SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 26        HANDSNIJGEREEDSCHAP; SNIJDEN; VERSNIJDEN

 

B 26 B    NIET ELDERS ONDERGEBRACHT IN DE HAND GEHOUDEN SNIJGEREEDSCHAP (voor het oogsten A01D; voor de tuinbouw, voor de bosbouw A01G; voor het slachten of het behandelen van vlees A22; voor het maken of repareren van schoeisel A43D; nagelknippers of nagelscharen A45D 29/02; keukenuitrusting A47J; voor de chirurgie A61B 17/00; voor metaal B23D; snijden met fluïdumstralen met een slijpmiddel of schuurmiddel B24C 5/02; tangvormig gereedschap met snijranden B25B 7/22; pincetten B25C 11/02; handgrepen voor handwerktuigen in het algemeen B25G; guillotine-achtige snijmiddelen B26D; voor het raderen B43L 19/00; voor textielmaterialen D06H) [8]

 

Handmessen

 

B 26 B      1/00                    Handmessen met een verstelbaar blad; Zakmessen (B26B 11/00 heeft voorrang)

B 26 B      1/02                    .    met een draaiblad

B 26 B      1/04                    .    .    blokkeerbaar in een ingestelde positie

B 26 B      1/06                    .    .    met een losse inzetveer

B 26 B      1/08                    .    met een schuifblad

B 26 B      1/10                    .    Handgrepen [3]

 

B 26 B      3/00                    Handmessen met vaste bladen

B 26 B      3/02                    .    Tafelmessen (B26B 9/02 heeft voorrang)

B 26 B      3/03                    .    speciaal aangepast voor het één voor één afsnijden van plakken

B 26 B      3/04                    .    voor het gelijktijdig maken van meerdere insnijdingen; Meerbladige messen

B 26 B      3/06                    .    Padvindersmessen of soortgelijke messen met een schede (scheden daarvoor B26B 29/02)

B 26 B      3/08                    .    speciaal aangepast voor het snijden van karton, wandbedekking, vloerbedekking of een soortgelijk bedekkingsmateriaal

 

B 26 B      5/00                    Handmessen met één of meer afneembare bladen (chirurgische operatiemessen of scalpels met afneembare bladen A61B 17/3213) [8]

 

B 26 B      7/00                    Handmessen met door een motor aangedreven heen en weer bewegende bladen

 

B 26 B      9/00                    Bladen voor handmessen

B 26 B      9/02                    .    gekenmerkt door de vorm van de snijrand, bijv. gekarteld

 

B 26 B    11/00                   Handmessen die zijn gecombineerd met andere werktuigen, bijv. kurketrekkers, scharen of schrijfwerktuigen (gecombineerd serviesgoed A47G 21/06)

 

Handknipwerktuigen; Scharen [9]

 

B 26 B    13/00                   Handknipwerktuigen; Scharen

B 26 B    13/02                   .    met aangegoten bladen

B 26 B    13/04                   .    met afneembare bladen

B 26 B    13/06                   .    gekenmerkt door de vorm van de bladen

B 26 B    13/08                   .    .    met gekartelde of getande snijranden in het vlak van het blad

B 26 B    13/10                   .    .    voor het maken van gekartelde, zigzaggende of soortgelijke insneden

B 26 B    13/12                   .    gekenmerkt door de vorm van de handgrepen

B 26 B    13/14                   .    .    zonder vasthoudogen in de handgreep

B 26 B    13/16                   .    .    .    veerbelast, bijv. met een voorziening voor het blokkeren van de bladen of de handgrepen

B 26 B    13/18                   .    .    .    zonder geleding, d.w.z. waarbij de bladen onderling zijn gekoppeld door een verend lichaam

B 26 B    13/20                   .    .    met vasthoudogen in de handgreep

B 26 B    13/22                   .    gecombineerd met hulpwerktuigen, bijv. met een sigaarsnijder of een manicure-instrument (sigaarsnijders op zich A24F 13/24)

B 26 B    13/24                   .    .    als ondersteuning bij het haarknippen

B 26 B    13/26                   .    met tussenschakels tussen de vasthoudmiddelen en de bladen, bijv. voor het op afstabnd in laten werken

B 26 B    13/28                   .    Geledingen (B25B 7/06 heeft voorrang)

 

B 26 B    15/00                   In de hand gehouden knipwerktuigen met door een motor aangedreven bladen

 

B 26 B    17/00                   Handsnijgereedschap met twee bekken die elkaar raken (nagelknippers of nagelscharen A45D 29/02; geledingen daarvoor B25B 7/06)

B 26 B    17/02                   .    met bekken die indirect door de handgrepen worden bediend, bijv. via nokken of kniehefbomen

 

B 26 B    19/00                   Knipgerei of scheergerei met meerdere snijranden, bijv. haarknippers of droogscheerapparaten

B 26 B    19/02                   .    met een heen en weer bewegend snijdeel

B 26 B    19/04                   .    .    Snijkoppen daarvoor; Snijmiddelen daarvoor; Vastzetuitrusting daarvan

B 26 B    19/06                   .    .    .    waarbij sprake is van samenwerkende snij-elementen die beide kniptanden hebben

B 26 B    19/08                   .    .    .    .    in de vorm van een kniptang

B 26 B    19/10                   .    .    .    waarbij sprake is van twee of meer verschillende soorten heen en weer bewegende snij-elementen, bijv. een paar getande knipelementen die zijn gecombineerd met een paar geperforeerde snij-elementen, of een gecombineerd getand en geperforeerd snijsamenstel

B 26 B    19/12                   .    met een oscillerend snijdeel; Snijkoppen daarvoor; Snijmiddelen daarvoor (B26B 19/04 heeft voorrang)

B 26 B    19/14                   .    met een roterend snijdeel; Snijkoppen daarvoor; Snijmiddelen daarvoor (B26B 19/04 heeft voorrang)

B 26 B    19/16                   .    .    waarbij sprake is van een mescilinder of meskegel of met aparte snij-elementen die bewegen als een roterende cilinder of kegel

B 26 B    19/18                   .    .    .    in combinatie met een vast scheerblad zonder knipperforaties

B 26 B    19/20                   .    met een voorziening voor het knippen van haar op een vooraf gekozen of een variabele lengte

B 26 B    19/22                   .    met een voorziening voor het uitdunnen van haar

B 26 B    19/24                   .    speciaal aangepast voor het knippen van dieren, bijv. schapen

B 26 B    19/26                   .    van het soort waarbij gelijktijdig verschillende bewerkingsmethoden worden uitgevoerd, bijv. heen en weer bewegend en oscillerend; van het soort met twee of meer koppen voor verschillende soorten bewerkingen

B 26 B    19/28                   .    Opstelling van de aandrijving bij haarknippers of droogscheerapparatuur, bijv.met een voorziening voor  elektromotorische aandrijving (elektrische motoren op zich H02)

B 26 B    19/30                   .    .    met een voorziening voor aandrijving door spierkracht, bijv. door het over de huid rollen

B 26 B    19/32                   .    .    met een voorziening voor mechanisch e aandrijving, bijv. met een veermotor

B 26 B    19/34                   .    .    met een voorziening voor fluïdumaandrijving

B 26 B    19/36                   .    .    met een voorziening voor aandrijving op afstand door middel van een buigzame as; Overbrengingsmiddelen daarvoor

B 26 B    19/38                   .    Details van, of accessoires voor, haarknippers of droogscheerapparaten, bijv. behuizingen, handgrepen of afschermingen (snijmiddelen, snijkoppen B26B 19/04, B26B 19/12 of B26B 19/14; reinigingsinrichtingen of desinfectie-inrichtingen A45D 27/46; drooginrichtingen A45D 27/48; behuizingen voor elektrische apparatuur in het algemeen H05K) [17]

B 26 B    19/40                   .    .    Smeren

B 26 B    19/42                   .    .    met een voorziening voor het strekken van het te knippen haar, bijv. door middel van borstels; met een voorziening voor het strak houden van de huid, bijv. met rollen of richels (huidstrakhouders voor het scheren op zich A45D 27/38)

B 26 B    19/44                   .    .    Aanzuigmiddelen voor het opvangen van afgeknipte haren of voor de te scheren huid

B 26 B    19/46                   .    .    met een voorziening voor het verlichten van het te scheren of te knippen gebied

B 26 B    19/48                   .    .    Hulpwerktuigen voor het uitvoeren van een andere functie dan het knippen van haar, bijv. aan de apparatuur te bevestigen toebehoren voor de handverzorging (massagemiddelen op zich A61H 7/00 tot A61H 23/00)

 

B 26 B    21/00                   Scheermessen met open messen; Natscheerapparatuur en dergelijke met scheermesjes; Haartriminrichtingen waarbij sprake is van een scheerblad; Uitrusting daarvoor

B 26 B    21/02                   .    waarbij sprake is van niet-uitwisselbare bladen

B 26 B    21/04                   .    .    Scheermessen

B 26 B    21/06                   .    .    Natscheerapparatuur met een vast blad, bijv. met een ingegoten blad

B 26 B    21/08                   .    waarbij sprake is van uitwisselbare bladen

B 26 B    21/10                   .    .    Natscheerapparatuur met één of meer bladen die in lengterichting ten opzichte van de handgreep zijn aangebracht

B 26 B    21/12                   .    .    .    gecombineerd met kammen of andere middelen voor het trimmen van haar

B 26 B    21/14                   .    .    Natscheerapparatuur met één of meer bladen dwars op de handgreep

B 26 B    21/16                   .    .    .    waarbij sprake is van bladen met slechts één snijrand (B26B 21/22 tot B26B 21/38 hebben voorrang)

B 26 B    21/18                   .    .    .    waarbij sprake is van bladen met twee snijranden (B26B 21/22 tot B26B 21/38 hebben voorrang)

B 26 B    21/20                   .    .    .    waarbij sprake is van meer dan twee snijranden; waarbij sprake is van schijfbladen (B26B 21/22 tot B26B 21/38 hebben voorrang) [17]

B 26 B    21/22                   .    .    .    waarbij sprake is van diverse bladen die gelijktijdig worden gebruikt

B 26 B    21/24                   .    .    .    in de vorm van een magazijn; van the injector type (containers voor het bewaren van scheermesjes A45D 27/24)

B 26 B    21/26                   .    .    .    in de vorm van een doorlopend lint

B 26 B    21/28                   .    .    .    in de vorm van een trekmes, d.w.z. waarbij de snijrand van het blad schuin ten opzichte van de handgreep is geplaatst

B 26 B    21/30                   .    .    .    van het soort met een draaibaar gemonteerde kap

B 26 B    21/32                   .    .    .    .    bij scheerapparatuur waarbij sprake is van dubbel-gerande bladen

B 26 B    21/34                   .    .    .    van het soort met rollen

B 26 B    21/36                   .    .    .    .    met een voorziening voor het heen en weer laten bewegen van het blad (heen en weer laten bewegen van de snij-elementen van knippers of droogscheerapparaten B26B 19/00)

B 26 B    21/38                   .    .    .    met een voorziening voor het heen en weer laten bewegen van het blad door andere middelen dan rollen (heen en weer laten bewegen van de snij-elementen van knippers of droogscheerapparaten B26B 19/00)

B 26 B    21/40                   .    Details of accessoires

B 26 B    21/42                   .    .    voor het snijden van haar op een vooraf bepaalde of een variabele lengte (speciaal aangepaste kammen, maskers of geleiders voor haartriminrichtingen A45D 24/36)

B 26 B    21/44                   .    .    Middelen die zijn ingebouwd in of vastgemaakt aan het scheergerei voor het opbergen van scheercrème, bloedstelpende middelen en dergelijke

B 26 B    21/46                   .    .    voor het verlichten van de huid (B26B 19/46 heeft voorrang)

B 26 B    21/48                   .    .    Verwarmingsmiddelen

B 26 B    21/50                   .    .    Middelen die zijn ingebowud in of vastgemaakt aan het scheergerei voor het aanzetten van het blad

B 26 B    21/52                   .    .    Handgrepen, bijv. kantelbaar of flexibel

B 26 B    21/54                   .    Scheerbladen

B 26 B    21/56                   .    .    gekenmerkt door de vorm [3]

B 26 B    21/58                   .    .    gekenmerkt door het materiaal [3]

B 26 B    21/60                   .    .    .    door het coatingmateriaal [3]

 

B 26 B    23/00                   Bijlen; Hakmessen

 

B 26 B    25/00                   Handsnijgereedschap waarbij sprake is van schijfbladen, bijv. door een motor aangedreven (details of componenten, bijv. behuizingen of lichamen, van door een krachtbron aangedreven draagbaar gereedschap dat niet specifiek betrekking heeft op de uitgevoerde bewerking B25F 5/00) [4]

 

B 26 B    27/00                   Handsnijgereedschap voorzover niet vallend onder de groepen B26B 1/00 tot B26B 25/00, bijv. vingerringen voor snijdraad of inrichtingen voor het snijden door middel van draden [8]

 

B 26 B    29/00                   Beschermers of scheden voor handsnijgereedschap; Voorzieningen voor het geleiden van handsnijgereedschap (beschermers voor haarknippers of droogscheerapparaten B26B 19/38) [5]

B 26 B    29/02                   .    Beschermers of scheden voor messen

B 26 B    29/04                   .    Beschermers of scheden voor scharen, bijv. gecombineerd met handverzorgingstoebehoren (handverzorgingswerktuigen op zich A45D 29/00)

B 26 B    29/06                   .    Voorzieningen voor het geleiden van handsnijgereedschap (zie voor geleidingsuitrusting of geleidevoorzieningen voor specifiek snijgereedschap de specifieke plaatsen, bijv. voor haartriminrichtingen A45D 24/36, voor zaagbladen B27B 11/02 of B27B 13/10) [5]