SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

DRUKKEN

 

B 41        DRUKKEN; REGELDRUKMACHINES; TYPEMACHINES; STEMPELS [4,11]

 

B 41 F     DRUKMACHINES OF DRUKPERSEN (inrichtingen voor het vermenigvuldigen of kantoordrukmachines B41L) [4,15]

 

              Aantekening

 

              De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen (1) en (2) volgend op de titel van subklasse B41L. [6]

 

B 41 F       1/00                    Degelpersen, d.w.z. persen waarin het drukken tot stand komt door tenminste één voornamelijk plat lichaam voor het uitoefenen van druk dat samenwerkt met een vlak druk-bed

B 41 F       1/02                    .    Met de hand bediende degelpersen

B 41 F       1/04                    .    voor enkelvoudige druk, bijv. op vellen

B 41 F       1/06                    .    .    met een degel die parallel aan het bed blijft tijdens het bewegen [15]

B 41 F       1/08                    .    .    op banen

B 41 F       1/10                    .    voor meervoudige druk in één of meer kleuren, bijv. op banen

B 41 F       1/12                    .    .    op vellen

B 41 F       1/14                    .    .    .    gebruikmakend van schommelende degels of vormdragers

B 41 F       1/16                    .    voor offsetdruk

B 41 F       1/18                    .    voor lithografie

B 41 F       1/20                    .    voor het volmaken van vellen, d.w.z. voor het bedrukken van beide zijden van vellen

B 41 F       1/22                    .    speciaal aangepast voor drukkoppen, bijv. zetkoppen

B 41 F       1/24                    .    speciaal aangepast voor proefdrukken

B 41 F       1/26                    .    Details

B 41 F       1/28                    .    .    Inrichtingen voor het transporteren, uitlijnen of inklemmen van vellen [15]

B 41 F       1/30                    .    .    .    gebruikmakend van roterende grijpers

B 41 F       1/32                    .    .    .    gebruikmakend van luchtdruk, bijv. een vacuüm

B 41 F       1/34                    .    .    .    Registratie-inrichtingen, bijv. meetinstrumenten

B 41 F       1/36                    .    .    .    Klemmen voor het transporteren van vellen en het op de degels houden daarvan

B 41 F       1/38                    .    .    Degels of drukbedden

B 41 F       1/40                    .    .    Inkteenheden

B 41 F       1/42                    .    .    .    gebruikmakend van vlakke inktelementen, bijv. schijven

B 41 F      1/44                    .    .    .    gebruikmakend van inktlinten

B 41 F       1/46                    .    .    .    gebruikmakend van inktwalsen

B 41 F       1/48                    .    .    .    draaibaar om de degel of de drager

B 41 F       1/50                    .    .    .    ondersteund op wagens voor het verplaatsen ervan in of op loopbanen

B 41 F       1/52                    .    .    .    .    Drijfwerk voor wagens

B 41 F       1/54                    .    .    Regelinrichtingen voor de druk

B 41 F       1/56                    .    .    Hulpinrichtingen

B 41 F       1/58                    .    .    .    Voorzieningen van telinrichtingen voor het tellen van vellen

B 41 F       1/60                    .    .    Veiligheidsinrichtingen

B 41 F       1/62                    .    .    .    voor het voorkomen van het gewond raken van de bediener

B 41 F       1/64                    .    .    .    .    van de handen van een bediener

B 41 F       1/66                    .    .    .    reagerend op onjuiste arbeidscondities

 

B 41 F       3/00                    Cilinderpersen, d.w.z. persen die voornamelijk tenminste één cilinder bevatten die samenwerkt met tenminste één vlak druk-bed

B 41 F       3/02                    .    met één of meer drukcilinders die in alle richtingen roteren

B 41 F       3/04                    .    .    intermitterend; Keercilinderpersen

B 41 F       3/06                    .    .    continu

B 41 F       3/08                    .    .    .    Persen met een omwenteling

B 41 F       3/10                    .    .    .    Persen met twee omwentelingen

B 41 F       3/12                    .    .    Dubbelwerkende persen, d.w.z. met meer dan één cilinder of druk-bed

B 41 F       3/14                    .    met één of meer drukcilinders die tijdens elke arbeidscyclus in tegengestelde richting roteren

B 41 F      3/16                    .    .    Dubbelwerkende persen, d.w.z. met meer dan één cilinder of druk-bed

B 41 F       3/18                    .    met een speciale constructie of voor een specifiek doel

B 41 F       3/20                    .    .    met vaste drukbedden en bewegende drukcilinders

B 41 F       3/22                    .    .    .    met meer dan één druk-bed

B 41 F       3/24                    .    .    .    met cilinders die rondom drukbedden bewegen met bovenliggende en onderliggende drukvlakken

B 41 F       3/26                    .    .    met drukbedden en drukcilinders die gelijktijdig ten opzichte van elkaar bewegen

B 41 F       3/28                    .    .    Proefdrukpersen voor reliëfdruk, lithografie of diepdruk, d.w.z. persen voor het controleren van de nauwkeurigheid van drukvlakken

B 41 F       3/30                    .    .    voor lithografie (proefdrukpersen B41F 3/28)

B 41 F       3/32                    .    .    .    Bevochtigingsinrichtingen

B 41 F       3/34                    .    .    .    voor offsetdruk

B 41 F       3/36                    .    .    voor diepdruk of heliografie (proefdrukpersen B41F 3/28)

B 41 F       3/38                    .    .    .    Veegmechanismen

B 41 F       3/40                    .    .    voor het volmaken van vellen, d.w.z. voor het drukken op beide zijden daarvan

B 41 F       3/42                    .    .    voor meerkleurendruk op vellen

B 41 F       3/44                    .    .    voor eenkleurendruk of meerkleurendruk op één zijde van banen of voor het volmaken van banen, d.w.z. het met eenkleurendruk of meerkleurendruk bedrukken van beide zijden van banen

B 41 F       3/46                    .    Details

B 41 F       3/48                    .    .    Persframes

B 41 F       3/51                    .    .    Drukbedden; Steunen daarvoor (B41F 3/52 hebben voorrang) [3]

B 41 F       3/52                    .    .    Apparatuur voor het koelen, verwarmen of drogen van drukvlakken [3]

B 41 F       3/54                    .    .    Drukcilinders; Steunen daarvoor [15]

B 41 F       3/56                    .    .    .    Inrichtingen voor het ten opzichte van drukbedden verstellen van cilinders en het vervolgens vastzetten in de ingestelde positie

B 41 F       3/58                    .    .    Drijfwerken voor het aandrijven, synchroniseren of besturen

B 41 F       3/60                    .    .    .    van drukbedden

B 41 F       3/62                    .    .    .    .    Toepassingen van schakelwerk of drijfwerk voor het produceren van een heen en weer gaande beweging of een hoekbeweging

B 41 F       3/64                    .    .    .    .    .    van krukbewegingen

B 41 F       3/66                    .    .    .    .    .    van tandheugelbewegingen

B 41 F      3/68                    .    .    .    .    .    .    met een rondsel dat in alle richtingen roteert

B 41 F       3/70                    .    .    .    .    Toepassingen van direct gekoppelde motoren

B 41 F       3/72                    .    .    .    .    .    van fluïdummotoren

B 41 F       3/74                    .    .    .    .    Toepassingen van aandrijfkoppelingen

B 41 F       3/76                    .    .    .    .    Toepassingen van reminrichtingen of van inrichtingen voor het aanhouden van het druk-bed in een geregistreerde positie

B 41 F       3/78                    .    .    .    .    .    Luchtkussens

B 41 F       3/80                    .    .    .    van drukcilinders

B 41 F       3/81                    .    .    Inkteenheden [3]

B 41 F       3/82                    .    Hulpinrichtingen

B 41 F       3/84                    .    .    Voorzieningen van telinrichtingen [2,15]

B 41 F       3/86                    .    .    Nummerinrichtingen

Rotatiemachines

B 41 F       5/00                    Rotatieboekdrukmachines

B 41 F       5/02                    .    voor het drukken op vellen

B 41 F       5/04                    .    voor het drukken op banen

B 41 F       5/06                    .    .    met diverse drukeenheden achter elkaar

B 41 F       5/08                    .    .    met diverse drukeenheden zowel boven als achter elkaar

B 41 F       5/10                    .    .    met diverse drukeenheden naast elkaar

B 41 F       5/12                    .    .    voor het drukken van zowel de ene zijde als de andere zijde van banen tussen dezelfde vormcilinders en drukcilinders

B 41 F       5/14                    .    .    met diverse drukcilinders die rondom een vormcilinder zijn aangebracht

B 41 F       5/16                    .    .    voor meerkleurendruk

B 41 F       5/18                    .    .    .    gebruikmakend van één drukcilinder die samenwerkt met diverse vormcilinders

B 41 F       5/20                    .    speciaal aangepast voor het proefdrukken

B 41 F       5/22                    .    voor het indirect drukken [3]

B 41 F       5/24                    .    voor flexografie of anilinedruk [3]

B 41 F       7/00                    Rotatie-lithografiemachines

B 41 F       7/02                    .    voor offsetdruk

B 41 F       7/04                    .    .    gebruikmakend van drukeenheden met één vormcilinder, één transfercilinder en één drukcilinder, bijv. voor het drukken op banen

B 41 F       7/06                    .    .    .    voor het drukken op vellen

B 41 F       7/08                    .    .    met één transfercilinder die samenwerkt met diverse vormcilinders voor het drukken op vellen of banen, bijv. sampling van kleuren op één transfercilinder

B 41 F       7/10                    .    .    met één drukcilinder die samenwerkt met diverse transfercilinders voor het drukken op vellen of banen, bijv. satellietdrukeenheden

B 41 F       7/12                    .    .    met twee cilinders waarvan er één twee functies heeft, bijv. die van transfercilinder en drukcilinder in voltooiingsmachines

B 41 F       7/14                    .    .    met twee of meer drukcilinders die samenwerken met één transfercilinder

B 41 F       7/15                    .    .    .    voor het gelijktijdig drukken van meer dan één baan [6]

B 41 F       7/16                    .    voor het drukken van een niet te vervormen materiaal, bijv. plaatmetaal

B 41 F       7/18                    .    speciaal aangepast voor proefdrukken

B 41 F       7/20                    .    Details

B 41 F       7/24                    .    .    Bevochtigingsinrichtingen

B 41 F       7/26                    .    .    .    gebruikmakend van transferwalsen [3]

B 41 F       7/28                    .    .    .    gebruikmakend van borstels

B 41 F       7/30                    .    .    .    gebruikmakend van sproei-elementen

B 41 F       7/32                    .    .    .    Bakken, houders of soortgelijke toevoerinrichtingen voor vloeistoffen

B 41 F       7/34                    .    .    .    Oneindige banden

B 41 F       7/36                    .    .    .    Inktwalsen die tevens dienen voor het aanbrengen van inktafstotende middelen

B 41 F       7/37                    .    .    .    met onderkoeling voor het condenseren van vocht uit de lucht [6,15]

B 41 F       7/38                    .    .    .    Absorberende kussens

B 41 F       7/40                    .    .    .    Inrichtingen voor het afwerpen of optillen van bevochtigingswalsen; Voorzieningen voor het ondersteunen, verstellen of verwijderen daarvan (dergelijke voorzieningen of inrichtingen voor inktwalsen B41F 31/30)

B 41 F       9/00                    Rotatiediepdrukpersen

B 41 F       9/01                    .    voor het indirect drukken [3,5]

B 41 F       9/02                    .    voor meerkleurendruk

B 41 F       9/04                    .    speciaal aangepast voor proefdrukken

B 41 F       9/06                    .    Details

B 41 F       9/08                    .    .    Veegmechanismen

B 41 F       9/10                    .    .    .    met rakels, schrapers of soortgelijke inrichtingen

B 41 F       9/12                    .    .    .    met absorberende kussens

B 41 F       9/14                    .    .    .    met continue flexibele oppervlakken, bijv. oneindige banden

B 41 F       9/16                    .    .    .    Verwijderen of terugwinnen van inkt van veegmechanismen

B 41 F       9/18                    .    .    Hulpinrichtingen voor het uitwisselen van vormcilinders

 

B 41 F     11/00                   Rotatiepersen of rotatiemachines met vormcilinders voor het dragen van meerdere drukvlakken, of voor het selectief of in combinatie uitvoeren van boekdruk, lithografie of diepdruk

B 41 F     11/02                   .    voor waardepapieren (drukken van waardepapieren B41M 3/14) [3]

B 41 F       13/00                  Gemeenschappelijke details van rotatiepersen of rotatiemachines

B 41 F     13/004                  .    Elektrische of hydraulische kenmerken van aandrijvingen [6]

B 41 F     13/008                  .    Mechanische kenmerken van aandrijvingen, bijv. drijfwerken of aandrijfkoppelingen [6]

B 41 F     13/012                  .    .    Opnemen van speling [6]

B 41 F     13/016                  .    Remmen [6]

B 41 F     13/02                   .    Transporteren of geleiden van banen door persen of machines [15]

B 41 F     13/03                   .    .    Doortrekken van banen in drukmachines [6]

B 41 F     13/04                   .    .    intermitterend

B 41 F     13/06                   .    .    Draaistangen

B 41 F     13/08                   .    Cilinders

B 41 F     13/10                   .    .    Vormcilinders

B 41 F     13/11                   .    .    .    Graveercilinders [6]

B 41 F     13/12                   .    .    .    Registratie-inrichtingen

B 41 F     13/14                   .    .    .    .    met middelen voor het verplaatsen van de cilinders

B 41 F     13/16                   .    .    .    .    met middelen voor het verplaatsen van de drukvormen op de cilinders

B 41 F     13/18                   .    .    Drukcilinders

B 41 F     13/187                  .    .    .    voor rotogravure [6]

B 41 F     13/193                  .    .    Transfercilinders; Offsetcilinders [6]

B 41 F     13/20                   .    .    Steunen voor lagers of steunen voor vormcilinders, offsetcilinders of drukcilinders

B 41 F     13/21                   .    .    .    Lagerringen [6]

B 41 F     13/22                   .    .    Middelen voor het koelen of verwarmen van vormcilinders of drukcilinders

B 41 F     13/24                   .    .    Afwerpinrichtingen voor cilinders; Mechanismen voor het verstellen van de cilinderdruk

B 41 F     13/26                   .    .    .    Plaatsen van cilinderlagers

B 41 F     13/28                   .    .    .    .    Excentrisch ten opzichte van de cilinder-as gemonteerde lagers

B 41 F     13/30                   .    .    .    .    Op glijsteunen gemonteerde lagers

B 41 F     13/32                   .    .    .    .    Op schommelsteunen gemonteerde lagers

B 41 F     13/34                   .    .    .    Inrichtingen voor het optillen of verstellen van cilinders

B 41 F     13/36                   .    .    .    .    Nokken, excentrieken, wiggen en dergelijke

B 41 F     13/38                   .    .    .    .    elektrisch of magnetisch bediend

B 41 F     13/40                   .    .    .    .    bediend door fluïdumdruk

B 41 F     13/42                   .    .    Beschermkappen of afdekkingen, bijv. voor het voorkomen van het binnendringen of uitstoten van vreemd materiaal

B 41 F     13/44                   .    Voorzieningen voor het onderbrengen van uitwisselbare cilinders van verschillende grootte voor het met machines kunnen bedrukken van gebieden van verschillende grootte

B 41 F     13/46                   .    Drukeenheden voor het invoegen van het laatste nieuws

B 41 F     13/48                   .    Voorzieningen voor het kunnen bedrukken van geselecteerde gebieden op één vormcilinder (door het beïnkten van geselecteerde gebieden B41F 31/18)

B 41 F     13/50                   .    .    door het zorgen voor een relatieve beweging tussen vormcilinders en drukcilinders tijdens de drukcyclus

B 41 F     13/52                   .    .    door het uitsteken en terugtrekken van delen van het oppervlak van de vormcilinder

B 41 F     13/54                   .    Extra vouwen, snijden, verzamelen of afleggen van vellen of banen [15]

B 41 F     13/56                   .    .    Vouwen of snijden

B 41 F     13/58                   .    .    .    in de lengte

B 41 F     13/60                   .    .    .    kruislings

B 41 F     13/62                   .    .    .    Vouwcilinders of vouwtrommels

B 41 F     13/64                   .    .    Verzamelen (verzamelen van vellen of signaturen in de boekbinderij B42C 1/00)

B 41 F     13/66                   .    .    .    en nieten

B 41 F     13/68                   .    .    Toevoegen van inzetstukken

B 41 F     13/70                   .    .    Afleggen

 

B 41 F     15/00                   Zeefdrukmachines [15]

B 41 F     15/02                   .    Handmatig bediende inrichtingen

B 41 F     15/04                   .    .    voor meerkleurendruk

B 41 F     15/06                   .    .    met hulpuitrusting, bijv. voor het drogen van bedrukte artikelen

B 41 F     15/08                   .    Machines

B 41 F     15/10                   .    .    voor meerkleurendruk

B 41 F     15/12                   .    .    met hulpuitrusting, bijv. voor het drogen van bedrukte artikelen

B 41 F     15/14                   .    Details

B 41 F     15/16                   .    .    Druktafels

B 41 F     15/18                   .    .    .    Steunen voor werkstukken

B 41 F     15/20                   .    .    .    .    met door zuigkracht bediende elementen

B 41 F     15/22                   .    .    .    .    voor losse vellen

B 41 F     15/24                   .    .    .    .    voor banen

B 41 F     15/26                   .    .    .    .    voor artikelen met platte oppervlakken

B 41 F     15/28                   .    .    .    .    voor langgerekte platte artikelen, bijv. stroken of banden

B 41 F     15/30                   .    .    .    .    voor artikelen met gebogen oppervlakken

B 41 F     15/32                   .    .    .    .    voor artikelen met kegelvormige oppervlakken

B 41 F     15/34                   .    .    Zeven; Frames; Houders daarvoor

B 41 F     15/36                   .    .    .    vlak

B 41 F     15/38                   .    .    .    gebogen

B 41 F     15/40                   .    .    Inkteenheden

B 41 F     15/42                   .    .    .    met gummizwabbers of rakels

B 41 F     15/44                   .    .    Gummizwabbers of rakels [15]

B 41 F     15/46                   .    .    .    met twee of meer werkende delen

 

B 41 F     16/00                   Transferdrukapparatuur [4,15]

B 41 F     16/02                   .    voor textielmateriaal [4]

 

B 41 F     17/00                   Niet elders ondergebrachte drukapparatuur of drukmachines van een speciale soort of voor een specifiek doel [15]

B 41 F     17/02                   .    voor het drukken van boeken of het vermenigvuldigen van sets

B 41 F     17/04                   .    voor het drukken van kalenders

B 41 F     17/08                   .    voor het drukken op filamentvormige of langgerekte artikelen of materialen, of op artikelen met cilindrische oppervlakken [9]

B 41 F     17/10                   .    .    op artikelen of materiaal met een oneindige lengte, bijv. draden, slangen, buizen of garens

B 41 F     17/12                   .    .    .    onder een hoek met de as

B 41 F     17/13                   .    .    .    voor het drukken op rollen materiaal waarbij de rol dient als drukcilinder, bijv. strookprinters [9]

B 41 F     17/14                   .    .    op artikelen met een beperkte lengte

B 41 F     17/16                   .    .    .    op de eindvlakken of bodemvlakken daarvan

B 41 F     17/18                   .    .    .    op gebogen vlakken van artikelen met een variërende doorsnede, bijv. flessen of lampglazen

B 41 F     17/20                   .    .    .    op artikelen met een gelijkmatige doorsnede, bijv. potloden, linialen of weerstanden

B 41 F     17/22                   .    .    .    .    door rolcontact

B 41 F     17/24                   .    voor het drukken op platte oppervlakken van artikelen met meerdere vlakken

B 41 F     17/26                   .    .    door rolcontact

B 41 F     17/28                   .    voor het drukken op gebogen oppervlakken van kegelvormige of afgeknot-kegelvormige artikelen

B 41 F     17/30                   .    voor het drukken op gebogen oppervlakken van voornamelijk bolvormige of gedeeltelijk bolvormige artikelen

B 41 F     17/32                   .    .    op gloeilampen

B 41 F     17/34                   .    .    op artikelen met een onregelmatig oppervlak, bijv. fruit of noten

B 41 F     17/36                   .    voor het drukken op tabletten, pillen of soortgelijke kleine artikelen

B 41 F     17/38                   .    voor het drukken op breisels

 

B 41 F     19/00                   Apparatuur of machines voor het uitvoeren van drukbewerkingen gecombineerd met een andere bewerking [2,15]

B 41 F     19/02                   .    met reliëfdruk [15]

B 41 F     19/04                   .    .    gebruikmakend van diepdrukvormen en vegers

B 41 F     19/06                   .    .    Drukken en reliëfdruk tussen een negatiefvorm en een positiefvorm na het beïnkten en afvegen van de negatiefvorm; Drukken van een inkt-band die is behandeld met kleur of “goud”

B 41 F     19/08                   .    Gelijktijdig persen en drukken

Gemeenschappelijke details van drukmachines

 

B 41 F     21/00                   Inrichtingen voor het door drukapparatuur of drukmachines transporteren van vellen [15]

B 41 F     21/02                   .    Pennen [3,5]

B 41 F     21/04                   .    Grijpers [3,5]

B 41 F     21/05                   .    .    Invoergrijpers [3,5]

B 41 F     21/06                   .    .    Door zuigkracht bediende grijpers

B 41 F     21/08                   .    Combinaties van transportbanden en grijpers

B 41 F     21/10                   .    Combinaties van transfertrommels en grijpers [3]

B 41 F     21/12                   .    Verstellen van de voorranden, bijv. voorbegrenzers [3]

B 41 F     21/14                   .    Verstellen van de zijranden, bijv. kantbegrenzers [3]

 

B 41 F     22/00                   Middelen voor het voorkomen van vervuiling van machinedelen of bedrukte artikelen (B41F 23/00 heeft voorrang) [6]

 

B 41 F     23/00                   Inrichtingen voor het behandelen van de oppervlakken van vellen, banen of andere artikelen in verband met het drukken [15]

B 41 F     23/02                   .    door bevochtigen (bij rotatielithografie B41F 7/24)

B 41 F     23/04                   .    door drogen met warmte, door koelen of door aanbrengen van poeders

B 41 F     23/06                   .    .    Poederinrichtingen, bijv. voor het voorkomen van afzetting

B 41 F     23/08                   .    Afwerkinrichtingen, bijv. voor het laten glanzen van afdrukken

 

B 41 F     25/00                   Inrichtingen voor het tegen cilinders drukken van vellen of banen, bijv. voor het glad maken [15]

 

B 41 F     27/00                   Inrichtingen voor het aan steunen vastmaken van drukelementen of drukvormen (bevestigen met chemische middelen B41N 6/00) [5]

B 41 F     27/02                   .    Magnetische inrichtingen

B 41 F     27/04                   .    voor het vastmaken van drukelementen aan vlakke drukbedden

B 41 F     27/06                   .    voor het vastmaken van drukelementen aan vormcilinders

B 41 F     27/08                   .    voor het vastmaken van drukvormen aan vlakke drukbedden

B 41 F     27/10                   .    voor het vastmaken van niet-vervormbare gebogen drukvormen aan vormcilinders

B 41 F     27/12                   .    voor het vastmaken van flexibele drukvormen

B 41 F     27/14                   .    voor het vastmaken van drukvormen aan tussensteunen, bijv. verloopstukken

 

B 41 F     30/00                   Inrichtingen voor het vastmaken van afdekkingen of toestellen; Geleidingsmiddelen voor afdekkingen [5,15]

B 41 F     30/02                   .    vastmaken aan drukcilinders [5]

B 41 F     30/04                   .    vastmaken aan transfercilinders [5]

B 41 F     30/06                   .    vastmaken van oneindige of soortgelijke continu toegevoerde afdekkingen [5]

 

B 41 F     31/00                   Inktvoorzieningen of inktinrichtingen (inkteenheden voor degelpersen B41F 1/40; inkteenheden voor cilinderpersen B41F 3/81) [15]

B 41 F     31/02                   .    Bakken, containers, toevoerinrichtingen of doseerinrichtingen [3,15]

B 41 F     31/03                   .    .    Inktroerinrichtingen [6]

B 41 F     31/04                   .    .    met inktbakbladen of soortgelijke meetinrichtingen

B 41 F     31/05                   .    .    .    Positioneerinrichtingen daarvoor [6]

B 41 F     31/06                   .    .    Troggen of soortgelijke reservoirs met ondergedompelde of gedeeltelijk ondergedompelde walsen of cilinders

B 41 F     31/07                   .    .    .    voor rotogravure [6]

B 41 F     31/08                   .    .    met inkt-afvoermiddelen, bijv. pompen of sproeiers

B 41 F     31/10                   .    .    Toepassingen van toevoerwalsen of inktbakwalsen (voorgaande walsen of bewegende transferwalsen B41F 31/14)

B 41 F     31/12                   .    .    .    verstelbaar voor het regelen van de toevoer

B 41 F     31/13                   .    .    Middelen voor het aandrijven van reservoirwalsen [6]

B 41 F     31/14                   .    .    Toepassingen van voorgaande walsen of andere bewegende transferwalsen

B 41 F     31/15                   .    Inrichtingen voor het laten bewegen van trilwalsen [6]

B 41 F     31/16                   .    Continue, bijv. oneindige, bandapparatuur

B 41 F     31/18                   .    voor het beïnkten van geselecteerde delen van drukvormen

B 41 F     31/20                   .    Inrichtingen voor het afvoeren of verzamelen van inkt

B 41 F     31/22                   .    voor het beïnkten van de binnenzijde van een cilinder

B 41 F     31/24                   .    Absorberende kussens

B 41 F     31/26                   .    Constructie van inktwalsen (inktwalsen die tevens dienen voor het aanbrengen van inktafstotende middelen bij rotatie-lithografiemachines B41F 7/36)

B 41 F     31/28                   .    Sproeiapparatuur, bijv. met borstels

B 41 F     31/30                   .    Voorzieningen voor het afwerpen, optillen, verstellen of verwijderen van inktwalsen; Steunen, lagers of vorken daarvoor

B 41 F     31/32                   .    .    Optilinrichtingen of stelinrichtingen (voor het dempen van walsen B41F 7/40)

B 41 F     31/34                   .    .    .    Nokken, excentrieken, wiggen en soortgelijke inrichtingen

B 41 F     31/36                   .    .    .    bediend door fluïdumdruk

B 41 F     31/38                   .    .    .    magnetisch bediend

 

B 41 F     33/00                   Inrichtingen voor het weergeven, tellen, waarschuwen of regelen, of voor de veiligheid (opstelling van telinrichtingen in degelpersen B41F 1/00, in cilinderpersen B41F 3/84; inkttoevoerinrichtingen of inktdoseerinrichtingen B41F 31/02) [3,15]

B 41 F     33/02                   .    Voorzieningen van weergeefinrichtingen, bijv. tellers (voorzieningen van telinrichtingen bij degelpersen B41F 1/00, bijv. B41F 1/58, bij cilinderpersen B41F 3/84, bij typemachines of selectieve drukmechanismen B41J 29/20) [2]

B 41 F     33/04                   .    Afwerpinrichtingen of noodstopvoorzieningen (inrichtingen voor het afwerpen van een cilinder bij rotatiepersen of rotatiemachines B41F 13/24; voorzieningen voor het afwerpen van inktwalsen B41F 31/30) [2]

B 41 F     33/06                   .    .    voor het starten of stoppen van de toevoer van vellen of banen

B 41 F     33/08                   .    .    voor het starten of stoppen van cilinders

B 41 F     33/10                   .    .    voor het starten of stoppen van bevochtigingseenheden of inkteenheden

B 41 F     33/12                   .    .    voor het starten of stoppen van de gehele machine

B 41 F     33/14                   .    .    Automatisch regelen van afwerpinrichtingen door tasters, foto-elektrische inrichtingen, pneumatische inrichtingen of andere detectoren

B 41 F     33/16                   .    Programmeersystemen voor het automatisch regelen van de arbeidsvolgorde

B 41 F     33/18                   .    Detecteren van baanbreuk (B41F 33/04 heeft voorrang) [6]

B 41 F     35/00                   Reinigingsvoorzieningen of reinigingsinrichtingen

B 41 F     35/02                   .    voor vormcilinders

B 41 F     35/04                   .    voor inktwalsen

B 41 F     35/06                   .    voor offsetcilinders