SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 27        BEWERKEN OF CONSERVEREN VAN HOUT OF SOORTGELIJK MATERIAAL; SPIJKERMACHINES OF NIETMACHINES IN HET ALGEMEEN

 

B 27 F     ZWALUWSTAARTVERBINDINGEN; VERSTEKVERBINDINGEN OF VERSTEKLASSEN; STEEKBANKEN VOOR HOUT OF SOORTGELIJK MATERIAAL; SPIJKERMACHINES OF NIETMACHINES (in de hand gehouden spijkergereedschap of nietgereedschap B25C; maken van omhulsels,  koffers of kisten van hout B27M 3/34; verbindingen voor bouwwerken in het algemeen, bijv. deuvels voor gebruik bij bouwconstructies E04B 1/38; verbindingselementen in het algemeen, bijv. deuvels in het algemeen, F16B) [15]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse valt tevens het monteren van de te verbinden elementen, bijv. gebruikmakend van kleefstoffen.

              (2)      Onder deze subklasse valt niet het aanbrengen van kleefstoffen of lijm op oppervlakken van te verbinden hout, wat valt onder groep B27G 11/00.

 

B 27 F       1/00                    Zwaluwstaartverbindingen; Verstekverbindingen of versteklassen; Maken van tongen of groeven (maken van sleuven B27F 5/00); Werk dat verbonden is door groeven en tongen; Vingerlassen (machines of inrichtingen voor het bewerken van verstekverbindingen B27G 5/00; snijgereedschap voor het zagen van groeven of pennen B27G 13/14) [2]

B 27 F       1/02                    .    Maken van tongen of groeven met een oneindige lengte

B 27 F       1/04                    .    .    langs één plaatrand

B 27 F       1/06                    .    .    gelijktijdig langs tegenoverliggende randen van een plaat

B 27 F       1/08                    .    Maken van zwaluwstaarten, tongen of pennen met een eindige, beperkte lengte

B 27 F       1/10                    .    .    Snijden van pennen met een rond of afgerond profiel

B 27 F       1/12                    .    .    Hoekblokkeermachines, d.w.z. machines voor het snijden van kartelverbindingen

B 27 F       1/14                    .    .    .    Speciaal ontworpen voorzieningen met meetmiddelen voor hoekblokkeermachines (meetinstrumenten G01)

B 27 F       1/16                    .    Maken van vingerlassen, d.w.z. verbindingen met tapse lichamen in tegenovergestelde richting van die van zwaluwstaartverbindingen (B27F 1/08 heeft voorrang) [2]

 

B 27 F       4/00                    Machines voor het insteken van deuvels, met of zonder booruitrusting (maken van houten deuvels B27M 3/28)

 

B 27 F       5/00                    Werk met sleuven of spiegaten (handsteekbeitels B27G 17/08)

B 27 F       5/02                    .    Steekbanken of steekmachines

B 27 F       5/04                    .    .    uitgerust met zowel kettingsnijders als beitelsnijders

B 27 F       5/06                    .    .    uitgerust met kettingsnijders

B 27 F       5/08                    .    .    .    Kettingsnijders

B 27 F       5/10                    .    .    uitgerust met beitelsnijders

B 27 F       5/12                    .    .    voor het maken van gaten die zijn ontworpen voor het opnemen van bouwbeslag, bijv. in frames van deuren, ramen of meubilair

 

B 27 F       7/00                    Spijkeren of nieten; Gespijkerd of geniet werk

B 27 F       7/02                    .    Spijkermachines (in de hand gehouden spijkergereedschap B25C 1/00)

B 27 F       7/04                    .    .    Uitrusting voor het ombuigen van door het werk heen stekende spijkers

B 27 F       7/05                    .    .    Aandrijfmiddelen [3]

B 27 F       7/07                    .    .    .    bediend door handkracht [3]

B 27 F       7/09                    .    .    .    bediend door fluïdumdruk [3]

B 27 F       7/11                    .    .    .    bediend door elektrische energie [3]

B 27 F       7/13                    .    .    Spijkertoevoerinrichtingen [3]

B 27 F       7/15                    .    Machines voor het inslaan van spijkerplaten [3]

B 27 F       7/17                    .    Nietmachines (chirurgische nietapparatuur A61B 17/068; handmatig bediend draagbaar nietgereedschap in de hand gehouden door een krachtbron bediend handnietgereedschap B25C 5/00) [3,5]

B 27 F       7/19                    .    .    met een voorziening voor het naar het werk toe buigen van de uiteinden van de nieten [3]

B 27 F       7/21                    .    .    .    met middelen voor het vormen van de nieten in de machine [3]

B 27 F       7/23                    .    .    .    .    met een roterende aandrijving [3]

B 27 F       7/26                    .    .    zonder voorziening voor het naar het werk toe buigen van de uiteinden van de nieten [3]

B 27 F       7/28                    .    .    .    met middelen voor het vormen van de nieten in de machine [3]

B 27 F       7/30                    .    .    Aandrijfmiddelen [3]

B 27 F       7/32                    .    .    .    bediend door handkracht [3]

B 27 F       7/34                    .    .    .    bediend door fluïdumdruk [3]

B 27 F       7/36                    .    .    .    bediend door elektrische energie [3]

B 27 F       7/38                    .    .    Toevoerinrichtingen voor nieten [3]