SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 21        MECHANISCH BEWERKEN VAN METAAL ZONDER HET VOORNAMELIJK VERWIJDEREN VAN MATERIAAL; PONSEN VAN METAAL [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze klasse vallen:

                        -        het bewerken van metaalachtige materialen; [15]

                        -        het bewerken van niet-metaalachtige materialen, mits de toegepaste methoden vergelijkbaar zijn met die welke worden gebruikt bij metaalbewerking, en voor zover niet elders toegepast. [15]

              (2)      Onder deze klasse vallen geen combinaties van bewerkingen:

                        -        die worden gedekt door verschillende subklassen van klasse B21, welke vallen onder subklasse B23P;

                        -        die worden gedekt door een specifieke subklasse van klasse B21 samen met bewerkingen die worden gedekt door andere klassen, bijv. met bewerkingen waarbij sprake is van het verwijderen van materiaal, die eveneens vallen onder subklasse B23P; als echter de bewerkingen uit de andere klassen duidelijk ondergeschikt zijn aan de bewerkingen die zeker vallen onder één subklasse van B21, dan wordt de combinatie geklasseerd in die subklasse.

 

B21 F      BEWERKEN OF VERWERKEN VAN METAALDRAAD (walsen van metaal B21B; trekken van metaal, hulpbewerkingen die worden gebruikt in verband met het bewerken van metaal zonder voornamelijk materiaal te verwijderen B21C; bundelen van artikelen B65B 13/00) [15]

 

Bewerken van draad gekenmerkt door uitgevoerde toegepaste bewerkingen

 

B 21 F       1/00                    Op een andere wijze buigen van draad dan door spoelen; Rechtmaken van draad

B 21 F       1/02                    .    Rechtmaken

B 21 F       1/04                    .    Laten golven

B 21 F       1/06                    .    Buigen van draadogen

 

B 21 F       3/00                    Spoelen van draad in specifieke vormen

B 21 F       3/02                    .    schroefvormig

B 21 F       3/027                  .    .    waarbij de vergrote uiteinden een speciale vorm krijgen, bijv. voor wasknijpers

B 21 F       3/04                    .    .    uitwendig op een doorn en dergelijke

B 21 F       3/06                    .    .    inwendig op een holle vorm

B 21 F       3/08                    .    in een vlakke spiraal

B 21 F       3/10                    .    in een niet-vlakke spiraal, bijv. kegelvormig

B 21 F       3/12                    .    van onderling verbonden schroefvormige veren

 

B 21 F       5/00                    Stuiken van draad (bij het maken van spijkers of pennen B21G 3/12)

 

B 21 F       7/00                    Vlechten van draad; Samenvlechten van draad (voor verbindingen van beperkte omvang B21F 15/04)

 

B 21 F       9/00                    Strekken van draad (strekken van voorgespannen draden voor beton E04G 21/12; verbindingen of hulpstukken die zijn aangepast voor het strekken F16G 11/00)

B 21 F       9/02                    .    met gereedschap dat is aangepast voor het tevens maken van verbindingen

 

B 21 F     11/00                   Snijden van draad (met de hand bediende metaalknipinrichtingen B23D 29/00; handsnijgereedschap met twee bekken die elkaar raken B26B 17/00) [11]

 

B 21 F     13/00                   Splitsen van draad

 

B 21 F     15/00                   Verbinden van draad met draad of met een ander materiaal of andere objecten van metaal; Met elkaar verbinden van delen door middel van draad (gereedschap voor het zowel strekken als verbinden B21F 9/00; ommantelen of versterken B21F 17/00; maken van draadvlechtwerk B21F 27/00; bij het maken van banden B21F 43/00)

B 21 F     15/02                   .    draad met draad

B 21 F     15/04                   .    .    zonder extra verbindingselementen of verbindingsmateriaal, bijv. door vlechten

B 21 F     15/06                   .    .    met extra verbindingselementen of verbindingsmateriaal

B 21 F     15/08                   .    .    .    gebruikmakend van solderen of lassen

B 21 F     15/10                   .    draad met plaatmetaal

 

B 21 F     17/00                   Ommantelen of versterken van artikelen met draad (door wikkelen B65H 54/00 of B65H 81/00; door vlechten D04C)

 

B 21 F     19/00                   Coaten of bedekken van draad met metaal (door extruderen B21C 23/24; door solderen of lassen, bijv. bekleden of plateren, B23K; door andere niet-mechanische middelen C23; elektroplateren C25D)

 

B 21 F     23/00                   Toevoeren van draad bij draadbewerkingsmachines of draadbewerkingsapparatuur (tevens toepasbaar bij het toevoeren van staven of stroken B21D 43/00)

 

Bewerken van draad gekenmerkt door de specifieke geproduceerde artikelen

 

B 21 F     25/00                   Maken van prikkeldraad

 

B 21 F     27/00                   Maken van draadvlechtwerk, d.w.z. draadgaas (netwerk van aan elkaar bevestigde ringen B21F 31/00; bij het maken van banden B21F 43/00; gebruikmakend van weefgetouwen D03D)

B 21 F     27/02                   .    zonder extra verbindingselementen of verbindingsmateriaal bij de kruisingen, bijv. met elkaar verbonden door breien

B 21 F     27/04                   .    .    Maken op machines met roterende bladen of vormlichamen

B 21 F     27/06                   .    .    Maken op twister-gear machines

B 21 F     27/08                   .    met extra verbindingselementen of verbindingsmateriaal bij de kruisingen

B 21 F     27/10                   .    .    met gesoldeerde of gelaste kruisingen

B 21 F     27/12                   .    Maken van speciale soorten of stukken vlechtwerk door speciaal daarvoor aangepaste methoden of middelen

B 21 F     27/14                   .    .    Speciaal buigen of vervormen van vrije draadeinden

B 21 F     27/16                   .    .    voor veermatrassen

B 21 F     27/18                   .    .    van gaaswerk voor filters of zeven

B 21 F     27/20                   .    .    van vlechtwerk voor het dragen van een gipslaag

B 21 F     27/22                   .    .    van vlechtwerk van gewapend glas en dergelijke

 

B 21 F     29/00                   Maken van hekwerk of soortgelijk materiaal dat gedeeltelijk is gemaakt van draad (B21F 25/00 en B21F 27/00 hebben voorrang) [2]

B 21 F     29/02                   .    met stangen en dergelijke die met elkaar zijn verbonden door draden

 

B 21 F     31/00                   Maken van netwerk van aan elkaar bevestigde ringen

 

B 21 F     33/00                   Speciaal ontworpen gereedschap of inrichtingen voor het verwerken of bewerken van gaasdoek en dergelijke

B 21 F     33/02                   .    Bevestigen van draadvlechtwerk op frames

B 21 F     33/04                   .    Verbinden van de uiteinden van schroefvormige veren voor matrassen

 

B 21 F     35/00                   Maken van veren uit draad (door het spoelen van draad B21F 3/00; maken van verende ringen B21F 37/02)

B 21 F     35/02                   .    Buigen of vervormen van de uiteinden van spoelveren in een speciale vorm

B 21 F     35/04                   .    Platte veren, bijv. sinusvormige veren

 

B 21 F     37/00                   Maken van ringen uit draad (bij het maken van kettingen B21L; maken van kraalringen of kraalkernen voor banden B29D 30/48)

B 21 F     37/02                   .    van verende ringen, bijv. sleutelringen

B 21 F     37/04                   .    van O-ringen (B21F 37/02 heeft voorrang)

 

B 21 F     39/00                   Maken van wielspaken uit draad

 

B 21 F     41/00                   Maken van parapluframes of paraplulichamen uit draad

 

B 21 F     43/00                   Maken van banden uit draad, bijv. armbanden (maken van kettingen B21L; gebruikmakend van weefgetouwen D03D)

 

B 21 F     45/00                   Bewerken van draad bij het maken van andere specifieke artikelen (van pennen, naalden, spijkers, haarpennen B21G; kettingen B21L)

B 21 F     45/02                   .    van kleerhangers

B 21 F     45/04                   .    van elementen voor flessluitingen, bijv. hefbomen of schakels

B 21 F     45/06                   .    van buigzame assen of holle leidingen, bijv. voor Bowden-mechanismen

B 21 F     45/08                   .    van weeflussen of harnaslussen

B 21 F     45/10                   .    van kaarden voor nopmachines voor weefsel

B 21 F     45/12                   .    van vishaken

B 21 F     45/14                   .    van eindstukken voor veters of touwen

B 21 F     45/16                   .    van inrichtingen voor het bevestigen of vastzetten

B 21 F     45/18                   .    .    van elementen van schuifsluitingen

B 21 F     45/20                   .    .    van veerhaken; van veiligheidshaken

B 21 F     45/22                   .    .    van papierklemmen of paperclips (nieten B21F 45/24)

B 21 F     45/24                   .    .    van nieten; van elementen van riemsluitingen

B 21 F     45/26                   .    .    van knopen

B 21 F     45/28                   .    .    .    van “patent-sluitingen” of drukknopen

 

B 21 F     99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [9]