SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 23        MACHINEGEREEDSCHAP; NIET ELDERS ONDERGEBRACHT BEWERKEN VAN METAAL [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze klasse vallen:

                        -        het bewerken van metaalachtige materialen; [15]

                        -        het bewerken van niet-metaalachtige materialen, de toegepaste methoden vergelijkbaar zijn met die welke worden gebruikt bij metaalbewerking, en voor zover niet elders toegepast. [15]

                        -        specifieke kenmerken voor machinegereedschap, die betrekking hebben op een vereiste of een probleem van een aard die niet hoort bij een specifiek soort machinegereedschap, bijv. het toevoeren van werk wat valt onder subklasse B23Q, ofschoon het realiseren van die kenmerken kan verschillen in overeenstemming met het betreffende soort machinegereedschap. In het algemeen vallen dergelijke kenmerken onder de genoemde subklasse, zelfs als het kenmerk of een specifieke functie in een bijzonder geval tot op zekere hoogte hoort bij, of slechts wordt geclaimd voor, machinegereedschap voor één specifieke bewerking; slechts in uitzonderingsgevallen worden dergelijke kenmerken geklasseerd in de subklasse voor het betreffende machinegereedschap. Bepaalde kenmerken van een dergelijk algemeen karakter worden echter toegeschreven naar subklassen die betrekking hebben op specifieke metaalbewerkingen, met name B23B, waarbij die subklassen met het oog op dergelijke kenmerken niet beperkt zijn tot het soort machinegereedschap waarop zij in eerste instantie betrekking hebben.

              (2)      In deze klasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “bewerken van metaal” omvat het bewerken van andere materialen tenzij uit de context anders blijkt;

                        -        “soort bewerkingen” en soortgelijke uitdrukkingen hebben betrekking op metaalbewerkingen zoals boren, frezen en slijpen;

                        -        “soort machine” betekent een machine die is ontworpen voor een specifiek soort metaalbewerking (bijv. een draaibank);

                        -        “machinevorm” betekent een specifieke soort machine die is aangepast of opgesteld voor een specifieke wijze van bewerken of voor specifiek werk, bijv. een draaibank met een spanplaat of een losse kop of een revolverdraaibank;

                        -        “verschillende machines” omvat verschillende machinevormen voor het uitvoeren van dezelfde soort metaalbewerking, bijv. staande of liggende boormachines.

              (3)      Als details, componenten of accessoires geen essentieel kenmerk hebben dat specifiek hoort bij machinegereedschap hebben, hebben de meer algemene klasse zoals bijv. F16 voorrang.

 

B 23 P    OP EEN ANDERE WIJZE BEWERKEN VAN METAAL; GECOMBINEERDE BEWERKINGEN; UNIVERSEEL MACHINEGEREEDSCHAP (voorzieningen voor het kopiëren of regelen B23Q)

 

              Aantekeningen

 

(1)       Onder deze subklasse vallen:

-        combinaties van bewerkingen voor het veranderen van een werkstuk, die vallen onder verschillende subklassen van de klassen B21 tot B24; [15]

-        combinaties van metaalbewerkingen met niet-mechanische metaalbehandelingen waarin niet elders, bijv. in C21D, C22C, C22F of C23, is voorzien. [15]

              (2)      Onder deze subklasse vallen geen:

                        -        niet-mechanische bewerkingen van niet-metaalachtige materialen, tenzij dergelijke bewerkingen expliciet worden vermeld in deze subklasse. [15]

                        -        hulpbewerkingen die worden uitgevoerd in samenhang met hoofdbewerkingen die vallen onder één enkele subklasse, bijv. het samenvoegen van onderdelen als essentieel kenmerk van een daaropvolgende metaalbewerking, omdat zij niet als bewerking op zich worden beschouwd. [15]

              (3)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen volgend op de titel van klasse B23.

 

B 23 P      5/00                    Zetten van edelstenen en dergelijke op metalen delen, bijv. diamanten op gereedschap

 

B 23 P      6/00                    Herstellen of reconditioneren van objecten (rechtmaken of herstellen van de vorm van metalen platen, staven, buizen, profielen of specifieke daarvan gemaakte artikelen B21D 1/00 of B21D 3/00; repareren van kapotte of beschadigde objecten door giettechnieken B22D 19/10; zie voor procedures of apparatuur die vallen onder één andere subklasse de relevante subklasse) [3]

B 23 P      6/02                    .    Zuigers of cilinders [3]

B 23 P      6/04                    .    Repareren van breuken of scheuren in metalen delen of producten, bijv. gietsels [3]

 

B 23 P      9/00                    Mechanisch behandelen of afwerken van oppervlakken, met of zonder kalibreren, in eerste instantie voor het tegengaan van slijtage of inslagen, bijv. gladmaken of opruwen van turbinebladen of lagers (zie voor behandelingen die vallen onder één andere subklasse de relevante subklasse, bijv. B24C, C21D 7/00 of C22F 1/00); Niet elders ondergebrachte kenmerken van dergelijke oppervlakken, waarbij hun behandeling niet nader wordt omschreven

B 23 P      9/02                    .    Behandelen of afwerken door het uitoefenen van druk, bijv. opruwen (B23P 9/04 heeft voorrang)

B 23 P      9/04                    .    Behandelen of afwerken door het hameren of herhaaldelijk uitoefenen van druk

 

B 23 P    11/00                   Niet elders ondergebracht verbinden of losmaken van metalen delen of objecten door metaalbewerkingstechnieken (verbinden van metalen platen, buizen, staven of profielen B21D 39/00; klinken B21J; solderen, lossolderen, lassen B23K; handgereedschap voor het verbinden van draad of stroken B25B 25/00; verbinden van metalen delen door kleefstoffen F16B 11/00) [7]

B 23 P    11/02                   .    door het eerst uitzetten en daarna krimpen of omgekeerd, bijv. door gebruik te maken van een fluïdum onder druk; door het maken van perspassingen

 

B 23 P    13/00                   Maken van metalen objecten door bewerkingen waarbij voornamelijk sprake is van machinaal bewerken, maar wat niet valt onder één andere subklasse (maken van specifieke objecten B23P 15/00)

B 23 P    13/02                   .    waarin alleen de machinale bewerking belangrijk is

B 23 P    13/04                   .    waarbij sprake is van het in stukken snijden van geprofileerd materiaal

 

B 23 P    15/00                   Maken van specifieke metalen objecten door bewerkingen welke niet vallen onder één andere subklasse of groep in deze subklasse

B 23 P    15/02                   .    turbinebladen of soortgelijke bladen uit één stuk

B 23 P    15/04                   .    turbinebladen of soortgelijke bladen uit meerdere stukken

B 23 P    15/06                   .    zuigerringen uit één stuk

B 23 P    15/08                   .    zuigerringen uit meerdere stukken

B 23 P    15/10                   .    zuigers

B 23 P    15/12                   .    roosters

B 23 P    15/14                   .    drijfwerkdelen, bijv. tandwielen

B 23 P    15/16                   .    platen met gaten met een zeer kleine diameter, bijv. voor spindoppen of inspuitstukken voor branders

B 23 P    15/18                   .    remschoenen

B 23 P    15/20                   .    spoorwegbenodigdheden, bijv. stootblokken

B 23 P    15/22                   .    patronen of soortgelijke omhulsels

B 23 P    15/24                   .    stempels (B21C 3/18, B21C 25/10 en B21D 37/20 hebben voorrang)

B 23 P    15/26                   .    warmtewisselaars

B 23 P    15/28                   .    snijgereedschap (zaaggereedschap B23D 63/00 of B23D 65/00; vijlen of raspen B23D 73/00)

B 23 P    15/30                   .    .    draaigereedschap of soortgelijk gereedschap

B 23 P    15/32                   .    .    spiraalboren

B 23 P    15/34                   .    .    frezen

B 23 P    15/36                   .    .    .    voor het snijden van schroefdraad

B 23 P    15/38                   .    .    schaafgereedschap of steekgereedschap (B23P 15/30 heeft voorrang)

B 23 P    15/40                   .    .    knipgereedschap

B 23 P    15/42                   .    .    ruimgereedschap

B 23 P    15/44                   .    .    schraapgereedschap of afschaafgereedschap

B 23 P    15/46                   .    .    opruimgereedschap

B 23 P    15/48                   .    .    draadsnijgereedschap (frezen ten behoeve van het draadsnijden B23P 15/36)

B 23 P    15/50                   .    .    .    stempels

B 23 P    15/52                   .    .    .    snijtappen

 

B 23 P    17/00                   Metaalbewerkingen voorzover niet vallend onder één andere subklasse of een andere groep in deze subklasse

B 23 P    17/02                   .    Enkelvoudige metaalbewerkingsprocessen; Machines of apparatuur daarvoor

B 23 P    17/04                   .    gekenmerkt door de aard van het betreffende materiaal of het soort product onafhankelijk van de vorm

B 23 P    17/06                   .    .    Maken van staalwol en dergelijke

 

B 23 P    19/00                   Machines voor het eenvoudig aan elkaar vastmaken of scheiden van metalen delen, of van metalen en niet-metalen delen, waarbij al dan niet sprake is van enige vervorming; Gereedschap of inrichtingen daarvoor, voorzover niet vallend onder andere klassen (handgereedschap in het algemeen B25) [3,7]

B 23 P    19/02                   .    voor het met elkaar verbinden van objecten door perspassen of voor het losmaken daarvan (B23P 19/10 heeft voorrang) [7]

B 23 P    19/027                  .    .    gebruikmakend van hydraulische of pneumatische middelen (B23P 19/033 heeft voorrang) [7]

B 23 P    19/033                  .    .    gebruikmakend van trilling [7]

B 23 P    19/04                   .    voor het monteren of demonteren van delen B23O 19/10 heeft voorrang) [7]

B 23 P    19/06                   .    .    Machines voor het vastzetten of losmaken van schroeven of moeren

B 23 P    19/08                   .    .    Machines voor het aanbrengen van vulringen, borgringen en dergelijke op bouten of andere lichamen

B 23 P    19/10                   .    Uitlijnen van aan elkaar te bevestigen delen [7]

B 23 P    19/12                   .    .    Uitlijnen van delen om ze in boorgaten te steken [7]

 

B 23 P    21/00                   Machines voor het monteren van een groot aantal verschillende delen voor het samenstellen van eenheden, met of zonder het voorafgaand of opeenvolgend bewerken van dergelijke delen, bijv. met programmabesturing

 

B 23 P    23/00                   Machines of machinevoorzieningen voor het uitvoeren van specifieke combinaties van verschillende metaalbewerkingen welke niet vallen onder één andere subklasse (als de specifieke soort bewerking niet essentieel is B23Q 37/00 tot B23Q 41/00; zie voor kenmerken met betrekking tot bewerkingen die vallen onder één subklasse, de relevante subklasse voor die bewerking)

B 23 P    23/02                   .    Machinegereedschap voor het uitvoeren van verschillende machinale bewerkingen (draaibanken, bijv. revolverdraaibanken, B23B; gecombineerde liggende boormachines en freesmachines B23B 39/02)

B 23 P    23/04                   .    voor zowel machinale bewerkingen als andere metaalbewerkingen

B 23 P    23/06                   .    Metaalbewerkingsinstallaties die een aantal daarmee samenhangende machines of apparaten bevat

 

B 23 P    25/00                   Extra behandelen van werkstukken vóór of tijdens machinale bewerkingen, met het oog op de werking van het gereedschap of het bereiken van een gewenste uiteindelijke toestand van het werk, bijv. ontlasten van inwendige spanningen