SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 29        BEWERKEN VAN KUNSTSTOFFEN; BEWERKEN VAN PLASTISCHE SUBSTANTIES IN HET ALGEMEEN [11]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze klasse valt niet het bewerken van kunststofplaatmateriaal op dezelfde wijze als het bewerken papier, wat valt onder klasse B31. [4]

              (2)      In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “kunststoffen” betekent macromoleculaire verbindingen of samenstellingen op basis van dergelijke verbindingen.

              (3)      In deze klasse zijn de volgende regels van toepassing/

                        (a)      Het bewerken van kunststoffen is, voor zover mogelijk, in eerste instantie geklasseerd in overeenstemming met de gebruikte specifieke vormtechniek, bijv. in subklasse B29C. [4]

                        (b)      Klasseren in overeenstemming met het produceren van een specifiek artikel in subklasse B29D beperkt zich tot/

                                 (i)      aspecten die kenmerkend zijn voor het produceren van een specifiek artikel, en die niet klasseerbaar zijn in subklassen B29B of B29C;

                                 (ii)      gecombineerde bewerkingen voor het maken van het specifieke artikel, die niet volledig klasseerbaar zijn in subklasse B29C. [4,10]

                        (c)      Producten op zich worden niet in deze klasse geklasseerd. Als echter een product wordt gekenmerkt door de wijze waarop het is geproduceerd, en door zijn structuur of samenstelling, dient de productiemethode in deze klasse te worden geklasseerd. [10]

              (4)      De codes van subklasse B29K worden alleen gebruikt als indexcodes bij de subklassen B29B, B29C of B29D voor zover informatie wordt verstrekt met betrekking tot gietmaterialen of materialen voor versterkingen, vulmiddelen of voorgevormde delen, bijv. inzetstukken. [4]

              (5)      De codes van subklasse B29L worden alleen gebruikt als indexcodes bij subklasse B29C voor zover informatie wordt verstrekt met betrekking tot de artikelen die worden geproduceerd met de technieken die worden geklasseerd in subklasse B29C. [4]

 

B 29 K    INDEXSCHEMA BIJ DE SUBKLASSEN B29B, B29C OF B29D, MET BETREKKING TOT GIETMATERIALEN OF TOT MATERIALEN VOOR VERSTERKINGEN, VULMIDDELEN OF VOORGEVORMDE DELEN, BIJV. INZETSTUKKEN [4]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Deze subklasse betreft een indexschema bij de subklassen B29B, B29C of B29D. [4]

              (2)      In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “rubber” omvat:

                                 (a)      natuurrubber of geconjugeerde diëenrubbers;

                                 (b)     rubber in het algemeen (zie voor een specifiek ander rubber dan natuurrubber of een geconjugeerd diëenrubber, de groep waaronder dergelijke macromoleculaire verbindingen vallen). [4]

 

Samenstellingen voor gietmaterialen; Conditie, vorm of toestand van gegoten materiaal [6]

 

B 29 K      1/00                    Gebruik van cellulose, gemodificeerde cellulose of cellulosederivaten, bijv. viscose, als gietmateriaal [4,11]

 

B 29 K      7/00                    Gebruik van natuurrubber als gietmateriaal [4,11]

 

B 29 K      9/00                    Gebruik van rubber dat is afgeleid van geconjugeerde diënen, als gietmateriaal [4,11]

B 29 K      9/06                    .    SB-polymeren, d.w.z. butadiëen-styreenpolymeren [4]

 

B 29 K    19/00                   Gebruik van rubber dat niet valt onder één van de hoofdgroepen B29K 7/00 tot B29K 9/00, als gietmateriaal [4,11]

 

B 29 K    21/00                   Gebruik van niet-specieke rubbers of elastomeren als gietmateriaal [4,11]

 

B 29 K    23/00                   Gebruik van polyalkenen als gietmateriaal [4,11]

 

B 29 K    25/00                   Gebruik van polymeren van vinylaromatische verbindingen, als gietmateriaal [4,11]

 

B 29 K    27/00                   Gebruik van polyvinylhalogeniden als gietmateriaal [4,11]

B 29 K    27/06                   .    PVC, d.w.z. polyvinylchloride [4]

B 29 K    27/12                   .    met fluor [4]

B 29 K    27/18                   .    .    PTFE, d.w.z. polytetrafluoretheen [4]

 

B 29 K    29/00                   Gebruik van polyvinylalcoholen, polyvinylethers, polyvinylaldehyden, polyvinylketonen of polyvinylketalen als gietmateriaal [4,11]

 

B 29 K    31/00                   Gebruik van polyvinylesters als gietmateriaal [4,11]

 

B 29 K    33/00                   Gebruik van polymeren van onverzadigde zuren of derivaten daarvan, als gietmateriaal (B29K 35/00 heeft voorrang) [4,11]

B 29 K    33/04                   .    Polymeren van esters [4]

B 29 K    33/18                   .    Polymeren van nitrielen [4]

B 29 K    33/20                   .    .    PAN, d.w.z. polyacrylnitriel [4]

 

B 29 K    35/00                   Gebruik van polymeren van onverzadigde polycarbonzuren, als gietmateriaal [4,11]

 

B 29 K    45/00                   Gebruik van polymeren van onverzadigde cyclische verbindingen zonder onverzadigde alifatische groepen in een zijketen, bijv. cumaroonindeenharsen, als gietmateriaal [4,11]

 

B 29 K    55/00                   Gebruik van specifieke polymeren die worden verkregen door polymerisatiereacties waarbij alleen sprake is van alleen onverzadigde koolstof-koolstofbindingen, voor zover niet vallend onder één van de hoofdgroepen B29K 23/00 tot B29K 45/00, als gietmateriaal [4,11]

B 29 K    55/02                   .    ABS-polymeren, d.w.z. acrylnitrielbutadiëenstyreenpolymeren [4]

 

B 29 K    59/00                   Gebruik van polyacetalen als gietmateriaal [4,11]

 

B 29 K    61/00                   Gebruik van condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen als gietmateriaal [4,11]

B 29 K    61/04                   .    Fenoplasten [4]

B 29 K    61/20                   .    Aminoplasten [4]

 

B 29 K    63/00                   Gebruik van epoxyharsen als gietmateriaal [4,11]

 

B 29 K    67/00                   Gebruik van polyesters als gietmateriaal [4,11]

 

B 29 K    69/00                   Gebruik van polycarbonaten als gietmateriaal [4,11]

 

B 29 K    71/00                   Gebruik van polyethers als gietmateriaal [4,11]

 

B 29 K    73/00                   Gebruik van andere polymeren met zuurstof als het enige hetero-atoom in de hoofdketen, als gietmateriaal [4,11]

 

B 29 K    75/00                   Gebruik van polyureumverbindingen of polyurethanen als gietmateriaal [4,11]

 

B 29 K    77/00                   Gebruik van polyamiden, bijv. polyesteramiden, als gietmateriaal [4,11]

 

B 29 K    79/00                   Gebruik van andere polymeren met stikstof in de hoofdketen, met of zonder alleen zuurstof of koolstof, als gietmateriaal [4,11]

 

B 29 K    81/00                   Gebruik van polymeren met zwavel in de hoofdketen, met of zonder alleen stikstof, zuurstof of koolstof, als gietmateriaal [4,11]

 

B 29 K    83/00                   Polymeren met silicium in de hoofdketen, met of zonder alleen zwavel, stikstof, zuurstof of koolstof [4]

 

B 29 K    85/00                   Gebruik van polymeren met andere elementen in de hoofdketen, als gietmateriaal [4,11]

 

B 29 K    86/00                   Gebruik van specifieke polymeren die worden verkregen door polycondenseren of polyadderen, voor zover niet vallend onder één van de hoofdgroepen B29K 59/00 tot B29K 85/00, als gietmateriaal [4,11]

 

B 29 K    91/00                   Gebruik van wassenals gietmateriaal [4,11]

 

B 29 K    95/00                   Gebruik van bitumineuze materialen als gietmateriaal [4,11]

 

B 29 K    96/00                   Gebruik van specieke macromoleculaire materialen voor zover niet vallend onder één van de hoofdgroepen B29K 1/00 tot B29K 95/00, als gietmateriaal [4,11]

B 29 K    96/02                   .    Entpolymeren [4,14]

B 29 K    96/04                   .    Blokpolymeren [4,14]

 

B 29 K    101/00                   Gebruik van niet-specifieke macromoleculaire verbindingen als gietmateriaal (gebruik van niet-specifieke rubbers B29K 21/00) [4,11]

B 29 K    101/10                   .    Thermohardende harsen [4]

B 29 K    101/12                   .    Thermoplastische materialen [6]

 

B 29 K    103/00                   Gebruik van hars-gebonden materialen als gietmateriaal [4,11]

B 29 K    103/04                   .    Anorganische materialen [4]

B 29 K    103/06                   .    .    Metaalpoeders, metaalcarbiden en dergelijke [4]

B 29 K    103/08                   .    .    Mineraalaggregaten, bijv. zand, klei en dergelijke [4]

 

B 29 K    105/00                   Conditie, vorm of toestand van gegoten materiaal [4]

B 29 K    105/02                   .    door warmte krimpbaar [4]

B 29 K    105/04                   .    cellulair of poreus [4]

B 29 K    105/06                   .    met versterkingen, vulmiddelen of inzetstukken [4]

B 29 K    105/08                   .    .    met een continue lengte, bijv. koorden, voorspinsels, matten, weefsels, strengen of garens [4]

B 29 K    105/10                   .    .    .    georiënteerd [4]

B 29 K    105/12                   .    .    met een korte lengte, bijv. gehakte filamenten, stapelvezels of borstelharen [4]

B 29 K    105/14                   .    .    .    georiënteerd [4]

B 29 K    105/16                   .    .    Vulmiddelen [4]

B 29 K    105/18                   .    .    .    georiënteerd [4]

B 29 K    105/20                   .    .    Inzetstukken [4]

B 29 K    105/22                   .    .    .    metaalachtig [4]

B 29 K    105/24                   .    verknoopt of gevulkaniseerd [4]

B 29 K    105/26                   .    Schraapsels [4]

B 29 K    105/28                   .    ondoorzichtig [4]

B 29 K    105/30                   .    reflecterend [4]

B 29 K    105/32                   .    transparant [4]

B 29 K    105/34                   .    isolerend [4]

 

Samenstellingen voor versterkingen [6]

 

B 29 K    201/00                   Gebruik van cellulose, gemodificeerde cellulose of cellulosederivaten, bijv. viscose, als versterking [6,11]

 

B 29 K    207/00                   Gebruik van natuurrubber als versterking [6,11]

 

B 29 K    209/00                   Gebruik van rubber dat is afgeleid van geconjugeerde diënen, als versterking [6,11]

B 29 K    209/06                   .    SB-polymeren, d.w.z. butadiëenstyreenpolymeren [6]

 

B 29 K    219/00                   Gebruik van rubber dat niet valt onder één van de hoofdgroepen of B29K 209/00, als versterking [6,11,17]

 

B 29 K    221/00                   Gebruik van niet-specifieke rubbers of elastomeren als versterking [6,11]

 

B 29 K    223/00                   Gebruik van polyalkenen als versterking [6,11]

 

B 29 K    225/00                   Gebruik van polymeren van vinylaromatische verbindingen, als versterking [6,11]

 

B 29 K    227/00                   Gebruik van polyvinylhalogeniden als versterking [6,11]

B 29 K    227/06                   .    PVC, d.w.z. polyvinylchloride [6]

B 29 K    227/12                   .    met fluor [6]

B 29 K    227/18                   .    .    PTFE, d.w.z. polytetrafluoretheen [6]

 

B 29 K    229/00                   Gebruik van polyvinylalcoholen, polyvinylethers, polyvinylaldehyden, polyvinylketonen of polyvinylketalen als versterking [6,11]

 

B 29 K    231/00                   Gebruik van polyvinylesters als versterking [6,11]

 

B 29 K    233/00                   Gebruik van polymeren van onverzadigde zuren of derivaten daarvan, als versterking (B29K 235/00 heeft voorrang) [6,11]

B 29 K    233/04                   .    Polymeren van esters [6]

B 29 K    233/18                   .    Polymeren van nitrielen [6]

B 29 K    233/20                   .    .    PAN, d.w.z. polyacrylnitriel [6]

 

B 29 K    235/00                   Gebruik van polymeren van onverzadigde polycarbonzuren [6,11]

 

B 29 K    245/00                   Gebruik van polymeren van onverzadigde cyclische verbindingen zonder onverzadigde alifatische groepen in een zijketen, bijv. cumaroonindeenharsen, als versterking [6,11]

 

B 29 K    255/00                   Gebruik van specifieke polymeren die worden verkregen door polymerisatiereacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen, voor zover niet vallend onder één van de hoofdgroepen B29K 223/00 tot B29K 245/00, als versterking [6,11]

B 29 K    255/02                   .    ABS-polymeren, d.w.z. acrylnitrielbutadiëenstyreenpolymeren [6]

 

B 29 K    259/00                   Gebruik van polyacetalen als versterking [6,11]

 

B 29 K    261/00                   Gebruik van condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen, als versterking [6,11]

B 29 K    261/04                   .    Fenoplasten [6]

B 29 K    261/20                   .    Aminoplasten [6]

 

B 29 K    263/00                   Gebruik van epoxyharsen als versterking [6,11]

 

B 29 K    267/00                   Gebruik van polyesters als versterking [6,11]

 

B 29 K    269/00                   Gebruik van polycarbonaten als versterking [6,11]

 

B 29 K    271/00                   Gebruik van polyethers als versterking [6,11]

 

B 29 K    273/00                   Gebruik van andere polymeren met zuurstof als het enige hetero-atoom in de hoofdketen, als versterking [6,11]

 

B 29 K    275/00                   Gebruik van polyureumverbindingen of polyurethanen als versterking [6,11]

 

B 29 K    277/00                   Gebruik van polyamiden, bijv. polyesteramiden, als versterking [6,11]

 

B 29 K    279/00                   Gebruik van andere polymeren met stikstof in de hoofdketen, met of zonder alleen zuurstof of koolstof, als versterking [6,11]

 

B 29 K    281/00                   Gebruik van polymeren met zwavel in de hoofdketen, met of zonder alleen stikstof, zuurstof of koolstof, als versterking [6,11]

 

B 29 K    283/00                   Gebruik van polymeren met silicium in de hoofdketen, met of zonder alleen zwavel, stikstof, zuurstof of koolstof, als versterking [6,11]

 

B 29 K    285/00                   Gebruik van polymeren met andere elementen in de hoofdketen, als versterking [6,11]

 

B 29 K    286/00                   Gebruik van specifieke polymeren die worden verkregen door polycondenseren of polyadderen, voor zover niet vallend onder één van de hoofdgroepen B29K 259/00 tot B29K 285/00, als versterking [6,11]

 

B 29 K    295/00                   Gebruik van bitumineuze materialen als versterking [6,11]

 

B 29 K    296/00                   Gebruik van specifieke macromoleculaire materialen die vallen onder één van de hoofdgroepen B29K 201/00 tot B29K 295/00, als versterking [6,11]

B 29 K    296/02                   .    Entpolymeren [6,14]

B 29 K    296/04                   .    Blokpolymeren [6,14]

 

B 29 K    301/00                   Gebruik van niet-specifieke macromoleculaire verbindingen als versterking (gebruik van niet-specifieke rubbers of elastomeren B29K 221/00) [6,11]

B 29 K    301/10                   .    Thermohardende harsen [6]

B 29 K    301/12                   .    Thermoplastische materialen [6]

 

B 29 K    303/00                   Gebruik van hars-gebonden materialen als versterking [6,11]

B 29 K    303/04                   .    Anorganische materialen [6]

B 29 K    303/06                   .    .    Metaalpoeders, metaalcarbiden en dergelijke [6]

B 29 K    303/08                   .    .    Mineraalaggregaten, bijv. zand, klei en dergelijke [6]

 

B 29 K    305/00                   Gebruik van metalen, hun legeringen of hun verbindingen, als versterking [6,11]

 

              Aantekening

 

              Legeringen of verbindingen van specifieke metalen worden met dezelfde code geïndexeerd als de specifieke metalen zelf. [6]

 

B 29 K    305/02                   .    Aluminium [6]

B 29 K    305/04                   .    Lood [6]

B 29 K    305/06                   .    Tin [6]

B 29 K    305/08                   .    Overgangsmetalen [6]

B 29 K    305/10                   .    .    Koper [6]

B 29 K    305/12                   .    .    IJzer [6]

 

B 29 K    307/00                   Gebruik van andere elementen dan metalen, als versterking [6,11]

B 29 K    307/02                   .    Boor [6]

B 29 K    307/04                   .    Koolstof [6]

 

B 29 K    309/00                   Gebruik van anorganische materialen voor zover niet vallend onder de groepen B29K 303/00 tot B29K 307/00, als versterking [6,11]

B 29 K    309/02                   .    Keramiek [6]

B 29 K    309/04                   .    .    Carbiden; Nitriden [6]

B 29 K    309/06                   .    Beton [6]

B 29 K    309/08                   .    Glas [6]

B 29 K    309/10                   .    Mica [6]

B 29 K    309/12                   .    Asbest [6]

 

B 29 K    311/00                   Gebruik van natuurlijke producten of hun samenstellingen voor zover niet vallend onder de groepen B29K 201/00 tot B29K 309/00, als versterking [6,11]

B 29 K    311/02                   .    Kurk [6]

B 29 K    311/04                   .    Linoleum [6]

B 29 K    311/06                   .    Bot, hoorn of ivoor [6]

B 29 K    311/08                   .    Leer [6]

B 29 K    311/10                   .    Natuurlijke vezels, bijv. wol of katoen [6]

B 29 K    311/12                   .    Papier, bijv. karton [6]

B 29 K    311/14                   .    Hout, bijv. houtplaat of vezelplaat [6]

 

Samenstellingen voor vulmiddelen [6]

 

B 29 K    401/00                   Gebruik van cellulose, gemodificeerde cellulose of cellulosederivaten, bijv. viscose, als vulmiddel [6,11]

 

B 29 K    407/00                   Gebruik van natuurrubber als vulmiddel [6,11]

 

B 29 K    409/00                   Gebruik van rubber die is afgeleid van geconjugeerde diënen, als vulmiddel [6,11]

B 29 K    409/06                   .    SB-polymeren, d.w.z. butadiëenstyreenpolymeren [6]

 

B 29 K    419/00                   Gebruik van rubber voor zover niet vallend onder één van de hoofdgroepen of B29K 409/00, als vulmiddel [6,11,17]

 

B 29 K    421/00                   Gebruik van niet-specifieke rubbers of elastomeren als vulmiddel [6,11]

 

B 29 K    423/00                   Gebruikvan polyalkenen als vulmiddel [6,11]

 

B 29 K    425/00                   Gebruik van polymeren van vinylaromatische verbindingen, als vulmiddel [6,11]

 

B 29 K    427/00                   Gebruik van polyvinylhalogeniden als vulmiddel [6,11]

B 29 K    427/06                   .    PVC, d.w.z. polyvinylchloride [6]

B 29 K    427/12                   .    met fluor [6]

B 29 K    427/18                   .    .    PTFE, d.w.z. polytetrafluoretheen [6]

 

B 29 K    429/00                   Gebruik van polyvinylalcoholen, polyvinylethers, polyvinylaldehyden, polyvinylketonen of polyvinylketalen als vulmiddel [6,11]

 

B 29 K    431/00                   Gebruik van polyvinylesters als vulmiddel [6,11]

 

B 29 K    433/00                   Gebruik van polymeren van onverzadigde zuren of derivaten daarvan, als vulmiddel (B29K 435/00 heeft voorrang) [6,11]

B 29 K    433/04                   .    Polymeren van esters [6]

B 29 K    433/18                   .    Polymeren van nitrielen [6]

B 29 K    433/20                   .    .    PAN, d.w.z. polyacrylnitriel [6]

 

B 29 K    435/00                   Gebruik van polymeren van overzadigde polycarbonzuren, als vulmiddel [6,11]

 

B 29 K    445/00                   Gebruik van polymeren van onverzadigde cyclische verbindingen zonder onverzadigde alifatische groepen in een zijketen, bijv. cumaroonindeenharsen, als vulmiddel [6,11]

 

B 29 K    455/00                   Gebruik van specifieke polymeren die worden verkregen door polymerisatiereacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen, voor zover niet vallend onder één van de hoofdgroepen B29K 423/00 tot B29K 445/00, als vulmiddel [6,11]

B 29 K    455/02                   .    ABS-polymeren, d.w.z. acrylnitrielbutadiëenstyreenpolymeren [6]

 

B 29 K    459/00                   Gebruik van polyacetalen als vulmiddel [6,11]

 

B 29 K    461/00                   Gebruik van condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen, als vulmiddel [6,11]

B 29 K    461/04                   .    Fenoplasten [6]

B 29 K    461/20                   .    Aminoplasten [6]

 

B 29 K    463/00                   Gebruik van epoxyharsen als vulmiddel [6,11]

 

B 29 K    467/00                   Gebruik van polyesters als vulmiddel [6,11]

 

B 29 K    469/00                   Gebruik van polycarbonaten als vulmiddel [6,11]

 

B 29 K    471/00                   Gebruik van polyethers als vulmiddel [6,11]

 

B 29 K    473/00                   Gebruik van andere polymeren met zuurstof als enige hetero-atoom in de hoofdketen, als vulmiddel [6,11]

 

B 29 K    475/00                   Gebruik van polyureumverbindingen of polyurethanen als vulmiddel [6,11]

 

B 29 K    477/00                   Gebruik van polyamiden, bijv. polyesteramiden, als vulmiddel [6,11]

 

B 29 K    479/00                   Gebruik van andere polymeren met stikstof in de hoofdketen, met of zonder alleen zuurstof of koolstof, als vulmiddel [6,11]

 

B 29 K    481/00                   Gebruik van polymeren met zwavel in de hoofdketen, met of zonder alleen stikstof, zuurstof of koolstof, als vulmiddel [6,11]

 

B 29 K    483/00                   Gebruik van polymeren met silicium in de hoofdketen, met of zonder alleen zwavel, stikstof, zuurstof of koolstof, als vulmiddel [6,11]

 

B 29 K    485/00                   Gebruik van polymeren met andere elementen in de hoofdketen, als vulmiddel [6,11]

 

B 29 K    486/00                   Gebruik van specifieke polymeren die worden verkregen door polycondenseren of polyadderen, voor zover niet vallend onder één van de hoofdgroepen B29K 459/00 tot B29K 485/00, als vulmiddel [6,11]

 

B 29 K    491/00                   Gebruik van wassen als vulmiddel [6,11]

 

B 29 K    495/00                   Gebruik van bitumineuze materialen als vulmiddel [6,11]

 

B 29 K    496/00                   Gebruik van specifieke macromoleculaire materialen voor zover niet vallend onder één van de hoofdgroepen B29K 401/00 tot B29K 495/00, als vulmiddel [6,11]

B 29 K    496/02                   .    Entpolymeren [6,14]

B 29 K    496/04                   .    Blokpolymeren [6,14]

 

B 29 K    501/00                   Gebruik van niet-specifieke macromoleculaire verbindingen als vulmiddel (gebruik van niet-specifieke rubbers of elastomeren B29K 421/00) [6,11]

B 29 K    501/10                   .    Thermohardende harsen [6]

B 29 K    501/12                   .    Thermoplastische materialen [6]

 

B 29 K    503/00                   Gebruik van hars-gebonden materialen als vulmiddel [6,11]

B 29 K    503/04                   .    Anorganische materialen [6]

B 29 K    503/06                   .    .    Metaalpoeders, metaalcarbiden en dergelijke [6]

B 29 K    503/08                   .    .    Mineraalaggregaten, bijv. zand, klei en dergelijke [6]

 

B 29 K    505/00                   Gebruik van metalen, hun legeringen of hun verbindingen, als vulmiddel [6,11]

 

              Aantekening

 

              Legeringen of verbindingen van specifieke metalen worden met dezelfde code geïndexeerd als de specifieke metalen zelf. [6]

 

B 29 K    505/02                   .    Aluminium [6]

B 29 K    505/04                   .    Lood [6]

B 29 K    505/06                   .    Tin [6]

B 29 K    505/08                   .    Overgangsmetalen [6]

B 29 K    505/10                   .    .    Koper [6]

B 29 K    505/12                   .    .    IJzer [6]

B 29 K    505/14                   .    .    Edele metalen, bijv. zilver, goud of platina [6]

 

B 29 K    507/00                   Gebruik van andere elementen dan metalen, als vulmiddel [6,11]

B 29 K    507/02                   .    Boor [6]

B 29 K    507/04                   .    Koolstof [6]

 

B 29 K    509/00                   Gebruik van anorganische materialen voor zover niet vallend onder de groepen B29K503/00 tot B29K 507/00, als vulmiddel [6,11]

B 29 K    509/02                   .    Keramiek [6]

B 29 K    509/04                   .    .    Carbiden; Nitriden [6]

B 29 K    509/06                   .    Beton [6]

B 29 K    509/08                   .    Glas [6]

B 29 K    509/10                   .    Mica [6]

B 29 K    509/12                   .    Asbest [6]

 

B 29 K    511/00                   Gebruik van natuurlijke producten of hun samenstellingen voor zover niet vallend onder de groepen B29K 401/00 tot B29K 509/00, als vulmiddel [6,11]

B 29 K    511/02                   .    Kurk [6]

B 29 K    511/04                   .    Linoleum [6]

B 29 K    511/06                   .    Bot, hoorn of ivoor [6]

B 29 K    511/08                   .    Leer [6]

B 29 K    511/10                   .    Natuurlijke vezels, bijv. wol of katoen [6]

B 29 K    511/12                   .    Papier, bijv. karton [6]

B 29 K    511/14                   .    Hout, bijv. houtplaat of vezelplaat [6]

 

Samenstellingen voor voorgevormde delen, bijv. inzetstukken [6]

 

B 29 K    601/00                   Gebruik van cellulose, gemodificeerde cellulose of cellulosederivaten, bijv. viscose, voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

 

B 29 K    607/00                   Gebruik van natuurrubber voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

 

B 29 K    609/00                   Gebruik van rubber die is afgeleid van geconjugeerde diënen, voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

B 29 K    609/06                   .    SB-polymeren, d.w.z. butadiëenstyreenpolymeren [6]

 

B 29 K    619/00                   Gebruik van rubber voor zover niet vallend onder één van de hoofdgroepen of B29K 609/00, voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11,17]

 

B 29 K    621/00                   Gebruik van niet-specifieke rubbers of elastomeren voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

 

B 29 K    623/00                   Gebruik van polyalkenen voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

 

B 29 K    625/00                   Gebruik van polymeren van vinylaromatische verbindingen voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

 

B 29 K    627/00                   Gebruik van polyvinylhalogeniden voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

B 29 K    627/06                   .    PVC, d.w.z. polyvinylchloride [6]

B 29 K    627/12                   .    met fluor [6]

B 29 K    627/18                   .    .    PTFE, d.w.z. polytetrafluoretheen [6]

 

B 29 K    629/00                   Gebruik van polyvinylalcoholen, polyvinylethers, polyvinylaldehyden, polyvinylketonen of polyvinylketalen voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

 

B 29 K    631/00                   Gebruik van polyvinylesters voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

 

B 29 K    633/00                   Gebruik van polymeren van onverzadigde zuren of derivaten daarvan, voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken(B29K 635/00 heeft voorrang) [6,11]

B 29 K    633/04                   .    Polymeren van esters [6]

B 29 K    633/18                   .    Polymeren van nitrielen [6]

B 29 K    633/20                   .    .    PAN, d.w.z. polyacrylnitriel [6]

 

B 29 K    635/00                   Gebruik van polymeren van onverzadigde polycarbonzuren, voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

 

B 29 K    645/00                   Gebruik van polymeren van onverzadigde cyclische verbindingen zonder onverzadigde alifatische groepen in een zijketen, bijv. cumaroonindeenharsen, voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

 

B 29 K    655/00                   Gebruik van specifieke polymeren die worden verkregen door polymerisatiereacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen, voor zover niet vallend onder één van de hoofdgroepen B29K 623/00 tot B29K 645/00, voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

B 29 K    655/02                   .    ABS-polymeren, d.w.z. acrylnitrielbutadiëenstyreenpolymeren [6]

 

B 29 K    659/00                   Gebruik van polyacetalen voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

 

B 29 K    661/00                   Gebruik van condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen, voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

B 29 K    661/04                   .    Fenoplasten [6]

B 29 K    661/20                   .    Aminoplasten [6]

 

B 29 K    663/00                   Gebruik van epoxyharsen voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

 

B 29 K    667/00                   Gebruik van polyesters voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

 

B 29 K    669/00                   Gebruik van polycarbonaten voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

 

B 29 K    671/00                   Gebruik van polyethers voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

 

B 29 K    673/00                   Gebruik van andere polymeren met zuurstof als enige hetero-atoom in de hoofdketen, voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

 

B 29 K    675/00                   Gebruik van polyureumverbindingen of polyurethanen voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

 

B 29 K    677/00                   Gebruik van polyamiden, bijv. polyesteramiden, voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

 

B 29 K    679/00                   Gebruik van andere polymeren met stikstof in de hoofdketen, met of zonder alleen zuurstof of koolstof, voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

 

B 29 K    681/00                   Gebruik van polymeren met zwavel in de hoofdketen, met of zonder alleen stikstof, zuurstof of koolstof, voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

 

B 29 K    683/00                   Gebruik van polymeren met silicium in de hoofdketen, met of zonder alleen zwavel, stikstof, zuurstof of koolstof, voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

 

B 29 K    685/00                   Gebruik van polymeren met andere elementen in de hoofdketen, voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

 

B 29 K    686/00                   Gebruik van specifieke polymeren die ontstaan door polycondenseren of polyadderen, voor zover niet vallend onder één van de hoofdgroepen B29K 659/00 tot B29K 685/00, voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

 

B 29 K    691/00                   Gebruik van wassen voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

 

B 29 K    695/00                   Gebruik van bitumineuze materialen voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

 

B 29 K    696/00                   Gebruik van specifieke macromoleculaire materialen voor zover niet vallend onder één van de hoofdgroepen B29K 601/00 tot B29K 695/00, voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

B 29 K    696/02                   .    Entpolymeren [6,14]

B 29 K    696/04                   .    Blokpolymeren [6,14]

 

B 29 K    701/00                   Gebruik van niet-specifieke macromoleculaire verbindingen voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken (gebruik van niet-specifieke rubbers of elastomeren B29K 621/00) [6,11]

B 29 K    701/10                   .    Thermohardende harsen [6]

B 29 K    701/12                   .    Thermoplastische materialen [6]

 

B 29 K    703/00                   Gebruik van hars-gebonden materialen voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

B 29 K    703/04                   .    Anorganische materialen [6]

B 29 K    703/06                   .    .    Metaalpoeders, metaalcarbiden en dergelijke [6]

B 29 K    703/08                   .    .    Mineraalaggregaten, bijv. zand, klei en dergelijke [6]

 

B 29 K    705/00                   Gebruik van metalen, hun legeringen of hun verbindingen, voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

 

              Aantekening

 

              Legeringen of verbindingen van specifieke metalen worden met dezelfde code geïndexeerd als de specifieke metalen zelf. [6]

 

B 29 K    705/02                   .    Aluminium [6]

B 29 K    705/04                   .    Lood [6]

B 29 K    705/06                   .    Tin [6]

B 29 K    705/08                   .    Overgangsmetalen [6]

B 29 K    705/10                   .    .    Koper [6]

B 29 K    705/12                   .    .    IJzer [6]

B 29 K    705/14                   .    .    Edele metalen, bijv. zilver, goud of platina [6]

 

B 29 K    707/00                   Gebruik van andere elementen dan metalen, voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

B 29 K    707/02                   .    Boor [6]

B 29 K    707/04                   .    Koolstof [6]

 

B 29 K    709/00                   Gebruik van anorganische materialen voor zover niet vallend onder de groepen B29K 703/00 tot B29K 707/00, voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

B 29 K    709/02                   .    Keramiek [6]

B 29 K    709/04                   .    .    Carbiden; Nitriden [6]

B 29 K    709/06                   .    Beton [6]

B 29 K    709/08                   .    Glas [6]

B 29 K    709/10                   .    Mica [6]

B 29 K    709/12                   .    Asbest [6]

 

B 29 K    711/00                   Gebruik van natuurlijke producten of hun samenstellingen voor zover niet vallend onder de groepen B29K 601/00 tot B29K 709/00, voor voorgevormde delen, bijv. voor inzetstukken [6,11]

B 29 K    711/02                   .    Kurk [6]

B 29 K    711/04                   .    Linoleum [6]

B 29 K    711/06                   .    Bot, hoorn of ivoor [6]

B 29 K    711/08                   .    Leer [6]

B 29 K    711/10                   .    Natuurlijke vezels, bijv. wol of katoen [6]

B 29 K    711/12                   .    Papier, bijv. karton [6]

B 29 K    711/14                   .    Hout, bijv. houtplaat of vezelplaat [6]