SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 21        MECHANISCH BEWERKEN VAN METAAL ZONDER HET VOORNAMELIJK VERWIJDEREN VAN MATERIAAL; PONSEN VAN METAAL [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze klasse vallen:

                        -        het bewerken van metaalachtige materialen; [15]

                        -        het bewerken van niet-metaalachtige materialen, mits de toegepaste methoden vergelijkbaar zijn met die welke worden gebruikt bij metaalbewerking, en voor zover niet elders toegepast. [15]

              (2)      Onder deze klasse vallen geen combinaties van bewerkingen:

                        -        die worden gedekt door verschillende subklassen van klasse B21, welke vallen onder subklasse B23P;

                        -        die worden gedekt door een specifieke subklasse van klasse B21 samen met bewerkingen die worden gedekt door andere klassen, bijv. met bewerkingen waarbij sprake is van het verwijderen van materiaal, die eveneens vallen onder subklasse B23P; als echter de bewerkingen uit de andere klassen duidelijk ondergeschikt zijn aan de bewerkingen die zeker vallen onder één subklasse van B21, dan wordt de combinatie geklasseerd in die subklasse.

 

B 21 J     SMEDEN; HAMEREN; PERSEN VAN METAAL; KLINKEN; SMEEDOVENS (walsen van metaal B21B; maken van specifieke producten door smeden of persen B21K; bekleden of plateren B23K; afwerken van oppervlakken door hameren B23P 9/04; verdichten van oppervlakken door bestralen met specifiek materiaal B24C 1/10; algemene kenmerken van persen, schrootpersen B30B; industriële ovens in het algemeen F27) [15]

 

B 21 J       1/00                    Voorbewerken van metaalvoorraad

B 21 J       1/02                    .    Voorbehandelen van metaalvoorraad zonder specifieke vorming, bijv. terugwinnen van afgescheiden zones of ruw smeden of persen (modificeren van de fysische eigenschappen door vervormen C21D 7/00 of C22F 1/00)

B 21 J       1/04                    .    Ruw vormen door uitsluitend smeden of persen

B 21 J       1/06                    .    Speciaal aangepaste methoden of voorzieningen voor het verwarmen of koelen, voor het uitvoeren van smeedbewerkingen of persbewerkingen

 

B 21 J       3/00                    Smeren tijdens het smeden of persen (smeren in het algemeen F16N)

 

B 21 J       5/00                    Methoden voor het smeden, hameren of persen (voor het bewerken van plaatmetaal of metalen buizen, staven of profielen B21D; voor het bewerken van draad B21F); Speciale uitrusting of accessoires daarvoor

B 21 J       5/02                    .    Stempelsmeden; Afwerken door gebruik te maken van speciale stempels

B 21 J       5/04                    .    door direct uitgeoefende fluïidumdruk of explosieve werking

B 21 J       5/06                    .    voor het uitvoeren van specifieke bewerkingen

B 21 J       5/08                    .    .    Stuiken

B 21 J       5/10                    .    .    Drevelen van gietstaven (in combinatie met extruderen B21C 23/00)

B 21 J       5/12                    .    .    Vormen van profielen op inwendige of uitwendige oppervlakken (maken van schroefdraad door smeden, hameren of persen B21K)

 

B 21 J       7/00                    Hamers; Smeedmachines met hamers of stempelbekken met een stotende werking (handhamers B25D; zie voor elektrische kenmerken Sectie H)

B 21 J       7/02                    .    Speciaal ontwerp of speciale constructie

B 21 J       7/04                    .    .    Machinale hamers

B 21 J       7/06                    .    .    Valhamers

B 21 J       7/08                    .    .    .    met een star geleide hamer

B 21 J       7/10                    .    .    waarbij zowel aandrijving als hamer verbonden zijn met een hefboom met draaipunt, bijv. staarthamers

B 21 J       7/12                    .    .    .    met een veer als hefboom, d.w.z. veerhamers

B 21 J       7/14                    .    .    Smeedmachines die werken met diverse hamers

B 21 J       7/16                    .    .    .    in roterende opstellingen

B 21 J       7/18                    .    .    Smeedmachines die werken met stempelbekken, bijv. draaibaar of lateraal beweegbaar ten opzichte van de smeedrichting of persrichting, bijv. voor het smeden in zadels

B 21 J       7/20                    .    Aandrijvingen voor hamers; Overbrengingsmiddelen daarvoor

B 21 J       7/22                    .    .    voor machinale hamers

B 21 J       7/24                    .    .    .    bediend door stoom, lucht of een andere gasvormige druk

B 21 J       7/26                    .    .    .    .    bediend door inwendige verbranding

B 21 J       7/28                    .    .    .    bediend door hydraulische druk of vloeistofdruk

B 21 J       7/30                    .    .    .    bediend door elektromagneten

B 21 J       7/32                    .    .    .    bediend door een roterende aandrijving, bijv. een elektromotor

B 21 J       7/34                    .    .    .    waarbij zowel de hamer als het aambeeld worden bediend, met een zogenaamd tegenvalgewicht

B 21 J       7/36                    .    .    voor valhamers

B 21 J       7/38                    .    .    .    aangedreven door stoom, lucht of een andere gasvormige druk

B 21 J       7/40                    .    .    .    aangedreven door hydraulische druk of vloeistofdruk

B 21 J       7/42                    .    .    .    bediend door een roterende aandrijving, bijv. een elektromotor

B 21 J       7/44                    .    .    .    .    door riemen, touwen, kabels of kettingen

B 21 J       7/46                    .    .    Speciaal aangepaste regelinrichtingen voor smeedhamers, die niet zijn beperkt tot één van de voorgaande subgroepen

 

B 21 J       9/00                    Smeedpersen

B 21 J       9/02                    .    Speciaal ontwerp of speciale constructie

B 21 J       9/04                    .    .    Drevelpersen

B 21 J       9/06                    .    .    Persen voor het smeden in zadels; Stuikpersen

B 21 J       9/08                    .    .    .    uitgerust met inrichtingen voor het verwarmen van het werkstuk (elektrische verwarmingselementen H05B)

B 21 J       9/10                    .    Aandrijvingen voor smeedpersen

B 21 J       9/12                    .    .    bediend door hydraulische druk of vloeistofdruk

B 21 J       9/14                    .    .    .    in samenhang met elektrische energie

B 21 J       9/16                    .    .    .    in samenhang met stoomenergie of gasenergie

B 21 J       9/18                    .    .    bediend door gebruik te maken van overbrengingsmechanismen, bijv. hefbomen, spindels, krukassen, eccentrieken, kniehefbomen of tandstaven

B 21 J       9/20                    .    .    Speciaal aangepaste regelinrichtingen bij smeedpersen, die niet zijn beperkt tot één van de voorgaande subgroepen

 

B 21 J     11/00                   Smeedhamers die zijn gecombineerd met smeedpersen; Smeedmachines met een voorziening voor het hameren en persen

 

B 21 J     13/00                   Details van machines voor het smeden, persen of hameren

B 21 J     13/02                   .    Stempels of bevestigingen daarvoor [2]

B 21 J     13/03                   .    .    Stempelbevestigingen [2]

B 21 J     13/04                   .    Frames; Geleiders

B 21 J     13/06                   .    Hamervalgewichten; Aambeelden; Aambeeldblokken

B 21 J     13/08                   .    Accessoires voor het hanteren van werk of gereedschap

B 21 J     13/10                   .    .    Robots (in het algemeen B25J)

B 21 J     13/12                   .    .    .    Keermiddelen

B 21 J     13/14                   .    .    Uitstootinrichtingen

 

B 21 J     15/00                   Klinken

B 21 J     15/02                   .    Klinkprocedures

B 21 J     15/04                   .    .    Mechanisch klinken van holle klinknagels

B 21 J     15/06                   .    .    Klinken van holle klinknagels door middel van hydraulische druk, vloeistofdruk of gasdruk

B 21 J     15/08                   .    .    Klinken door het toepassen van warmte op de eindstukken van de klinknagels om koppen te kunnen vormen

B 21 J     15/10                   .    Klinkmachines (elektrische verwarmingselementen H05B)

B 21 J     15/12                   .    .    met gereedschap of gereedschapsdelen met een extra beweging naast de toevoerbeweging, bijv. tollen

B 21 J     15/14                   .    .    speciaal aangepast voor het klinken van specifieke artikelen, bijv. remvoeringmachines

B 21 J     15/16                   .    .    Aandrijvingen voor klinkmachines; Overbrengingsmiddelen daarvoor

B 21 J     15/18                   .    .    .    bediend door luchtdruk of een andere gasdruk, bijv. explosiedruk

B 21 J     15/20                   .    .    .    bediend door hydraulische druk of vloeistofdruk

B 21 J     15/22                   .    .    .    bediend door zowel hydraulische druk of vloeistofdruk als gasdruk

B 21 J     15/24                   .    .    .    bediend door elektromagneten

B 21 J     15/26                   .    .    .    bediend door een roterende aandrijving, bijv. door een elektromotor

B 21 J     15/28                   .    .    Speciaal aangepaste regelinrichtingen bij klinkmachines, die niet zijn beperkt tot één van de voorgaande subgroepen

B 21 J     15/30                   .    .    Specifieke elementen, bijv. steunen; Speciaal aangepaste ophanguitrusting voor draagbare klinkhamers

B 21 J     15/32                   .    .    .    Inrichtingen voor het insteken of op de plaats houden van klinknagels met of zonder toevoervoorzieningen

B 21 J     15/34                   .    .    .    .    voor het aanbrengen van buisvormige klinknagels

B 21 J     15/36                   .    .    Klinknagelsets, d.w.z. gereedschap voor het vormen van koppen; Doornen voor het laten uitzetten van delen van holle klinknagels

B 21 J     15/38                   .    Accessoires voor gebruik in verband met het klinken, bijv. stuiktangen; Handgereedschap voor het klinken

B 21 J     15/40                   .    .    voor het vormen van klinknagelkoppen

B 21 J     15/42                   .    .    Speciale kleminrichtingen voor het aan elkaar te klinken werkstukken, bijv. bediend via de klinknagelgaten

B 21 J     15/44                   .    .    Positioneermiddelen voor klinknagelgaten

B 21 J     15/46                   .    .    Positioneermiddelen voor klinknagels bij het maken van buisverbindingen

B 21 J     15/48                   .    .    Inrichtingen voor het dichtkoken van klinknagels

B 21 J     15/50                   .    .    Inrichtingen voor het verwijderen of afsnijden van klinknagels

 

B 21 J     17/00                   Smeedovens (industriële ovens voor het behandelen met warmte C21D 9/00; industriële ovens in het algemeen F27)

B 21 J     17/02                   .    elektrisch verwarmd (elektrische verwarmingselementen H05B)

 

B 21 J     19/00                   Niet elders ondergebrachte smederij-attributen

B 21 J     19/02                   .    Vuurhaarden; Speciaal daarvoor aangepaste luchttoevoervoorzieningen

B 21 J     19/04                   .    Aambeelden; Daarmee samenhangende onderwerpen