SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 24        SLIJPEN OF SCHUREN; POLIJSTEN

 

              Aantekening

 

              In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “slijpen of schuren” wordt in de meest algemene zin gebruikt voor een machinale bewerking en omvat in het bijzonder “corrigerende” bewerkingen.

 

B 24 B    MACHINES, INRICHTINGEN OF PROCESSEN VOOR HET SLIJPEN OF SCHUREN, OF POLIJSTEN (door elektro-erosie B23H; schuurstralen of soortgelijk schurend blasting B24C; elektrolytisch etsen of polijsten C25F 3/00); BEWERKEN OF CONDITIONEREN VAN SLIJPVLAKKEN OF SCHUURVLAKKEN; TOEVOEREN VAN SLIJPMIDDELEN OF SCHUURMIDDELEN, POLIJSTMIDDELEN OF FIJNSLIJPMIDDELEN [2,13]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “polijsten” betekent het gladmaken van een oppervlak, d.w.z. een oppervlakteverbetering maar geen verbetering van de maatnauwkeurigheid zoals zou gebeuren bij een “slijp”bewerking of een “schuur”bewerking. [4]

              (2)      De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen (1) en (2) volgend op de titel van subklasse B23F. [4]

              (3)      In de groepen B24B 1/00 tot B24B 27/00 worden – in verband met glas – de termen “slijpen” en “polijsten” beschouwd als elkaars gelijke. [4]

 

B 24 B      1/00                    Processen voor het slijpen of schuren, of polijsten; Gebruik van hulpuitrusting in verband met dergelijke processen (zie voor processen die worden gekenmerkt door het gebruik van speciale machines of inrichtingen, de relevante plaatsen voor die machines of inrichtingen) [4]

B 24 B      1/04                    .    waarbij het gereedschap of het medium voor het slijpen of schuren, of polijsten of het werk wordt blootgesteld aan trilling, bijv. slijpen of schuren met ultrasoontrillingen (waarbij sprake is van oscillerende of trillende containers B24B 31/06; fijnafwerken van oppervlakken van werk, bijv. door middel van slijpblokken of schuurblokken die met hoge frequentie heen en weer bewegen, B24B 35/00) [4,13]

 

B 24 B      3/00                    Scherp maken van snijranden, bijv. van gereedschap; Accessoires daarvoor, bijv. voor het vasthouden van het gereedschap (niet-slijpende wetinrichtingen voor zeisen, sikkels en dergelijke A01D 3/00; zie voor wetinrichtingen die zijn ontworpen als deel van machines met snijmiddelen de relevante plaatsen voor de machines, bijv. A01D 75/08 of B26D 7/12) [13]

B 24 B      3/02                    .    van frezen

B 24 B      3/04                    .    .    van enkelvoudige frezen

B 24 B      3/06                    .    .    van vlakfrezen of kopfrezen, bijv. schachtfrezen

B 24 B      3/08                    .    .    van profielfrezen, bijv. schijffrezen

B 24 B      3/10                    .    .    van routerfrezen of graveernaalden

B 24 B      3/12                    .    .    van tandwielfrezen

B 24 B      3/14                    .    .    van kettingsteekfrezen

B 24 B      3/16                    .    van opruimers

B 24 B      3/18                    .    van snijtappen of ruimers

B 24 B      3/20                    .    .    Taps maken of afschuinen van snijtappen of ruimers

B 24 B      3/22                    .    .    Reliëfsnijden van snijtappen of ruimers

B 24 B      3/24                    .    van boren (door de schacht te voorzien van groeven of ribbels B24B 19/04)

B 24 B      3/26                    .    .    van de punt van spiraalboren

B 24 B      3/28                    .    .    .    door de boor om een as onder een hoek met de booras te laten roteren

B 24 B      3/30                    .    .    .    .    en de boor om de eigen as te roteren

B 24 B      3/32                    .    .    .    voor het afschuinen van de punt

B 24 B      3/33                    .    .    van steenboren

B 24 B      3/34                    .    van gereedschap of gereedschapskoppen voor het draaien of schaven, bijv. tandwielfrezen (B24B 3/36 heeft voorrang)

B 24 B      3/36                    .    van snijbladen (B24B 3/58 heeft voorrang)

B 24 B      3/38                    .    .    voor het afschaven van hout, bijv. snijbladen

B 24 B      3/40                    .    .    Speciaal aangepaste processen of apparatuur voor het scherp maken van gebogen randen

B 24 B      3/42                    .    .    schroefvormig gebogen, bijv. voor gazonmaaiers

B 24 B      3/44                    .    .    van zeisen of sikkels [2]

B 24 B      3/46                    .    .    van schijfbladen

B 24 B      3/48                    .    .    van scheerbladen of scheermessen (door een schuurblok zonder mechanismen B24D 15/06) [13]

B 24 B      3/50                    .    .    .    handmatig bediend

B 24 B      3/52                    .    .    van knipbladen of scharen

B 24 B      3/54                    .    .    van zakmessen of tafelmessen

B 24 B      3/55                    .    van mesbalken voor oogstmachines

B 24 B      3/56                    .    van snijbanden (B24B 3/58 heeft voorrang)

B 24 B      3/58                    .    van gereedschap met uitgeschulpte snijranden

B 24 B      3/60                    .    van niet onder de voorgaande subgroepen vallend gereedschap

 

Slijpen of schuren van vlakken met een specifieke vorm

 

B 24 B      5/00                    Machines of inrichtingen die zijn ontworpen voor het slijpen of schuren van omwentelingsvlakken op werk, inclusief die welke tevens aanliggende platte vlakken slijpen; Accessoires daarvoor (B24B 11/00 tot B24B 21/00 hebben voorrang; aanzetmachines of inrichtingen waarbij gebruik wordt gemaakt van slijpblokken of schuurblokken die naast elkaar axiale en roterende bewegingen uitvoeren B24B 33/00) [2]

B 24 B      5/01                    .    voor het gecombineerd slijpen of schuren van omwentelingsvlakken en aanliggende platte vlakken op werk [4]

B 24 B      5/02                    .    waarbij sprake is van centers of klauwplaten voor het vasthouden van werk

B 24 B      5/04                    .    .    voor het uitwendig slijpen of schuren van cilindrische oppervlakken (in combinatie slijpen of schuren van cilindrische en kegelvormige oppervlakken B24B 5/14)

B 24 B      5/06                    .    .    voor het inwendig slijpen of schuren van cilindrische oppervlakken (B24B 5/40 heeft voorrang)

B 24 B      5/08                    .    .    .    met een staande gereedschapsspindel

B 24 B      5/10                    .    .    .    met een liggende gereedschapsspindel

B 24 B      5/12                    .    .    voor het zowel uitwendig als inwendig slijpen of schuren van cilindrische oppervlakken met diverse slijpwielen of schuurwielen

B 24 B      5/14                    .    .    voor het slijpen of schuren van kegelvormige oppervlakken, bijv. van centers

B 24 B      5/16                    .    .    voor het slijpen of schuren van bijzondere geprofileerde oppervlakken, bijv. uitgebogen of gekromd

B 24 B      5/18                    .    waarbij sprake is van centerloze middelen voor het ondersteunen, geleiden, laten zweven of roteren van werk [2,13]

B 24 B      5/20                    .    .    waarbij sprake is van gegroefde slijpblokken of schuurblokken

B 24 B      5/22                    .    .    voor het slijpen of schuren van cilindrische oppervlakken, bijv. op bouten

B 24 B      5/24                    .    .    voor het slijpen of schuren van kegelvormige oppervlakken

B 24 B      5/26                    .    .    voor het slijpen of schuren van bijzondere geprofileerde oppervlakken, bijv. uitgebogen of gekromd

B 24 B      5/28                    .    .    voor het slijpen of schuren van buitenoppervlakken die concentrisch ten opzichte van boorgaten liggen, met extra centreermiddelen

B 24 B      5/30                    .    .    Regelwielen; Uitrusting daarvoor

B 24 B      5/307                  .    .    Middelen voor het ondersteunen van werk [3]

B 24 B      5/313                  .    waarbij sprake is van werk-ondersteunende middelen voor het dragen van diverse werkstukken die achtereenvolgens moeten worden bewerkt [3]

B 24 B      5/32                    .    .    waarbij de werk-ondersteunende middelen instelbaar zijn [3]

B 24 B      5/35                    .    Accessoires [3]

B 24 B      5/36                    .    Machines of inrichtingen voor slechts één doel

B 24 B      5/37                    .    .    voor het slijpen of schuren van walsen, bijv. als een vat gevormde walsen [4]

B 24 B      5/38                    .    .    voor het uitwendig slijpen of schuren van voortbewegend langgerekt uitgangsmateriaal, bijv. draad

B 24 B      5/40                    .    .    voor het inwendig slijpen of schuren van buizen

B 24 B      5/42                    .    .    voor het slijpen of schuren van krukassen of krukpennen

B 24 B      5/44                    .    .    voor het slijpen of schuren van de velgen van voertuigwielen, bijv. voor fietsen

B 24 B      5/46                    .    .    voor het slijpen of schuren van spoorwagonwielen

B 24 B      5/48                    .    .    voor het slijpen of schuren van de wanden van zeer fijne gaten, bijv. in trekstempels

B 24 B      5/50                    .    gekenmerkt door een speciaal ontwerp met betrekking tot de eigenschappen van het materiaal van te slijpen of te schuren niet-metaalachtige artikelen, bijv. snaren [13]

 

B 24 B      7/00                    Machines of inrichtingen voor het slijpen of schuren van platte oppervlakken op werk, inclusief het polijsten van platte glasoppervlakken; Accessoires daarvoor (B24B 21/00 heeft voorrang; aanzetten van platte oppervlakken op werk B24B 33/055) [4]

B 24 B      7/02                    .    waarbij sprake is van een heen en weer bewogen werktafel [4,13]

B 24 B      7/04                    .    waarbij sprake is van een roterende werktafel

B 24 B      7/06                    .    waarbij sprake is van transportriemen, een opeenvolging van voortbewegende werktafels en dergelijke

B 24 B      7/07                    .    waarbij sprake is van een stilstaande werktafel [4]

B 24 B      7/08                    .    .    met een ingebouwd schuurwiel of slijpwiel

B 24 B     7/10                    .    Machines of inrichtingen voor slechts één doel [13]

B 24 B      7/12                    .    .    voor het slijpen of schuren van voortbewegend langgerekt uitgangsmateriaal, bijv. strookvormig werk [4]

B 24 B      7/13                    .    .    .    voor het slijpen of schuren terwijl uitgangsmateriaal van spoel naar spoel voortbeweegt [4]

B 24 B      7/14                    .    .    voor het slijpen of schuren van schuifsleden [4,13]

B 24 B      7/16                    .    .    voor het slijpen of schuren van eindvlakken, bijv. van meters, rollen, moeren en zuigerringen (voor het gecombineerd slijpen of schuren van omwentelingsvlakken en van aanliggende platte oppervlakken aan werk B24B 5/01) [4,13]

B 24 B      7/17                    .    .    .    voor het gelijktijdig slijpen of schuren van tegenoverliggende en naast elkaar liggende eindvlakken, bijv. dubbele slijpschijven of schuurschijven [4]

B 24 B      7/18                    .    .    voor het slijpen of schuren van vloeren, wanden, plafonds of dergelijke [13]

B 24 B      7/19                    .    .    voor het slijpen of schuren van in hetzelfde vlak liggende sierpatronen [4]

B 24 B      7/20                    .    gekenmerkt door een speciaal ontwerp met betrekking tot de eigenschappen van het materiaal van te slijpen of te schuren niet-metaalachtige artikelen

B 24 B      7/22                    .    .    voor het slijpen of schuren van anorganisch materiaal, bijv. steen, keramiek en porselein

B 24 B      7/24                    .    .    .    voor het slijpen of schuren, of polijsten van glas

B 24 B      7/26                    .    .    .    .    voor het gelijktijdig slijpen of schuren, of polijsten van tegenoverliggende vlakken van continu voortbewegende platen of banden van glas

B 24 B      7/28                    .    .    voor het slijpen of schuren van hout

B 24 B      7/30                    .    .    voor het slijpen of schuren van kunststoffen [4]

 

B 24 B      9/00                    Machines of inrichtingen die zijn ontworpen voor het slijpen of schuren van randen of schuine kanten aan werk of voor het verwijderen van bramen; Accessoires daarvoor (B24B 21/00 heeft voorrang; voor het scherp maken van de snijranden aan gereedschap B24B 3/00; verwijderen van bramen met los slijpmateriaal of schuurmateriaal B24B 31/00)

B 24 B      9/02                    .    gekenmerkt door een speciaal ontwerp met betrekking tot de eigenschappen van materialen die specifiek horen bij te slijpen of te schuren artikelen

B 24 B      9/04                    .    .    van metaal, bijv. schaatsbladen

B 24 B      9/06                    .    .    van niet-metaalachtig anorganisch materiaal, bijv. steen, keramiek en porselein

B 24 B      9/08                    .    .    .    van glas

B 24 B      9/10                    .    .    .    .    van glasplaat

B 24 B      9/12                    .    .    .    .    van hol glaswerk, bijv. drankglazen, wekglazen en televisiebeeldbuizen

B 24 B      9/14                    .    .    .    .    van optisch werk, bijv. lenzen en prisma’s

B 24 B      9/16                    .    .    .    van diamanten, juwelen en dergelijke; Diamantslijpers dops; Dop houders of dop tangen (voor het slijpen of schuren van scherp gepunte diamanten of saffieren B24B 19/16) [4]

B 24 B      9/18                    .    .    van hout

B 24 B      9/20                    .    .    van kunststoffen [4]

 

B 24 B    11/00                   Machines of inrichtingen die zijn ontworpen voor het slijpen of schuren van bolvormige oppervlakken of delen van bolvormige oppervlakken aan werk; Accessoires daarvoor [13]

B 24 B    11/02                   .    voor het slijpen of schuren van kogels

B 24 B    11/04                   .    .    waarbij sprake is van slijpwielen of schuurwielen

B 24 B    11/06                   .    .    .    die werken met de voorvlakken, bijv. met een vlakke, gegroefde of afgeschuinde vorm

B 24 B    11/08                   .    .    .    die werken langs de omtrek

B 24 B    11/10                   .    .    .    in de vorm van een beker

 

B 24 B    13/00                   Machines of inrichtingen die zijn ontworpen voor het slijpen of schuren, of polijsten van optische oppervlakken van lenzen of oppervlakken met een soortgelijke vorm aan ander werk; Accessoires daarvoor (afkanten van optisch werk, bijv. lenzen en prisma’s, B24B 9/14) [2]

B 24 B    13/005                  .    Blokkeermiddelen, klauwplaten en dergelijke; Uitlijninrichtingen [4]

B 24 B    13/01                   .    Specifiek gereedschap, bijv. komvormig; Produceren, bewerken of bevestigen van dergelijk gereedschap [4]

B 24 B    13/015                  .    van televisiebeeldbuizen, koplampreflectoren en dergelijke [4]

B 24 B    13/02                   .    door middel van gereedschap met slijpvlakken of schuurvlakken die qua vorm overeenkomen met de te maken lenzen

B 24 B    13/04                   .    voor het slijpen of schuren van lenzen, waarbij sprake is van slijpschijven of schuurschijven die worden geregeld door een drijfwerk (B24B 13/06 heeft voorrang) [4]

B 24 B    13/06                   .    voor het slijpen of schuren van lenzen, waarbij het gereedschap of werk wordt geregeld door informatiedragende middelen, bijv. patronen, ponsbanden en magneetbanden [4]

 

B 24 B    15/00                   Machines of inrichtingen die zijn ontworpen voor het slijpen of schuren van zittingvlakken; Accessoires daarvoor [13]

B 24 B    15/02                   .    in klepbehuizingen

B 24 B    15/03                   .    .    gebruikmakend van draagbare of mobiele machines [4]

B 24 B    15/04                   .    aan kleplichamen

B 24 B    15/06                   .    aan flesopeningen; flesdoppen en dergelijke [4]

B 24 B    15/08                   .    voor het slijpen of schuren van samenwerkende zittingvlakken door de één over de ander te bewegen

 

B 24 B    17/00                   Speciale aanpassingen aan machines of inrichtingen voor het slijpen of schuren, die worden geregeld door patronen, tekeningen, magneetbanden en dergelijke; Accessoires daarvoor [4,13]

B 24 B    17/02                   .    waarbij sprake is van alleen mechanische overbrengingsmiddelen

B 24 B    17/04                   .    waarbij sprake is van optische hulpmiddelen, bijv. slijpmachines of schuurmachines die werken met een optische projectievorm

B 24 B    17/06                   .    .    gecombineerd met elektrische overbrengingsmiddelen, bijv. geregeld door foto-elektrische cellen

B 24 B    17/08                   .    waarbij sprake is van alleen fluïdumoverbrengingsmiddelen

B 24 B    17/10                   .    waarbij sprake is van alleen elektrische overbrengingsmiddelen, bijv. geregeld door een magneetband

 

B 24 B    19/00                   Machines of inrichtingen voor één slechts doel voor specifieke slijpbewerkingen of schuurbewerkingen, voorzover niet vallend onder een andere hoofdgroep (slijpen of schuren van schroefdraad B23G 1/36) [13]

B 24 B    19/02                   .    voor het slijpen of schuren van groeven, bijv. aan of in drijfassen, behuizingen, buizen of homokinetische verbindingselementen [4]

B 24 B    19/03                   .    .    voor het slijpen of schuren van groeven in glazen werkstukken, bijv. siergroeven [4]

B 24 B    19/04                   .    .    voor het aanbrengen van schroeflijnvormige groeven in boorschachten

B 24 B    19/06                   .    .    voor het slijpen of schuren van loopvlakken, bijv. kogelloopbanen

B 24 B    19/08                   .    voor het slijpen of schuren van niet-cirkelvormige doorsneden, bijv. drijfassen met een elliptische of veelhoekige doorsnede

B 24 B    19/09                   .    .    voor het slijpen of schuren van trochoïdale oppervlakken, bijv. in rotorbehuizingen van Wankelmotoren [4]

B 24 B    19/10                   .    .    voor het slijpen of schuren van zuigers

B 24 B    19/11                   .    .    voor het slijpen of schuren van het omtreksvlak van ringen, bijv. zuigerringen [4,13]

B 24 B    19/12                   .    .    voor het slijpen of schuren van nokken of nokkenassen

B 24 B    19/14                   .    voor het slijpen of schuren van turbinebladen, propellerbladen en dergelijke [4,13]

B 24 B    19/16                   .    voor het slijpen of schuren van scherp gepunte werkstukken, bijv. naalden, pennen, vishaken, pincetten of platenspelernaalden (polijsten van naalden B24B 29/08) [4,13]

B 24 B    19/18                   .    .    voor het slijpen of schuren van kaarduitrusting, bijv. kaardbekleding [13]

B 24 B    19/20                   .    voor het slijpen of schuren van stempels [13]

B 24 B    19/22                   .    gekenmerkt door een speciaal ontwerp met betrekking tot de eigenschappen van het materiaal van te slijpen of te schuren niet-metaalachtige artikelen

B 24 B    19/24                   .    .    van hout, bijv. meubilair

B 24 B    19/26                   .    voor het slijpen of schuren van werkstukken met gebogen oppervlakken, bijv. delen van carrosserieën, bumpers en magnetische opnamekoppen [4,13]

B 24 B    19/28                   .    .    voor het slijpen of schuren van remschoenen of remvoeringen van trommelremmen [4,13]

 

B 24 B    21/00                   Machines of inrichtingen waarbij gebruik wordt gemaakt van het slijpen of schuren, of polijsten van riemen (draagbare machines voor het slijpen of schuren van riemen B24B 23/06); Accessoires daarvoor [4,13]

B 24 B    21/02                   .    voor het slijpen of schuren van symmetrische omwentelingsvlakken

B 24 B    21/04                   .    voor het slijpen of schuren van platte oppervlakken

B 24 B    21/06                   .    .    waarbij sprake is van lichamen met een beperkt contactgebied die de riem tegen het werk drukken, bijv. schoenen die langs het gehele te slijpen of te schuren gebied strijken (B24B 21/12 heeft voorrang)

B 24 B    21/08                   .    .    .    Drukschoenen; Steunriemen

B 24 B    21/10                   .    .    waarbij sprake is van een stijf lichaam, bijv. een drukstaaf of druktafel, waarmee de riem over in hoofdzaak het gehele span wordt aangedrukt of ondersteund

B 24 B    21/12                   .    .    waarbij sprake is van een contactwiel of contactrol die de riem tegen het werk aandrukt

B 24 B    21/14                   .    .    .    Contactwielen; Contactrollen; Riemsteunrollen [4]

B 24 B    21/16                   .    voor het slijpen of schuren van andere specifiek gevormde oppervlakken [4,13]

B 24 B    21/18                   .    Accessoires

B 24 B    21/20                   .    .    voor het regelen of verstellen van de sporing of de spanning van de slijpriem of schuurriem [4]

B 24 B    21/22                   .    .    voor het produceren van een heen en weer gaande beweging van de slijpriem of schuurriem loodrecht op de bewegingsrichting [4]

 

B 24 B    23/00                   Draagbare slijpmachines of schuurmachines, bijv. met de hand geleid; Accessoires daarvoor (B24B 7/18 heeft voorrang; stofafzuigapparatuur B24B 55/10) [4,13]

B 24 B    23/02                   .    met roterend slijpgereedschap of schuurgereedschap; Accessoires daarvoor

B 24 B    23/03                   .    .    waarbij het gereedschap wordt aangedreven in een gecombineerde beweging [4]

B 24 B    23/04                   .    met oscillerend slijpgereedschap of schuurgereedschap; Accessoires daarvoor [4]

B 24 B    23/06                   .    met slijpriemen of schuurriemen, bijv. met eindloze loopriemen; Accessoires daarvoor [4]

B 24 B    23/08                   .    Draagbare slijpmachines of schuurmachines die zijn ontworpen om te worden vastgemaakt op werkstukken of op andere delen van een specifiek stuk, bijv. voor het slijpen of schuren van collectoren

 

B 24 B    25/00                   Universele slijpmachines of schuurmachines

 

B 24 B    27/00                   Andere machines of inrichtingen voor het slijpen of schuren

B 24 B    27/02                   .    Slijpmachines of schuurmachines voor werkbanken [4]

B 24 B    27/027                  .    met een buigzame as [4]

B 24 B    27/033                  .    voor het slijpen of schuren van een oppervlak met het doel te reinigen, bijv. voor het verwijderen van ketelsteen of het wegslijpen of wegschuren van scheuren en dergelijke in een vlak [4]

B 24 B    27/04                   .    .    Machines of inrichtingen voor het slijpen of schuren waarbij het slijpgereedschap of schuurgereedschap wordt ondersteund door een zwaaiarm

B 24 B    27/06                   .    Slijpmachines of schuurmachines voor het afsnijden

B 24 B    27/08                   .    .    draagbaar [4]

 

Polijsten van oppervlakken; Afwerken van oppervlakken [9]

 

B 24 B    29/00                   Machines of inrichtingen voor het polijsten van oppervlakken aan werk door middel van gereedschap dat is gemaakt van zacht of flexibel materiaal met of zonder de toepassing van vaste of vloeibare polijstmiddelen (voor het slijpen of schuren of het polijsten gebruikmakend van riemen B24B 21/00) [4,9,13]

B 24 B    29/02                   .    ontworpen voor specifieke werkstukken [4]

B 24 B    29/04                   .    .    voor symmetrische omwentelingsvlakken aan werkstukken, bijv. kogelvormige, cilindervormige of kegelvormige werkstukken [4]

B 24 B    29/06                   .    .    voor langwerpige werkstukken met een gelijkmatige doorsnede in één hoofdrichting [4]

B 24 B    29/08                   .    .    .    met een cirkelvormige doorsnede, bijv. buizen, draad of naalden [4]

B 24 B    29/10                   .    .    voor tafelmessen [4]

 

B 24 B    31/00                   Machines of inrichtingen die zijn ontworpen voor het polijsten of het slijpen of schuren van oppervlakken aan werk door middel van trommelapparatuur of andere apparatuur waarin het werkstuk of het slijpmateriaal of schuurmateriaal los beweegt; Accessoires daarvoor (slijpstraalmachines of schuurstraalmachines B24C 3/26) [9,13]

B 24 B    31/02                   .    waarbij sprake is van roterende vaten

B 24 B    31/023                  .    .    met een kantelbare as [4]

B 24 B    31/027                  .    .    met een extra oscillerende beweging [4]

B 24 B    31/03                   .    .    waarbij de werkstukken continu voortbewegen [4]

B 24 B    31/033                  .    .    met diverse draaitrommels of tuimeltrommels met parallelle assen [4]

B 24 B    31/037                  .    .    met diverse draaitrommels of tuimeltrommels met niet-parallelle assen [4]

B 24 B    31/05                   .    waarbij sprake is van een container in de vorm van een transportriem [4]

B 24 B    31/06                   .    waarbij sprake is van oscillerende of trillende containers

B 24 B    31/067                  .    .    waarbij sprake is van een kom in de vorm van een recht kanaal [4]

B 24 B    31/073                  .    .    waarbij sprake is van een kom in de vorm van een ring of een spiraal [4]

B 24 B    31/10                   .    waarbij sprake is van andere middelen voor het laten tuimelen van werk [4]

B 24 B    31/104                  .    .    waarbij sprake is van een roterende kom, waarin een ringvormige zone van slijppoeder of schuurpoeder wordt gevormd door centrifugaalkracht [4]

B 24 B    31/108                  .    .    waarbij sprake is van een gedeelde kom, waarvan een deel, bijv. de wand, stilstaat en het andere deel wordt bewogen, bijv. geroteerd [4]

B 24 B    31/112                  .    .    gebruikmakend van een magnetisch verdicht slijppoeder of schuurpoeder dat ten opzichte van het werkstuk wordt bewogen onder invloed van druk [4]

B 24 B    31/116                  .    .    gebruikmakend van een plastisch vervormbaar slijpmiddel of schuurmiddel dat ten opzichte van het werkstuk wordt bewogen onder invloed van druk [4]

B 24 B    31/12                   .    Accessoires; Beschermende uitrusting of veiligheidsinrichtingen; Installaties voor het afzuigen van stof of voor het absorberen van geluid, die speciaal zijn aangepast voor machines die vallen onder de groep B24B 31/00 [4,13]

B 24 B    31/14                   .    .    Speciaal ontworpen slijplichamen of schuurlichamen voor trommelapparatuur, bijv. slijpkogels of schuurkogels

B 24 B    31/16                   .    .    Middelen voor het scheiden van het werkstuk en het slijpmedium of schuurmedium na het beëindigen van de bewerking [4]

 

B 24 B    33/00                   Aanzetmachines of aanzetinrichtingen; Accessoires daarvoor

B 24 B    33/02                   .    ontworpen voor het bewerken van inwendige omwentelingsvlakken, bijv. cilindervormig of kegelvormig

B 24 B    33/04                   .    ontworpen voor het bewerken van uitwendige omwentelingsvlakken

B 24 B    33/05                   .    ontworpen voor het bewerken van groeven, bijv. in geweerlopen

B 24 B    33/055                  .    ontworpen voor het bewerken van platte oppervlakken [4]

B 24 B    33/06                   .    met regeluitrusting of meetuitrusting [13]

B 24 B    33/08                   .    Aanzetgereedschap

B 24 B    33/10                   .    Accessoires

 

B 24 B    35/00                   Machines of inrichtingen die zijn ontworpen voor het afwerken van werkvlakken, d.w.z. door middel van slijpblokken of schuurblokken die met hoge frequentie heen en weer bewegen (B24B 3/00 heeft voorrang) [9]

 

B 24 B    37/00                   Machines of inrichtingen voor het fijn slijpen of fijn schuren; Accessoires daarvoor (B24B 3/00 heeft voorrang) [9,12]

B 24 B    37/005                  .    Regelinrichtingen voor machines of inrichtingen voor het fijn slijpen of fijn schuren [12]

B 24 B    37/013                  .    .    Inrichtingen of middelen voor het detecteren van het einde van het fijn slijpen of fijn schuren [12]

B 24 B    37/015                  .    .    Regelen van de temperatuur [12]

B 24 B    37/02                   .    ontworpen voor het bewerken van omwentelingsvlakken

B 24 B    37/025                  .    .    ontworpen voor het bewerken van sferische oppervlakken [12]

B 24 B    37/04                   .    ontworpen voor het bewerken van platte oppervlakken

B 24 B    37/06                   .    .    gekenmerkt door de beweging van het werkstuk of het fijnslijpgereedschap of fijnschuurgereedschap [12]

B 24 B    37/08                   .    .    .    voor het dubbelzijdig fijn slijpen of fijn schuren [12]

B 24 B    37/10                   .    .    .    voor het enkelzijdig fijn slijpen of fijn schuren [12]

B 24 B    37/11                   .    Fijnslijpgereedschap of fijnschuurgereedschap [12]

B 24 B    37/12                   .    .    Fijnslijpplaten of fijnschuurplaten voor het bewerken van platte oppervlakken [12]

B 24 B    37/14                   .    .    .    gekenmerkt door de samenstelling of eigenschappen van de plaatmaterialen [12]

B 24 B    37/16                   .    .    .    gekenmerkt door de vorm van het oppervlak van de fijnslijpplaat of fijnschuurplaat, bijv. gegroefd [12]

B 24 B    37/20                   .    .    Fijnslijpkussenschijven of fijnschuurkussenschijven voor het bewerken van platte oppervlakken [12]

B 24 B    37/22                   .    .    .    gekenmerkt door een meerlaagse structuur [12]

B 24 B    37/24                   .    .    .    gekenmerkt door de samenstelling of eigenschappen van de kussenschijfmaterialen [12]

B 24 B    37/26                   .    .    .    gekenmerkt door de vorm van het oppervlak van de fijnslijpkussenschijf of fijnschuurkussenschijf, bijv. gegroefd [12]

B 24 B    37/27                   .    Werksteunen [12]

B 24 B    37/28                   .    .    voor het dubbelzijdig fijn slijpen of fijn schuren van platte oppervlakken [12]

B 24 B    37/30                   .    .    voor het enkelzijdig fijn slijpen of fijn schuren van platte oppervlakken[12]

B 24 B    37/32                   .    .    .    Borgringen [12]

B 24 B    37/34                   .    Accessoires [12]

 

B 24 B    39/00                   Machines of inrichtingen voor het bruineren of glanzen, d.w.z. waarbij druklichamen de oppervlaktezone verdichten; Accessoires daarvoor (B24B 3/00 heeft voorrang) [9,13]

B 24 B    39/02                   .    ontworpen voor het bewerken van inwendige omwentelingsvlakken

B 24 B    39/04                   .    ontworpen voor het bewerken van uitwendige omwentelingsvlakken

B 24 B    39/06                   .    ontworpen voor het bewerken van platte oppervlakken [4]

 

Algemeen toepasbare onderdelen voor machines of inrichtingen voor het slijpen of schuren [9]

 

B 24 B    41/00                   Onderdelen voor machines of inrichtingen voor het slijpen of schuren, zoals frames, bedden, sleden en spilkoppen [9]

B 24 B    41/02                   .    Frames; Bedden; Sleden

B 24 B    41/04                   .    Spilkoppen; Werkspindels; Daarop betrekking hebbende kenmerken

B 24 B    41/047                  .    .    Slijpkoppen of schuurkoppen voor het bewerken van platte oppervlakken [4]

B 24 B    41/053                  .    .    .    voor het slijpen of schuren, of polijsten van glas [4]

B 24 B    41/06                   .    Werksteunen, bijv. verstelbare brillen (B24B 37/27 heeft voorrang) [12]

 

B 24 B    45/00                   Middelen voor het vastzetten van slijpschijven of schuurschijven op hoofdrotatie-assen [13]

 

B 24 B    47/00                   Aandrijvingen of drijfwerken voor machines of inrichtingen voor het slijpen of schuren; Uitrusting daarvoor [9]

B 24 B    47/02                   .    voor het uitvoeren van een heen en weer gaande beweging van sleden of werktafels

B 24 B    47/04                   .    .    door alleen een mechanisch drijfwerk

B 24 B    47/06                   .    .    door alleen vloeistofdruk of gasdruk

B 24 B    47/08                   .    .    door een mechanisch drijfwerk gecombineerd met fluïdumsystemen

B 24 B    47/10                   .    voor het roteren of heen en weer laten bewegen van werkspindels die slijpschijven of schuurschijven, of werkstukken dragen

B 24 B    47/12                   .    .    door een mechanisch drijfwerk of elektrische energie (B24B 47/16 heeft voorrang)

B 24 B    47/14                   .    .    door vloeistofdruk of gasdruk (B24B 47/16 heeft voorrang)

B 24 B    47/16                   .    .    waarbij een heen en weer gaande beweging wordt uitgevoerd, bijv. gedurende welke de rotatiezin van de werkspindel wordt omgekeerd

B 24 B    47/18                   .    .    voor het laten roteren van de spindel bij een snelheid die kan worden aangepast aan slijtage van de slijpschijf of schuurschijf

B 24 B    47/20                   .    met betrekking tot de toevoerbeweging

B 24 B    47/22                   .    Uitrusting voor het exact regelen van de positie van het slijpgereedschap of schuurgereedschap, of het werk bij het begin van de slijpbewerking of schuurbewerking

B 24 B    47/25                   .    voor het compenseren van slijtage aan de slijpschijf of schuurschijf ten gevolge van de bewerking [4]

B 24 B    47/26                   .    Accessoires, bijv. stoppen

B 24 B    47/28                   .    Uitrusting voor het voorkomen van speling

 

Meten; Aanduiden; Regelen

 

B 24 B    49/00                   Meetuitrusting en dergelijke voor het regelen van de toevoerbeweging van het slijpgereedschap of schuurgereedschap, of het werk; Voorzieningen met aanwijsuitrusting of meetuitrusting, bijv. voor het aanduiden van het begin van de slijpbewerking of schuurbewerking (B24B 33/06 en B24B 37/005 hebben voorrang; bij toepasbaarheid voor ander machinegereedschap hebben B23Q 15/00 tot B23Q 17/00 voorrang) [12]

B 24 B    49/02                   .    in overeenstemming met de momentane grootte en de gewenste grootte van het werkstuk dat wordt bewerkt, waarbij continu of intermitterend wordt gemeten (B24B 49/12 heeft voorrang) [4]

B 24 B    49/03                   .    .    in overeenstemming met de uiteindelijke grootte van het eerdere basiswerkstuk [4]

B 24 B    49/04                   .    .    waarbij sprake is van het meten van het werkstuk ter plaatse van het slijpen of schuren tijdens de slijpbewerking of schuurbewerking [4]

B 24 B    49/05                   .    .    .    inclusief het meten van een eerste werkstuk dat al machinaal bewerkt is en van een ander werkstuk dat machinaal wordt bewerkt en dat met het eerste moet overeenkomen [4]

B 24 B    49/06                   .    .    waarbij het werkstuk moet worden vergeleken met standaard kaliberkernen, kaliberringen en dergelijke

B 24 B    49/08                   .    waarbij sprake is van vloeistofmiddelen of pneumatische middelen

B 24 B    49/10                   .    waarbij sprake is van elektrische middelen (B24B 49/02 en B24B 49/08 hebben voorrang)

B 24 B    49/12                   .    waarbij sprake is van optische middelen

B 24 B    49/14                   .    met het oog op de temperatuur tijdens het slijpen of schuren

B 24 B    49/16                   .    met het oog op de belasting

B 24 B    49/18                   .    met het oog op de aanwezigheid van bewerkingsgereedschap

 

B 24 B    51/00                   Voorzieningen voor het automatisch regelen van een reeks afzonderlijke stappen bij het slijpen of schuren van een werkstuk

 

B 24 B    53/00                   Inrichtingen of middelen voor het bewerken of conditioneren van slijpvlakken of schuurvlakken [4,13]

B 24 B    53/007                  .    Reinigen van slijpschijven of schuurschijven [4]

B 24 B    53/013                  .    Toepassen van los slijpmiddel of schuurmiddel als hulpgereedschap tijdens het glad maken [4]

B 24 B    53/017                  .    Inrichtingen of middelen voor het glad maken, reinigen of anderszins in conditie brengen van fijnslijpgereedschap of fijnschuurgereedschap [4,12]

B 24 B    53/02                   .    van platte oppervlakken aan slijpgereedschap of schuurgereedschap (B24B 53/017 heeft voorrang) [12]

B 24 B    53/04                   .    van cilindervormige of kegelvormige oppervlakken op gereedschap of schijven voor het slijpen of schuren (B24B 53/017 heeft voorrang) [4,12]

B 24 B    53/047                  .    .    uitgerust met één of meer diamanten [4]

B 24 B    53/053                  .    .    gebruikmakend van een roterend bewerkingsgereedschap [4]

B 24 B    53/06                   .    van geprofileerde slijpschijven of schuurschijven

B 24 B    53/065                  .    .    met andere dan rechte profielen, bijv. bol (B24B 53/07 heeft voorrang) [4]

B 24 B    53/07                   .    .    door middel van vormgereedschap met een vorm die complementair is aan de te produceren vorm, bijv. platinen of profielwalsen [4]

B 24 B    53/075                  .    .    voor werkstukken met een gegroefd profiel, bijv. tandwielen, sleufassen, schroefdraad en wormen (B24B 53/07 heeft voorrang) [4]

B 24 B    53/08                   .    .    geregeld door informatiemiddelen, bijv. patronen, mallen, ponsbanden en dergelijke

B 24 B    53/085                  .    .    .    voor werkstukken met een gegroefd profiel, bijv. tandwielen, sleufassen, schroefdraad en wormen (B24B 53/09 heeft voorrang) [4]

B 24 B    53/09                   .    .    .    met tussenelementen in de vorm van een pantograafmechanisme [4]

B 24 B    53/095                  .    Koelen of smeren tijdens de bewerking [4,13]

B 24 B    53/10                   .    van voortbewegende flexibele steunlagen die zijn gecoat met slijpmiddelen of schuurmiddelen; Reinigen van slijpriemen of schuurriemen [4]

B 24 B    53/12                   .    Bewerkingsgereedschap; Houders daarvoor [4]

B 24 B    53/14                   .    .    Bewerkingsgereedschap met roterende rollen of snijmiddelen; Houders daarvoor [4]

 

B 24 B    55/00                   Veiligheidsinrichtingen voor slijpmachines of schuurmachines, of polijstmachines; Accessoires voor slijpmachines of schuurmachines, of polijstmachines voor het in goede werkconditie houden van gereedschap of machinedelen [13]

B 24 B    55/02                   .    Uitrusting voor het koelen van de slijpvlakken of schuurvlakken, inclusief inrichtingen voor het toevoeren van koelmiddel (ingebouwd in slijpschijven of schuurschijven B24D) [4,13]

B 24 B    55/03                   .    .    ontworpen als complete uitrusting voor het toevoeren of zuiveren van koelmiddel [4]

B 24 B    55/04                   .    Beschermende afdekkingen voor de slijpschijf of schuurschijf

B 24 B    55/05                   .    .    speciaal ontworpen voor draagbare slijpmachines of schuurmachines [4]

B 24 B    55/06                   .    Stofafzuigmiddelen op slijpmachines of schuurmachines, of polijstmachines (B24B 31/12 heeft voorrang)

B 24 B    55/08                   .    .    speciaal ontworpen voor bandslijpmachines of bandschuurmachines [4]

B 24 B    55/10                   .    .    speciaal ontworpen voor draagbare slijpmachines of schuurmachines, bijv. met de hand geleid [4]

B 24 B    55/12                   .    Inrichtingen voor het afzuigen van een nevel van olie of koelmiddel; Inrichtingen voor het opvangen of terugwinnen van materialen die vrijkomen bij het slijpen of schuren, of polijsten, bijv. van zeldzame metalen, zeldzame stenen, diamanten en dergelijke [4]

 

B 24 B    57/00                   Inrichtingen voor het toevoeren, aanbrengen, klasseren of terugwinnen van slijpmiddelen of schuurmiddelen, polijstmiddelen, of fijnslijpmiddelen of fijnschuurmiddelen (voor het slijpstralen of schuurstralen B24C 1/00 of B24C 7/00) [4]

B 24 B    57/02                   .    voor het toevoeren van vloeibare, vernevelde, verpulverde of vloeibaar gemaakte slijpmiddelen of schuurmiddelen, polijstmiddelen, of fijnslijpmiddelen of fijnschuurmiddelen [4]

B 24 B    57/04                   .    voor het toevoeren van vaste slijpmiddelen of schuurmiddelen, polijstmiddelen, of fijnslijpmiddelen of fijnschuurmiddelen [4]