SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 21        MECHANISCH BEWERKEN VAN METAAL ZONDER HET VOORNAMELIJK VERWIJDEREN VAN MATERIAAL; PONSEN VAN METAAL [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze klasse vallen:

                        -        het bewerken van metaalachtige materialen; [15]

                        -        het bewerken van niet-metaalachtige materialen, mits de toegepaste methoden vergelijkbaar zijn met die welke worden gebruikt bij metaalbewerking, en voor zover niet elders toegepast. [15]

                        (2)      Onder deze klasse vallen geen combinaties van bewerkingen:

                        -        die worden gedekt door verschillende subklassen van klasse B21, welke vallen onder subklasse B23P;

                        -        die worden gedekt door een specifieke subklasse van klasse B21 samen met bewerkingen die worden gedekt door andere klassen, bijv. met bewerkingen waarbij sprake is van het verwijderen van materiaal, die eveneens vallen onder subklasse B23P; als echter de bewerkingen uit de andere klassen duidelijk ondergeschikt zijn aan de bewerkingen die zeker vallen onder één subklasse van B21, dan wordt de combinatie geklasseerd in die subklasse.

 

B 21 G    MAKEN VAN NAALDEN, PENNEN OF SPIJKERS VAN METAAL [15]

 

B 21 G      1/00                    Maken van naalden die worden gebruikt voor het uitvoeren van bewerkingen (vormen van koppen op penvormige naalden B21G 3/12; maken van U-vormige haarspelden B21G 7/04)

 

              Aantekening

 

              Groep B21G 1/12 heeft voorrang boven de groepen B21G 1/02 tot B21G 1/10.

 

B 21 G      1/02                    .    van naalden met ogen, bijv. naainaalden of priemen

B 21 G      1/04                    .    .    van speciaal aangepaste naalden voor gebruik in machines of gereedschap

B 21 G      1/06                    .    van naalden met een haak of weerhaak, bijv. haaknaalden

B 21 G      1/08                    .    van holle naalden of naalden met een hol uiteinde, bijv. injectienaalden of lardeernaalden (B21G 1/10 heeft voorrang)

B 21 G      1/10                    .    uitgerust met blokkeermiddelen voor het door te trekken materiaal, bijv. voor het repareren van luchtbanden zonder binnenband

B 21 G      1/12                    .    Vastzetten, afbramen, reconditioneren, polijsten of slijpen of schuren

 

B 21 G      3/00                    Maken van pennen, spijkers en dergelijke (van pennen met losse koppen B21G 5/00; met een U-vorm B21G 7/00; van splitpennen B21G 7/08) [2]

B 21 G      3/02                    .    van pennen van het soort dat wordt gebruikt in de kleermakerij of de huishouding

B 21 G      3/04                    .    .    met een blokkeerinrichting of afscherminrichting voor de penpunt, bijv. veiligheidsspelden

B 21 G      3/06                    .    van spijkers met kragen

B 21 G      3/08                    .    van spijkers met een kop en twee of meer schachten of gespleten schachten

B 21 G      3/10                    .    van gegolfde spijkers of pennen

B 21 G      3/12                    .    Stuiken; Vormen van koppen

B 21 G      3/14                    .    Op een andere wijze dan door walsen kleiner maken van de diameter van delen

B 21 G      3/16                    .    Punten, met of zonder snijden

B 21 G      3/18                    .    door bewerkingen die niet zijn beperkt tot één van de groepen B21G 3/12 tot B21G 3/16 (B21G 3/06 tot B21G 3/10 hebben voorrang)

B 21 G      3/20                    .    .    van draad met een oneindige lengte (door walsen B21G 3/30)

B 21 G      3/22                    .    .    .    in paren gerangschikt met de koppen naast elkaar

B 21 G      3/24                    .    .    .    door het gelijktijdig vormen van de kop van de ene spijker en de aanliggende punt van een andere

B 21 G      3/26                    .    .    door snijden uit strookmateriaal of plaatmateriaal

B 21 G      3/28                    .    .    door smeden of persen

B 21 G      3/30                    .    .    door walsen

B 21 G      3/32                    .    Toevoeren van te bewerken materiaal naar de spijkerproductiemachine of penproductiemachine

 

B 21 G      5/00                    Maken van pennen of spijkers met daaraan vastgemaakte koppen of met gecoate koppen

B 21 G      5/02                    .    van tekenpennen of soortgelijke pennen

 

B 21 G      7/00                    Maken van pennen met een U-vorm of splitpennen (van papierklemmen of nietjes B21D 53/46 of B21F 45/16)

B 21 G      7/02                    .    met een U-vorm

B 21 G      7/04                    .    .    van haarspelden

B 21 G      7/06                    .    .    .    van gegolfde haarspelden

B 21 G      7/08                    .    van splitpennen, bijv. sluitstiften