SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 21        MECHANISCH BEWERKEN VAN METAAL ZONDER HET VOORNAMELIJK VERWIJDEREN VAN MATERIAAL; PONSEN VAN METAAL [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze klasse vallen:

                        -        het bewerken van metaalachtige materialen; [15]

                        -        het bewerken van niet-metaalachtige materialen, mits de toegepaste methoden vergelijkbaar zijn met die welke worden gebruikt bij metaalbewerking, en voor zover niet elders toegepast. [15]

              (2)      Onder deze klasse vallen geen combinaties van bewerkingen:

                        -        die worden gedekt door verschillende subklassen van klasse B21, welke vallen onder subklasse B23P;

                        -        die worden gedekt door een specifieke subklasse van klasse B21 samen met bewerkingen die worden gedekt door andere klassen, bijv. met bewerkingen waarbij sprake is van het verwijderen van materiaal, die eveneens vallen onder subklasse B23P; als echter de bewerkingen uit de andere klassen duidelijk ondergeschikt zijn aan de bewerkingen die zeker vallen onder één subklasse van B21, dan wordt de combinatie geklasseerd in die subklasse.

 

B 21 L     MAKEN VAN METALEN KETTINGEN (maken van kettingen of kettingschakels door gieten B22D 25/02; kettingen in het algemeen F16G) [9,15]

 

B 21 L       1/00                    Maken van kettingen of kettingschakels door het buigen van staafvormige, draadvormige of strookvormige werkstukken voor het vormen van schakels met een ovaalvorm of een andere eenvoudige vorm (B21L 3/00 en B21L 7/00 hebben voorrang)

B 21 L       1/02                    .    door het tegen elkaar aan buigen van de uiteinden van de werkstukken

B 21 L       1/04                    .    door het buigen en onderling verbinden van de uiteinden van de werkstukken, met of zonder aparte verbindingslichamen

 

B 21 L       3/00                    Maken van kettingen of kettingschakels door het buigen van de kettingschakels of schakeldelen en het vervolgens lassen of solderen van de elkaar rakende uiteinden (B21L 7/00 heeft voorrang)

B 21 L       3/02                    .    Machines of inrichtingen voor het lassen van kettingschakels

B 21 L       3/04                    .    .    door gebruik te maken van smeedlassen of druklassen

 

B 21 L       5/00                    Maken van kettingen of kettingschakels door het zodanig bewerken van het basismateriaal dat hele kettingschakels worden gevormd, d.w.z. naadloos

B 21 L       5/02                    .    zodanig dat onderling verbonden  schakels worden gevormd

 

B 21 L       7/00                    Maken van kettingen of kettingschakels door het van spoelen snijden van afzonderlijke lussen of lusdelen, de afgesneden delen samen te voegen en deze vervolgens bloot te stellen aan verdraaiing met of zonder lassen

 

B 21 L       9/00                    Maken van kettingen of kettingschakels waarbij de schakels zijn opgebouwd uit twee of meer verschillende delen, bijv. aandrijfkettingen (B21L 1/04, B21L 7/00, B21L 11/14 en B21L 13/00 hebben voorrang)

B 21 L       9/02                    .    in de vorm van rolkettingen of met andere plaatschakels

B 21 L       9/04                    .    .    Ponsen of buigen van de verschillende delen van de kettingschakels

B 21 L       9/06                    .    .    Sorteren, toevoeren, samenvoegen, klinken of afwerken van delen van kettingen

B 21 L       9/08                    .    .    Combineren van de kettingschakels met hulpstukken, bijv. oplassen van slijtvaste delen

 

B 21 L     11/00                   Maken van kettingen of kettingschakels met een speciale vorm

B 21 L     11/02                   .    waarbij elke schakel wordt gevormd uit één enkel lichaam waarvan beide uiteinden zodanig zijn gebogen of gevormd dat ze tegen het middendeel van de volgende schakel aanliggen

B 21 L     11/04                   .    .    waarbij de uiteinden worden doorboord of geponst voor het vormen van ogen

B 21 L     11/06                   .    .    .    met een dunne strook metaal als werkstuk

B 21 L     11/08                   .    .    waarbij de uiteinden aangrijpen op andere delen van dezelfde schakel

B 21 L     11/10                   .    waarbij de kettingschakels zijn voorzien van tegenoverliggende en overeenkomstig gevormde cilindrische en haakvormige delen, waarbij één van de delen een scharniervormige steun vormt voor de naastliggende schakel (B21L 11/02 heeft voorrang)

B 21 L     11/12                   .    Vormen van kraalkettingen

B 21 L     11/14                   .    Maken van kettingschakels met daarin gestoken of daarin ingebouwde tapeinden

 

B 21 L     13/00                   Maken van kettingeindschakels of kettingtussenschakels met een speciale vorm; Maken van koppelingen voor kettingen, bijv. wartels of ankersluitingen

 

B 21 L     15/00                   Afwerken of uitsmeden van kettingen of kettingschakels, bijv. afbramen of ijken (B21L 9/06 heeft voorrang)

B 21 L     15/02                   .    Verdraaien van reeds gesloten schakels

 

B 21 L     19/00                   Toebehoren voor het maken van kettingen, dat niet is beperkt tot een specifiek proces

 

B 21 L     21/00                   Gereedschap of werktuigen voor het repareren van kettingen waarbij gebruik wordt gemaakt van metaalbewerkingen, bijv. voor het losmaken van vervormde kettingschakels

 

B 21 L     17/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [9]