SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN 

 

B 31        MAKEN VAN ARTIKELEN VAN PAPIER, KARTON OF MATERIAAL DAT OP VERGELIJKBARE WIJZE ALS PAPIER WORDT BEWERKT; BEWERKEN VAN PAPIER, KARTON OF MATERIAAL DAT OP VERGELIJKBARE WIJZE ALS PAPIER WORDT BEWERKT [11,15,17]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze klasse valt materie die is beperkt tot toepassingen of associaties van het hanteren van vellen, banen of onafgewerkte stukken papiermateriaal bij papiermachines, bijv. het maken van zakken of tassen, of kisten, of machines daarvoor.

              (2)      Onder deze klasse valt niet:

                        -        het direct uit papierpulp maken van artikelen, wat valt onder D21J;

                        -        het in bredere zin hanteren van vellen, banen of onafgewerkte stukken materiaal, ongeacht of zij wel of niet alleen maar beschreven zijn of geclaimd worden voor papiermachines, wat als ruimer van aard wordt gezien en wat valt onder B65H.

              (3)      Plaatmaterialen van kunststof, gelamineerde materialen en metaalfolies zijn voorbeelden van materialen die kunnen worden bewerkt op vergelijkbare wijze als papier. [17]

 

B 31 C    MAKEN VAN GEWIKKELDE ARTIKELEN, BIJV. GEWIKKELDE BUIZEN, VAN PAPIER, KARTON OF MATERIAAL DAT OP VERGELIJKBARE WIJZE ALS PAPIER WORDT BEWERKT [15,16]

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “wikkelen” betekent het vormen van twee of meer volledige omgangen.

 

B 31 C      1/00                    Maken van buizen of pijpen door het loodrecht op de centrale as van de wikkeldoorn toevoeren [15,17]

B 31 C      1/02                    .    Machines daarvoor met extra doornen

B 31 C      1/04                    .    en waarbij een buisuiteinde tot bodem van een container wordt gevormd

B 31 C      1/06                    .    en waarbij een bodem in een buisuiteinde wordt ingebracht voor het vormen van een container

B 31 C      1/08                    .    Niet elders ondergebrachte accessoires van machines daarvoor

 

B 31 C      3/00                    Maken van buizen of pijpen door het schuin ten opzichte van de centrale as van de wikkeldoorn toevoeren [15,17]

B 31 C      3/02                    .    waarbij een bodem in een buisuiteinde wordt ingebracht voor het vormen van een container

B 31 C      3/04                    .    Bewerken van naden

 

B 31 C      5/00                    Maken van buizen of pijpen zonder gebruik te maken van doornen [15,17]

 

B 31 C      7/00                    Maken van conische artikelen door wikkelen [15,16,17]

B 31 C      7/02                    .    Vormen van afgeknotte kegels

B 31 C      7/04                    .    .    op twee of meer doornen

B 31 C      7/06                    .    .    .    waarbij een bodem in een kegel wordt ingebracht voor het vormen van een container

B 31 C      7/08                    .    Vormen van gepunte kegels

B 31 C      7/10                    .    .    op twee of meer doornen

 

B 31 C      9/00                    Gelijktijdig vormen van cilindrische en conische vormen door het wikkelen van aparte banen, bijv. voor het vormen van flessen [16]

 

B 31 C    11/00                   Machines voor het wikkelen gecombineerd met andere machines [15,17]

B 31 C    11/02                   .    voor het aansluitend vormen van de artikelen

B 31 C    11/04                   .    voor het impregneren door het aanbrengen van coatingsubstanties tijdens het wikkelen

B 31 C    11/06                   .    voor het drogen van de gewikkelde en geďmpregneerde artikelen

 

B 31 C    99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [9]