

B 21 D    53/48                   .    .    knopen, bijv. drukknopen of kliksluitingen

B 21 D    53/50                   .    .    metalen delen van schuifsluitingen

B 21 D    53/52                   .    .    .    sluitingelementen; Bevestigen van dergelijke elementen voorzover deze procedure is gecombineerd met het proces voor het maken van de elementen

B 21 D    53/54                   .    .    .    schuiven

B 21 D    53/56                   .    .    .    aanslagen

B 21 D    53/58                   .    eindstukken voor veters of touwen

B 21 D    53/60                   .    snijgereedschap; tuingereedschap en dergelijke

B 21 D    53/62                   .    .    lepels; vorken

B 21 D    53/64                   .    .    messen; scharen; snijbladen (B21D 53/72 heeft voorrang; handgrepen B21D 53/70)

B 21 D    53/66                   .    .    schoppen; spaden (handgrepen B21D 53/70)

B 21 D    53/68                   .    .    harken, tuinvorken en dergelijke (handgrepen B21D 53/70)

B 21 D    53/70                   .    .    handgrepen (B21D 53/72 heeft voorrang)

B 21 D    53/72                   .    .    sikkels; zeisen

B 21 D    53/74                   .    kozijnen of frames voor openingen, bijv. voor ramen, deuren of handtassen

B 21 D    53/76                   .    schrijfinstrumenten of tekeninstrumenten, bijv. schrijfpennen of radeermessen

B 21 D    53/78                   .    propellerbladen; turbinebladen

B 21 D    53/80                   .    stofafdekkingen; veiligheidsafdekkingen

B 21 D    53/82                   .    geperforeerde muziekvellen; patroonbladen, bijv. voor regelingen of als sjabloon

B 21 D    53/84                   .    andere delen voor motoren, bijv. verbindingsstangen

B 21 D    53/86                   .    andere delen voor fietsen of motorfietsen

B 21 D    53/88                   .    andere delen voor voertuigen, bijv. motorkappen of spatborden

B 21 D    53/90                   .    .    asbehuizingen

B 21 D    53/92                   .    andere delen voor vliegtuigen

 

B 21 D    55/00                   Veiligheidsinrichtingen voor het beschermen van de machine of de bediener, die speciaal zijn aangepast voor apparatuur of machines uit deze subklasse [13]