SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

DRUKKEN

 

B 41        DRUKKEN; REGELDRUKMACHINES; TYPEMACHINES; STEMPELS [4,11]

 

B 41 C    PROCESSEN VOOR HET MAKEN OF REPRODUCEREN VAN DRUKVLAKKEN (fotomechanische processen voor het produceren van drukvlakken G03F; foto-elektrische processen voor het produceren van drukvlakken G03G)

 

B 41 C      1/00                    Bereiden van drukvormen

B 41 C      1/02                    .    Graveren; Koppen daarvoor (opnemen op registratiedragers, koppen daarvoor G11B) [5]

 

              Aantekening

 

              De aandacht wordt gevestigd op de titel van klasse B41 en op subklasse H04N, in het bijzonder op de Aantekeningen volgend op de titel van die subklasse en op groep H04N 1/00. [5]

 

B 41 C      1/04                    .    .    gebruikmakend van koppen die worden geregeld door een elektrisch informatiesignaal

B 41 C      1/045                  .    .    .    Mechanische graveerkoppen [5]

B 41 C      1/05                    .    .    .    Warmte-opwekkende graveerkoppen, bijv. een laserstraal of elektronenstraal [5]

B 41 C      1/055                  .    Thermografische processen voor het produceren van vormen (B41C 1/02 heeft voorrang) [5]

B 41 C      1/06                    .    Transferdruk (B41C 1/10 en B41C 1/18 hebben voorrang) [5]

B 41 C      1/08                    .    door reliëfdrukken, bijv. met een typemachine (daarvoor aangepaste typemachines B41J 3/38)

B 41 C      1/10                    .    voor het lithografisch drukken; Moedervellen voor het overdragen van een lithografische afbeelding naar de vorm (B41C 1/055 heeft voorrang; neutraliseren of soortgelijke differentiatiebehandelingen van lithografische drukvormen B41N 3/08) [5]

B 41 C      1/12                    .    Veelkleurige vormen

B 41 C      1/14                    .    voor het sjabloondrukken of stencillen, of voor zeefdrukken (B41C 1/055 heeft voorrang) [5]

B 41 C      1/16                    .    Vormen met gebieden die inktbestendig zijn gemaakt door afdekken met een amalgaam; Drukplaten voor het amalgaamdrukken [5]

B 41 C      1/18                    .    Gebogen drukvormen of drukcilinders

B 41 C      3/00                    Reproduceren of dupliceren van drukvormen

B 41 C      3/02                    .    Stereotypen (gieten van stereotypeplaten B41D 3/00) [2]

B 41 C      3/04                    .    voor het produceren van cliché’s van rubber

B 41 C      3/06                    .    voor het produceren van cliché’s uit kunststoffen

B 41 C      3/08                    .    Galvano’s; Aanbrengen van ruglagen daarop [5]