SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 28        BEWERKEN VAN CEMENT, KLEI OF STEEN

 

B 28 D    BEWERKEN VAN STEEN OF STEENACHTIG MATERIAAL (machines of methoden voor het delven of ontginnen E21C)

 

B 28 D      1/00                    Niet elders ondergebracht bewerken van steen of steenachtige materialen, bijv. metselsteen of beton; Machines, inrichtingen of gereedschap daarvoor (fijnbewerken van edelsteen, juwelen of kristallen B28D 5/00; bewerken door slijpen of schuren, of polijsten B24; inrichtingen of middelen voor het voorbewerken of conditioneren van slijpvlakken of schuruvlakken B24B 53/00)

B 28 D      1/02                    .    door zagen

B 28 D      1/04                    .    .    met cirkelzaagbladen of schijfzagen (B28D 1/10 heeft voorrang)

B 28 D      1/06                    .    .    met heen en weer bewegende zaagbladen (B28D 1/10 heeft voorrang)

B 28 D      1/08                    .    .    met zaagbladen met een eindloos snijvlak, bijv. kettingzagen of bandzagen (B28D 1/10 heeft voorrang)

B 28 D      1/10                    .    .    met een voorziening voor het meten

B 28 D      1/12                    .    .    Speciaal aangepaste zaagbladen voor het bewerken van steen

B 28 D      1/14                    .    door boren (rotatieboormachines B23B; slaggereedschap B25D; boren in grond of steen E21B) [7]

B 28 D      1/16                    .    door draaien

B 28 D      1/18                    .    door frezen, bijv. het maken van groeven door middel van freesgereedschap

B 28 D      1/20                    .    door schaven, bijv. het maken van groeven door middel van schaafgereedschap

B 28 D      1/22                    .    door snijden, bijv. insnijden

B 28 D      1/24                    .    .    met snijschijven

B 28 D      1/26                    .    met slaggereedschap, bijv. met beitels of een ander gereedschap met een snijrand (draagbare klopmachines B25D)

B 28 D      1/28                    .    .    zonder snijrand

B 28 D      1/30                    .    voor het vormen van contouren, d.w.z. gekromde oppervlakken, los van de gebruikte wijze van bewerken (voor een artistiek doel B44B)

B 28 D      1/32                    .    Speciaal aangepaste methoden of apparatuur voor het bewerken van materialen die gemakkelijk kunnen splijten, bijv. mica of leisteen

 

B 28 D      3/00                    Voorbewerken van freesschijven of freeswalsen (voorbewerken van het gereedschap van zaagmachines of zaaginrichtingen B23D 63/00; behandelen van de snijlichamen van snijmachines voor het kunnen snijden B26D 7/08)

B 28 D      3/02                    .    Machines

B 28 D      3/04                    .    .    voor het maken van groeven in walsen

 

B 28 D      5/00                    Fijnbewerken van edelsteen, juwelen en kristallen, bijv. van halfgeleidermateriaal; Apparatuur daarvoor (bewerken door slijpen of schuren, of polijsten B24; voor een artistiek doel B44B; door niet-mechanische methoden C04B 41/00; niet-mechanisch nabehandelen van afzonderlijke kristallen C30B 33/00) [3]

B 28 D      5/02                    .    met roterend gereedschap, bijv. boren

B 28 D      5/04                    .    met niet-roterend gereedschap, bijv. heen en weer bewegend gereedschap

 

B 28 D      7/00                    Speciaal aangepaste accessoires voor gebruik bij machines of inrichtingen uit de andere groepen van deze subklasse [8]

B 28 D      7/02                    .    voor het afvoeren of laten neerslaan van stof, bijv. door besproeien met vloeistoffen; voor het koelen van werk

B 28 D      7/04                    .    voor het ondersteunen of vasthouden van werk