SECTIE B†††††††† BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 28††††††† BEWERKEN VAN CEMENT, KLEI OF STEEN

 

B 28 C††† VOORBEREIDEN VAN KLEI; PRODUCEREN VAN MENGSELS DIE KLEI OF CEMENTEUS MATERIAAL BEVATTEN, BIJV. PLEISTER (voorbereiden van materiaal voor gietmallen B22C 5/00)

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

††††††††††††† -†††††††† ďcementĒ of ďmengsels van cement met andere substantiesĒ omvat pleister;

††††††††††††† -†††††††† ďkleiĒ omvat soortgelijke keramische samenstellingen.

 

B 28 C††† 1/00††††††††††††††††††† Apparatuur of methoden voor het verkrijgen of verwerken van klei (filtreren in het algemeen B01D; scheiden van vaste stoffen en vaste stoffen B03 of B07; chemisch gedeelte C04B; door delven of ontginnen E21C 41/16, E21C 41/26 of E21C 47/10)

B 28 C††† 1/02††††††††††††††††††† .††† voor het produceren of verwerken van kleisuspensies (produceren of verwerken van suspensies in het algemeen B01)

B 28 C††† 1/04††††††††††††††††††† .††† .††† Produceren van suspensies, bijv. door blunging

B 28 C††† 1/06††††††††††††††††††† .††† .††† Verwerken van suspensies

B 28 C††† 1/08††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Scheiden van suspensies, bijv. voor het verkrijgen van klei of het verwijderen van stenen (filtreren in het algemeen B01D; scheiden van vaste stoffen en vaste stoffen B03 of B07)

B 28 C††† 1/10††††††††††††††††††† .††† voor het verwerken van klei-houdende substanties in niet-vloeibare toestand (kleislurries B28C 1/02)

B 28 C††† 1/12††††††††††††††††††† .††† .††† Opslaan en conditioneren tijdens opslag; Speciaal aangepaste opslagruimten of inrichtingen voor het vullen of leegmaken daarvan (toevoeren van klei naar vormapparatuur B28B 13/00)

B 28 C††† 1/14††††††††††††††††††† .††† .††† speciaal aangepast voor het homogeniseren, vergruizen of conditioneren van klei in niet-vloeibare toestand of voor het daaruit afscheiden van ongewenste bijmengingen (processen waarbij sprake is van het omzetten in een slurrie B28C 1/02; conditioneren tijdens opslag B28C 1/12; vergruizen in het algemeen B02C; chemische aspecten bij het verwijderen van ijzer of kalk C04B)

B 28 C††† 1/16††††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het homogeniseren, bijv. door mengen of kneden

B 28 C††† 1/18††††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het vergruizen

B 28 C††† 1/20††††††††††††††††††† .††† .††† .††† voor het afscheiden van ongewenste bijmengingen

B 28 C††† 1/22††††††††††††††††††† .††† .††† .††† gecombineerd met middelen voor het conditioneren door verwarmen, bevochtigen of behandelen met een vacuŁm

 

Mengen van klei of cement met ander materiaal [9]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† In de groepen B28C 3/00 tot B28C 7/00 wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

††††††††††††† -†††††††† ďmengenĒ omvat het voorbereidend mengen, bijv. van een aantal ingrediŽnten, het uiteindelijk mengen en het omroeren van het mengsel voor het voorkomen van ontmenging daarvan.

 

B 28 C††† 3/00††††††††††††††††††† Apparatuur of methoden voor het mengen van klei met andere substanties (produceren van kleisuspensies B28C 1/02; algemene opstelling of layout van fabrieken B28C 9/00) [9]

 

B 28 C††† 5/00††††††††††††††††††† Apparatuur of methoden voor het produceren van mengsels van cement met andere substanties, bijv. slurries, mortels, poreuze of vezelige samenstellingen (regelen van de mengapparatuur en toevoeren van de ingrediŽnten B28C 7/00; algemene opstelling of layout van fabrieken B28C 9/00) [9]

B 28 C††† 5/02††††††††††††††††††† .††† zonder gebruik te maken van aangedreven mechanische middelen die zorgen voor het mengen (B28C 5/48 heeft voorrang) [5]

B 28 C††† 5/04††††††††††††††††††† .††† .††† Mengen door zwaartekracht; Mengen door het onderling vermengen van stromen met ingrediŽnten (ingrediŽnten die worden uitgestoten door fluÔdumdruk B28C 5/06)

B 28 C††† 5/06††††††††††††††††††† .††† .††† waarbij het mengen plaatsvindt onder invloed van een fluÔdum (in combinatie met aangedreven mechanische middelen B28C 5/38)

B 28 C††† 5/08††††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van aangedreven mechanische middelen die zorgen voor het mengen (B28C 5/40, B28C 5/42 en B28C 5/48 hebben voorrang; in combinatie met de invloed van een fluÔdum B28C 5/38) [5]

B 28 C††† 5/10††††††††††††††††††† .††† .††† Mengen in containers die niet in werking worden gesteld  om te zorgen voor menging

B 28 C††† 5/12††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met roerders die door de materialen heen en weer bewegen

B 28 C††† 5/14††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† waarbij de roerders bewegen om een horizontale of een in hoofdzaak horizontale as

B 28 C††† 5/16††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† waarbij de roerders bewegen om een verticale of een steile as

B 28 C††† 5/18††††††††††††††††††† .††† .††† Mengen in containers waaraan beweging wordt meegegeven om te zorgen voor menging

B 28 C††† 5/20††††††††††††††††††† .††† .††† .††† roterend om een horizontale of een in hoofdzaak horizontale as tijdens het mengen, bijv. zonder onafhankelijke roerders

B 28 C††† 5/22††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met roerders die stilstaan

B 28 C††† 5/24††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met aangedreven roerders

B 28 C††† 5/26††††††††††††††††††† .††† .††† .††† roterend om een verticale of een steile as tijdens het mengen

B 28 C††† 5/28††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† zonder onafhankelijke roerders

B 28 C††† 5/30††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met roerders die stilstaan

B 28 C††† 5/32††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met aangedreven roerders

B 28 C††† 5/34††††††††††††††††††† .††† .††† Mengen op of door transporteurs

B 28 C††† 5/36††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Bandmengers

B 28 C††† 5/38††††††††††††††††††† .††† waarin het mengen plaatsvindt door zowel de invloed van een fluÔdum als direct werkende aangedreven mechanische middelen, bijv. roermiddelen

B 28 C††† 5/40††††††††††††††††††† .††† Speciaal aangepast mengen voor het voorbereiden van mengsels die vezels bevatten

B 28 C††† 5/42††††††††††††††††††† .††† Speciaal aangepaste apparatuur die op voertuigen moet worden gemonteerd met een voorziening voor het mengen tijdens transport (voertuigaspecten B60P 3/16)

B 28 C††† 5/44††††††††††††††††††† .††† Speciaal aangepaste apparatuur voor het aandrijven door spierkracht

B 28 C††† 5/46††††††††††††††††††† .††† Voorzieningen voor het uitoefenen van onderdruk of overdruk tijdens het mengen; Voorzieningen voor het koelen of verwarmen tijdens het mengen

B 28 C††† 5/48††††††††††††††††††† .††† waarin het mengen plaatsvindt doro trilling (mengers met trilmechanismen in het algemeen B01F 11/00) [5]

 

B 28 C††† 7/00††††††††††††††††††† Regelen van de bediening van apparatuur voor het produceren van mengsels van klei of cement met andere substanties; Toevoeren of in verhouding brengen van de ingrediŽnten voor het mengen van klei of cement met andere substanties; Afvoeren van het mengsel

B 28 C††† 7/02††††††††††††††††††† .††† Regelen van de bediening van het mengen

B 28 C††† 7/04††††††††††††††††††† .††† Toevoeren of in verhouding brengen van de ingrediŽnten

B 28 C††† 7/06††††††††††††††††††† .††† .††† Toevoeren van de vaste ingrediŽnten, bijv. met transportbanden of schudtransporteurs

B 28 C     7/08†††††††††††††††††††† .††† .††† .††† door middel van schrapers of emmers

B 28 C††† 7/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† door middel van roterende lichamen

B 28 C††† 7/12††††††††††††††††††† .††† .††† Toevoeren of in verhouding brengen van vloeibare ingrediŽnten

B 28 C††† 7/14††††††††††††††††††† .††† Toevoermiddelen die zijn ingebouwd in of gemonteerd op mengers

B 28 C††† 7/16††††††††††††††††††† .††† Afvoermiddelen

 

B 28 C††† 9/00††††††††††††††††††† Algemene opstelling of layout van fabrieken [2]

B 28 C††† 9/02††††††††††††††††††† .††† voor het produceren van mengsels van klei of cement met andere materialen [2]

B 28 C††† 9/04††††††††††††††††††† .††† waarbij het om een mobiele fabriek gaat (B28C 5/42 heeft voorrang) [2]