SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

DRUKKEN

 

B 41        DRUKKEN; REGELDRUKMACHINES; TYPEMACHINES; STEMPELS [4,11]

 

B 41 B    MACHINES OF ACCESSOIRES VOOR HET MAKEN, ZETTEN OF DISTRIBUEREN VAN DRUKLETTERS; DRUKWERK; FOTOGRAFISCHE OF FOTO-ELEKTRONISCHE ZETINRICHTINGEN (fotografische inrichtingen in het algemeen G03)

 

B 41 B      1/00                    Elementen of toebehoren voor het met de hand zetten; Ramen, wiggen of galeien

B 41 B      1/02                    .    Drukletters en dergelijke

B 41 B      1/04                    .    Kwadraten of vierkanten; Spaties of andere uitvullingen

B 41 B      1/06                    .    voor een speciaal doel

B 41 B      1/08                    .    .    voor het invoegen van het laatste nieuws

B 41 B      1/10                    .    .    voor het invoegen van advertenties

B 41 B      1/12                    .    .    voor het invoegen van muzieknotaties

B 41 B      1/14                    .    Zetregels, bijv. van messing

B 41 B      1/16                    .    Zetlijnen

B 41 B      1/18                    .    Ramen

B 41 B      1/20                    .    Wiggen of andere bindmiddelen

B 41 B      1/22                    .    Zettafels; Letterkasten; Bewaarkasten; Wasinrichtingen of reinigingsinrichtingen daarvoor

B 41 B      1/24                    .    .    Wasinrichtingen of reinigingsinrichtingen

B 41 B      1/26                    .    Letterhaken of zethaken

B 41 B      1/28                    .    Galeien

 

Zetmachines of andere mechanische zetapparatuur

 

B 41 B      3/00                    Mechanische zetapparatuur waarbij gebruik wordt gemaakt van geprefabriceerde drukletters, d.w.z. zonder gietuitrusting

B 41 B      3/02                    .    Mechanische zetmachines waarbij gebruik wordt gemaakt van afzonderlijke drukletters of logotypen inclusief schuifmagazijnen daarvoor, bijv. platte, cilindrische, radiale of enkele magazijnen

B 41 B      3/04                    .    Middelen voor het distribueren van drukletters

B 41 B      3/06                    .    Uitvulmiddelen

 

B 41 B      5/00                    Inrichtingen voor het maken van drukletters of regels (voor het mechanisch zetten B41B 7/00, B41B 9/00 of B41B 11/00)

B 41 B      5/02                    .    Matrijzen

B 41 B      5/04                    .    Gietinrichtingen

B 41 B      5/06                    .    .    mechanisch bediend

B 41 B      5/08                    .    Gereedschap of toebehoren

B 41 B      5/10                    .    .    voor het polijsten of afwerken van drukletters (polijsten in het algemeen B24B)

B 41 B      5/12                    .    .    voor het maken van drukwerk in de vorm van regels, bijv. door trekken of gieten

B 41 B      5/14                    .    .    voor het uitsnijden van spaties

 

B 41 B      7/00                    Soorten of typen mechanische zetapparatuur waarin de drukletters worden gegoten of worden geperst met matrijzen

B 41 B      7/02                    .    werkend met vaste combinaties van matrijzen (details B41B 9/00)

B 41 B      7/04                    .    .    voor het gieten van afzonderlijke karakters of spaties, bijv. “een-letter” machines

B 41 B      7/06                    .    .    voor het zetten, uitvullen en gieten van complete regels, bijv. “een-regel” machines

B 41 B      7/08                    .    werkend met afzonderlijke matrijzen voor afzonderlijke karakters of spaties die worden geselecteerd en samengesteld (details B41B 11/00)

B 41 B      7/10                    .    .    waarin een regel wordt samengesteld uit matrijzen en waarin afzonderlijke drukletters of spaties worden gegoten, bijv. aanééngeschakeld

B 41 B      7/12                    .    .    waarin een uitgevulde regel wordt samengesteld uit matrijzen en een drukregel in één keer wordt gegoten

B 41 B      7/14                    .    .    .    waarbij de matrijzen met de hand worden samengesteld

B 41 B      7/16                    .    .    .    waarbij de regels van matrijzen machinaal worden samengesteld en uitgevuld, bijv. “regelzet”machines of “intertype”machines

B 41 B      7/18                    .    .    .    .    waarbij de matrijzen worden gestuurd door draden, bijv. typograafmachines

 

B 41 B      9/00                    Details van of accessoires voor mechanische zetmachines waarbij gebruik wordt gemaakt van vaste combinaties van matrijzen waarmee drukletters worden gegoten of geperst

B 41 B      9/02                    .    Combinaties van matrijzen

B 41 B      9/04                    .    Dragers voor combinaties van matrijzen, bijv. cliché’s, cilinders, wielen of staven

B 41 B      9/06                    .    Mechanismen die zorgen voor onderlinge bewegingen tussen matrijsdragers en mallen voor het selecteren van een karakter of spatie

B 41 B      9/08                    .    Malinrichtingen of gietinrichtingen

B 41 B      9/10                    .    .    Mallen

B 41 B      9/12                    .    .    Uitvulinrichtingen

B 41 B      9/14                    .    .    Toevoerinrichtingen voor gesmolten metaal

B 41 B      9/16                    .    Inrichtingen voor het hanteren van drukletters na het gieten

B 41 B      9/18                    .    .    Uitstootmechanismen

B 41 B      9/20                    .    .    Afwerkinrichtingen

 

B 41 B    11/00                   Details van of accessoires voor mechanische zetmachines waarbij gebruik wordt gemaakt van matrijzen voor afzonderlijke karakters die worden geselecteerd en samengesteld voor het gieten of persen van drukletters

B 41 B    11/02                   .    Matrijzen

B 41 B    11/04                   .    Spatiebanden

B 41 B    11/06                   .    Opslaginrichtingen voor matrijzen of spatiebanden

B 41 B    11/08                   .    .    Magazijnen voor matrijzen

B 41 B    11/10                   .    .    .    voor het met de hand samenstellen

B 41 B    11/12                   .    .    .    Bevestigen van magazijnen aan machines; Mechanismen voor het selecteren of verschuiven van magazijnen (regelen van de selectie of verschuiving B41B 27/42)

B 41 B    11/14                   .    .    .    met schakelinrichtingen

B 41 B    11/16                   .    .    Kisten voor spatiebanden; Schakelraderen of geleiders voor het loslaten van spatiebanden

B 41 B    11/18                   .    Inrichtingen of voorzieningen voor het samenstellen van matrijzen of spatiebanden (regelinrichtingen daarvoor B41B 27/44)

B 41 B    11/20                   .    .    Geleidekanalen daarvoor

B 41 B    11/22                   .    .    Afdekplaten of dragende constructies daarvoor

B 41 B    11/24                   .    .    Transportbanden die samenwerken met geleiders

B 41 B    11/26                   .    .    Inrichtingen voor het toevoeren of geleiden van spatiebanden in samenhang met matrijzen

B 41 B    11/28                   .    .    Sterwielen of andere stapelinrichtingen voor matrijzen en spatiebanden; Daarmee samenhangende geleiders

B 41 B    11/30                   .    .    Samengestelde opheffers of daarmee samenhangende mechanismen, bijv. reminrichtingen, borgpallen, regelweerstanden of toevoerschuiven

B 41 B    11/32                   .    .    Doorgeefkanalen of regeltoevoerwagens

B 41 B    11/34                   .    .    Eerste opheffers of daarmee samenhangende mechanismen

B 41 B    11/36                   .    .    voor het direct bij mallen brengen van matrijzen of spatiebanden

B 41 B    11/38                   .    Inrichtingen voor het uitlijnen of inklemmen van regels van matrijzen of spatiebanden

B 41 B    11/40                   .    .    Klauwklemmen; Bedieningsinrichtingen daarvoor

B 41 B    11/42                   .    .    .    voor het kwadrateren en centreren

B 41 B    11/44                   .    .    .    voor het uitvullen

B 41 B    11/46                   .    .    Uitlijninrichtingen

B 41 B    11/48                   .    .    Reinigingsinrichtingen voor uitlijnklauwen (reinigen van matrijzen B41B 11/96)

B 41 B    11/50                   .    .    Handklauwen; Inrichtingen voor het lossen of vergrendelen

B 41 B    11/52                   .    Malinrichtingen of gietinrichtingen of daarmee samenhangende mechanismen

B 41 B    11/54                   .    .    Mallen; Bekledingen daarvoor

B 41 B    11/56                   .    .    .    Malwielen; Schuiven of drijfwerken daarvoor

B 41 B    11/58                   .    .    .    .    met blokkeerwiggen

B 41 B    11/60                   .    .    .    .    verstelbaar of verwijderbaar

B 41 B    11/62                   .    .    .    .    met uitwisselbare mallen

B 41 B    11/64                   .    .    .    .    met een reeks mallen en een mechanisme voor het selecteren van afzonderlijke mallen

B 41 B    11/66                   .    .    .    gemonteerd op heen en weer bewegende wagens

B 41 B    11/68                   .    .    .    met een voorziening voor het verstellen van de lengte of breedte van een sleuf; met meerdere sleuven

B 41 B    11/70                   .    .    .    voor het gieten van speciaal gevormde regelbalken, bijv. met uitsteeksels

B 41 B    11/72                   .    .    Inrichtingen voor het afwerken van regelbalken; Reinigingsinrichtingen voor het afwerken van messen; Uitstoters voor regelbalken

B 41 B    11/74                   .    .    Inrichtingen voor het toevoeren van gesmolten metaal

B 41 B    11/76                   .    .    .    Potten (smeltpotten voor het gieten van stereotypeplaten B41D 3/20)

B 41 B    11/78                   .    .    .    .    beweegbaar naar een mal toe of van een mal af

B 41 B    11/80                   .    .    .    .    met roerders of middelen voor het verwijderen van krats of loodas

B 41 B    11/82                   .    .    .    .    in samenhang met mechanismen voor het inbrengen van metaal in vaste vorm

B 41 B    11/84                   .    .    .    .    Halzen of mondstukken; Wissers voor mondstukken

B 41 B    11/86                   .    .    .    .    Verwarmingsinrichtingen voor potten; Regelinrichtingen voor de temperatuur

B 41 B    11/88                   .    .    .    Pompen; Noodstopmechanismen of veiligheidsinrichtingen daarvoor

B 41 B    11/90                   .    Voorzieningen of inrichtingen voor het verdelen van matrijzen of spatiebanden na het gieten of persen

B 41 B    11/92                   .    .    Tweede opheffers

B 41 B    11/94                   .    .    Schroeftransporteurs

B 41 B    11/96                   .    Inrichtingen voor het koelen of reinigen van matrijzen

 

Fotografische of foto-elektronische zetinrichtingen

 

B 41 B    13/00                   Speciaal aangepaste uitrusting voor het fotograferen van gemonteerde karakters en dergelijke, bijv. advertenties of regels

B 41 B    13/02                   .    waarbij de karakters met de hand worden samengesteld of gemonteerd, en gelijktijdig worden gefotografeerd

B 41 B    13/04                   .    .    met middelen voor het uitvullen

B 41 B    13/06                   .    .    .    met elastische of verlengbare dragers voor drukregels

B 41 B    13/08                   .    .    .    door optische regelcorrectie

B 41 B    13/10                   .    waarbij de karakters één voor één successievelijk worden gefotografeerd

 

B 41 B    15/00                   Fotografische zetmachines met beweegbare karakterdragers voor het zetten van regels met karakters voorafgaand aan het fotograferen

B 41 B    15/02                   .    met middelen voor het fotograferen van complete regels

B 41 B    15/04                   .    .    en met dragers voor afzonderlijke karakters

B 41 B    15/06                   .    .    en met dragers voor complete karaktersets, bijv. verschuivende langgerekte lichamen of roterende wielen

B 41 B    15/08                   .    met middelen voor het opeenvolgend fotograferen van samengestelde karakters

B 41 B    15/10                   .    Details

B 41 B    15/12                   .    .    Karakterdragers; Reinigingsinrichtingen daarvoor

B 41 B    15/14                   .    .    .    met één karakter, of met combinaties van verschillende stijlen van één karakter

B 41 B    15/16                   .    .    .    met combinaties van verschillende karakters

B 41 B    15/18                   .    .    .    met delen van karakters voor het opbouwen van complexe karakters, bijv. oosterse karakters

B 41 B    15/20                   .    .    Inrichtingen voor het hanteren of opslaan van karakterdragers

B 41 B    15/22                   .    .    .    Magazijnen

B 41 B    15/24                   .    .    .    voor uitvulling

B 41 B    15/26                   .    .    .    voor herhaling van een karakter

B 41 B    15/28                   .    .    Fotografische inrichtingen (in het algemeen G03)

B 41 B    15/30                   .    .    .    Zetcamera’s

B 41 B    15/32                   .    .    .    Filmhanteermechanismen

B 41 B    15/34                   .    .    .    Verstellen van een vergroting of register; Corrigeren van de belichtingstijd

 

B 41 B    17/00                   Fotografische zetmachines met vaste of beweegbare karakterdragers en zonder middelen voor het zetten van regels voorafgaand aan het fotograferen

B 41 B    17/02                   .    met handmatig verstelbare karakterdragers voor het opeenvolgend kunnen fotograferen van karakters

B 41 B    17/04                   .    met een drager voor alle karakters in tenminste één drukletterset

B 41 B    17/06                   .    .    met een verstelbare drager

B 41 B    17/08                   .    .    met een vaste drager

B 41 B    17/10                   .    .    met een continu beweegbare drager

B 41 B    17/12                   .    .    met middelen voor het verplaatsen van het optische pad voor het fotograferen van karakters, bijv. intermitterend

B 41 B    17/14                   .    .    .    continu

B 41 B    17/16                   .    .    met middelen voor het bewegen van de film in het eigen vlak voor het opeenvolgend fotograferen van karakters

B 41 B    17/18                   .    Details

B 41 B    17/20                   .    .    Karakterdragers; Reinigingsinrichtingen daarvoor

B 41 B    17/22                   .    .    .    met één karakter; met één karakter in meer dan één stijl

B 41 B    17/24                   .    .    .    met alle karakters

B 41 B    17/26                   .    .    .    .    op banden

B 41 B    17/28                   .    .    .    .    op veelhoekige staven

B 41 B    17/30                   .    .    .    .    op een vel met een vierkante of rechthoekige vorm

B 41 B    17/32                   .    .    .    .    op een platte schijf

B 41 B    17/34                   .    .    .    .    op een cilinder

B 41 B    17/36                   .    .    .    met selectie-weergeefmiddelen

B 41 B    17/38                   .    .    .    met middelen voor het aanduiden van de breedte

B 41 B    17/40                   .    .    .    .    in de vorm van een krompasser

B 41 B    17/42                   .    .    .    .    in gecodeerde vorm

 

B 41 B    19/00                   Foto-elektronische zetmachines [3]

B 41 B    19/01                   .    met elektronenstraalbuizen die een beeld produceren van tenminste één karakter dat wordt gefotografeerd [3]

B 41 B    19/02                   .    .    waarbij de karakters opeenvolgend op het scherm verschijnen [3]

B 41 B    19/04                   .    .    .    op dezelfde plaats [3]

B 41 B    19/06                   .    .    .    op verschillende vooraf bepaalde plaatsen [3]

B 41 B    19/08                   .    .    met combinaties van karakters die tegelijkertijd op het scherm verschijnen [3]

B 41 B    19/10                   .    .    .    in ononderbroken regels of kolommen [3]

B 41 B    19/12                   .    .    .    in onderbroken regels of kolommen [3]

B 41 B    19/14                   .    .    .    en waarbij een tekst van meer dan één regel wordt weergegeven [3]

B 41 B    19/16                   .    .    Karakterdragers in samenhang met elektronenstraalbuizen [3]

 

B 41 B    21/00                   Gemeenschappelijke details van de soorten fotografische zetmachines uit de groepen B41B 17/00 en B41B 19/00

B 41 B    21/02                   .    Sluiters in optische systemen (in het algemeen G03B)

B 41 B    21/04                   .    .    voor het selecteren van karakters

B 41 B    21/06                   .    .    voor het instellen van belichtingen

B 41 B    21/08                   .    Lichtbronnen; Daarmee samenhangende inrichtingen, bijv. regelinrichtingen

B 41 B    21/10                   .    .    Enkelvoudige lichtbronnen

B 41 B    21/12                   .    .    Stroboscopische lichtbronnen

B 41 B    21/14                   .    .    Combinaties van lichtbronnen

B 41 B    21/16                   .    Optische systemen (sluiters B41B 21/02; lichtbronnen B41B 21/08)

B 41 B    21/18                   .    .    voor het begrenzen van één optisch pad

B 41 B    21/20                   .    .    .    met middelen voor het stapsgewijs verplaatsen

B 41 B    21/22                   .    .    .    met middelen voor het continu verplaatsen

B 41 B    21/24                   .    .    voor het begrenzen van meerdere optische paden

B 41 B    21/26                   .    .    .    met middelen voor het selecteren van afzonderlijke optische paden (middelen voor het verplaatsen van het optische pad B41B 17/12)

B 41 B    21/28                   .    .    .    met middelen voor het selecteren van een drukletterset

B 41 B    21/30                   .    Elektronenstraalbuizen of karaktrons (in het algemeen H01J 31/00)

B 41 B    21/32                   .    Filmdragers; Filmtransportinrichtingen of filmpositioneerinrichtingen (middelen voor het hanteren van films in fotografische regelzetinrichtingen B41B 15/32; machines met middelen voor het bewegen van de film in het eigen vlak voor het opeenvolgend fotograferen van karakters B41B 17/16)

B 41 B    21/34                   .    .    met positioneermechanismen

B 41 B    21/36                   .    .    .    voor het stapsgewijs in de regelrichting toevoeren van films

B 41 B    21/38                   .    .    .    voor het continu in de regelrichting toevoeren van films

B 41 B    21/40                   .    .    .    voor de regelafstand

B 41 B    21/42                   .    .    .    voor subscriptnotatie of superscriptnotatie

B 41 B    21/44                   .    .    verstelbaar ten behoeve van vergrotingen

 

B 41 B    23/00                   Hulpinrichtingen voor het modificeren, mengen of corrigeren van tekst of opmaak in verband met het fotografisch of foto-elektronisch samenstellen

B 41 B    23/02                   .    voor het regel voor regel over elkaar heen projecteren van stukken tekst uit een aantal films

B 41 B    23/04                   .    voor het met de hand kunnen corrigeren van teksten

B 41 B    23/06                   .    voor het corrigeren van teksten door het verwijderen van onjuiste regels uit een film en het tussenvoegen van gecorrigeerde regels uit een andere film

 

Markeren van registratiedragers voor het regelen van zetmachines; Inrichtingen of systemen voor het regelen of weergeven van verschillende soorten of typen zetmachines, of voor de veiligheid ervan

 

B 41 B    25/00                   Speciaal aangepaste apparatuur voor het bereiden van registratiedragers voor het regelen van zetmachines (voor het gieten van afzonderlijke karakters of spaties, bijv. in “een-letter” machines, B41B 7/04; methoden in het algemeen voor het markeren of reproduceren van registratiedragers met digitale gegevens daarop G06K 1/00)

B 41 B    25/10                   .    met inrichtingen voor het uitvullen van een regel, bijv. telinrichtingen en weergeefinrichtingen voor de regellengte

B 41 B    25/12                   .    .    met elementen die rondgaan van of naar magazijnen

B 41 B    25/14                   .    .    die werken zonder spatiebanden

B 41 B    25/16                   .    .    gebruikmakend van een binaire code voor de breedte van de matrijs

B 41 B    25/18                   .    gecombineerd met zetmachines

B 41 B    25/20                   .    Hulpinrichtingen; Speciale inrichtingen

B 41 B    25/22                   .    .    voor het weergeven van de regellengte

B 41 B    25/24                   .    .    voor het corrigeren van een fout

B 41 B    25/26                   .    .    voor het veranderen van de drukletterset

 

B 41 B    27/00                   Inrichtingen of systemen voor het regelen of weergeven van verschillende soorten of typen zetmachines, of voor de veiligheid ervan (computers in het algemeen G06F)

B 41 B    27/02                   .    Systemen voor het regelen van alle bewerkingen

B 41 B    27/04                   .    .    Toetsenborden

B 41 B    27/06                   .    .    .    die kunnen worden bediend door het invoeren van opgenomen of opgeslagen informatie, bijv. op ponsbanden

B 41 B    27/08                   .    .    .    .    uit diverse bronnen

B 41 B    27/10                   .    .    met een directe regeling van alle bewerkingen door het invoeren van opgenomen of opgeslagen informatie

B 41 B    27/12                   .    .    .    op banden

B 41 B    27/14                   .    .    .    .    op ponsbanden

B 41 B    27/16                   .    .    .    .    op magneetbanden

B 41 B    27/18                   .    .    .    uit geheugeninrichtingen

B 41 B    27/20                   .    .    .    .    uit elektromagnetische inrichtingen, bijv. geheugenmatrijzen

B 41 B    27/22                   .    .    .    uit diverse bronnen

B 41 B    27/24                   .    .    van diverse samenhangende machines

B 41 B    27/26                   .    .    met middelen voor het tijdelijk aanhouden van de invoer van opgenomen of opgeslagen informatie voor het invoegen van tijdsvertragingen

B 41 B    27/28                   .    Inrichtingen voor het regelen of weergeven van afzonderlijke bewerkingen of machine-elementen, of voor de veiligheid ervan (in inrichtingen voor het toevoeren van gesmolten metaal B41B 11/86 of B41B 11/88; voor lichtbronnen B41B 21/08)

B 41 B    27/30                   .    .    voor het aanhouden of variëren van de snelheid van de ene bewerking als reactie op een storing of variatie in de snelheid van een andere bewerking

B 41 B    27/32                   .    .    voor bewerkingen ten behoeve van het uitvullen van regels

B 41 B    27/34                   .    .    .    zonder het gebruik van spatiebanden

B 41 B    27/36                   .    .    .    gebruikmakend van elektronische inrichtingen

B 41 B    27/38                   .    .    voor het meten van de lengte van samengestelde regels; voor het lezen van samengestelde karakters

B 41 B    27/40                   .    .    voor proefdrukbewerkingen

B 41 B    27/41                   .    .    Drukmechanismen die zijn gekoppeld aan typografische zetmachines

B 41 B    27/42                   .    .    voor het regelen van de selectie van verschuiving van matrijsmagazijnen

B 41 B    27/44                   .    .    voor het regelen van de samenstelling van matrijzen en spatiebanden

B 41 B    27/46                   .    .    .    voor het regelen van het invoegen van spatiebanden (voor het uitvullen van regels B41B 27/32)

B 41 B    27/48                   .    .    voor het weghalen van fouten of het invoegen van correcties (inrichtingen, niet-vloeibare media of methoden voor het weghalen of corrigeren van fouten in typemachines of selectieve drukmechanismen B41J 29/26)

B 41 B    27/50                   .    .    bediend door gekoppelde machines