SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

VORMEN

 

B 33        DRIE-DIMENSIONALE (3D) PRINTTECHNOLOGIE [15]

 

B 33 Y     DRIE-DIMENSIONAAL (3D) PRINTEN, D.W.Z. HET MAKEN VAN DRIE-DIMENSIONALE (3D) VOORWERPEN DOOR ADDITIEVE AFZETTING, ADDITIEVE AGGLOMERATIE OF ADDITIEVE LAAG-OPBRENGING, BIJV. DOOR 3D PRINTEN, STEREOLITHOGRAFIE OF SELECTIEF LASERSINTEREN [15]

 

B 33 Y     10/00                   3D Printprocessen [15]

 

B 33 Y     30/00                   3D Printapparatuur; Details daarvan of accessoires daarvoor [15]

 

B 33 Y     40/00                   Ondersteunende activiteiten of hulpuitrusting, bijv. voor het hanteren van materiaal [15]

 

B 33 Y     50/00                   Verzamelen of verwerken van gegevens ten behoeve van het 3D printen [15]

B 33 Y    50/02                   .    voor het controleren of regelen van 3D printprocessen [15]

 

B 33 Y     70/00                   Speciaal aangepaste materialen voor het 3D printen [15]

 

B 33 Y     80/00                   Met 3D printen gemaakte producten [15]

 

B 33 Y     99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder de andere groepen in deze subklasse [15]