SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 27        BEWERKEN OF CONSERVEREN VAN HOUT OF SOORTGELIJK MATERIAAL; SPIJKERMACHINES OF NIETMACHINES IN HET ALGEMEEN

 

B 27 K    NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE PROCESSEN, APPARATUUR OF SUBSTANTIES VOOR HET IMPREGNEREN, AANKLEUREN, VERVEN OF BLEKEN VAN HOUT, OF VOOR HET NIET ELDERS ONDERGEBRACHT BEHANDELEN VAN HOUT MET DOORDRINGENDE VLOEISTOFFEN; CHEMISCH OF FYSISCH BEHANDELEN VAN KURK, RIET, STRO OF SOORTGELIJKE MATERIALEN [2,10,12]

 

B 27 K      1/00                    Bevochtigen van hout [12]

B 27 K      1/02                    .    Apparatuur

 

B 27 K      3/00                    Impregneren van hout, bijv. ter bescherming (gecombineerd impregneren en verven B27K 5/04) [12,13]

B 27 K      3/02                    .    Processen; Apparatuur

B 27 K      3/04                    .    .    Impregneren in open tanks

B 27 K      3/06                    .    .    Sap stream methoden

B 27 K      3/08                    .    .    Impregneren onder druk

B 27 K      3/10                    .    .    .    Apparatuur

B 27 K      3/12                    .    .    Impregneren door het houtoppervlak met een impregneerpasta te coaten

B 27 K      3/14                    .    .    Bandagemethoden

B 27 K      3/15                    .    .    Impregneren waarbij sprake is van polymerisatie [2]

 

              Aantekening

 

              In de groepen B27K 3/16 tot B27K 3/50 worden impregneermiddelen geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, d.w.z. op elk hiėrarchisch niveau, tenzij anders staat vermeld. [15]

 

B 27 K      3/16                    .    Anorganische impregneermiddelen

B 27 K      3/18                    .    .    Verbindingen met aardalkalimetalen

B 27 K      3/20                    .    .    Verbindingen met alkalimetalen of ammonium

B 27 K      3/22                    .    .    Verbindingen met zink of koper

B 27 K      3/24                    .    .    Verbindingen met kwik

B 27 K      3/26                    .    .    Verbindingen met ijzer, aluminium of chroom

B 27 K      3/28                    .    .    Verbindingen met arseen of antimoon

B 27 K      3/30                    .    .    Verbindingen met fluor

B 27 K      3/32                    .    .    Mengsels van verschillende anorganische impregneermiddelen

B 27 K      3/34                    .    Organische impregneermiddelen

B 27 K      3/36                    .    .    Alifatische verbindingen

B 27 K      3/38                    .    .    Aromatische verbindingen

B 27 K      3/40                    .    .    .    gehalogeneerd

B 27 K      3/42                    .    .    .    genitreerd, of genitreerd en gehalogeneerd

B 27 K      3/44                    .    .    Teer; Minerale olie

B 27 K      3/46                    .    .    .    Koolteer

B 27 K      3/48                    .    .    .    Minerale olie

B 27 K      3/50                    .    .    Mengsels van verschillende organische impregneermiddelen

B 27 K      3/52                    .    Impregneermiddelen die mengsels van anorganische en organische verbindingen bevatten

 

B 27 K      5/00                    Aankleuren of verven van hout; Bleken van hout; Behandelen van hout, voorzover niet vallend onder de groepen B27K 1/00 of B27K 3/00 [13]

B 27 K      5/02                    .    Aankleuren of verven van hout; Bleken van hout [12]

B 27 K      5/04                    .    Gecombineerd bleken of impregneren en drogen van hout

B 27 K      5/06                    .    Zachtmaken of hardmaken van hout 9door impregneren waarbij sprake is van polymerisatie B27K 3/15) [12]

 

B 27 K      7/00                    Chemisch of fysisch behandelen van kurk [12]

 

B 27 K      9/00                    Chemisch of fysisch behandelen van riet, stro of een soortgelijk materiaal [12]