SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 25        HANDGEREEDSCHAP; DOOR EEN KRACHTBRON AANGEDREVEN DRAAGBAAR GEREEDSCHAP; HANDGREPEN VOOR HANDWERKTUIGEN; WERKPLAATSUITRUSTING; ROBOTS OF MANIPULATOREN

 

              Aantekening

 

              In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “draagbaar” omvat ophangingen met het oog op een gemakkelijke handbediening, bijv. in verband met verend opgehangen draagbare apparatuur voor gebruik langs montagelijnen.

 

B 25 J     ROBOTS OF MANIPULATOREN; RUIMTEN DIE ZIJN VOORZIEN VAN ROBOTINRICHTINGEN (robotinrichtingen voor het apart plukken van fruit, groenten, druiven en dergelijke A01D 46/30; naaldrobots voor de chirurgie A61B 17/062; robots in samenhang met walsmolens B21B 39/20; robots in samenhang met smeedmachines B21J 13/10; middelen voor het vasthouden van wielen of delen daarvan B60B 30/00; kranen B66C; voorzieningen voor het hanteren van brandstof of andere materialen die worden gebruikt in kernreactoren G21C 19/00; structurele combinatie van robots met cellen of ruimten die zijn afgeschermd tegen straling G21F 7/06) [5]

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “robot” omvat gereedschap, inrichtingen of machines voor het hanteren van iets met een grijpkop of bewerkingskop die in staat is tot een fysieke ruimtelijke beweging en een oriëntatieverandering, waarbij zo’n fysieke beweging en oriëntatieverandering naar wens worden geregeld door middelen op afstand van de kop, bijv. programmagestuurde industriële robots.

 

B 25 J       1/00                    Robots die met de hand ruimtelijk worden gepositioneerd (volgrobots B25J 3/00; microrobots B25J 7/00)

B 25 J       1/02                    .    geleed of flexibel

B 25 J       1/04                    .    star, bijv. reikmiddelen voor planken en dergelijke

B 25 J       1/06                    .    met een neurenburger schaar

B 25 J       1/08                    .    beweegbaar bevestigd aan een wand

B 25 J       1/10                    .    .    Bevestigingen daarvoor met bussen en draaipunten

B 25 J       1/12                    .    met middelen voor het bevestigen aan een steunstandaard

 

B 25 J       3/00                    Volgrobots, d.w.z. waarbij zowel de regeleenheid als de geregelde eenheid overeenkomstige ruimtelijke bewegingen uitvoeren

B 25 J       3/02                    .    waarbij sprake is van een parallellogram voor het aan elkaar koppelen van de commando-eenheid en de volgeenheid (pantografische instrumenten B43L 13/00)

B 25 J       3/04                    .    waarbij sprake is van servomechanismen (koppen met een servowerking B25J 15/02)

 

B 25 J       5/00                    Robots die zijn bevestigd op wielen of wagens (B25J 1/00 heeft voorrang; programmagestuurde robots B25J 9/00)

B 25 J       5/02                    .    voortbewegend langs een geleidingspad

B 25 J       5/04                    .    .    waarin het geleidingspad zelf ook wordt bewogen, bijv. in de vorm van een rijdende brugkraan

B 25 J       5/06                    .    Robots die zijn gecombineerd met een stuurcabine voor de bediener

 

B 25 J       7/00                    Microrobots

 

B 25 J       9/00                    Programmagestuurde robots

B 25 J       9/02                    .    gekenmerkt door de beweging van de armen, bijv. met Cartesiaanse coördinaten (B25J 9/06 heeft voorrang) [4]

B 25 J       9/04                    .    .    door het laten roteren van tenminste één arm buiten de beweging van de kop zelf, bijv. met cilindrische of polaire coördinaten [4]

B 25 J       9/06                    .    gekenmerkt door meervoudig gelede armen [4]

B 25 J       9/08                    .    gekenmerkt door modulaire constructies [4]

B 25 J       9/10                    .    gekenmerkt door positioneermiddelen voor robotelementen [4]

B 25 J       9/12                    .    .    elektrisch [4]

B 25 J       9/14                    .    .    door een fluïdum [4]

B 25 J       9/16                    .    Programmabesturingen (programmabesturing in het algemeen G05B 19/00, bijv. numerieke besturing G05B 19/18; algehele bedrijfsregeling, bijv. centraal regelen van meerdere machines G05B 19/418) [4]

B 25 J       9/18                    .    .    elektrisch [4]

B 25 J       9/20                    .    .    door een fluïdum [4]

B 25 J       9/22                    .    .    Opnamesystemen of afspeelsystemen (in het algemeen G05B 19/42) [4]

 

B 25 J     11/00                   Niet elders ondergebrachte robots

 

B 25 J     13/00                   Regelingen voor robots (programmabesturing B25J 9/16; regelen in het algemeen G05) [4]

B 25 J     13/02                   .    Regelmiddelen met een handgreep

B 25 J     13/04                   .    Met de voet bediende regelmiddelen

B 25 J     13/06                   .    Regelstandaards, bijv. consoles of schakelborden

B 25 J     13/08                   .    door middel van aftastinrichtingen, bijv. kijkinrichtingen of aanraakinrichtingen [4]

 

B 25 J     15/00                   Grijpkoppen

B 25 J     15/02                   .    met een servowerking

B 25 J     15/04                   .    met een voorziening voor het op afstand losmaken of verwisselen van de kop of delen daarvan

B 25 J     15/06                   .    met door een vacuüm werkende of magnetische vasthoudmiddelen

B 25 J     15/08                   .    met vingers (B25J 15/02 en B25J 15/04 hebben voorrang) [4]

B 25 J     15/10                   .    .    met drie of meer vingers [4]

B 25 J     15/12                   .    .    met flexibele vingers [4]

 

B 25 J     17/00                   Geledingen

B 25 J     17/02                   .    Polsgewrichten

 

B 25 J     18/00                   Armen [4]

B 25 J     18/02                   .    verlengbaar [4]

B 25 J     18/04                   .    .    roteerbaar [4]

B 25 J     18/06                   .    flexibel [4]

 

B 25 J     19/00                   Accessoires die aan robots vastzitten, bijv. voor het bewaken of kijken; Veiligheidsinrichtingen die zijn gecombineerd met, of speciaal zijn aangepast voor gebruik in verband met, robots (veiligheidsinrichtingen in het algemeen F16P; beschermen tegen straling in het algemeen G21F)

B 25 J     19/02                   .    Aftastinrichtingen [4]

B 25 J     19/04                   .    .    Kijkinrichtingen [4]

B 25 J     19/06                   .    Veiligheidsinrichtingen [4]

 

B 25 J     21/00                   Ruimten die zijn voorzien van robotinrichtingen (constructieve kenmerken van het bevestigen van de robot aan de wand B25J 1/08)

B 25 J     21/02                   .    Handschoenkasten, d.w.z. ruimten waarin robotbewerkingen worden uitgevoerd met mensenhanden in handschoenen die aan de wanden van zo’n ruimte vastzitten; Handschoenen daarvoor