SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 27        BEWERKEN OF CONSERVEREN VAN HOUT OF SOORTGELIJK MATERIAAL; SPIJKERMACHINES OF NIETMACHINES IN HET ALGEMEEN

 

B 27 J     MECHANISCH BEWERKEN VAN RIET, KURK OF SOORTGELIJKE MATERIALEN

 

               Aantekening

 

               In deze subklasse wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenis:

               -        “bewerken van riet” omvat het op dezelfde wijze bewerken van andere materialen, bijv. van stroken van hout of kunststoffen.

 

B 27 J       1/00                    Mechanisch bewerken van riet en dergelijke (weven D03D)

B 27 J       1/02                    .    Vlechten, bijv. voor het maken van manden (vlechten in het algemeen D04C)

 

B 27 J       3/00                    Afpellen van wilgentakken en dergelijke (ontschorsen van bomen of houtblokken B27L 1/00)

 

B 27 J       5/00                    Mechanisch bewerken van kurk (maken door droge processen van artikelen die zijn gemaakt van kurkdeeltjes of kurkvezels B27N)

 

B 27 J       7/00                    Niet elders ondergebracht mechanisch bewerken van materialen van bomen of planten