SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 25       HANDGEREEDSCHAP; DOOR EEN KRACHTBRON AANGEDREVEN DRAAGBAAR GEREEDSCHAP; HANDGREPEN VOOR HANDWERKTUIGEN; WERKPLAATSUITRUSTING; ROBOTS OF MANIPULATOREN

 

                             Aantekening

 

              In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

     -         “draagbaar” omvat ophangingen met het oog op een gemakkelijke handbediening, bijv. in verband met verend opgehangen draagbare apparatuur voor gebruik langs montagelijnen.

 

B 25 C    IN DE HAND GEHOUDEN SPIJKERGEREEDSCHAP OF NIETGEREEDSCHAP; HANDMATIG BEDIEND DRAAGBAAR NIETGEREEDSCHAP (maken van schoeisel A43D)

 

                             Aantekeningen

 

     (1)      In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “spijker” omvat pen, bout, beslagnagel, plug en dergelijke.

     (2)      Gereedschap voor het inslaan van zowel spijkers als nieten worden geklasseerd bij het spijkergereedschap. [3]

 

B 25 C      1/00                    In de hand gehouden spijkergereedschap (hamers B25D; details of  componenten, bijv. behuizingen of lichamen, van door een krachtbron aangedreven draagbaar gereedschap die niet specifiek betrekking hebben op de uitgevoerde bewerking  B25F 5/00; spijkermachines B27F 7/02); Spijkertoevoerinrichtingen daarvoor [4]

B 25 C      1/02                    .    bediend door handkracht [3]

B 25 C      1/04                    .    bediend door fluïdumdruk [3]

B 25 C      1/06                    .    bediend door elektrische energie

B 25 C      1/08                    .    bediend door verbrandingsdruk

B 25 C      1/10                    .    .    opgewekt door het laten ontploffen van patronen

B 25 C      1/12                    .    .    .    direct werkend op de spijker

B 25 C      1/14                    .    .    .    werkend op een tussenliggende plunjer of een tussenliggend aambeeld (pistolen voor het slachten of verdoven van dieren A22B 3/02)

B 25 C      1/16                    .    .    .    Speciaal aangepaste patronen voor slaggereedschap;  Eenheden van patronen en spijkers (bouten en dergelijke die in betonnen constructies, metalen wanden en dergelijke kunnen worden geschoten door middel van spijkergereedschap dat wordt bediend door ontploffingen F16B 19/14)

B 25 C      1/18                    .    .    .    Details of accessoires, bijv. splinterschermen of voorzieningen voor het tegengaan van versplintering

 

B 25 C      3/00                    Draagbare inrichtingen voor het vasthouden en geleiden van spijkers; Afgiftemiddelen voor spijkers

 

B 25 C      5/00                    Handmatig bediend draagbaar nietgereedschap; In de hand gehouden, door een krachtbron aangedreven handnietgereedschap (chirurgische nietmachines A61B 17/068 of A61B 17/115; details of componenten, bijv. behuizingen of lichamen, van door een krachtbron aangedreven draagbaar gereedschap die niet direct betrekking hebben op de uitgevoerde bewerking B25F 5/00;  nietmachines B27F 7/17); Niettoevoerinrichtingen daarvoor (chirurgische nieten A61B 17/064; nieten  F16B 15/00) [3,4,5]

B 25 C      5/02                    .    met een voorziening voor het buigen van de uiteinden van nieten tegen het werk

B 25 C      5/04                    .    .    met middelen voor het vormen van de nieten in het gereedschap

B 25 C      5/06                    .    zonder voorziening voor het buigen van de uiteinden van nieten tegen het werk

B 25 C      5/08                    .    .    met middelen voor het vormen van de nieten in het gereedschap

B 25 C      5/10                    .    Aandrijfmiddelen

B 25 C      5/11                    .    .    bediend door handkracht [3]

B 25 C      5/13                    .    .    bediend door fluïdumdruk [3]

B 25 C      5/15                    .    .    bediend door elektrische energie [3]

B 25 C      5/16                    .    Niettoevoerinrichtingen

 

B 25 C      7/00                    Accessoires voor spijkergereedschap of nietgereedschap, bijv. steunen (voor gereedschap dat wordt bediend door het laten ontploffen van een patroon B25C 1/18)

 

B 25 C      9/00                    Drevels

 

B 25 C    11/00                   Spijkertrekkers, nageltrekkers of nietentrekkers (ingebouwd in hamers B25D 1/00)

B 25 C    11/02                   .    Nijptangen (geledingen daarvoor B25B 7/06)

 

B 25 C    13/00                   Inrichtingen voor het rechtmaken van spijkers