SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 29        BEWERKEN VAN KUNSTSTOFFEN; BEWERKEN VAN PLASTISCHE SUBSTANTIES IN HET ALGEMEEN [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze klasse valt niet het bewerken van kunststofplaatmateriaal op dezelfde wijze als het bewerken papier, wat valt onder klasse B31. [4]

              (2)      In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “kunststoffen” betekent macromoleculaire verbindingen of samenstellingen op basis van dergelijke verbindingen.

              (3)      In deze klasse zijn de volgende regels van toepassing:

                        (a)      Het bewerken van kunststoffen is, voorzover mogelijk, in eerste instantie geklasseerd in overeenstemming met de gebruikte specifieke vormtechniek, bijv. in subklasse B29C. [4]

                        (b)      Klasseren in overeenstemming met het produceren van een specifiek artikel in subklasse B29D beperkt zich tot:

                                 (i)      aspecten die kenmerkend zijn voor het produceren van een specifiek artikel, en die niet klasseerbaar zijn in subklassen B29B of B29C;

                                 (ii)      gecombineerde bewerkingen voor het maken van het specifieke artikel, die niet volledig klasseerbaar zijn in subklasse B29C. [4,10]

                        (c)      Producten op zich worden niet in deze klasse geklasseerd. Als echter een product wordt gekenmerkt door de wijze waarop het is geproduceerd, en door zijn structuur of samenstelling, dient de productiemethode in deze klasse te worden geklasseerd. [10]

              (4)      De codes van subklasse B29K worden alleen gebruikt als indexcodes bij de subklassen B29B, B29C of B29D voorzover informatie wordt verstrekt met betrekking tot gietmaterialen of materialen voor versterkingen, vulmiddelen of voorgevormde delen, bijv. inzetstukken. [4]

              (5)      De codes van subklasse B29L worden alleen gebruikt als indexcodes bij subklasse B29C voorzover informatie wordt verstrekt met betrekking tot de artikelen die worden geproduceerd met de technieken die worden geklasseerd in subklasse B29C. [4]

 

B 29 B    VOORBEREIDEN OF VOORBEHANDELEN VAN HET TE VORMEN MATERIAAL; MAKEN VAN KORRELS OF VOORVORMEN; TERUGWINNEN VAN KUNSTSTOFFEN OF ANDERE BESTANDDELEN UIT AFVALMATERIAAL DAT KUNSTSTOFFEN BEVAT [4]

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse is het gewenst om de indexcodes uit subklasse B29K toe te voegen. [4]

 

B 29 B      7/00                    Mengen; Kneden (in het algemeen B01F; gecombineerd met kalanderen B29C 43/24, met injecteren B29C 45/46, met extruderen B29C 47/36) [4]

B 29 B      7/02                    .    niet-continu, en met mechanische menginrichtingen of kneedinrichtingen, d.w.z. per partij [4]

B 29 B      7/04                    .    .    met niet-beweegbare menginrichtingen of kneedinrichtingen [4]

B 29 B      7/06                    .    .    met beweegbare menginrichtingen of kneedinrichtingen [4]

B 29 B      7/08                    .    .    .    schuddend, oscillerend of trillend [4]

B 29 B      7/10                    .    .    .    roterend [4]

B 29 B      7/12                    .    .    .    .    met één drijfas [4]

B 29 B      7/14                    .    .    .    .    .    met een schroef of spiraal [4]

B 29 B      7/16                    .    .    .    .    .    met peddels of armen [4]

B 29 B      7/18                    .    .    .    .    met meer dan één drijfas [4]

B 29 B      7/20                    .    .    .    .    .    met in elkaar grijpende inrichtingen, bijv. schroeven [4]

B 29 B      7/22                    .    .    Componenten, details of accessoires; Hulpbewerkingen [4]

B 29 B      7/24                    .    .    .    voor het toevoeren [4]

B 29 B      7/26                    .    .    .    voor het afvoeren, bijv. deuren [4]

B 29 B      7/28                    .    .    .    voor het meten, besturen of regelen, bijv. viscositeitscontrole [4]

B 29 B      7/30                    .    continu, en met mechanische menginrichtingen of kneedinrichtingen [4]

B 29 B      7/32                    .    .    met niet-beweegbare menginrichtingen of kneedinrichtingen [4]

B 29 B      7/34                    .    .    met beweegbare menginrichtingen of kneedinrichtingen [4]

B 29 B      7/36                    .    .    .    schuddend, oscillerend of trillend [4]

B 29 B      7/38                    .    .    .    roterend (B29B 7/52 heeft voorrang) [4]

B 29 B      7/40                    .    .    .    .    met één drijfas [4]

B 29 B      7/42                    .    .    .    .    .    met een schroef of spiraal [4]

B 29 B      7/44                    .    .    .    .    .    met peddels of armen [4]

B 29 B      7/46                    .    .    .    .    met meer dan één drijfas [4]

B 29 B      7/48                    .    .    .    .    .    met in elkaar grijpende inrichtingen, bijv. schroeven [4]

B 29 B      7/50                    .    .    .    .    met een roterende behuizing [4]

B 29 B      7/52                    .    .    .    met walsen en dergelijke, bijv. kalanders [4]

B 29 B      7/54                    .    .    .    .    met één wals die samenwerkt met een stilstaand lichaam [4]

B 29 B      7/56                    .    .    .    .    met samenwerkende walsen [4]

B 29 B      7/58                    .    .    Componenten, details of accessoires; Hulpbewerkingen [4]

B 29 B      7/60                    .    .    .    voor het toevoeren, bijv. eindgeleiders voor het ingaande materiaal [4]

B 29 B      7/62                    .    .    .    Walsen, bijv. met groeven [4]

B 29 B      7/64                    .    .    .    Van de walsen afstropen van het materiaal [4]

B 29 B      7/66                    .    .    .    Hergebruiken van het materiaal [4]

B 29 B      7/68                    .    .    .    Positioneren van walsen [4]

B 29 B      7/70                    .    .    .    Conditioneren van walsen, bijv. reinigen [4]

B 29 B      7/72                    .    .    .    Meten, besturen of regelen [4]

B 29 B      7/74                    .    gebruikmakend van andere mengers of combinaties van ongelijksoortige mengers [4]

B 29 B      7/76                    .    .    met een stream impingment mengkop [4]

B 29 B      7/78                    .    .    door zwaartekracht, bijv. mengers voor vallende deeltjes [4]

B 29 B      7/80                    .    Componenten, details of accessoires; Hulpbewerkingen (B29B 7/22 en B29B 7/58 hebben voorrang) [4]

B 29 B      7/82                    .    .    Verwarmen of koelen [4]

B 29 B      7/84                    .    .    Ontluchten of ontgassen [4]

B 29 B      7/86                    .    .    voor het werken bij onderdruk of overdruk [4]

B 29 B      7/88                    .    .    Toevoegen van partijen [4]

B 29 B      7/90                    .    .    .    Vulmiddelen of versterkingen [4]

B 29 B      7/92                    .    .    .    .    Houtsnippers of houtvezels [4]

B 29 B      7/94                    .    .    .    Vloeibare partijen [4]

 

B 29 B      9/00                    Maken van korrels (in het algemeen B01J; chemische aspecten C08J 3/12) [4]

B 29 B      9/02                    .    door het verdelen van voorgevormd materiaal [4]

B 29 B      9/04                    .    .    in de vorm van platen of vellen [4]

B 29 B      9/06                    .    .    in de vorm van filamentvormig materiaal, bijv. gecombineerd met extruderen [4]

B 29 B      9/08                    .    door het agglomereren van kleinere deeltjes [4]

B 29 B      9/10                    .    door het gieten van het materiaal, d.w.z. het behandelen van het materiaal in gesmolten toestand [4]

B 29 B      9/12                    .    gekenmerkt door structuur of samenstelling [4]

B 29 B      9/14                    .    .    vezelversterkt [4]

B 29 B      9/16                    .    Extra behandeling van korrels [4]

 

B 29 B    11/00                   Maken van voorvormen (B29C 61/06 heeft voorrang) [4]

B 29 B    11/02                   .    door het verdelen van voorgevormd materiaal, bijv. vellen of staven [4]

B 29 B    11/04                   .    door het samenvoegen van voorgevormd materiaal [4]

B 29 B    11/06                   .    door het gieten van het materiaal [4]

B 29 B    11/08                   .    .    Injectiegieten [4]

B 29 B    11/10                   .    .    Extrusiegieten [4]

B 29 B    11/12                   .    .    Compressiegieten [4]

B 29 B    11/14                   .    gekenmerkt door structuur of samenstelling [4]

B 29 B    11/16                   .    .    met vulmiddelen of versterkingen [4]

 

B 29 B    13/00                   Conditioneren of fysisch behandelen van het te vormen materiaal (chemische aspecten C08J 3/00) [4]

B 29 B    13/02                   .    door verwarmen (B29B 13/06 en B29B 13/08 hebben voorrang) [4]

B 29 B    13/04                   .    door koelen [4]

B 29 B    13/06                   .    door drogen (B29B 13/08 heeft voorrang) [4]

B 29 B    13/08                   .    door gebruik te maken van golfenergie of deeltjesstraling [4]

B 29 B    13/10                   .    door slijpen of schuren, bijv. door fijnwrijven; door zeven; door filtreren [4]

 

B 29 B    15/00                   Voorbehandelen van het te vormen materiaal, wat niet valt onder de groepen B29B 7/00 tot B29B 13/00 [4]

B 29 B    15/02                   .    van niet-bereide rubber, guttapercha of soortgelijke substanties (aftappen van latex A01G; chemische aspecten C08C) [4]

B 29 B    15/04                   .    .    Uitvlokinrichtingen [4]

B 29 B    15/06                   .    .    Wasinrichtingen [4]

B 29 B    15/08                   .    van versterkingen of vulmiddelen (chemische aspecten C08J of C08K) [4]

B 29 B    15/10                   .    .    Coaten of impregneren (aanbrengen van vloeistoffen in het algemeen B05) [4]

B 29 B    15/12                   .    .    .    van versterkingen met een onbeperkte lengte [4]

B 29 B    15/14                   .    .    .    .    van filamenten of draden [4]

 

B 29 B    17/00                   Terugwinnen van kunststoffen of andere bestanddelen uit afvalmateriaal dat kunststoffen bevat (chemisch terugwinnen C08J 11/00) [4]

B 29 B    17/02                   .    Scheiden van kunststoffen en andere materialen [4]

B 29 B    17/04                   .    Verscheuren of afbreken van kunststoffen (B29B 9/02, B29B 11/02 en B29B 13/10 hebben voorrang) [8]