SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 25        HANDGEREEDSCHAP; DOOR EEN KRACHTBRON AANGEDREVEN DRAAGBAAR GEREEDSCHAP; HANDGREPEN VOOR HANDWERKTUIGEN; WERKPLAATSUITRUSTING; ROBOTS OF MANIPULATOREN

 

              Aantekening

 

              In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “draagbaar” omvat ophangingen met het oog op een gemakkelijke handbediening, bijv. in verband met verend opgehangen draagbare apparatuur voor gebruik langs montagelijnen.

 

B 25 H    WERKPLAATSUITRUSTING, BIJV. VOOR HET AFTEKENEN VAN WERK; OPSLAGMIDDELEN VOOR WERKPLAATSEN (opslaan of verpakken B65)

 

B 25 H      1/00                    Werkbanken; Draagbare standaards of steunen voor het positioneren van draagbaar gereedschap of van daarmee te bewerken werk

B 25 H      1/02                    .    in de vorm van een tafel

B 25 H      1/04                    .    .    draagbaar

B 25 H      1/06                    .    in de vorm van schragen

B 25 H      1/08                    .    met een voorziening voor het bevestigen van werkhouders

B 25 H      1/10                    .    met een voorziening voor het verstellen van gereedschaphouders of werkhouders

B 25 H      1/12                    .    met opslagcompartimenten

B 25 H      1/14                    .    met een voorziening voor het verstellen van het werkbankblad

B 25 H      1/16                    .    .    in hoogte

B 25 H      1/18                    .    .    onder een hoek

B 25 H      1/20                    .    met een voorziening voor het afschermen van het werkgebied

 

B 25 H      3/00                    Opslagmiddelen of opslagvoorzieningen voor werkplaatsen, waardoor werk of gereedschap kan, of instrumenten kunnen, worden bereikt of gehanteerd (containers of verpakkingen met speciale middelen voor het afgeven van de inhoud B65D 83/00)

B 25 H      3/02                    .    Dozen

B 25 H      3/04                    .    Rekken

B 25 H      3/06                    .    Bakken

 

B 25 H      5/00                    Steunen of opslagmiddelen voor gereedschap, instrument of werk die worden gebruikt bij voertuigen (middelen voor het vasthouden van wielen of delen daarvan B60B 30/00); Steunen voor werklieden, bijv. kruipwagentjes voor automonteurs

 

B 25 H      7/00                    Aftekenen of uitzetten van werkstukken (meten en dergelijke G01; optische apparatuur G02B; met fotografische middelen G03C)

B 25 H      7/02                    .    Platen met een plat oppervlak

B 25 H      7/04                    .    Inrichtingen voor het aftekenen, bijv. schrijvers (centerponsen B25D 5/00)