SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 21        MECHANISCH BEWERKEN VAN METAAL ZONDER HET VOORNAMELIJK VERWIJDEREN VAN MATERIAAL; PONSEN VAN METAAL [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze klasse vallen:

                        -        het bewerken van metaalachtige materialen; [15]

                        -        het bewerken van niet-metaalachtige materialen, mits de toegepaste methoden vergelijkbaar zijn met die welke worden gebruikt bij metaalbewerking, en voor zover niet elders toegepast. [15]

              (2)      Onder deze klasse vallen geen combinaties van bewerkingen:

                        -        die worden gedekt door verschillende subklassen van klasse B21, welke vallen onder subklasse B23P;

                        -        die worden gedekt door een specifieke subklasse van klasse B21 samen met bewerkingen die worden gedekt door andere klassen, bijv. met bewerkingen waarbij sprake is van het verwijderen van materiaal, die eveneens vallen onder subklasse B23P; als echter de bewerkingen uit de andere klassen duidelijk ondergeschikt zijn aan de bewerkingen die zeker vallen onder één subklasse van B21, dan wordt de combinatie geklasseerd in die subklasse.

 

B 21 H    MAKEN VAN SPECIFIEKE METALEN OBJECTEN DOOR WALSEN, BIJV. SCHROEVEN, WIELEN, RINGEN, VATEN OF KOGELS (voornamelijk uit plaatmetaal B21D)

 

              Aantekening

 

              Onder deze subklasse vallen alleen speciaal aangepaste walsbewerkingen voor gebruik bij het maken van specifieke objecten die in essentie niet zijn gecombineerd met een andersoortige metaalbewerking, tenzij de laatste een extra uitgevoerde bewerking is die wordt uitgevoerd op dezelfde machine.

 

B 21 H       1/00                   Maken van artikelen die zijn gevormd als omwentelingslichamen (walsen van buizen B21B 17/00 tot B21B 25/00)

B 21 H       1/02                   .    schijven; schijfwielen

B 21 H       1/04                   .    .    met een velg, bijv. spoorwielen

B 21 H       1/06                   .    ringen met een beperkte axiale lengte (vergroten van gesloten vormen van metaalbanden door het gelijktijdig walsen in twee of meer zone’s B21B 5/00)

B 21 H       1/08                   .    .    velgen voor spoorwielen

B 21 H       1/10                   .    .    velgen voor luchtbanden

B 21 H       1/12                   .    .    ringen voor kogellagers of rollagers

B 21 H       1/14                   .    kogels, rollen, kegelrollen of soortgelijke lichamen

B 21 H       1/16                   .    .    voor lagers

B 21 H       1/18                   .    cilinders, bijv. in dwarsrichting gewalst

B 21 H       1/20                   .    .    in lengterichting gewalst

B 21 H       1/22                   .    gekenmerkt door het gebruik van walsen met een langs de omtrek variërend profiel [2]

 

B 21 H       3/00                   Maken van schroefvormige lichamen of lichamen met schroefvormige delen (wormwielen B21H 5/00; vormen van buizen of buiswanden tot een schroefvorm B21D 11/06 of B21D 15/04)

B 21 H       3/02                   .    uitwendige schroefdraad

B 21 H       3/04                   .    .    Maken door middel van profielwalsen

B 21 H       3/06                   .    .    Maken doormiddel van andere profiellichamen dan walsen, bijv. bekken, die in lengterichting of gekromd ten opzichte van elkaar worden bewogen

B 21 H       3/08                   .    inwendige schroefdraad

B 21 H       3/10                   .    spiraalboren; draadsnijtappen

B 21 H       3/12                   .    artikelen met een schroefvormig oppervlak (schroefvormig buigen van stroken en dergelijke B21D 11/06)

 

B 21 H       5/00                   Maken van tandwielen

B 21 H       5/02                   .    met een cilindrische buitenlijn

B 21 H      5/04                   .    kegeltandwielen

 

B 21 H       7/00                   Maken van artikelen voorzover niet vallend onder de groepen B21H 1/00 tot B21H 5/00, bijv. landbouwgereedschap, bestekvorken, messen of lepels (spijkers, pennen B21G 3/30) [8]

B 21 H       7/02                   .    spaden; schoppen

B 21 H       7/04                   .    schoffels

B 21 H       7/06                   .    ploegscharen; bijlen

B 21 H       7/08                   .    vorken; harken

B 21 H       7/10                   .    messen; sikkels; zeisen

B 21 H       7/12                   .    hoefijzers; artikelen met een soortgelijke vorm, bijv. slijtvaste hulpstukken voor schoenen

B 21 H       7/14                   .    geribbelde artikelen

B 21 H       7/16                   .    turbinebladen; compressorbladen; propellerbladen

B 21 H       7/18                   .    gegroefde pennen; Walsen van groeven in artikelen, bijv. oliegroeven

 

B 21 H       8/00                   Walsen van metaal met een onbeperkte lengte in steeds terugkerende vormen, speciaal ontworpen voor het maken van specifieke objecten

B 21 H       8/02                   .    Walsen met een speciale vorm

 

B 21 H       9/00                   Toevoervoorzieningen voor walsmachines of walsapparatuur voor het maken van artikelen uit deze subklasse

B 21 H       9/02                   .    voor schroefwalsmachines