SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 21        MECHANISCH BEWERKEN VAN METAAL ZONDER HET VOORNAMELIJK VERWIJDEREN VAN MATERIAAL; PONSEN VAN METAAL [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze klasse vallen:

                        -        het bewerken van metaalachtige materialen; [15]

                        -        het bewerken van niet-metaalachtige materialen, mits de toegepaste methoden vergelijkbaar zijn met die welke worden gebruikt bij metaalbewerking, en voor zover niet elders toegepast. [15]

              (2)      Onder deze klasse vallen geen combinaties van bewerkingen:

                        -        die worden gedekt door verschillende subklassen van klasse B21, welke vallen onder subklasse B23P;

                        -        die worden gedekt door een specifieke subklasse van klasse B21 samen met bewerkingen die worden gedekt door andere klassen, bijv. met bewerkingen waarbij sprake is van het verwijderen van materiaal, die eveneens vallen onder subklasse B23P; als echter de bewerkingen uit de andere klassen duidelijk ondergeschikt zijn aan de bewerkingen die zeker vallen onder één subklasse van B21, dan wordt de combinatie geklasseerd in die subklasse.

 

B 21 K    MAKEN VAN GESMEDE OF GEPERSTE METAALPRODUCTEN, BIJV. HOEFIJZERS, KLINKNAGELS, BOUTEN OF WIELEN (maken van specifieke artikelen door het bewerken van plaatmetaal zonder voornamelijk materiaal te verwijderen B21D; verwerken van draad B21F; maken van pennen, naalden of spijkers B21G; maken van specifieke artikelen door walsen B21H; smeedmachines, persmachines, hamermachines in het algemeen B21J; maken van kettingen B21L; plateren B23K) [15]

 

              Aantekening

 

              Onder deze subklasse vallen alleen speciaal aangepaste smeedbewerkingen, persbewerkingen of hamerbewerkingen voor gebruik bij het maken van specifieke objecten, die in essentie niet zijn gecombineerd met een andersoortige metaalbewerking tenzij de laatste een extra bewerking is die wordt uitgevoerd op dezelfde machine.

 

Maken van specifieke artikelen door smeden, persen of hameren; Uitrusting daarvoor

 

B 21 K      1/00                    Maken van machine-onderdelen

B 21 K      1/02                    .    kogels, walsen of rollen, bijv. voor lagers

B 21 K      1/04                    .    kogelloopringen

B 21 K      1/05                    .    kooien voor lagers [2]

B 21 K      1/06                    .    assen of drijfassen

B 21 K      1/08                    .    .    krukassen

B 21 K      1/10                    .    .    met een cilindrische vorm

B 21 K      1/12                    .    .    met een speciaal gevormde doorsnede

B 21 K      1/14                    .    passingen

B 21 K      1/16                    .    .    delen van pijpkoppelingen of slangkoppelingen

B 21 K      1/18                    .    zuigers of plunjers

B 21 K      1/20                    .    klepdelen

B 21 K      1/22                    .    .    schotelkleppen, bijv. voor verbrandingsmotoren

B 21 K      1/24                    .    .    kleplichamen; klepzittingen

B 21 K      1/26                    .    behuizingen of steundelen, bijv. asbehuizingen of motorondersteuningen

B 21 K      1/28                    .    wielen; schijven

B 21 K      1/30                    .    .    met tanden

B 21 K      1/32                    .    .    schijven, bijv. schijfwielen

B 21 K      1/34                    .    .    wielen met spaken

B 21 K      1/36                    .    .    met bladen

B 21 K      1/38                    .    .    velgen; banden

B 21 K      1/40                    .    .    naven

B 21 K      1/42                    .    .    snaarschijven, bijv. kabelschijven

B 21 K      1/44                    .    bouten, tapeinden en dergelijke (maken van schroefdraad B21K 1/56; maken van U-vormige bouten B21K 1/74)

B 21 K      1/46                    .    .    met koppen

B 21 K      1/48                    .    .    .    Machines die werken met hamers voor het vormen van koppen, bijv. die slaan in een radiale richting

B 21 K      1/50                    .    .    .    Afwerken of knippen van gevormde koppen, bijv. bewerken met stempels

B 21 K      1/52                    .    .    met twee uiteinden, bijv. met koppen op beide uiteinden (vormen van koppen B21K 1/46)

B 21 K      1/54                    .    .    met groeven of inkepingen

B 21 K      1/56                    .    elementen met schroefdraad [2]

B 21 K      1/58                    .    klinknagels

B 21 K      1/60                    .    .    holle of halfholle klinknagels

B 21 K      1/62                    .    .    speciale klinknagels, bijv. met elektrische contacten

B 21 K      1/64                    .    moeren (maken van schroefdraad B21K 1/56)

B 21 K      1/66                    .    .    uit bandstaven

B 21 K      1/68                    .    .    uit ronde of geprofileerde staven

B 21 K      1/70                    .    .    met een speciale vorm, bijv. zelfblokkerende moeren of vleugelmoeren

B 21 K      1/72                    .    haken, bijv. kraanhaken of spoornagels (maken van spijkers in het algemeen B21G)

B 21 K      1/74                    .    gevorkte lichamen of lichamen met twee of meer benen, bijv. U-vormige bouten of ankers

B 21 K      1/76                    .    elementen die niet zijn genoemd in één van de voorgaande groepen

 

B 21 K      3/00                    Maken van motordelen of soortgelijke machinedelen voorzover niet vallend onder de groep B21K 1/00; Maken van propellers en dergelijke [8]

B 21 K      3/02                    .    cilinderkoppen

B 21 K      3/04                    .    schoepen, bijv. voor turbines; Stuiken van schoepenvoeten

 

B 21 K      5/00                    Maken van gereedschap of gereedschapsdelen, bijv. tangen

B 21 K      5/02                    .    boorgereedschap of ander gereedschap voor het maken of bewerken van gaten

B 21 K      5/04                    .    .    draaigereedschap, bijv. spiraalboren of ruimers

B 21 K      5/06                    .    .    Uitsmeden, bijv. het scherp maken van steenboren

B 21 K      5/08                    .    .    drevelgereedschap

B 21 K      5/10                    .    .    Vormen van boorbeitelschachten

B 21 K      5/12                    .    ander snijgereedschap (snijwaren B21K 11/00)

B 21 K      5/14                    .    handhamers

B 21 K      5/16                    .    gereedschap voor het draaien van moeren

B 21 K      5/18                    .    handgrepen of delen daarvoor

B 21 K      5/20                    .    Maken van de werkvlakken van stempels, hetzij verzonken hetzij naar buiten stekend

 

B 21 K      7/00                    Maken van spoorwegtoebehoren; Maken van rijtuigonderdelen

B 21 K      7/02                    .    delen voor de spoorbaan (nagels B21K 1/72)

B 21 K      7/04                    .    .    wisseltongen

B 21 K      7/06                    .    .    bielsen

B 21 K      7/08                    .    .    grondplaten voor rails, bijv. stoelen

B 21 K      7/10                    .    .    lasverbindingen voor rails

B 21 K      7/12                    .    delen voor locomotieven of rijtuigen, bijv. frames of onderstellen

B 21 K      7/14                    .    .    stangenstelsels of delen van remmen [2]

 

B 21 K      9/00                    Reconditioneren van spoorbaanaccessoires, bijv. rails

 

B 21 K    11/00                   Maken van snijwaren; Maken van tuingereedschap en dergelijke

B 21 K    11/02                   .    messen

B 21 K    11/04                   .    lepels; tafelvorken

B 21 K    11/06                   .    scharen

B 21 K    11/08                   .    sikkels; zeisen

B 21 K    11/10                   .    bijlen; pikhouwelen

B 21 K    11/12                   .    spaden; schoppen

B 21 K    11/14                   .    harken; tuinvorken

 

B 21 K    13/00                   Maken van gereedschap voor slotenmakers, bijv. handgrepen voor kisten

B 21 K    13/02                   .    scharnieren

 

B 21 K    15/00                   Maken van gereedschap voor de smederij

B 21 K    15/02                   .    hoefijzers; accessoires daarvoor

B 21 K    15/04                   .    .    caulks

B 21 K    15/06                   .    metalen hulpstukken voor schoeisel, bijv. slijtplaten

 

B 21 K    17/00                   Maken van sportartikelen, bijv. schaatsen

 

B 21 K    19/00                   Maken van artikelen voor landbouwmachines

B 21 K    19/02                   .    ploegbladen; ploegscharen

 

B 21 K    21/00                   Maken van holle artikelen, voorzover niet vallend onder één van de groepen B21K 1/00 tot B21K 19/00 (voornamelijk van plaatmetaal of gelijkmatige dunwandige buis B21D, bijv. B21D 41/00 of B21D 51/00) [8]

B 21 K    21/02                   .    Produceren van halffabrikaten in de vorm van schijven of schotels als half-afgewerkte artikelen voor het maken van holle artikelen, bijv. door dieptrekken of extruderen

B 21 K    21/04                   .    Vormen van dunwandige holle artikelen, bijv. patronen

B 21 K    21/06                   .    Vormen van dikwandige holle artikelen, bijv. projectielen

B 21 K    21/08                   .    Vormen van holle artikelen met een variërende doorsnede in lengterichting, bijv. sproeiers of bougies

B 21 K    21/10                   .    .    kegelvormige of klokvormige artikelen, bijv. isolatorkappen

B 21 K    21/12                   .    Vormen van eindstukken van holle artikelen

B 21 K    21/14                   .    .    gesloten of in hoofdzaak gesloten uiteinden, bijv. patroonbodems

B 21 K    21/16                   .    Opnieuw in model brengen van holle lichamen met betrekking tot de vorm van de doorsnede (opnieuw in model brengen van alleen eindstukken B21K 21/12)

 

B 21 K    23/00                   Maken van andere artikelen

B 21 K    23/02                   .    delen van rupsbanden, bijv. spoorgeleiders of schoenen (maken van plaatmetaal B21D)

B 21 K    23/04                   .    omgezette artikelen (B21K 1/28 heeft voorrang; omzetten van buizen B21D)

 

B 21 K    25/00                   Aan elkaar bevestigen van componenten voor het vormen van delen uit één stuk, bijv. turbinewielen en turbinedrijfassen of caulks met inzetstukken, met of zonder het vormen van de componenten (met elkaar verbinden door paspersen en dergelijke B23P 11/02 of B23P 19/02)

 

Accessoires; Hulpinrichtingen

 

B 21 K    27/00                   Hanteerinrichtingen, bijv. voor het toevoeren, uitlijnen of verwijderen; Afsnijmiddelen; Opstelling daarvan

B 21 K    27/02                   .    Toevoerinrichtingen voor staven, draad of stroken

B 21 K    27/04                   .    .    waardoor opeenvolgende bewerkingstrappen ontstaan

B 21 K    27/06                   .    Afsnijmiddelen; Opstelling daarvan

 

B 21 K    29/00                   Voorzieningen voor het verwarmen of koelen tijdens het verwerken (voor het voorbereiden van te smeden of te persen metaalvoorraad B21J 1/06; zie voor verwarmingsuitrusting in het algemeen de toepasselijke subklassen, bijv. H05B)

 

B 21 K    31/00                   Speciaal aangepaste regelinrichtingen voor het positioneren van gereedschapsdragers