SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 27        BEWERKEN OF CONSERVEREN VAN HOUT OF SOORTGELIJK MATERIAAL; SPIJKERMACHINES OF NIETMACHINES IN HET ALGEMEEN

 

B 27 C    SCHAAFMACHINES, BOORMACHINES, FREESMACHINES, DRAAIMACHINES OF UNIVERSELE MACHINES VOOR HOUT OF SOORTGELIJK MATERIAAL (machinegereedschap in het algemeen B23; bewerken van hout waarbij gebruik wordt gemaakt van slijpinrichtingen of schuurinrichtingen, bijv. door zandstralen B24; gereedschap hiervoor B27G) [15]

 

B 27 C      1/00                    Machines voor het produceren van platte vlakken, bijv. met roterende snijmiddelen; Uitrusting daarvoor

B 27 C      1/02                    .    Gladmaken, d.w.z. het alleen bewerken van één zijde

B 27 C      1/04                    .    Vandikteschaafbanken

B 27 C      1/06                    .    Machines voor het gladmaken en aansluitend vandikteschaven

B 27 C      1/08                    .    Machines voor het gelijktijdig bewerken van meerdere zijden van werk

B 27 C      1/10                    .    Handschaven die zijn uitgerust met door een krachtbron aangedreven snijblokken (details of componenten, bijv. behuizingen of lichamen, van door een krachtbron aangedreven draagbaar gereedschap die niet specifiek betrekking hebben op de uitgevoerde bewerking B25F 5/00) [4]

B 27 C      1/12                    .    Voorzieningen voor het toevoeren van werk

B 27 C      1/14                    .    Andere details of accessoires

 

B 27 C      3/00                    Boormachines of boorinrichtingen; Uitrusting daarvoor (B23B heeft voorrang)

B 27 C      3/02                    .    Stilstaande boormachines met één werkspindel

B 27 C      3/04                    .    Stilstaande boormachines met meerdere werkspindels

B 27 C      3/06                    .    Boormachines of boorinrichtingen voor het maken van deuvelgaten

B 27 C      3/08                    .    Door een bediener ondersteunde boormachines of boorinrichtingen

 

B 27 C      5/00                    Machines die zijn ontworpen voor het produceren van speciale profielen of speciaal gevormd werk, bijv. met roterende snijmiddelen; Uitrusting daarvoor (draaien B27C 7/00; kenmerken van kopieerinrichtingen B23Q 35/00; maken van sleuven, gaten, tongen of groeven B27F)

B 27 C      5/02                    .    Machines met een tafel

B 27 C      5/04                    .    .    Geleidehekken voor werk

B 27 C      5/06                    .    .    Voorzieningen voor het inklemmen of toevoeren van werk

B 27 C      5/08                    .    Kraalmachines of rondmachines

B 27 C      5/10                    .    Draagbare met de hand bediende houtfreesmachines; Sponningschaven of routers (details of componenten, bijv. behuizingen of lichamen, van door een krachtbron aangedreven draagbaar gereedschap die niet specifiek betrekking hebben op de uitgevoerde bewerking B25F 5/00) [4]

 

B 27 C      7/00                    Houtdraaimachines; Uitrusting daarvoor (B23B, B23G en B23Q hebben voorrang; kenmerken van kopieerinrichtingen B23Q 35/00)

B 27 C      7/02                    .    Draaibanken voor het met de hand draaien

B 27 C      7/04                    .    Inrichtingen voor het centreren of inspannen van werk

B 27 C      7/06                    .    Voorzieningen voor het geleiden of ondersteunen van het gereedschap, bijv. gereedschapssteunen

 

B 27 C      9/00                    Voor meerdere doelen geschikte machines; Universele machines; Uitrusting daarvoor

B 27 C      9/02                    .    met één werkspindel

B 27 C      9/04                    .    met meerdere werkspindels