SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 27        BEWERKEN OF CONSERVEREN VAN HOUT OF SOORTGELIJK MATERIAAL; SPIJKERMACHINES OF NIETMACHINES IN HET ALGEMEEN

 

B 27 L  VERWIJDEREN VAN DE SCHORS OF UITGROEISELS VAN TAKKEN (bosbouw A01G); SPLIJTEN VAN HOUT; MAKEN VAN FINEER, HOUTEN STOKJES, HOUTKRULLEN, HOUTVEZELS OF HOUTPOEDER

 

B 27 L       1/00                    Ontschorsen of verwijderen van uitgroeisels van takken van bomen of houtblokken (ontschorsen door een chemische behandeling B27L 3/00); Machines daarvoor [2]

 

              Aantekening

 

              Toevoerinrichtingen voor bomen vallen onder groep B27B 25/00. [5]

 

B 27 L       1/02                    .    door het tegen elkaar aanwrijven van stammen (B27L 1/04 heeft voorrang); Uitrusting voor een natte behandeling [5]

B 27 L       1/04                    .    door het tegen elkaar aanwrijven van stammen in roterende trommels [5]

B 27 L       1/05                    .    .    Trommels daarvoor [5]

B 27 L       1/06                    .    Handmatig bediende of draagbare inrichtingen voor het ontschorsen of verwijderen van uitgroeisels van takken

B 27 L       1/08                    .    gebruikmakend van roterende ringen [5]

B 27 L       1/10                    .    gebruikmakend van roteerbaar gereedschap (B27L 1/04, B27L 1/08 en B27L 1/12 hebben voorrang) [5]

B 27 L       1/12                    .    gebruikmakend van buigzaam gereedschap [5]

B 27 L       1/14                    .    gebruikmakend van fluīdumstralen [5]

 

B 27 L       3/00                    Ontschorsen door een chemische behandeling

 

B 27 L       5/00                    Maken van fineer (bewerken van fineer of multiplex B27D)

B 27 L       5/02                    .    Snijden van stroken van een roterende stam of een roterend stuk hout; Fineerdraaibanken

B 27 L       5/04                    .    .    waarbij de stam wordt geroteerd om een daarbuiten liggende as

B 27 L       5/06                    .    Snijden van stroken van een niet-bewegende stam of een niet-bewegend stuk hout met een schommelende messendrager, of van een schommelende stam of een schommelend stuk hout met een niet-bewegende messendrager; Fineersnijmachines

B 27 L       5/08                    .    Versnijden van vellen of segmenten van fineerstroken; Knipinrichtingen daarvoor; Maken van fineerplaten, bijv. het naar grootte afwerken

 

B 27 L       7/00                    Voorzieningen voor het splijten van hout [6]

B 27 L       7/02                    .    gebruikmakend van roterende lichamen [6]

B 27 L       7/04                    .    .    Kegelvormige schroeven [6]

B 27 L       7/06                    .    gebruikmakend van wiggen, messen of spreidmiddelen (B27L 7/02 heeft voorrang) [6]

B 27 L       7/08                    .    gebruikmakend van hakblokken [6]

 

B 27 L       9/00                    Maken van houten stokjes, bijv. tandenstokers (van wandelstokken of paraplustokken B27M 3/38; gecombineerd met andere bewerkingen tijdens het maken van lucifers C06F)

 

B 27 L     11/00                   Maken van houtkrullen, houtsnippers, houtpoeder en dergelijke (versnipperen in het algemeen B02C; zaagbladen of zaaggereedschap voor het afwerken van randen in combinatie met middelen voor het versnipperen van afval B27B 33/20; winnen van spinvezels D01B 1/00; natte methoden D21B 1/12); Gereedschap daarvoor [2]

B 27 L     11/02                   .    van houtkrullen en dergelijke

B 27 L     11/04                   .    .    van houtwol

B 27 L     11/06                   .    van houtpoeder of houtzaagsel (slijpstenen B24D)

B 27 L     11/08                   .    van houtvezels, bijv. geproduceerd door scheuren