SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 27        BEWERKEN OF CONSERVEREN VAN HOUT OF SOORTGELIJK MATERIAAL; SPIJKERMACHINES OF NIETMACHINES IN HET ALGEMEEN

 

B 27 N    DOOR DROGE PROCESSEN MAKEN VAN ARTIKELEN UIT DEELTJES OF VEZELS DIE BESTAAN UIT HOUT OF EEN ANDER LIGNOCELLULOSEMATERIAAL OF SOORTGELIJK ORGANISCH MATERIAAL, MET OF ZONDER ORGANISCHE BINDMIDDELEN (met cementeus materiaal B28B; vormen van plastische substanties B29C; vezelplaten uit vezelachtige suspensies D21J; drogen F26B 17/00) [4]

 

              Aantekening

 

              Onder deze subklasse valt niet het behandelen van plastische samenstellingen of van samenstellingen die worden bewerkt volgens eenzelfde soort proces of met eenzelfde soort apparatuur als kunststoffen, wat valt onder de subklassen B29B of B29C. [4]

 

B 27 N      1/00                    Voorbehandelen van gietmateriaal [4]

B 27 N      1/02                    .    Mengen van het materiaal met een bindmiddel (mengen in het algemeen B01F) [4]

 

B 27 N      3/00                    Maken van in hoofdzaak vlakke artikelen, bijv. platen, uit deeltjes of vezels [4]

B 27 N      3/02                    .    uit deeltjes [4]

B 27 N      3/04                    .    uit vezels [4]

B 27 N      3/06                    .    Maken van spaanplaten of vezelplaten met voorgevormde deklagen, waarbij de deeltjes of vezels in één persbewerking met de lagen tot een plaat worden samengeperst [4]

B 27 N      3/08                    .    Gieten of persen (persen in het algemeen B30B) [4]

B 27 N      3/10                    .    .    Gieten van matten [4]

B 27 N      3/12                    .    .    .    uit vezels [4]

B 27 N      3/14                    .    .    .    Verdelen of richten van de deeltjes of vezels [4]

B 27 N      3/16                    .    .    Transporteren van het materiaal van de mattengietstations naar persen (B27N 3/22 heeft voorrang); Speciaal aangepaste apparatuur voor het transporteren van het materiaal of componenten daarvan, bijv. gebogen persplaten (transportinrichtingen in het algemeen B65G) [4]

B 27 N      3/18                    .    .    Hulpbewerkingen, bijv. voorverwarmen, bevochtigen of afsnijden [4]

B 27 N      3/20                    .    .    gekenmerkt door het gebruik van platenpersen [4]

B 27 N      3/22                    .    .    .    Toevoeren of afvoeren [4]

B 27 N      3/24                    .    .    gekenmerkt door het gebruik van continu werkende persen met eindloze riemen of kettingen die binnen de perszone worden bewogen [4]

B 27 N      3/26                    .    .    gekenmerkt door het gebruik van continu werkende persen met een verwarmde perstrommel en een eindloze riem voor het samendrukken van het materiaal tussen riem en trommel [4]

B 27 N      3/28                    .    .    gekenmerkt door het gebruik van extrusiepersen [4]

 

B 27 N      5/00                    Maken van niet-vlakke artikelen [4]

B 27 N      5/02                    .    Holle artikelen [4]

 

B 27 N      7/00                    Nabehandelen, bijv. afvlakken of het verminderen van zwel of krimp; Beschermen van de randen van planken tegen het binnendringen van vocht [4]

 

B 27 N      9/00                    Voorzieningen voor het brandwerend maken (brandwerende materialen C09K 21/00) [4]