SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

DRUKKEN

 

B 41        DRUKKEN; REGELDRUKMACHINES; TYPEMACHINES; STEMPELS [4,11]

 

B 41 D    APPARATUUR VOOR HET MECHANISCH REPRODUCEREN VAN DRUKVLAKKEN VOOR HET DRUKKEN MET STEREOTYPEN; MODELLEREN VAN ELASTISCH OF VERVORMBAAR MATERIAAL VOOR HET VORMEN VAN DRUKVLAKKEN (markeren of graveren van metaal door de werking van een hoge concentratie elektrische stroom B23H 9/06; drukwerk, machines of accessoires voor het maken, zetten of distribueren van drukletters B41B; processen voor het maken of reproduceren van drukvlakken B41C; machines of apparatuur in het algemeen voor het graveren of reliëfdrukken B44B 3/00 of B44B 5/00; chemische etsen van metaal C23F 1/00, elektrolytisch etsen C25F 3/00; fotomechanisch reproduceren G03F) 

B 41 D      1/00                    Bereiden of behandelen van stereotypematrijzen

B 41 D      1/02                    .    gebruikmakend van borstels

B 41 D      1/04                    .    gebruikmakend van cilinders of walsen

B 41 D      1/06                    .    gebruikmakend van persen, bijv. persen met een kniehefboom of soortgelijke persen met een hefboom en koppeling

B 41 D      1/08                    .    .    gebruikmakend van hydraulische persen

B 41 D      1/10                    .    Uitvoeren van secundaire bewerkingen aan matrijzen

B 41 D      1/12                    .    .    Bevochtigen of natmaken

B 41 D      1/14                    .    .    Drogen 

Produceren van drukvlakken

 

B 41 D      3/00                    Gieten van stereotypeplaten; Machines, mallen of inrichtingen daarvoor

B 41 D      3/02                    .    Liggende mallen voor het gieten van vlakke platen

B 41 D      3/04                    .    Mallen, bijv. liggend, voor het gieten van gebogen platen, bijv. halfcilindrisch

B 41 D      3/06                    .    .    Staande mallen

B 41 D      3/08                    .    Mallen, bijv. liggend, voor het gieten van buisvormige platen, d.w.z. cilindrisch

B 41 D      3/10                    .    .    Staande mallen

B 41 D      3/12                    .    Stereotypegietmachines met meerdere mallen

B 41 D      3/14                    .    Details

B 41 D      3/16                    .    .    Matrijsklemmen

B 41 D      3/18                    .    .    Inrichtingen voor het openen of sluiten van mallen

B 41 D      3/20                    .    .    Smeltkroezen

B 41 D      3/22                    .    .    .    met pompen voor het in de gietruimten of gietkasten brengen van het gesmolten metaal

B 41 D      3/24                    .    .    .    met regelkleppen

B 41 D      3/26                    .    .    .    met inrichtingen voor het roeren van het gesmolten metaal

B 41 D      3/28                    .    .    Inrichtingen voor het koelen van de mallen 

B 41 D      5/00                    Bewerken, behandelen of hanteren van stereotypeplaten

B 41 D      5/02                    .    door buigen

B 41 D      5/04                    .    van vlakke platen

B 41 D      5/06                    .    van gebogen platen

 

B 41 D      7/00                    Modelleren van elastisch of vervormbaar materiaal, bijv. rubber of kunststofmateriaal, voor het vormen van drukvlakken (maken van cliché’s van rubber B41C 3/04)

B 41 D      7/02                    .    door indrukken

B 41 D      7/04                    .    Vormen van drukvlakken door het bedekken van drukvormen met een dunne elastische huid, bijv. rubberfolie, en het daarop vasthouden van zo’n folie; Verkrijgen van verkleinde of vergrote drukvlakken door gebruik te maken van dunne elastische transferfoliën (pantograafinstrumenten voor het kopiëren, verkleinen of vergroten B43L 13/10)

 

B 41 D    99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [8]