SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 30        PERSEN

 

B 30 B    PERSEN IN HET ALGEMEEN; PERSEN VOORZOVER NIET ELDERS ONDERGEBRACHT (produceren van extreem hoge druk of van extreem hoge druk samen en hoge temperatuur voor het laten veranderen van een substantie, bijv. voor het maken van kunstdiamanten B01J 3/00) [2,8]

  

B 30 B      1/00                    Plunjerprsen die worden gekenmerkt door de aandrijving daarvoor, waarbij de druk direct of slechts door eenvoudige duwmiddelen of trekmiddelen wordt overgebracht op de persplunjer of de persplaten

B 30 B      1/02                    .    met een hefboommechanisme (met een kniehefboommechanisme B30B 1/10)

B 30 B      1/04                    .    .    bediend met de hand of voet

B 30 B      1/06                    .    .    bediend door nokken, eccentrieken of krukken

B 30 B      1/08                    .    .    bediend door middelen met fluïdumdruk

B 30 B      1/10                    .    met een kniehefboommechanisme

B 30 B      1/12                    .    .    bediend met de hand of voet

B 30 B      1/14                    .    .    bediend door nokken, eccentrieken of krukken

B 30 B      1/16                    .    .    bediend door middelen met fluïdumdruk

B 30 B      1/18                    .    met schroefwormen

B 30 B      1/20                    .    .    aangedreven met de hand

B 30 B      1/22                    .    .    aangedreven door middelen met frictieschijven

B 30 B      1/23                    .    .    bediend door middelen met fluïdumdruk [2]

B 30 B      1/24                    .    met middelen met een tandheugel

B 30 B      1/26                    .    met nokken, eccentrieken of krukken

B 30 B      1/28                    .    .    waarbij de nok of kruk of het eccentriek is geplaatst onder de onderste persplaat of perstafel, en door bediening de bovenste persplaat of slede omlaag trekt

B 30 B      1/30                    .    met kettingen of touwen

B 30 B      1/32                    .    met plunjers die onder fluïdumdruk staan

B 30 B      1/34                    .    .    waarbij sprake is van meerdere plunjers die op de persplaat werken (gasbediend B30B 1/38)

B 30 B      1/36                    .    .    met telescopische plunjers (gasbediend B30B 1/38)

B 30 B      1/38                    .    .    waarin de plunjers worden bediend door de druk van een gas, bijv. stoom of lucht

B 30 B      1/40                    .    met middelen met wiggen

B 30 B      1/42                    .    met magnetische middelen, bijv. elektromagnetisch [2]

 

B 30 B      3/00                    Persen die worden gekenmerkt door het gebruik van roterende perslichamen, bijv. walsen, ringen of schijven

B 30 B      3/02                    .    samenwerkend met een vast lichaam

B 30 B      3/04                    .    onderling samenwerkend, bijv. met samenwerkende kegels

B 30 B      3/06                    .    .    waarbij de één binnen de ander is aangebracht, bijv. met een wals die binnen een roterende ring is geplaatst en die samenwerkt met het binnenvlak daarvan

 

B 30 B      5/00                    Persen die worden gekenmerkt door het gebruik van andere persmiddelen dan die welke worden genoemd in de groepen B30B 1/00 en B30B 3/00 [8]

B 30 B      5/02                    .    waarin de persmiddelen de vorm hebben van een flexibel element, bijv. een diafragma, dat door fluïdumdruk wordt voortgestuwd [2]

B 30 B      5/04                    .    waarin de persmiddelen de vorm hebben van een eindloze band

B 30 B      5/06                    .    .    samenwerkend met een andere eindloze band

 

B 30 B      7/00                    Persen die worden gekenmerkt door een specifieke opstelling van de perslichamen

B 30 B      7/02                    .    met meerdere platen die boven elkaar zijn aangebracht

B 30 B      7/04                    .    waarin het persen gelijktijdig of opvolgend plaatsvindt in verschillende richtingen

 

B 30 B      9/00                    Speciaal aangepaste persen voor een specifiek doel

B 30 B      9/02                    .    voor het uit vloeistofhoudend materiaal persen van vloeistof, bijv. sap uit vruchten of olie uit oliehoudend materiaal (keukenuitrusting A47J; filtreren, bijv. het doorzijgen van vaste stoffen uit vloeistoffen, waarbij gebruik wordt gemaakt van persen in combinatie met filterelementen B01D; persen van water uit textielweefsel of wasgoed D06C of D06F; drogen F26)

B 30 B      9/04                    .    .    gebruikmakend van persplunjers

B 30 B      9/06                    .    .    .    samenwerkend met een doorlaatbare behuizing of zeef

B 30 B      9/08                    .    .    .    samenwerkend met een roterende behuizing

B 30 B      9/10                    .    .    .    zonder gebruik van een behuizing

B 30 B      9/12                    .    .    gebruikmakend van perswormen of persschroeven die samenwerken met een doorlaatbare behuizing

B 30 B      9/14                    .    .    .    werkend met slechts één schroef of worm

B 30 B      9/16                    .    .    .    werkend met met twee of meer schroeven of wormen

B 30 B      9/18                    .    .    .    met middelen voor het verstellen van de uitlaat voor de vaste stof

B 30 B      9/20                    .    .    gebruikmakend van andere roterende perslichamen dan wormen of schroeven, bijv. walsen, ringen of schijven

B 30 B      9/22                    .    .    gebruikmakend van een flexibel element dat wordt voortgestuwd door fluïdumdruk, bijv. een diafragma (verbinden van ventielen met opblaasbare elastische lichamen B60C 29/00) [3]

B 30 B      9/24                    .    .    gebruikmakend van een eindloze persband

B 30 B      9/26                    .    .    Doorlaatbare behuizingen of zeven

B 30 B      9/28                    .    voor het vormen van vormartikelen (uit poedervormig, korrelvormig of pastavormig materiaal, bijv. briketteerpersen B30B 11/00)

B 30 B      9/30                    .    voor het maken van balen; Perskasten daarvoor (persen van hooibalen, strobalen en dergelijke A01F)

B 30 B      9/32                    .    voor het samenpersen van schroot of autowrakken

 

B 30 B    11/00                   Speciaal aangepaste persen voor het vormen van vormartikelen uit materiaal in een speciale of plastische toestand, bijv. briketteerpersen of tabletteerpersen (Apparatuur voor het vormgeven of vormen van deeg A21C 3/00 of A21C 11/00; apparatuur voor het vormen van klei of mengsels die cement bevatten B28B; apparatuur voor het vormen van kunststof of substanties in plastische vorm B29, bijv. voor compressiegieten B29C 43/00, voor extrusiegieten B29C 47/00) [8]

B 30 B    11/02                   .    gebruikmakend van een plunjer die druk uitoefent op het materiaal in een gietruimte

B 30 B    11/04                   .    .    samenwerkend met een vaste matrijs

B 30 B    11/06                   .    .    .    waarbij elke materiaallading tegen het eerder gevormde lichaam wordt geperst

B 30 B    11/08                   .    .    samenwerkend met matrijzen die worden gedragen door een draaitafel

B 30 B    11/10                   .    .    .    met onderbreking roterend

B 30 B    11/12                   .    .    samenwerkend met matrijzen langs de omtrek van een roterende trommel

B 30 B    11/14                   .    .    samenwerkend met matrijzen op een andere beweegbare drager dan een draaitafel of een roterende trommel

B 30 B    11/16                   .    gebruikmakend van buidelwalsen, bijv. twee samenwerkende buidelwalsen

B 30 B    11/18                   .    gebruikmakend van profielwalsen

B 30 B    11/20                   .    Walsringmachines, d.w.z. met walsen die binnen een ring zijn geplaatst en die samenwerken met het binnenvlak van de ring

B 30 B    11/22                   .    Extrusiepersen; Stempels daarvoor (extruderen waarbij gebruik wordt gemaakt van walsringmachines B30B 11/20)

B 30 B    11/24                   .    .    gebruikmakend van schroeven of wormen

B 30 B    11/26                   .    .    gebruikmakend van persplunjers

B 30 B    11/28                   .    .    gebruikmakend van geperforeerde walsen of schijven

B 30 B    11/30                   .    .    gebruikmakend van direct werkende fluïdumdruk

B 30 B    11/34                   .    voor het coaten van artikelen, bijv. tabletten

 

B 30 B    12/00                   Persen voorzover niet vallend onder de groepen B30B 1/00 tot B30B 11/00 [2]

 

B 30 B    13/00                   Persmethoden die niet specifiek horen bij het gebruik van persen uit de voorgaande hoofdgroepen B30B 1/00 tot B30B 12/00 [2]

 

B 30 B    15/00                   Details van of accessoires voor persen; Hulpmaatregelen in verband met het persen (veiligheidsinrichtingen F16P)

B 30 B    15/02                   .    Stempels; Inzetstukken daarvoor of montage daarvan; Matrijzen (extrusiestempels B30B 11/22) [17]

B 30 B    15/04                   .    Frames; Geleiders

B 30 B    15/06                   .    Persplaten of persplunjers

B 30 B    15/08                   .    Hulpgereedschap, bijv. snijgereedschap; Bevestigingen daarvoor

B 30 B    15/10                   .    Speciaal aangepaste remmen voor persen

B 30 B    15/12                   .    Speciaal aangepaste aandrijfkoppelingen voor persen

B 30 B    15/14                   .    Regelvoorzieningen voor mechanisch aangedreven persen

B 30 B    15/16                   .    Regelvoorzieningen voor door een fluïdum aangedreven persen (pompen op zich F04; hydraulische accumulatoren op zich F15B; kleppen op zich F16K; regelinrichtingen in het algemeen G05)

B 30 B    15/18                   .    .    voor het regelen van de heen en weer gaande plunjerbeweging

B 30 B    15/20                   .    .    .    voor het regelen van de plunjersnelheid, bijv. de snelheid van de naderingsslag, persslag of terugkeerslag

B 30 B    15/22                   .    .    voor het regelen van de hoeveelheid druk die door de plunjer wordt uitgeoefend tijdens de persslag

B 30 B    15/24                   .    .    voor het regelen van de beweging van meerdere bedieningslichamen voor het in stand houden van een parallelle beweging van de persplaat of de persbalk

B 30 B    15/26                   .    Programmabesturing

B 30 B    15/28                   .    Voorzieningen voor het voorkomen van vervorming van of schade aan persen of delen daarvan

B 30 B    15/30                   .    Toevoeren van materiaal naar persen

B 30 B    15/32                   .    Leegmaken van persen

B 30 B    15/34                   .    Verwarmen of koelen van persen of delen daarvan