SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 27        BEWERKEN OF CONSERVEREN VAN HOUT OF SOORTGELIJK MATERIAAL; SPIJKERMACHINES OF NIETMACHINES IN HET ALGEMEEN

 

B 27 B    ZAGEN VOOR HOUT OF SOORTGELIJK MATERIAAL; COMPONENTEN OF ACCESSOIRES DAARVOOR (speciaal aangepaste zagen voor het snoeien of verwijderen van takken A01G 3/08; speciaal aangepaste zaagapparatuur voor het vellen van bomen A01G 23/091; kenmerken die niet zijn beperkt tot een specifieke soort houtzaag B23D, bijv. het vastmaken van zaagbladen B23D 51/00; frames, bedden, kolommen of soortgelijke lichamen voor machinegereedschap in het algemeen B23Q 1/01) [5,15]

 

B 27 B      1/00                    Methoden voor het in stukken delen van stammen of houtblokken, waarbij voornamelijk sprake is van zagen (zie voor kenmerken van gebruikte machines de relevante groepen voor de machines)

 

B 27 B      3/00                    Raamzaagmolens; Andere zaagmachines met heen en weer bewegende zaagbladen, speciaal ontworpen voor het in de lengte zagen van stammen

B 27 B      3/02                    .    met een verticaal heen en weer bewegend zaagframe

B 27 B      3/04                    .    .    met een meerbladig zaagframe

B 27 B      3/06                    .    .    met een zaagframe met zijblad

B 27 B      3/08                    .    .    .    gecombineerd met een meerbladig zaagframe

B 27 B      3/10                    .    .    Zaagframes of geleiders daarvoor

B 27 B      3/12                    .    .    Mechanismen die zorgen voor de heen en weer gaande beweging van het zaagframe; Voorzieningen voor het dempen van trillingen; Voorzieningen voor het geven van tegenwicht (B27B 3/26 heeft voorrang)

B 27 B      3/14                    .    .    Voorzieningen voor het optillen of laten zakken van de toevoerrollen

B 27 B      3/16                    .    .    Aandrijfmechanismen voor de toevoerrollen

B 27 B      3/18                    .    .    Regeluitrusting, bijv. voor het regelen van de aandrijving

B 27 B      3/20                    .    .    Uitrusting voor het geleiden van het zaagdeel van timmerhout tijdens het machinaal bewerken, bijv. voor het voorkomen van fouten ten gevolge van torsiespanning

B 27 B      3/22                    .    met een horizontaal heen en weer bewegend zaagframe

B 27 B      3/24                    .    .    Voorzieningen voor het optillen of laten zakken van het zaagframe

B 27 B      3/26                    .    .    Mechanismen die zorgen voor de heen en weer gaande beweging van het zaagframe; Voorzieningen voor het dempen van trillingen; Voorzieningen voor het geven van tegenwicht

B 27 B      3/28                    .    Componenten

B 27 B      3/30                    .    .    Bladhulpstukken, bijv. zaaggespen; Strekinrichtingen

B 27 B      3/32                    .    .    .    waarbij de strekinrichtingen zijn uitgerust met schroefdraadmiddelen of wigmiddelen

B 27 B      3/34                    .    .    .    waarbij de strekinrichtingen in werking worden gesteld door fluïdumdruk

B 27 B      3/36                    .    .    Inrichtingen voor het verstellen van de gemeenschappelijke afstanden tussen de zaagbladen

B 27 B      3/38                    .    .    .    Afstandsstangen; Afstandsplaten

B 27 B      3/40                    .    .    Inrichtingen voor het verstellen van de overhang van de zaag

 

Cirkelzagen

 

B 27 B      5/00                    Zaagmachines met cirkelvormige zaagbladen (voor het in de lengte zagen van stammen B27B 7/00); Componenten of uitrusting daarvoor

B 27 B      5/02                    .    gekenmerkt door één speciaal doel

B 27 B      5/04                    .    .    voor het afwerken van randen

B 27 B      5/06                    .    .    voor het in stukken met een vooraf bepaalde grootte verdelen van platen, bijv. panelen

B 27 B      5/065                  .    .    .    met een zaagblad dat naar het werk kan worden gevoerd, bijv. gemonteerd op een wagentje [6]

B 27 B      5/07                    .    .    .    .    waarbij de plaat in een in hoofdzaak verticaal vlak is gepositioneerd (B27B 5/075 heeft voorrang) [6]

B 27 B      5/075                  .    .    .    .    gekenmerkt door meerdere zaagbladen, bijv. ronddraaiend om loodrechte assen [6]

B 27 B      5/08                    .    .    voor het zagen met een zaagblad, waarbvan het blad parallel tegen een oppervlak van het werkstuk aanligt

B 27 B      5/10                    .    Cirkelzagen met wielen; Cirkelzagen die zijn ontworpen om te worden vastgemaakt aan trekkers of andere voertuigen, en die daardoor worden aangedreven

B 27 B      5/12                    .    Cilinderzagen

B 27 B      5/14                    .    Langs de rand aangedreven cirkelzagen

B 27 B      5/16                    .    Zaagbanken (B27B 15/06 heeft voorrang)

B 27 B      5/18                    .    .    met een zaagblad dat naar het werk kan worden gevoerd, bijv. gemonteerd op een wagentje

B 27 B      5/20                    .    .    .    waarbij het zaagblad verstelbaar is in overeenstemming met de diepte of de hoek van de zaagsnede; Radiaalzagen, d.w.z. zaagmachines met een draaibare radiale arm voor het geleiden van het beweegbare wagentje

B 27 B      5/22                    .    .    met een zaagblad dat niet naar het werk kan worden gevoerd

B 27 B      5/24                    .    .    .    waarbij het zaagblad verstelbaar is in overeenstemming met de diepte of de hoek van de zaagsnede

B 27 B      5/26                    .    .    .    waarbij de tafel verstelbaar is in overeenstemming met de diepte of de hoek van de zaagsnede

B 27 B      5/29                    .    Details; Componenten; Accessoires [2]

B 27 B      5/30                    .    .    voor het monteren of vastzetten van zaagbladen of zaagspindels

B 27 B      5/32                    .    .    .    Inrichtingen voor het vastzetten van zaagbladen op de zaagspindel

B 27 B      5/34                    .    .    .    Inrichtingen voor het vastzetten van meerdere cirkelvormige zaagbladen op één zaagspindel; Uitrusting voor het verstellen van de gemeenschappelijke afstand

B 27 B      5/36                    .    .    .    Monteren met het oog op het laten ronddraaien of kantelen van het cirkelvormige zaagblad

B 27 B      5/38                    .    .    Inrichtingen voor het afremmen van het cirkelvormige zaagblad of de zaagspindel; Inrichtingen voor het dempen van trillingen van het cirkelvormige zaagblad, bijv. voor het dempen van geluid

 

B 27 B      7/00                    Speciaal ontworpen zaagmachines die werken met cirkelvormige zaagbladen, voor het in de lengte zagen van stammen

B 27 B      7/02                    .    door gebruik te maken van cirkelzagen die in hoofdzaak onder een rechte hoek zijn gemonteerd, bijv. verticaal en horizontaal

B 27 B      7/04                    .    door gebruik te maken van meerdere cirkelzagen die zijn gemonteerd op één spindel; Voorzieningen voor het verstellen van de gemeenschappelijke afstanden

 

B 27 B      9/00                    Door een krachtbron aangedreven draagbare cirkelzagen die met de hand worden bediend (details of delen, bijv. handgrepen of behuizingen, van door een krachtbron aangedreven draagbaar gereedschap dat niet specifiek betrekking heeft op de uitgevoerde bewerking B25F 5/00) [4]

B 27 B      9/02                    .    Voorzieningen voor het verstellen van de zaagdiepte of de mate van kanteling

B 27 B      9/04                    .    Geleide-uitrusting, bijv. voor het zagen van panelen

 

B 27 B    11/00                   Door een krachtbron aangedreven, heen en weer bewegende zagen voor het dwars doorzagen; Toebehoren daarvoor

B 27 B    11/02                   .    Voorzieningen voor het geleiden van het zaagblad

B 27 B    11/04                   .    .    Steunen die aan het werk kunnen worden vastgemaakt

B 27 B    11/06                     .    Voorzieningen voor het opspannen van het zaagblad, met of zonder losmaakbare overbrengingsmechanismen voor het ontkoppelen van de aandrijving

B 27 B    11/08                   .    Frames, kolommen of bedden

B 27 B    11/10                   .    Inrichtingen voor het inklemmen van het werk of het in positie houden daarvan

B 27 B    11/12                   .    Zaagstelsels die zijn ontworpen om te worden gemonteerd op of aangedreven door trekkers

 

Bandzaagmachines of lintzaagmachines

 

B 27 B    13/00                   Bandzaagmachines of lintzaagmachines (voor het in de lengte zagen van stammen B27B 15/00); Componenten of uitrusting daarvoor

B 27 B    13/02                   .    Frames, Kolommen

B 27 B    13/04                   .    Werktafels; Voorzieningen voor het kantelen van het bandzaagblad

B 27 B    13/06                   .    Zaagaandrijfrollen; Lagers daarvoor

B 27 B    13/08                   .    Voorzieningen voor het aanspannen van het bandzaagblad

B 27 B    13/10                   .    Geleide-uitrusting voor het bandzaagblad, bijv. geleiderollen, steungeleiders of zijgeleiders

B 27 B    13/12                   .    Speciaal ontworpen smeerinrichtingen voor bandzaagbladen

B 27 B    13/14                   .    Speciaal ontworpen reminrichtingen voor bandzaagmachines, bijv. die in werking treden na het beschadigen van het bandzaagblad

B 27 B    13/16                   .    Accessoires, bijv. voor het koelen van het zaagblad

 

B 27 B    15/00                   Speciaal ontworpen bandzaagmachines of lintzaagmachines voor het in de lengte zagen van stammen

B 27 B    15/02                   .    met een horizontaal geleid zaagblad, d.w.z. een bandzaag voor liggende stammen

B 27 B    15/04                   .    met een verticaal geleid zaagblad

B 27 B    15/06                   .    in een gecombineerde opstelling met cirkelzagen voor het gelijktijdig uitvoeren van meerdere zaagprocedures

B 27 B    15/08                   .    met meerdere bandzaagbladen

 

B 27 B    17/00                   Kettingzagen; Uitrusting daarvoor

B 27 B    17/02                   .    Kettingzagen met een geleidestaaf (B27B 17/06 heeft voorrang)

B 27 B    17/04                   .    .    Rollagergeleiders

B 27 B    17/06                   .    Kettingzagen die zijn gemonteerd op een beugel

B 27 B    17/08                   .    Aandrijvingen of drijfwerken; Inrichtingen voor het ronddraaien of kantelen van de kettingzaag

B 27 B    17/10                   .    .    Speciaal ontworpen tandwielaandrijfkoppelingen voor kettingzagen

B 27 B    17/12                   .    Speciaal ontworpen smeerinrichtingen voor kettingzagen

B 27 B    17/14                   .    Voorzieningen voor het aanspannen van de kettingzaag

 

B 27 B    19/00                   Andere door een krachtbron aangedreven, heen en weer bewegende zagen; Schrobzagen (details of componenten, bijv. behuizingen of lichamen, van door een krachtbron aangedreven draagbaar gereedschap die niet specifiek betrekking hebben op de uitgevoerde bewerking B25F 5/00) [4]

B 27 B    19/02                   .    Zagen met een door een krachtbron aangedreven blad dat aan beide uiteinden of slechts aan één uiteinde is ingeklemd, bijv. treezagen of figuurzagen (B27B 19/10 heeft voorrang)

B 27 B    19/04                   .    .    gekenmerkt door het soort krachtbronaandrijving, bijv. met elektromagnetische aandrijving

B 27 B    19/06                   .    .    Stilstaande machines

B 27 B    19/09                   .    .    draagbaar [2]

B 27 B    19/10                   .    Schrobzagen, d.w.z. met een aan twee kanten ingeklemd zaagblad in een met de hand geleide beugel

B 27 B    19/12                   .    .    door een krachtbron aangedreven

B 27 B    19/14                   .    .    met de hand aangedreven

 

B 27 B    21/00                   Niet door een krachtbron aangedreven handzagen (B27B 19/14 heeft voorrang); Uitrusting voor het met de hand zagen, bijv. zaagbokken

B 27 B    21/02                   .    Grote raamzagen of metaalzagen

B 27 B    21/04                   .    Spanzagen of trekzagen of kortzagen; Smalle handzagen

B 27 B    21/06                   .    Voorzieningen voor het aanspannen van het zaagblad

B 27 B    21/08                   .    Voorzieningen met meetuitrusting of steluitrusting op handzagen, bijv. voor het beperken van de zaagdiepte

 

B 27 B    23/00                   Op andere wijze snijden of zagen van hout met niet-roterend getand gereedschap; Gereedschap daarvoor (snijden met een hete draad B27M 1/06)

 

Delen of accessoires voor zagen

 

B 27 B    25/00                   Toevoerinrichtingen voor hout in zaagmolens of zaagmachines; Toevoerinrichtingen voor bomen (B27B 31/00 heeft voorrang) [5]

B 27 B    25/02                   .    met toevoerrollen en drukrollen

B 27 B    25/04                   .    met toevoerkettingen of toevoerriemen

B 27 B    25/06                   .    Veerkrachtige toevoeraccessoires of drukaccessoires, bijv. kussens of veren

B 27 B    25/08                   .    Toevoerinrichtingen die aan elke zaagmachine kunnen worden vastgemaakt

B 27 B    25/10                   .    Handmatig bediende toevoeraccessoires of drukaccessoires, bijv. duwmiddelen

 

B 27 B    27/00                   Geleidehekken of eindstoppen voor hout in zaagmolens of zaagmachines; Meetuitrusting daarop (speciaal ontworpen veiligheidsschermen of veiligheidsinrichtingen voor houtzagen B27G 19/00; constructieve kenmerken van meetinrichtingen G01B)

B 27 B    27/02                   .    zijdelings ten opzichte van en parallel aan het vlak van het zaagblad opgesteld

B 27 B    27/04                   .    loodrecht op het vlak van het zaagblad opgesteld

B 27 B    27/06                   .    onder een hoek ten opzichte van het vlak van het zaagblad opgesteld, bijv. voor het verstekzagen

B 27 B    27/08                   .    verstelbaar opgesteld, niet beperkt tot slechts één van de groepen B27B 27/02 tot B27B 27/06

B 27 B    27/10                   .    Inrichtingen voor het verplaatsen of verstellen van geleidehekken of eindstoppen

 

B 27 B    29/00                   Grijpinrichtingen, kleminrichtingen of vasthoudinrichtingen voor de stam of het houtblok in zaagmolens of zaagmachines (speciale veiligheidsschermen of veiligheidsinrichtingen voor houtzagen B27G 19/00; zie voor ander hout de relevante groepen voor de machines); Loopwagentjes voor stammen of houtblokken

B 27 B    29/02                   .    Klemhoeken; Grijpuitrusting daaraan

B 27 B    29/04                   .    Wagentjes voor stammen of houtblokken met grijpmiddelen die het zaagblad of de zaagbladen niet laten passeren, speciaal voor raamzagen; Opstelling van grijpaccessoires daarop

B 27 B    29/06                   .    .    Hulpwagentjes voor stammen of houtblokken voor het in het begin vervoeren van het houtblok naar de toevoerrollen of voor het vervoeren van het afgezaagde stuk hout

B 27 B    29/08                   .    Wagentjes voor stammen of houtblokken met grijpmiddelen die zijn ontworpen voor het laten passeren van het zaagblad of de zaagbladen, speciaal voor bandzagen; Opstelling van grijpaccessoires daarop; Keerinrichtingen daarop

B 27 B    29/10                   .    .    Stelsels voor het zijdelings verstellen of voor het regelen van de kleminrichtingen of keerinrichtingen met betrekking tot de dikte van de te zagen plaat

 

B 27 B    31/00                   Speciaal ontworpen voorzieningen voor het transporteren, opladen, keren, verstellen of afvoeren van houtblokken of gezaagd hout bij zaagmolens of zaagmachines  (B27B 29/00 heeft voorrang)

B 27 B    31/02                   .    Oplaaduitrusting voor loopwagentjes

B 27 B    31/04                   .    Keeruitrusting

B 27 B    31/06                   .    Steluitrusting, bijv. gebruikmakend van optische projectie

B 27 B    31/08                   .    Afvoeruitrusting

 

B 27 B    33/00                   Zaaggereedschap voor zaagmolens, zaagmachines of zaaginrichtingen

B 27 B    33/02                   .    Structureel ontwerp van zaagbladen of zaagtanden

B 27 B    33/04                   .    .    Raamzaagbladen

B 27 B    33/06                   .    .    Bandzaagbladen

B 27 B    33/08                   .    .    Cirkelzaagbladen

B 27 B    33/10                   .    .    Handzaagbladen

B 27 B    33/12                   .    .    Zaagbladen met ingezette of verwisselbaar aangebrachte tanden of getande segmenten

B 27 B    33/14                   .    Zaagkettingen

B 27 B    33/16                   .    Zaagdraden; Gedraaide zaagstroken

B 27 B    33/18                   .    Zaagcilinders met een getande voorrand

B 27 B    33/20                   .    Zaagbladen of zaaggereedschap voor het afwerken van een rand, die zijn gecombineerd met middelen voor het versnipperen van afval [2]