SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 25       HANDGEREEDSCHAP; DOOR EEN KRACHTBRON AANGEDREVEN DRAAGBAAR GEREEDSCHAP; HANDGREPEN VOOR HANDWERKTUIGEN; WERKPLAATSUITRUSTING; ROBOTS OF MANIPULATOREN

 

                             Aantekening

 

              In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

     -         “draagbaar” omvat ophangingen met het oog op een gemakkelijke handbediening, bijv. in verband met verend opgehangen draagbare apparatuur voor gebruik langs montagelijnen.

 

B 25 F    NIET ELDERS ONDERGEBRACHT COMBINATIEGEREEDSCHAP OF UNIVERSEEL GEREEDSCHAP; NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE DETAILS OF COMPONENTEN VAN DOOR EEN KRACHTBRON AANGEDREVEN DRAAGBAAR GEREEDSCHAP DAT NIET SPECIFIEK BETREKKING HEEFT OP DE UITGEVOERDE BEWERKING [4]

 

                             Aantekening

 

              Onder deze subklasse valt geen gereedschap met een duidelijke hoofdfunctie en tevens één of meer bijfuncties. Dat soort gereedschap valt onder de relevante subklasse voor gereedschap met zo’n hoofdfunctie en wordt dus niet geklasseerd in de groepen B25F 1/00 of B25F 3/00 van deze subklasse.

 

B 25 F       1/00                   Gecombineerd handgereedschap of universeel handgereedschap [13]

B 25 F       1/02                   .    met uitwisselbare of verstelbare gereedschapelementen

B 25 F       1/04                   .    .    waarin de elementen in werkpositie worden gebracht door een draaibeweging of schuifbeweging

 

B 25 F       3/00                   Stelsels van gereedschap voor verschillende bewerkingen met één door een krachtbron aangedreven draagbaar middel; Verloopstukken daarvoor

 

B 25 F       5/00                   Niet elders ondergebrachte details of componenten van door een krachtbron aangedreven draagbaar gereedschap dat niet specifiek betrekking heeft op de uitgevoerde bewerking [4]

B 25 F       5/02                   .    Constructie van behuizingen, lichamen of handgrepen [4]