SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 25        HANDGEREEDSCHAP; DOOR EEN KRACHTBRON AANGEDREVEN DRAAGBAAR GEREEDSCHAP; HANDGREPEN VOOR HANDWERKTUIGEN; WERKPLAATSUITRUSTING; ROBOTS OF MANIPULATOREN

 

              Aantekening

 

              In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “draagbaar” omvat ophangingen met het oog op een gemakkelijke handbediening, bijv. in verband met verend opgehangen draagbare apparatuur voor gebruik langs montagelijnen.

 

B 25 B    NIET ELDERS ONDERGEBRACHT GEREEDSCHAP OF WERKBANKINRICHTINGEN VOOR HET BEVESTIGEN, VERBINDEN, LOSMAKEN OF VASTHOUDEN

 

              Aantekening

 

              Onder deze subklasse valt handgereedschap voor het bevestigen, verbinden, losmaken of vasthouden, dat niet valt onder een andere subklasse zoals B25C (handgereedschap voor het spijkeren of nieten) of een toepassingsgebied zoals B21F (bewerken van draad) of  B65B (verpakken).

 

B 25 B      1/00                    Bankschroeven (speciaal aangepast voor het vastknopen van kunstvliegen bij het hengelen A01K 97/28; speciaal aangepast voor machinegereedschap  B23Q 3/00) [5]

B 25 B      1/02                    .    met glijdende bekken

B 25 B      1/04                    .    met draaiende bekken

B 25 B      1/06                    .    Voorzieningen voor het positief laten werken van bekken

B 25 B      1/08                    .    .    gebruikmakend van nokken

B 25 B      1/10                    .    .    gebruikmakend van schroeven

B 25 B      1/12                    .    .    .    met een voorziening voor het ontkoppelen

B 25 B      1/14                    .    .    gebruikmakend van hefboomscharnieren

B 25 B      1/16                    .    .    door een pedaal, met of zonder voorziening voor een extra handbediening

B 25 B      1/18                    .    .    door een motor aangedreven, bijv. met een fluïdumaandrijving, met of zonder voorziening voor handbediening

B 25 B      1/20                    .    Bankschroeven voor het inklemmen van werk met een speciaal profiel, bijv. pijpen

B 25 B      1/22                    .    Voorzieningen voor het keren of kantelen van bankschroeven

B 25 B      1/24                    .    Details, bijv. bekken met een speciale vorm of schuifsleden

 

B 25 B      3/00                    Handschroeven, d.w.z. bankschroeven die bedoeld zijn om in de hand te houden; Schroeftangen

 

B 25 B      5/00                    Klemmen (voor het vasthouden of positioneren van werk bij het lassen, solderen of snijden door het plaatselijk toepassen van warmte B23K 37/04; werkklemmiddelen om te bevestigen op een werktafel, gereedschapslede of vergelijkbare delen B23Q 3/06)

B 25 B      5/02                    .    met glijdende bekken

B 25 B      5/04                    .    met ronddraaiende bekken

B 25 B      5/06                    .    Voorzieningen voor positief werkend bekken

B 25 B      5/08                    .    .    gebruikmakend van nokken

B 25 B      5/10                    .    .    gebruikmakend van schroeven

B 25 B      5/12                    .    .    gebruikmakend van hefboomscharnieren

B 25 B      5/14                    .    Klemmen voor werk met een speciaal profiel

B 25 B      5/16                    .    Details, bijv. bekken of bekhulpstukken

 

B 25 B      7/00                    Tangen; Ander in de hand gehouden grijpgereedschap met bekken op draaibare ledematen; Details die in het algemeen van toepassing zijn op handgereedschap met draaibare ledematen (werktuigen voor het bevestigen, verbinden of aanspannen van een draad of strook B25B 25/00; aangepast voor andere manieren van vastzetten of losmaken B25B 27/00; voor het merken van dieren A01K 11/00; tandartstangen A61C 3/00; buigen van draadogen B21F 1/06; in de hand gehouden inrichtingen voor het knippen of snijden van metaal B23D 29/00; handsnijgereedschap B26B; voor het ponsen of perforeren B26F 1/36; inrichtingen voor het vastzetten van de uiteinden van bindmateriaal in bundelmachines B65B 13/24; speciaal ontworpen voor de horlogemakerij of vergelijkbaar werk G04D 1/00)

B 25 B      7/02                    .    Bekken

B 25 B      7/04                    .    .    verstelbaar

B 25 B      7/06                    .    Geledingen

B 25 B      7/08                    .    .    met een vast draaipunt

B 25 B      7/10                    .    .    met een verstelbaar draaipunt

B 25 B      7/12                    .    waarbij sprake is van speciale overbrengingsmiddelen tussen de handgrepen en de bekken, bijv. hefboomscharnieren of tandwielen

B 25 B      7/14                    .    Blokkeermiddelen

B 25 B      7/16                    .    .    gecombineerd met middelen voor het aanspannen van de bedieningsarmen of de bekken

B 25 B      7/18                    .    Stelmiddelen voor de bedieningsarmen

B 25 B      7/20                    .    Plombeertangen

B 25 B      7/22                    .    Tangen die zijn voorzien van extra gereedschapelementen, bijv. snijranden of spijkertrekkers (striptangen voor het verwijderen van isolatie of wapening van elektrische kabels H02G 1/12)

 

B 25 B      9/00                    Ander in de hand gehouden grijpgereedschap dan wat valt onder groep B25B 7/00 (sleutels B25B 13/00; speciaal aangepast voor horlogemakers of soortgelijk gebruik G04D)

B 25 B      9/02                    .    zonder glijdende of ronddraaiende verbindingen, bijv. pincetten of ééndelige tangen

B 25 B      9/04                    .    met glijdende bekken

 

B 25 B    11/00                   Werkhouders of werkpositioneerders voorzover niet vallend onder de groepen B25B 1/00 tot B25B 9/00, bijv. magnetische werkhouders of met een vacuüm werkende werkhouders (voor het vasthouden of positioneren van werk bij het lassen, solderen of snijden door het plaatselijk toepassen van warmte B23K 37/04; speciaal aangepast aan machinegereedschap B23Q 3/00) [8]

B 25 B    11/02                   .    Montagemallen

 

B 25 B    13/00                   Spanners; Sleutels (met de hand aangedreven en door tandwielen bediend B25B 17/00; slagsleutels B25B 19/00; draagbaar en door een krachtbron aangedreven  B25B 21/00; machines voor het vastmaken of losmaken van metalen delen B23P 19/00)

B 25 B    13/02                   .    met stijve bekken (B25B 13/46 en B25B 13/48 hebben voorkeur)

B 25 B    13/04                   .    .    in de vorm van een ringsleutel

B 25 B    13/06                   .    .    in de vorm van een dopsleutel

B 25 B    13/08                   .    .    en de vorm van een steeksleutel

B 25 B    13/10                   .    met verstelbare bekken (B25B 13/46 en B25B 13/48 hebben voorkeur)

B 25 B    13/12                   .    .    waarbij de bekken verschuifbaar zijn

B 25 B    13/14                   .    .    .    door een tandheugel, wormwiel of tandwiel

B 25 B    13/16                   .    .    .    door een schroef of moer

B 25 B    13/18                   .    .    .    door een nok, wig of hefboom

B 25 B    13/20                   .    .    .    Voorzieningen voor het blokkeren van de bekken

B 25 B    13/22                   .    .    .    .    door borgvertanding of tandstangen

B 25 B    13/24                   .    .    .    .    door een nok, wig of wrijvingsmiddelen

B 25 B    13/26                   .    .    .    .    door hefboomscharnieren

B 25 B    13/28                   .    .    met draaiend beweegbare bekken

B 25 B    13/30                   .    .    .    door een schroef of moer

B 25 B    13/32                   .    .    .    door een nok, wig of hefboom

B 25 B    13/34                   .    .    .    Voorzieningen voor het blokkeren van de bekken

B 25 B    13/36                   .    .    .    .    door borgvertanding

B 25 B    13/38                   .    .    .    .    door een nok, wig of wrijvingsmiddelen

B 25 B    13/40                   .    .    .    .    door hefboomscharnieren

B 25 B    13/42                   .    .    .    .    met automatische blokkering

B 25 B    13/44                   .    met een klauwkoppeling

B 25 B    13/46                   .    met borgvertanding, met het oog op een vrije teruggaande slag van de handgreep

B 25 B    13/48                   .    voor een speciaal doel

B 25 B    13/50                   .    .    voor het werken aan werk met een speciaal profiel, bijv. pijpen

B 25 B    13/52                   .    .    .    Sleutels met een ketting of riem

B 25 B    13/54                   .    .    .    Sleutels met inwendige aangrijping

B 25 B    13/56                   .    Sets van spanners

B 25 B    13/58                   .    Hulpstukken voor bekken

 

B 25 B    15/00                   Schroevendraaiers (met de hand aangedreven en door tandwielen bediend B25B 17/00; slagschroevendraaiers B25B 19/00; draagbaar en door een krachtbron aangedreven B25B 21/00)

B 25 B    15/02                   .    bediend door het roteren van de handgreep

B 25 B    15/04                   .    .    met borgvertanding

B 25 B    15/06                   .    bediend door een axiale beweging van de handgreep

 

B 25 B    17/00                   Met de hand aangedreven en door tandwielen bediende sleutels of schroevendraaiers (met borgvertanding B25B 13/46 of B25B 15/04)

B 25 B    17/02                   .    voorzien van torsieversterking

 

B 25 B    19/00                   Slagsleutels of slagschroevendraaiers (draagbaar en door een krachtbron aangedreven B25B 21/02)

 

B 25 B    21/00                   Door een krachtbron aangedreven draagbaar gereedschap voor het vastzetten of losmaken van schroeven of moeren (details of componenten, bijv. behuizingen of lichamen, van door een krachtbron aangedreven draagbaar gereedschap, die niet direct betrekkin hebben op de uitgevoerde bewerking B25F 5/00); Hulpstukken voor boorapparatuur met hetzelfde doel (machines B23P 19/06) [4]

B 25 B    21/02                   .    met middelen voor het toedienen van slagen op het schroevendraaierblad of de moerdopsleutel

 

B 25 B    23/00                   Details van of accessoires voor spanners, sleutels of schroevendraaiers (boutaanspanners B25B 29/02)

B 25 B    23/02                   .    Voorzieningen voor het hanteren van schroeven of moeren

B 25 B    23/04                   .    .    voor het toevoeren van schroeven of moeren

B 25 B    23/06                   .    .    .    gebruikmakend van een ingebouwd magazijn

B 25 B    23/08                   .    .    voor het vasthouden of positioneren van schroeven of moeren voorafgaand aan of tijdens het ronddraaien

B 25 B    23/10                   .    .    .    gebruikmakend van mechanische grijpmiddelen

B 25 B    23/12                   .    .    .    gebruikmakend van magnetische middelen

B 25 B    23/14                   .   Plaatsing van torsiebegrenzers of torsiemeters in sleutels of schroevendraaiers (koppelingen voor het overbrengen van rotatie of aandrijfkoppelingen F16D; inrichtingen voor het meten van torsie op zich G01L)

B 25 B    23/142                  .    .    speciaal aangepast voor met de hand bediende sleutels of schroevendraaiers [2]

B 25 B    23/143                  .    .    .    waarin de werk-aanrakende component draait of roteert ten opzichte van de handgreep als een ingestelde torsie wordt overschreden [4]

B 25 B    23/144                  .    .    .    .    met een elektrisch inrichting die in werking wordt gesteld door de draaibeweging of rotatiebeweging die een signaal uitzendt als de ingestelde torsie wordt overschreden [4]

B 25 B    23/145                  .    .    speciaal aangepast voor door een fluïdum bediende sleutels of schroevendraaiers [2]

B 25 B    23/147                  .    .    speciaal aangepast voor elektrisch bediende sleutels of schroevendraaiers [2]

B 25 B    23/15                   .    .    met een mechanisme voor het markeren van het werk als de ingestelde torsie op het werk wordt uitgeoefend [4]

B 25 B    23/151                  .    .    waarbij de motoraandrijving voorzien is van middelen die afhankelijk van de situatie reageren door het regelen van het uitgangsvermogen van een motor die de werk-aanrakende component aandrijft (regelen in het algemeen G05; regelen van elektromotoren H02P) [4]

B 25 B    23/153                  .    .    met een kracht-overbrengend element dat blijvend wordt vervormd bij het toepassen van een overmatige hoeveelheid torsie [4]

B 25 B    23/155                  .    .    waarin de werk-aanrakende middelen worden losgemaakt uit hun torsie-overbrengende aanraking met het werk als een ingestelde torsie wordt overschreden (B25B 23/153 heeft voorkeur) [4]

B 25 B    23/157                  .    .    met door torsie geregelde vorzieningen in de vorm van aandrijfkoppelingen (B25B 23/143 heeft voorrang) [4]

B 25 B    23/159                  .    .    waarbij de werk-aanrakende component een verend constructielichaam bevat of daarmee is verbonden, dat star blijft en kracht volledig overbrengt totdat een ingestelde torsie wordt overschreden of die overmatige torsie signaleert (B25B 23/153 heeft voorrang) [4]

B 25 B    23/16                   .    Handgrepen (in het algemeen B25G)

B 25 B    23/18                   .    Inrichtingen voor het verlichten van de schroefkop of de moer

 

B 25 B    25/00                   Werktuigen voor het bevestigen, verbinden of aanspannen van een draad of strook (bundelen van artikelen B65B 13/00)

 

B 25 B    27/00                   Handgereedschap of werkbankinrichtingen, niet eerder ondergebracht en speciaal aangepast voor het samenbouwen of scheiden van delen of objecten, al dan niet met enige vervorming (machines voor het eenvoudig samenbouwen of scheiden van metalen delen of objecten B23P 19/00)

B 25 B    27/02                   .    voor het met elkaar verbinden van objecten door perspassen, of het losmaken daarvan

B 25 B    27/04                   .    .    door insteken of terugtrekken van sleutels

B 25 B    27/06                   .    .    door insteken of terugtrekken van moffen of lagerloopvlakken

B 25 B    27/067                  .    .    .    met wiggen of inslagmiddelen [3]

B 25 B    27/073                  .    .    .    met schroeven en moeren [3]

B 25 B    27/08                   .    .    door insteken of terugtrekken van kotterpennen

B 25 B    27/10                   .    .    door insteken van passingen in slangen

B 25 B    27/12                   .    .    door aanbrengen of verwijderen van zuigerringen

B 25 B    27/14                   .    voor het anders dan door perspassen samenbouwen van objecten, of het losmaken daarvan

B 25 B    27/16                   .    .    met tegen elkaar aanliggende flenzen

B 25 B    27/18                   .    .    door terugtrekken van afgebroken delen met schroefdraad of spiraalboren

B 25 B    27/20                   .    .    door insteken of terugtrekken van splitpennen of borgringen

B 25 B    27/22                   .    .    door positioneren van scharnierkettingen, rupsbanden of sneeuwkettingen (gereedschap of werktuigen voor het repareren van kettingen door gebruik te maken van metaalbewerking B21L 21/00)

B 25 B    27/24                   .    .    door monteren of demonteren van kleppen (voor bandventielen B60C 25/18)

B 25 B    27/26                   .    .    .    waarbij de veren worden samengedrukt

B 25 B    27/28                   .    .    door positioneren of terugtrekken van elastische draagbussen en dergelijke [3]

B 25 B    27/30                   .    .    door positioneren of terugtrekken van veren, bijv. schroefveren of bladveren (B25B 27/26 heeft voorrang; gereedschap voor horlogemakers of klokkenmakers G04D) [3]

 

B 25 B    28/00                   Door een krachtbron aangedreven draagbaar gereedschap voor het monteren of demonteren (B25B 21/00 heeft voorrang) [3]

 

B 25 B    29/00                   Accessoires (speciaal voor spanners, sleutels of schroevendraaiers B25B 23/00; gereedschapskisten, positiestandaards voor gereedschap B25H)

B 25 B    29/02                   .    Boutaanspanners

 

B 25 B    31/00                   Handgereedschap voor het aanbrengen van bevestigingsmiddelen (spijkergereedschap of nietgereedschap B25C) [3]

 

B 25 B    33/00                   Handgereedschap voorzover niet vallend onder een andere groep uit deze subklasse [3]