SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

DRUKKEN

 

B 41        DRUKKEN; REGELDRUKMACHINES; TYPEMACHINES; STEMPELS [4,11]

 

B 41 J     TYPEMACHINES; SELECTIEVE DRUKMECHANISMEN, D.W.Z. MECHANISMEN WAARMEE OP EEN ANDERE WIJZE GEDRUKT WORDT DAN MET EEN VORM; CORRIGEREN VAN DRUKFOUTEN (zetten B41B; drukken op speciale oppervlakken B41F; markeren van wasgoed B41K; radeergom, vlakgom of wisinrichtingen B43L 19/00; vloeibare media voor het corrigeren van drukfouten door coaten C09D 10/00; vastleggen van de resultaten van metingen G01; herkennen of presenteren van gegevens, op digitale wijze markeren van registratiedragers door bijvoorbeeld ponsen G06K; apparatuur voor het frankeren of drukken en het afgeven van kaartjes G07B; elektrische toetsenbordschakelaars in het algemeen H01H 13/70 of H03K 17/94; coderen in verband met toetsenborden of soortgelijke inrichtingen, in het algemeen H03M 11/00; ontvangers of zenders voor het verzenden van digitale informatie H04L; verzenden of reproduceren van documenten en dergelijke, bijv. via de fax H04N 1/00; zie voor speciaal aangepaste drukmechanismen voor apparatuur, bijv. kassa’s of weegmachines, die gegevens produceren over hun eigen prestatie de relevante subklassen)

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen:

                        -        handmatig geregelde, door een krachtbron aangedreven apparatuur of soortgelijke apparatuur met een extra besturing door het invoeren van opgenomen informatie, bijv. op ponskaarten of ponsbanden;

                        -        de “afdruk”aspecten van apparatuur die wordt geregeld door registratiedragers of door elektrische signalen, voor zover zij van algemeen belang zijn, bijv. voor afdrukken, beïnkten, regelafstandmechanismen of drukkoppen. [5]

              (2)      Onder deze subklasse vallen niet:

                        -        elektrische aspecten van apparatuur die wordt geregeld door registratiedragers of door elektrische signalen en die los van de “afdruk”aspecten van genoemde apparatuur van belang zijn;

                        -        apparatuur die in als geheel wordt geregeld door registratiedragers of door elektrische signalen. [5]

              (3)      In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “papier” omvat tevens soortgelijk flexibel kopijmateriaal; [3]

                        -        “drukmateriaal” omvat zowel papier als tijdelijke registratiedragers waarvan gegevens worden overgedragen op papier, maar omvat geen druksjablonen, bijv. vormen. [5]

Soorten typemachines of selectieve drukmechanismen

 

B 41 J       1/00                    Typemachines of selectieve drukmechanismen die worden gekenmerkt door de bevestiging, opstelling of plaatsing van de drukletters of stempels (niet-selectieve reliëfdruk B44B 5/00)

B 41 J       1/02                    .    met afzonderlijke of losse drukletters of stempels

B 41 J       1/04                    .    met drukletters of stempels die door hefbomen of radiale armen worden gedragen, bijv. handmatig bediend (B41J 1/16 heeft voorrang)

B 41 J       1/06                    .    .    op door een krachtbron bediende hefbomen of armen

B 41 J       1/08                    .    met drukletters of stempels die door glijstangen of glijstaven worden gedragen

B 41 J       1/10                    .    .    op de eindvlakken daarvan

B 41 J       1/12                    .    .    op de zijvlakken daarvan, bijv. daaraan vastgemaakt

B 41 J       1/14                    .    .    .    waarbij de drukletters of stempels beweegbaar zijn ten opzichte van de stangen of staven (gemonteerd op flexibele stangen of staven B41J 1/16)

B 41 J       1/16                    .    met drukletters of stempels die zijn geplaatst in stilstaande of glijdende letterkasten of frames of op flexibele stroken, platen, stangen of staven

B 41 J       1/18                    .    met drukletters of stempels die aan draden of stangen zijn vastgebonden

B 41 J       1/20                    .    met drukletters of stempels die zijn gemonteerd op eindloze banden en dergelijke

B 41 J       1/22                    .    met drukletters of stempels die zijn gemonteerd op dragers die kunnen roteren voor het maken van een selectie

B 41 J       1/24                    .    .    waarbij het vlak van de drukletter of het stempel loodrecht op de rotatie-as staat (B41J 1/60 heeft voorrang)

B 41 J       1/26                    .    .    .    Dragers die bewegen voor het drukken (B41J 1/27 heeft voorrang) [3]

B 41 J       1/27                    .    .    .    Dragers die bewegen tijdens het drukken [3]

B 41 J       1/28                    .    .    .    Dragers die op hun plaats blijven tijdens het drukken, bijv. waarbij de drukletters of stempels niet bewegen ten opzichte van de dragers

B 41 J       1/30                    .    .    .    .    waarbij de drukletters of stempels bewegen ten opzichte van de dragers of zijn gemonteerd op flexibele dragers

B 41 J       1/32                    .    .    waarbij het vlak van een drukletter of stempel parallel loopt aan de rotatie-as, bijv. met drukletters op de omtrek van cilindrische dragers (B41J 1/60 heeft voorrang)

B 41 J       1/34                    .    .    .    Dragers die roteren tijdens het drukken

B 41 J       1/36                    .    .    .    Dragers die glijden voor het drukken, bijv. handmatig bediend

B 41 J       1/38                    .    .    .    .    door een krachtbron bediend

B 41 J       1/40                    .    .    .    Dragers die zwaaien voor het drukken

B 41 J       1/42                    .    .    .    .    om een as die parallel loopt aan de rotatie-as van de drager

B 41 J       1/44                    .    .    .    Dragers die stilstaan voor het drukken

B 41 J       1/46                    .    .    .    .    Drukletters of stempels die zijn vastgemaakt op een wiel, trommel, cilinder of soortgelijke dragers

B 41 J       1/48                    .    .    .    .    .    met meerdere dragers, één voor elke karakterruimte

B 41 J       1/50                    .    .    .    .    .    met één of meer dragers die in de richting van de letterafstand langs het kopijmateriaal bewegen

B 41 J       1/52                    .    .    .    .    .    met kopijmateriaal dat in de richting van de letterafstand beweegt, en waarbij de dragerbevestiging vast staat ten opzichte van de machine

B 41 J       1/54                    .    .    .    .    Drukletters of stempels die beweegbaar zijn op een wiel, trommel, cilinder of soortgelijke dragers

B 41 J       1/56                    .    .    .    .    Drukletters of stempels op schietspoelen of soortgelijke losse dragers

B 41 J       1/58                    .    .    .    .    Drukletters of stempels op boogvormige stangen

B 41 J       1/60                    .    met drukletters of stempels op bolvormige, afgeknot bolvormige of soortgelijke oppervlakken

 

B 41 J       2/00                    Typemachines of selectieve drukmechanismen die worden gekenmerkt door het drukproces of markeerproces waarvoor zij zijn ontworpen (monteren, opstellen of plaatsen van drukletters of stempels B41J 1/00; markeermethoden B41M 5/00; opbouw of  fabricage van bijvoorbeeld inductieve koppen voor het opnemen door magnetiseren of demagnetiseren van een registratiedrager G11B 5/127; koppen voor het reproduceren van capacitieve informatie G11B 9/07) [5]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze groep vallen inrichtingen die alleen een strikt aantal kleurschakeringen reproduceren, terwijl onder groep H04N 1/00 inrichtingen vallen die worden gebruikt voor het reproduceren van documenten en dergelijke en die in staat zijn kleurschakeringen volgens continue waardeverdelingen te reproduceren. [5]

              (2)      In deze groep worden de volgende uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “inktstraal” of “inkjet” heeft betrekking op de uitstoot van inkt op het drukmateriaal, bijv. papier, door een sproeier als een stroom druppels of deeltjes kleurmiddel;

                        -        “continue inktstraal” betekent een inktstraal die wordt omgezet in een continue stroom druppels of deeltjes kleurmiddel na het verlaten van de sproeier;

                        -        “inktnevel” betekent een nevel van inkt die op het drukmateriaal wordt gebracht door een stroom geladen deeltjes of lucht. [5]

 

B 41 J       2/005                  .    gekenmerkt door het selectief in contact brengen van vloeistof of deeltjes met een drukmateriaal (drukken door het selectief uitoefenen van inslag of druk op een drukmateriaal of doordrukmateriaal B41J 2/22) [5]

B 41 J       2/01                    .    .    Inktstraalapparatuur [5]

B 41 J       2/015                  .    .    .    gekenmerkt door het proces voor het opwekken van de inktstraal (B41J 2/215 heeft voorrang) [5]

B 41 J       2/02                    .    .    .    .    waarbij een continue inktstraal wordt opgewekt [5]

B 41 J       2/025                  .    .    .    .    .    door trilling [5]

B 41 J       2/03                    .    .    .    .    .    door druk [5]

B 41 J       2/035                  .    .    .    .    .    door een elektrisch of magnetisch veld [5]

B 41 J       2/04                    .    .    .    .    waarbij naar behoefte losse druppels of deeltjes worden opgewekt [5]

B 41 J       2/045                  .    .    .    .    .    door druk, bijv. met elektromechanische transducers [5]

B 41 J       2/05                    .    .    .    .    .    .    geproduceerd door het toepassen van warmte [5]

B 41 J       2/055                  .    .    .    .    .    .    Inrichtingen voor het absorberen of voorkomen van tegendruk [5]

B 41 J       2/06                    .    .    .    .    .    door een elektrisch of magnetisch veld [5]

B 41 J       2/065                  .    .    .    .    .    .    waarbij sprake is van het voorafgaand maken van uitstulpingen van inkt [5]

B 41 J       2/07                    .    .    .    gekenmerkt door het regelen van de straal (B41J 2/205 heeft voorrang) [5]

B 41 J       2/075                  .    .    .    .    voor het veelvoudig afbuiging [5]

B 41 J       2/08                    .    .    .    .    .    geregeld door een lading [5]

B 41 J       2/085                  .    .    .    .    .    .    Oplaadmiddelen, bijv. elektroden [5]

B 41 J       2/09                    .    .    .    .    .    .    Afbuigmiddelen [5]

B 41 J       2/095                  .    .    .    .    .    geregeld door een elektrisch veld [5]

B 41 J       2/10                    .    .    .    .    .    geregeld door een magnetisch veld [5]

B 41 J       2/105                  .    .    .    .    voor het tweevoudig afbuiging [5]

B 41 J       2/11                    .    .    .    .    voor het vernevelen van inkt [5]

B 41 J       2/115                  .    .    .    .    waarbij de druppelafscheiding en de oplaadtijd worden gesynchroniseerd [5]

B 41 J       2/12                    .    .    .    .    waarbij de lading of afbuiging wordt getest of gecorrigeerd [5]

B 41 J       2/125                  .    .    .    .    Sensoren, bijv. afbuigsensoren [5]

B 41 J       2/13                    .    .    .    .    voor het buigen van een gedrukt patroon [5]

B 41 J       2/135                  .    .    .    Sproeiers [5]

B 41 J       2/14                    .    .    .    .    Opbouw daarvan [5]

B 41 J       2/145                  .    .    .    .    Opstelling daarvan [5]

B 41 J       2/15                    .    .    .    .    .    voor seriedrukwerk [5]

B 41 J       2/155                  .    .    .    .    .    voor regeldrukwerk [5]

B 41 J       2/16                    .    .    .    .    Produceren van sproeiers [5]

B 41 J       2/165                  .    .    .    .    Voorkomen van het verstoppen van een sproeier, bijv. reinigen, afdekken of bevochtigen van sproeiers [5]

B 41 J       2/17                    .    .    .    gekenmerkt door het hanteren van de inkt [5]

B 41 J       2/175                  .    .    .    .    Toevoersystemen voor inkt [5]

B 41 J       2/18                    .    .    .    .    Systemen voor het opnieuw laten circuleren van inkt [5]

B 41 J       2/185                  .    .    .    .    .    Opvangbakken voor inkt; Inktvangers [5]

B 41 J       2/19                    .    .    .    .    voor het verwijderen van luchtbellen [5]

B 41 J       2/195                  .    .    .    .    voor het bewaken van de inktkwaliteit [5]

B 41 J       2/20                    .    .    .    .    voor het voorkomen of detecteren van verontreiniging van de verbindingen [5]

B 41 J       2/205                  .    .    .    voor het drukken van een strikt aantal kleurschakeringen (B41J 2/21 heeft voorrang) [5]

B 41 J       2/21                    .    .    .    voor meerkleurendruk [5]

B 41 J       2/215                  .    .    door het laten passeren van een medium, bijv. bestaande uit een luchtstroom of deeltjesstroom, door een inktnevel [5]

B 41 J       2/22                    .    gekenmerkt door het selectief uitoefenen van inslag of druk op een drukmateriaal of doordrukmateriaal [5]

B 41 J       2/225                  .    .    ballistisch, bijv. gebruikmakend van massieve kogels of bolletjes [5]

B 41 J       2/23                    .    .    gebruikmakend van druknaalden [5]

B 41 J       2/235                  .    .    .    Drukkopstelsels [5]

B 41 J       2/24                    .    .    .    .    voor seriedrukwerk (B41J 2/25 en B41J 2/265 hebben voorrang) [5]

B 41 J       2/245                  .    .    .    .    voor regeldrukwerk (B41J 2/25 en B41J 2/265 hebben voorrang) [5]

B 41 J       2/25                    .    .    .    .    Druknaalden [5]

B 41 J       2/255                  .    .    .    .    .    Aanbrengen van de drukeinden van de naalden [5]

B 41 J       2/26                    .    .    .    .    .    Verbinden van de druknaald met het bedieningsorgaan [5]

B 41 J       2/265                  .    .    .    .    Geleiders voor druknaalden [5]

B 41 J       2/27                    .    .    .    Bedieningsorganen voor druknaalden [5]

B 41 J       2/275                  .    .    .    .    met een klepel (B41J 2/28 heeft voorrang) [5]

B 41 J       2/28                    .    .    .    .    met een gespannen veer, d.w.z. met mechanische energie die elektromagnetisch wordt geregeld [5]

B 41 J       2/285                  .    .    .    .    met een plunjer [5]

B 41 J       2/29                    .    .    .    .    met een draaispoel [5]

B 41 J       2/295                  .    .    .    .    gebruikmakend van piëzo-elektrische elementen [5]

B 41 J       2/30                    .    .    .    Regelcircuits voor bedieningsorganen [5]

B 41 J       2/305                  .    .    .    Toevoerapparatuur voor inkt (inktlinten, inktlintmechanismen B41J 31/00 tot B41J 35/00) [5]

B 41 J       2/31                    .    .    gebruikmakend van een drukelement met uitsteeksels op het oppervlak waarop wordt geslagen met of die worden ingedrukt door hamers [5]

B 41 J       2/315                  .    gekenmerkt door het selectief toepassen van warmte op een warmtegevoelig drukmateriaal of doordrukmateriaal (B41J 2/385 en B41J 2/435 hebben voorrang) [5]

B 41 J       2/32                    .    .    gebruikmakend van thermische koppen [5]

B 41 J       2/325                  .    .    .    door het selectief overdragen van inkt vanaf een inktdrager, bijv. vanaf een inktlint of een inktvel [5]

B 41 J       2/33                    .    .    .    .    vanaf een inktwals [5]

B 41 J       2/335                  .    .    .    Opbouw van thermische koppen [5]

B 41 J       2/34                    .    .    .    .    met halfgeleiders [5]

B 41 J       2/345                  .    .    .    gekenmerkt door de plaatsing van weerstanden of geleiders [5]

B 41 J       2/35                    .    .    .    waarbij stroom of spanning naar de thermische kop wordt gevoerd [5]

B 41 J       2/355                  .    .    .    .    Regelcircuits voor het selecteren van van het verwarmingselement [5]

B 41 J       2/36                    .    .    .    .    .    Drukdichtheidcontrole [5]

B 41 J       2/365                  .    .    .    .    .    .    door het compenseren van variatie in temperatuur [5]

B 41 J       2/37                    .    .    .    .    .    .    door het compenseren van variatie in elektrische stroom [5]

B 41 J       2/375                  .    .    .    Beschermingsvoorzieningen tegen oververhitting [5]

B 41 J       2/38                    .    .    Voorverwarmen, d.w.z. het verwarmen tot een temperatuur die onvoldoende is om te kunnen drukken [5]

B 41 J       2/385                  .    gekenmerkt door het selectief toevoeren van elektrische stroom aan of het selectief toepassen van magnetisme op een drukmateriaal of doordrukmateriaal (B41J 2/005 heeft voorrang; elektrografie, magnetografie G03G) [5]

B 41 J       2/39                    .    .    gebruikmakend van koppen met meerdere naalden [5]

B 41 J       2/395                  .    .    .    Opbouw van koppen met meerdere naalden [5]

B 41 J       2/40                    .    .    .    waarbij stroom of spanning naar de kop met meerdere naalden wordt gevoerd [5]

B 41 J       2/405                  .    .    .    .    Selecteren van de toe te voeren naald of hulpelektrode (elektronische schakelcircuits in het algemeen H03K 17/00) [5]

B 41 J       2/41                    .    .    voor het elektrostatisch drukken (B41J 2/39 heeft voorrang) [5]

B 41 J       2/415                  .    .    .    door het laten passeren van geladen deeltjes door een opening of sleuf [5]

B 41 J       2/42                    .    .    voor het selectief verwarmen [5]

B 41 J       2/425                  .    .    voor het selectief verwijderen van een oppervlaktelaag van elektrogevoelig materiaal, bijv. matel gecoat papier [5]

B 41 J       2/43                    .    .    voor het magnetisch drukken [5]

B 41 J       2/435                  .    gekenmerkt door het selectief toepassen van straling op een drukmateriaal of doordrukmateriaal (optische elementen, systemen of apparatuur G02B; moduleren of afbuigen van licht G02F; elektrofotografie G03G) [5]

B 41 J       2/44                    .    .    gebruikmakend van één stralingsbron, bijv. lichtstralen of sluitervoorzieningen (B41J 2/475 heeft voorrang) [5]

B 41 J       2/445                  .    .    .    gebruikmakend van vloeibare kristallen [5]

B 41 J       2/447                  .    .    gebruikmakend van een reeks stralingsbronnen (B41J 2/475 heeft voorrang) [6]

B 41 J       2/45                    .    .    .    gebruikmakend van een reeks licht-uitstralende dioden [5]

B 41 J       2/455                  .    .    .    gebruikmakend van een reeks lasers [5]

B 41 J       2/46                    .    .    .    gekenmerkt door glasvezels [5]

B 41 J       2/465                  .    .    gebruikmakend van maskers, bijv. lichtschakelmaskers (fotografisch zetten B41B) [5]

B 41 J       2/47                    .    .    gebruikmakend van het gecombineerd aftasten en moduleren van licht [5]

B 41 J       2/475                  .    .    voor het selectief verwarmen [5]

B 41 J       2/48                    .    .    .    waarbij inkt wordt versmolten op een film of waarbij inktkorrels worden gesmolten [5]

B 41 J       2/485                  .    gekenmerkt doordat het proces van opbouwen van karakters dat toepasbaar is bij twee of meer soorten drukprocessen of markeerprocessen [5]

B 41 J       2/49                    .    .    door schrijven [5]

B 41 J       2/495                  .    .    door selectief drukken vanaf een roterend schroefvormig lichaam [5]

B 41 J       2/50                    .    .    door het selectief combineren van twee of meer niet-identieke drukelementen [5]

B 41 J       2/505                  .    .    van een stelsel van identieke drukelementen [5]

B 41 J       2/51                    .    .    .    voor seriedrukwerk [5]

B 41 J       2/515                  .    .    .    voor regeldrukwerk [5]

B 41 J       2/52                    .    Voorzieningen voor het drukken van een strikt aantal kleurschakeringen voorzover niet vallend onder groep B41J 2/205, bijv. toepasbaar bij twee of meer soorten drukprocessen of markeerprocessen (B41J 2/525 heeft voorrang; voor het fotomechanisch produceren G03F 5/00) [5]

B 41 J       2/525                  .    Voorzieningen voor meerkleurendruk voorzover niet vallend onder groep B41J 2/21, bijv. toepasbaar bij twee of meer soorten drukprocessen of markeerprocessen (voor het fotomechanisch produceren G03F 3/00) [5]

 

B 41 J       3/00                    Typemachines of selectieve drukmechanismen of markeermechanismen die worden gekenmerkt door het doel waarvoor ze zijn gebouwd (cryptografische typemachines G09C 3/00) [5]

B 41 J       3/01                    .    voor speciale karakters, bijv. voor Chinese karakters of streepjescodes [5]

B 41 J       3/24                    .    voor het perforeren of uitsnijden van sjablonen waarbij gebruik wordt gemaakt van speciale drukletters of stempels

B 41 J       3/26                    .    voor stenoschrift

B 41 J       3/28                    .    voor het neerwaarts drukken op platte oppervlakken, bijv. van boeken, tekeningen of dozen

B 41 J       3/30                    .    voor het drukken van grote drukletters, bijv. op geschriften of kaartjes

B 41 J       3/32                    .    voor het drukken in Braille of met speciaal aangepaste toetsenborden voor gebruik bij blinden of gehandicapten

B 41 J       3/34                    .    voor het drukken van muziekschrift

B 41 J       3/36                    .    die kunnen worden vervoerd

B 41 J       3/37                    .    .    Vouwbare typemachines [5]

B 41 J       3/38                    .    voor reliëfdruk, bijv. voor het maken van matrijzen voor stereotypen

B 41 J       3/39                    .    .    in de hand gehouden (handmatig geregelde of bediende apparatuur voor het afgeven van etiketten met drukuitrusting B65C 11/02) [5]

B 41 J       3/407                  .    voor het markeren op speciaal materiaal (drukken op speciale oppervlakken B41F 17/00) [5]

B 41 J       3/413                  .    .    voor metaal [5]

B 41 J       3/42                    .    Twee of meer complete typemachines die aan elkaar worden gekoppeld voor gelijktijdige bediening

B 41 J       3/44                    .    Typemachines of selectieve drukmechanismen met een tweeledige functie, of gecombineerd met of gekoppeld aan apparatuur voor het uitoefenen van andere functies (drukmechanismen die zijn gekoppeld aan typografische zetmachines B41B 27/41)

B 41 J       3/46                    .    .    Drukmechanismen die zijn gecombineerd met apparatuur die visuele weergave mogelijk maakt

B 41 J       3/50                    .    .    Mechanismen die door drukken karakters produceren en tevens een opname produceren door andere middelen (ponsmechanismen G06K) [5]

B 41 J       3/51                    .    .    .    waarbij de gedrukte en de opgenomen informatie identiek zijn; gebruikmakend van drukelementen met middelen voor het voorbrengen van een code (G06K 1/12 heeft voorrang) [5]

B 41 J       3/54                    .    met twee of meer sets van drukletterelementen of drukelementen (B41J 3/60 heeft voorrang) [5]

B 41 J       3/60                    .    voor het drukken op beide zijden van het drukmateriaal [5]

B 41 J       3/62                    .    voor het drukken op twee of meer afzonderlijke vellen of stroken drukmateriaal (B41J 3/54 heeft voorrang) [5]

Gemeenschappelijke details of accessoires

 

B 41 J       5/00                    Inrichtingen of voorzieningen voor het regelen van de karakterselectie (methoden of voorzieningen voor het aftasten van registratiedragers G06K 7/00)

B 41 J       5/02                    .    Selecteren van een karakter of een woorddeel door het instellen van een index

B 41 J       5/04                    .    .    Selecteren van één karakter

B 41 J       5/06                    .    .    Selecteren van meerdere karakters

B 41 J       5/08                    .    Selecteren van een karakter of woorddeel door middel van toetsen of toetsenborden zoals bij een typemachine

B 41 J       5/10                    .    .    Toetsenbordvoorzieningen

B 41 J       5/12                    .    .    Constructie van toetsknoppen

B 41 J       5/14                    .    .    Constructie van toetshefbomen

B 41 J       5/16                    .    .    Monteren of verbinden van toetsknoppen op of met toetshefbomen

B 41 J       5/18                    .    .    Blokkeringen

B 41 J       5/20                    .    .    .    voor hulptoetsen, bijv. voor hoofdlettertoetsen

B 41 J       5/22                    .    .    .    Vergrendelingen tussen toetsen, bijv. zonder blokkeervoorzieningen

B 41 J       5/24                    .    .    .    .    met blokkeervoorzieningen

B 41 J       5/26                    .    .    Regelen van de aanraking, de toetsdoorbuiging of de toetsslag, en dergelijke

B 41 J       5/28                    .    .    Meervoudige toetsen, bijv. toetsen die worden ingedrukt door meer dan één mate van beweegbaarheid in twee of meer richtingen ten behoeve van verschillende functies of selecties

B 41 J       5/30                    .    Selecteren van een karakter of woorddeel door regelingen op basis van opgenomen informatie

B 41 J       5/31                    .    .    gekenmerkt door het soort opgenomen informatie

B 41 J       5/32                    .    .    .    door gedrukte, reliëf-gedrukte of fotografische gegevens, bijv. kaarten of vellen

B 41 J       5/34                    .    .    .    .    door stroken of banden

B 41 J       5/36                    .    .    .    door geponste gegevens, bijv. kaarten of vellen

B 41 J       5/38                    .    .    .    .    door stroken of banden

B 41 J       5/40                    .    .    .    door magnetische of elektrostatische gegevens, bijv. kaarten of vellen

B 41 J       5/42                    .    .    .    .    door stroken of banden

B 41 J       5/44                    .    .    gekenmerkt door het soort opslag van opgenomen informatie

B 41 J       5/46                    .    .    .    opgenomen op interne opslagmedia

B 41 J       5/48                    .    .    .    opgenomen op externe opslagmedia

B 41 J       5/50                    .    .    .    .    op één opslagmedium

B 41 J       5/51                    .    .    .    .    op meer dan één afzonderlijk opslagmedium, bijv. op extra correctiestroken of correctiebanden [3]

B 41 J       5/52                    .    .    gekenmerkt door de aanwezigheid van extra inrichtingen voor het produceren van ponsgegevens of soortgelijk gegevens, bijv. gelijktijdig

 

B 41 J       7/00                    Mechanismen voor het selecteren of in werking stellen van drukletters (instellen van indexen B41J 5/02)

B 41 J       7/02                    .    Mechanismen voor het in werking stellen van een drukletterhefboom

B 41 J       7/04                    .    .    Hefbomen die zijn bevestigd op vaste draaipunten

B 41 J       7/06                    .    .    .    en verbonden met overbrengingslichamen, bijv. tandwielen

B 41 J       7/08                    .    .    .    .    met pen-gatverbindingen of soortgelijke losse verbindingen; Nokvormige groeven

B 41 J       7/10                    .    .    .    .    Kettingen, riemen, flexibele kabels of soortgelijke lichamen

B 41 J       7/12                    .    .    .    U-vormige drukletterhefbomen met twee draaipunten

B 41 J       7/14                    .    .    .    Afzonderlijke drukletterhefbomen

B 41 J       7/16                    .    .    .    Drukletterkoppen die ronddraaien of roteren om een hefboom

B 41 J       7/18                    .    .    Hefbomen met bewegende of variabele draaipunten voor het wijzigen van de mechanische voortgang tijdens de slag

B 41 J       7/20                    .    .    Hefbomen met bewegende draaipunten die vast staan ten opzichte van de hefboom; Drukletterbalken die elk ronddraaien om twee schakels

B 41 J       7/22                    .    .    Drukletterbakken; Lagers of hangers voor drukletterhefbomen

B 41 J       7/24                    .    .    Constructie van drukletterhefbomen (U-vormige hefbomen B41J 7/12)

B 41 J       7/26                    .    .    Speciale middelen, bijv. terugstoters, voor het garanderen van de terugkeer van drukletterhefbomen

B 41 J       7/28                    .    .    Toetshefbomen en druklichamen die onafhankelijk terugkeren naar de rustpositie

B 41 J       7/30                    .    .    Voorkomen van het terugslaan of tegen elkaar botsen van hefbomen of druklichamen

B 41 J       7/32                    .    Selecteren van een letterbeeld door het bedienen van glijdende lichamen

B 41 J       7/34                    .    Selecteren van een letterbeeld door het bedienen van roterende lichamen

B 41 J       7/36                    .    Selectievoorzieningen die worden toegepast op drukletterdragers die roteren tijdens het drukken

B 41 J       7/38                    .    .    Drukletters die beweegbaar op een drager zitten ten behoeve van het selecteren

B 41 J       7/40                    .    .    Drukletters die beweegbaar op een drager zitten ten behoeve van het drukken

B 41 J       7/42                    .    .    Tijdgestuurd drukken, bijv. zonder duwen

B 41 J       7/44                    .    .    .    met duwen

B 41 J       7/46                    .    .    Rolcontact tijdens het drukken

B 41 J       7/48                    .    Drukletterdragers die in een geselecteerde positie worden vergrendeld door elektromagnetische middelen

B 41 J       7/50                    .    Letterbeelden die worden geselecteerd door combinaties van twee bewegingen van een drukletterdrager

B 41 J       7/52                    .    .    door een gecombineerde roterende en glijdende beweging

B 41 J       7/54                    .    Selectievoorzieningen met middelen voor het combineren, verwisselen, sommeren of verzamelen

B 41 J       7/56                    .    .    Inrichtingen voor het sommeren van mechanische bewegingen

B 41 J       7/58                    .    .    .    Wiggen

B 41 J       7/60                    .    .    .    Hefbomen

B 41 J       7/62                    .    .    .    Drijfwerken

B 41 J       7/64                    .    .    .    Mechanismen met snaarschijven en snaren

B 41 J       7/66                    .    .    Beweegbare lichamen, bijv. pennen, die volgens een code verplaatsbaar zijn

B 41 J       7/68                    .    .    met middelen voor het sluiten van een elektrisch circuit ten behoeve van de drukletterweergave

B 41 J       7/90                    .    Selecteren van een woorddeel, een regel en dergelijke

B 41 J       7/92                    .    Verstellen van de stoot; Middelen voor het egaal drukken (B41J 9/46 en B41J 9/48 hebben voorrang) [5]

B 41 J       7/94                    .    .    Verstellen per karakter

B 41 J       7/96                    .    Middelen voor het controleren van de juistheid van het zetten

B 41 J       9/00                    Hamerinslagmechanismen

B 41 J       9/02                    .    Hamers; Voorzieningen daarvan

B 41 J       9/04                    .    .    van afzonderlijke hamers, die bijvoorbeeld langs de afdrukregel gaan

B 41 J       9/06                    .    .    .    van stilstaande hamers, die bijvoorbeeld elk één karakterdrager aanraken

B 41 J       9/08                    .    .    .    .    die meer dan één karakterdrager aanraken

B 41 J       9/10                    .    .    van meer dan één hamer, bijv. één voor elke karakterpositie

B 41 J       9/12                    .    .    .    die elk kunnen werken in meer dan één karakterpositie

B 41 J       9/127                  .    .    Monteren van hamers [3]

B 41 J       9/133                  .    .    Constructie van het hamerlichaam of het slagdeel [3]

B 41 J       9/14                    .    Middelen voor het selecteren of onderdrukken van afzonderlijke hamers

B 41 J       9/16                    .    Middelen voor het spannen of in de uitgangspositie terugzetten van hamers

B 41 J       9/18                    .    .    Nokken

B 41 J       9/20                    .    .    Veren

B 41 J       9/22                    .    .    Fluïdumdrukmiddelen

B 41 J       9/24                    .    .    Elektromagnetische middelen

B 41 J       9/26                    .    Middelen voor het bedienen van hamers voor het drukken

B 41 J       9/28                    .    .    Nokken

B 41 J       9/30                    .    .    Veren

B 41 J       9/32                    .    .    die kunnen worden gekoppeld voor het aangrijpen van de wals

B 41 J       9/34                    .    .    Fluïdumdrukmiddelen

B 41 J       9/36                    .    .    waarin mechanische kracht wordt uitgeoefend op grond van een elektromagnetische regeling

B 41 J       9/38                    .    .    Elektromagnetische middelen

B 41 J       9/40                    .    .    met een aandrijfkoppeling met elektro-aankleving

B 41 J       9/42                    .    met voorzieningen ter voorkoming van het terugspringen

B 41 J       9/44                    .    Regelen van hamerinslagmechanismen [5]

B 41 J       9/46                    .    .    voor het bepalen of verstellen van de slagtijd van de hamer [5]

B 41 J       9/48                    .    .    voor het bepalen of verstellen van de aandrijfenergie van de hamer [5]

B 41 J       9/50                    .    .    voor het compenseren van de variaties in aandrijfcondities van de drukmachine, bijv. voor het compenseren van de variatie in temperatuur of stroomtoevoer [5]

B 41 J       9/52                    .    .    voor het controleren van de bediening van inslaghamers [5]

B 41 J       9/54                    .    .    .    voor het controleren op breuk van inslaghamers [5]

 

B 41 J     11/00                   Inrichtingen of voorzieningen voor het ondersteunen of hanteren van kopijmateriaal in de vorm van een vel of baan (speciaal aangepast voor het ondersteunen of hanteren van kopijmateriaal met een korte lengte B41J 13/00, in een continue vorm B41J 15/00; houders voor te copiëren tekst B41J 29/00)

B 41 J     11/02                   .     Degels

B 41 J     11/04                   .    .    Schrijfmachinewalsen

B 41 J     11/053                  .    .    .    met geluidonderdrukkende inrichtingen (oppervlaktestructuur B41J 11/057) [3]

B 41 J     11/057                  .    .    .    Oppervlaktestructuur [3]

B 41 J     11/06                   .    .    Vlakke degels ter grootte van een pagina

B 41 J     11/08                   .    .    Staafvormige degels en dergelijke ter grootte van een regel

B 41 J     11/10                   .    .    Degels en dergelijke in de vorm van een aambeeld ter grootte van een karakter

B 41 J     11/13                   .    .    Ruglagen of drukdoeken (voor schrijfmachinewalsen B41J 11/057) [3]

B 41 J     11/14                   .    .    Verschuifmechanismen voor degels; Aandrijvingen

B 41 J     11/16                   .    .    met evenwichtsmiddelen

B 41 J     11/18                   .    Degeldrukvoorzieningen

B 41 J     11/20                   .    Degelverstelling voor het variëren van de inslagkracht, voor het variëren van het aantal papieren, voor slijtage of voor uitlijning

B 41 J     11/22                   .    Geleiders of loopvlakken voor papierwagens

B 41 J     11/24                   .    Pallen, remmen of koppelingen voor toevoerwalsen of degels

B 41 J     11/26                   .    Toevoer met pennen

B 41 J     11/27                   .    .    met pennen op of in de schrijfmachinewalsen

B 41 J     11/28                   .    .    Wielen met pennen

B 41 J     11/30                   .    .    Andere tractie-elementen met pennen dan wielen, bijv. pennen op eindloze banden

B 41 J     11/32                   .    .    Verstellen van wielen of tractie-elementen met pennen, bijv. in zijwaartse richting

B 41 J     11/34                   .    .    Geleiders die samenwerken met pentoevoer

B 41 J     11/36                   .    Blanking of lange toevoer; Toevoer naar een specifieke regel, bijv. door het ronddraaien van de degel of de toevoerwals

B 41 J     11/38                   .    .    Handmatig bediende toevoerinrichtingen

B 41 J     11/40                   .    .    speciaal aangepast voor het drukken van muziekschrift

B 41 J     11/42                   .    .    Regelen

B 41 J     11/44                   .    .    .    met inrichtingen, bijv. een programmaband of een contactwiel, die worden bewogen in overeenstemming met de beweging van papiertoevoerinrichtingen, bijv. bij het ronddraaien van de degel

B 41 J     11/46                   .    .    .    door markeringen of merkvormen op het toegevoerde papier

B 41 J     11/48                   .    Apparatuur voor verdichte registratie, merkstroken of soortgelijk werk, waarbij gebruik wordt gemaakt van twee of meer papieren of papiersets

B 41 J     11/50                   .    .    waarin twee of meer papieren of papiersets afzonderlijk in dezelfde richting worden toegevoerd naar de drukpositie

B 41 J     11/51                   .    .    .    met verschillende toevoersnelheden [3]

B 41 J     11/52                   .    .    waarin één papier of papierset in dwarsrichting ten opzichte van de andere wordt bewogen

B 41 J     11/53                   .    .    .    Inrichtingen voor het op de plaats houden van één papier of papierset tijdens het vervangen van één of meer extra papieren of papiersets

B 41 J     11/54                   .    .    waarin één papier of papierset vanaf de voorzijde van de apparatuur naar de drukpositie wordt toegevoerd

B 41 J     11/55                   .    .    .    met middelen voor het verstellen van een papier of papierset [3]

B 41 J     11/56                   .    speciaal geconstrueerd voor het kunnen opslaan of transporteren van de typemachine

B 41 J     11/58                   .    Toevoerhouders voor vellen of waaiervormig opgevouwen banen, bijv. planken, tafels, walsen of stapelhouders

B 41 J     11/60                   .    Wistabellen of correctietabellen

B 41 J     11/62                   .    Afschermingen of maskers

B 41 J     11/64                   .    Toepassingen van schalen of wijzers

B 41 J     11/66                   .    Toepassingen van snij-inrichtingen

B 41 J     11/68                   .    .    die parallel aan de richting van de papiertoevoer snijden

B 41 J     11/70                   .    .    die loodrecht op de richting van de papiertoevoer snijden

 

B 41 J       13/00                  Speciaal aangepaste inrichtingen of voorzieningen voor het ondersteunen of hanteren van kopijmateriaal met een korte lengte, bijv. vellen

B 41 J     13/02                   .    Walsen (schrijfmachinewalsen B41J 11/04)

B 41 J     13/03                   .    .    aangedreven, bijv. met toevoerwalsen los van degels

B 41 J     13/036                  .    .    samenwerkend met een schrijfmachinewals [3]

B 41 J     13/042                  .    .    .    Voorwalsen en achterwalsen of sets van voorwalsen of achterwalsen die elk zijn bevestigd op een afzonderlijke drager [3]

B 41 J     13/048                  .    .    .    Voorwalsen en achterwalsen die beide zijn bevestigd op een gemeenschappelijke drager [3]

B 41 J     13/054                  .    .    .    .    op de papierafschermplaat die concentrisch loopt met de schrijfmachinewals [3]

B 41 J     13/076                  .    .    Walsconstructies; Lagers daarvoor

B 41 J     13/08                   .    Banden of soortgelijke toevoerinrichtingen

B 41 J     13/10                   .    Houders, tegenhouders of stilstaande geleiders voor vellen

B 41 J     13/12                   .    .    speciaal aangepast voor kaarten, enveloppen en dergelijke

B 41 J     13/14                   .    .    Afschermplaten of geleiders

B 41 J     13/16                   .    .    .    beweegbaar voor het invoeren of vrijgeven van vellen

B 41 J     13/18                   .    .    .    concentrisch met de schrijfmachinewals

B 41 J     13/20                   .    .    Borgingen

B 41 J     13/22                   .    .    Klemmen of grijpers

B 41 J     13/24                   .    .    Stroken voor het ondersteunen of vasthouden van papieren

B 41 J     13/26                   .    Registerinrichtingen

B 41 J     13/28                   .    .    Aanlegranden, aanslagen of meters aan de voorzijde

B 41 J     13/30                   .    .    Aanlegranden, aanslagen of meters aan de zijkant

B 41 J     13/32                   .    .    Middelen voor het door één regeling in twee richtingen positioneren van vellen, bijv. voor het regelen van papierformaten of het positioneren van rechthoekige vellen

 

B 41 J       15/00                  Speciaal aangepaste inrichtingen of voorzieningen voor het ondersteunen of hanteren van kopijmateriaal in een continue vorm, bijv. banen

B 41 J     15/02                   .    Baanwalsen of baanspillen; Vastmaken van de baan aan kernen of spillen

B 41 J     15/04                   .    Inrichtingen voor het ondersteunen, toevoeren of geleiden; Monteren van baanwalsen en dergelijke

B 41 J     15/06                   .    .    gekenmerkt door hun toepassing bij drukmachines met stilstaande wagens

B 41 J     15/08                   .    .    gekenmerkt door hun toepassing bij drukmachines met in dwarsrichting bewegende wagens

B 41 J     15/10                   .    .    .    en gemonteerd op de wagen

B 41 J     15/12                   .    .    .    en gekoppeld aan de wagen

B 41 J     15/14                   .    .    .    en los van de wagen

B 41 J     15/16                   .    Middelen voor het aanspannen of opwikkelen van de baan

B 41 J     15/18                   .    Toevoerapparatuur voor meerdere banen

B 41 J     15/20                   .    .    voor banen die op elkaar liggen tijdens het drukken (machines voor het scheiden van op elkaar liggende banen B65H 41/00)

B 41 J     15/22                   .    .    voor het toevoeren van banen langs afzonderlijke wegen tijdens het drukken

B 41 J     15/24                   .    .    met middelen voor het onderling registreren van de banen

 

B 41 J       17/00                  Mechanismen voor het werken met paginabreed doordrukmateriaal, bijv. carbonpapier (in inrichtingen voor het vermenigvuldigen B41L; velmateriaal voor het dupliceren of markeren B41M 5/00)

B 41 J     17/02                   .    Toevoermechanismen

B 41 J     17/04                   .    .    Toevoer die afhankelijk is van de toevoer van het origineel, bijv. waarbij beide op hetzelfde moment bewegen

B 41 J     17/06                   .    .    .    “Kruiptoevoer”, d.w.z. waarbij het doordrukmateriaal langzamer wordt toegevoerd dan het origineel

B 41 J     17/07                   .    .    .    elektromagnetisch geregeld

B 41 J     17/08                   .    .    Toevoer die onafhankelijk is van de toevoer van het origineel

B 41 J     17/10                   .    .    .    elektromagnetisch geregeld

B 41 J     17/12                   .    .    Speciale aanpassingen voor het garanderen van een maximale levensduur

B 41 J     17/14                   .    .    Automatische voorzieningen voor het omkeren van de toevoerrichting

B 41 J     17/16                   .    Houders in de machine voor vellen doordrukmateriaal

B 41 J     17/18                   .    .    draaibaar naar en van de degel

B 41 J     17/20                   .    .    verschuifbaar naar en van de degel

B 41 J     17/22                   .    Toevoervoorzieningen voor banen doordrukmateriaal

B 41 J     17/24                   .    .    Banen die worden toegevoerd vanaf haspels of spoelen die aan de machine vastzitten (haspels op zich B65H 75/02)

B 41 J     17/26                   .    .    Banen die worden toegevoerd vanaf schotels of soortgelijke dragers die aan de machine vastzitten

B 41 J     17/28                   .    Voorzieningen van geleiders voor het doordrukmateriaal

B 41 J     17/30                   .    Constructie van geleiders voor het doordrukmateriaal

B 41 J     17/32                   .    Afneembare dragers of houders voor mechanismen voor doordrukmateriaal

B 41 J     17/34                   .    Ruggen voor doordrukmateriaal, bijv. vellen voor het verminderen van wrijving of afschermingen voor het voorkomen van bedrukken

B 41 J     17/36                   .    Alarminrichtingen, weergeefinrichtingen of inrichtingen voor het onderbreken van de toevoer, die reageren op materiaalbreuk of als het papier op is

B 41 J     17/38                   .    voor het na gebruik omgaan met het materiaal dat de afdruk overdraagt

B 41 J     17/40                   .    .    voor het terugtrekken van vellen voor hergebruik

B 41 J     17/42                   .    .    voor banen

 

B 41 J      19/00                   Mechanismen voor het regelen van de afstand tussen karakters of regels (toetswerkingen B41J 25/02)

B 41 J     19/02                   .    met vertragingsinrichtingen, bijv. remmen

B 41 J     19/04                   .    Geluiddempende of schokabsorberende inrichtingen of maatregelen (B41J 19/38 heeft voorrang)

B 41 J     19/06                   .    .    Verend bevestigen van het mechanisme

B 41 J     19/08                   .    .    Stootblokken, veren of soortgelijke wagenaanslagen

B 41 J     19/10                   .    .    Dempers

B 41 J     19/12                   .    .    Aandrijvingen van een speciaal materiaal of speciaal geconstrueerd voor het tegengaan van geluid of schokken

B 41 J     19/14                   .    met middelen die in alle richtingen zorgen voor afstand tussen regels of karakters

B 41 J     19/16                   .    Speciale afstandmechanismen voor cirkelvormige, spiraalvormige of diagonale drukapparatuur

B 41 J     19/18                   .    Spatieermechanismen of terugstelmechanismen; Inrichtingen voor het terugvoeren of lossen van de wagen

B 41 J     19/20                   .    .    Positief bewegende spatieermechanismen (geregeld door schakelraderen B41J 19/52)

B 41 J     19/22                   .    .    .    werkend door wrijving of aangrijping

B 41 J     19/24                   .    .    .    Mechanismen met een pal en borgvertanding

B 41 J     19/26                   .    .    .    .    voor het laten bewegen van papierwagens en dergelijke

B 41 J     19/28                   .    .    .    .    voor het laten bewegen van papierbanen of papierstroken, bijv. langs een stilstaande drager

B 41 J     19/30                   .    .    .    Elektromagnetisch bediende mechanismen

B 41 J     19/32                   .    .    .    Differentieelvoorzieningen of voorzieningen voor het variabel spatiëren

B 41 J     19/34                   .    .    Spatieermechanismen die werken door schakelraderen

B 41 J     19/36                   .    .    .    Aandrijfmechanismen, bijv. veren die zijn gespannen tijdens het terugkeren van de wagen

B 41 J     19/38                   .    .    .    .    aangepast voor een stille terugkeer

B 41 J     19/40                   .    .    .    Schakelraderen met één pal of soortgelijk blokkeerorgaan

B 41 J     19/42                   .    .    .    Schakelraderen met twee pallen of soortgelijke blokkeerorganen

B 41 J     19/44                   .    .    .    .    samenwerkend met twee getande lichamen, bijv. tandheugels of tandwielen

B 41 J     19/46                   .    .    .    .    en gemonteerd op één tuimelarm

B 41 J     19/48                   .    .    .    .    en gemonteerd op één glijder

B 41 J     19/50                   .    .    .    Elektromagnetisch geregelde schakelraderen

B 41 J     19/52                   .    .    .    Schakelraderen voor het regelen van een positief bewegend mechanisme

B 41 J     19/54                   .    .    .    Constructie van universele stangen

B 41 J     19/56                   .    .    .    Schakelraderen voor het regelen van de baantoevoer of strooktoevoer

B 41 J     19/58                   .    .    .    Differentieelvoorzieningen of voorzieningen voor het variabel spatiëren

B 41 J     19/60                   .    .    Extra toevoerinrichtingen of stelinrichtingen

B 41 J     19/62                   .    .    .    voor het terugstellen

B 41 J     19/64                   .    .    .    voor het uitvullen

B 41 J     19/66                   .    .    Vrijloopmechanismen voor wagens

B 41 J     19/68                   .    .    Terugkeermechanismen voor wagens, bijv. handmatig in werking gesteld

B 41 J     19/70                   .    .    .    door een krachtbron aangedreven

B 41 J     19/72                   .    .    .    .    waarbij energie wordt opgeslagen tijdens het spatiëren

B 41 J     19/74                   .    .    met speciale middelen voor het ingeschakeld houden van spatieerelementen of terugstelelementen tijdens het verschuiven van de onderkast of bovenkast of een soortgelijke beweging

B 41 J     19/76                   .    Regelafstandmechanismen (speciale regeltoevoer, bijv. lange toevoer, B41J 11/36)

B 41 J     19/78                   .    .    Positief bewegende mechanismen

B 41 J     19/80                   .    .    .    Mechanismen met een pal en borgvertanding

B 41 J     19/82                   .    .    .    .    voor het laten bewegen van papierwagens en dergelijke

B 41 J     19/84                   .    .    .    .    .    in de vorm van een wals die wordt rondgedraaid voor de regelafstand

B 41 J     19/86                   .    .    .    .    .    .    waarbij de pal gewoonlijk de borgvertanding aangrijpt

B 41 J     19/88                   .    .    .    .    voor het laten bewegen van een letterwagen

B 41 J     19/90                   .    .    .    .    voor het automatisch laten bewegen, bijv. over een stilstaande drager, van een papierbaan of papierstrook als reactie op andere bewegingen dan de wagenterugkeer

B 41 J     19/92                   .    .    .    Elektromagnetisch bediende mechanismen

B 41 J     19/94                   .    .    .    automatisch werkend als reactie op de wagenterugkeer

B 41 J     19/96                   .    .    .    Voorzieningen voor het variëren van de afstand

B 41 J     19/98                   .    .    Toevoermechanismen die werken door schakelraderen

 

B 41 J     21/00                   Afdrukvoorzieningen voor kolommen, tabellen en dergelijke; Middelen voor het centreren van korte regels (vrijloopmechanismen voor wagens B41J 19/66; toetswerkingen B41J 25/18)

B 41 J     21/02                   .    Aanslagen of blokkeerheugels

B 41 J     21/04                   .    Mechanismen voor het instellen of in de uitgangspositie terugzetten van tabulatoraanslagen

B 41 J     21/06                   .    .    met middelen voor het voorkomen van de terugslag van aanslagen

B 41 J     21/08                   .    Mechanismen voor het op gang brengen, uitvoeren, overslaan of aanhouden van een tabuleerbeweging; Middelen voor het centreren van korte regels

B 41 J     21/10                   .    .    met een centrale aanslag, een terugslagaanslag of een daarmee overeenkomende aanslag die uitsteekt tot in de baan van de tabulatoraanslagen

B 41 J     21/12                   .    gekenmerkt door voorzieningen van elektrische contacten

B 41 J     21/14                   .    gekenmerkt door benoemde voorzieningen

B 41 J     21/16                   .    geregeld door het aftasten van markeringen of merkvormen op het papier waarop wordt getypt, op een ondervel of op de degel

B 41 J     21/17                   .    geregeld door opgeslagen informatie [5]

B 41 J     21/18                   .    gekenmerkt door toepassingen van schalen of meters

 

B 41 J     23/00                   Krachtbronaandrijvingen voor werkingen of mechanismen (B41J 9/00 heeft voorrang)

B 41 J     23/02                   .    Mechanische krachtbronaandrijvingen

B 41 J     23/04                   .    .    waarbij het aangedreven mechanisme kan worden gekoppeld aan een continu geregelde krachtbron

B 41 J     23/06                   .    .    .    door grijpwalsen

B 41 J     23/08                   .    .    .    door aandrijfkoppelingen met één omwenteling of een gedeeltelijke omwenteling

B 41 J     23/10                   .    .    .    en wordt geblokkeerd in een geselecteerde positie

B 41 J     23/12                   .    .    Mechanismen die worden aangedreven door nokken die een roterende wals aanraken

B 41 J     23/14                   .    .    Mechanismen die worden aangedreven door een oscillerend of een heen en weer bewegend lichaam

B 41 J     23/16                   .    .    Mechanismen die worden aangedreven door een veer die wordt gespannen door een krachtbron

B 41 J     23/18                   .    .    Continu repeterende aandrijvingen

B 41 J     23/20                   .    Krachtbronaandrijvingen met fluïdumdruk

B 41 J     23/22                   .    .    voor het selecteren van een toets of een soortgelijke drukletter

B 41 J     23/24                   .    .    voor inslagmechanismen

B 41 J     23/26                   .    .    voor het bewegen van de degel of de wagen, bijv. voor regelafstand, de letterafstand of de terugkeer van de wagen

B 41 J     23/28                   .    .    voor het bewegen van de letterwagen

B 41 J     23/30                   .    .    voor het verschuiven van de onderkast of bovenkast

B 41 J     23/32                   .    Elektromagnetische aandrijvingen, bijv. toegepast op toetshefbomen

B 41 J     23/34                   .    .    toegepast op andere elementen dan toetshefbomen

B 41 J     23/36                   .    .    .    en werkend op drukletterlichamen

B 41 J     23/38                   .    .    .    en werkend op mechanismen voor het uitlijnen of het verschuiven van de onderkast of bovenkast 

B 41 J     25/00                   Niet elders ondergebrachte werkingen of mechanismen

B 41 J     25/02                   .    Toetswerkingen voor een specifiek doel

B 41 J     25/04                   .    .    Terugstellen

B 41 J     25/06                   .    .    Wagenterugkeer

B 41 J     25/08                   .    .    Verschuiven van de onderkast of bovenkast

B 41 J     25/10                   .    .    Verstellen van het inktlint

B 41 J     25/12                   .    .    Spatiëren

B 41 J     25/14                   .    .    Regelafstand

B 41 J     25/16                   .    .    Regelafstand en wagenterugkeer door één toets

B 41 J     25/18                   .    .    Tabuleren

B 41 J     25/20                   .    Extra druklettermechanismen voor het drukken van onderscheidingsmarkeringen waarbij gebruik wordt gemaakt van blinde of halfblinde toetsvoorzieningen, bijv. voor het accentueren, of voor het drukken van markeringen in telegraafdrukkers ten teken dat er een bericht binnenkomt

B 41 J     25/22                   .    voor het uitlijnen van karakters bij het drukken (in machines waarbij gebruik wordt gemaakt van indexinstelling B41J 5/02)

B 41 J     25/24                   .    Mechanismen voor het verschuiven van de onderkast of bovenkast (B41J 11/14 heeft voorrang; toetswerkingen B41J 25/08); Voorzieningen voor het wijzigen van druklettersets

B 41 J     25/304                  .    Fysiek beweegbare mechanismen voor afdrukkoppen of wagens die naar het papiervlak toe of er van af kunnen worden bewogen (drukletterdragers die verschuiven voor het drukken B41J 1/36; drukletterdragers die zwaaien voor het drukken B41J 1/40) [5]

B 41 J     25/308                  .    .    met mechanismen voor het instellen van de drukinterval [5]

B 41 J     25/312                  .    .    met mechanismen voor het instellen van de aanslagdruk, bijv. de druk op het papier [5]

B 41 J     25/316                  .    .    met mechanismen voor het uitvoeren van een kantelbeweging ten opzichte van het papieroppervlak [5]

B 41 J     25/32                   .    Afdrukmechanismen waarin een wals samenwerkt met stilstaande letterbeelden

B 41 J     25/34                   .    Fysiek verwisselbare afdrukkoppen of wagens (B41J 1/20, B41J 1/22 en B41J 1/60 hebben voorrang) [5] 

B 41 J     27/00                   Apparatuur voor het aanbrengen van inkt

B 41 J     27/02                   .    waarbij inkt wordt aangebracht door kussens of roterende schijven

B 41 J     27/04                   .    .    Kussens of schijven; Inkttoevoervoorzieningen daarvoor

B 41 J     27/06                   .    .    Voorzieningen voor het garanderen van een maximum levensduur van de kussens of schijven

B 41 J     27/08                   .    .    Voorzieningen voor meerkleurendrukwerk

B 41 J     27/10                   .    waarbij inkt wordt aangebracht door walsen; Inkttoevoervoorzieningen daarvoor

B 41 J     27/12                   .    .    Walsen

B 41 J     27/14                   .    .    Voorzieningen voor meerkleurendrukwerk

B 41 J     27/16                   .    waarbij inkt elektrostatisch of elektromagnetisch wordt opgebracht, bijv. poedervormige inkt

B 41 J     27/18                   .    .    waarbij vloeibare inkt wordt opgebracht

B 41 J     27/20                   .    waarbij inkt wordt toegevoerd door capillaire werking, bijv. via poreuze druklichamen of degels

B 41 J     27/22                   .    met inktschijven of inktsectoren 

B 41 J     29/00                   Niet elders ondergebrachte details van of accessoires voor typemachines of selectieve drukmechanismen

B 41 J     29/02                   .    Geraamten

B 41 J     29/04                   .    Middelen voor het vastmaken van machines aan bodemplaten

B 41 J     29/06                   .    Speciale steunen, platforms of rolwagentjes voor het ondersteunen van machine op tafels

B 41 J     29/08                   .    Geluiddempende of schokabsorberende standaards, steunen, kasten of kussens los van de machine

B 41 J     29/10                   .    Ingebouwde geluiddempende inrichtingen (B41J 19/04 heeft voorrang)

B 41 J     29/12                   .    Beschermkappen, afschermingen of stofkappen [5]

B 41 J     29/13                   .    .    Kasten of afdekkingen [5]

B 41 J     29/14                   .    Hulpstukken die worden bediend met het been, bijv. met de voet of de knie

B 41 J     29/15                   .    Origineelstandaards die vastzitten aan de typemachine of het afdrukapparaat (tafels, bureau’s of kantoormeubilair in het algemeen A47B) [5]

B 41 J     29/16                   .    Extra houders voor artikelen, bijv. potloden of gum

B 41 J     29/17                   .    Reinigingsvoorzieningen [5]

B 41 J     29/18                   .    Mechanismen voor het zichtbaar maken van de afdruk voor een bediener (verschuiven van inktlinten B41J 35/20) [5]

B 41 J     29/19                   .    .    met reflectoren of verlichtingsinrichtingen [5]

B 41 J     29/20                   .    Voorzieningen van telinrichtingen

B 41 J     29/22                   .    .    Regeltellers

B 41 J     29/24                   .    .    Woordtellers

B 41 J     29/26                   .    Inrichtingen, niet-vloeibare media of methoden voor het annuleren, corrigeren van fouten, onderstrepen of liniëren [4]

B 41 J     29/28                   .    .    Schrijfinstrumenten en dergelijke in houders of geleiders

B 41 J     29/30                   .    .    Wielen

B 41 J     29/32                   .    .    Drukletterlichamen

B 41 J     29/34                   .    .    .    die herhaaldelijk in werking worden gesteld

B 41 J     29/36                   .    .    voor het annuleren of corrigeren van fouten door overdrukken (B41J 31/00 heeft voorrang) [4]

B 41 J     29/367                  .    .    .    waarbij een velvormig medium een gepigmenteerde overdraagbare correctielaag draagt [4]

B 41 J     29/373                  .    .    .    waarbij een velvormig medium een kleeflaag bezit waardoor foutief gedrukte karakters door afstropen kunnen worden verwijderd [4]

B 41 J     29/377                  .    Koelvoorzieningen of ventilatievoorzieningen [5]

B 41 J     29/38                   .    Aandrijvingen, motoren, regelingen of automatische afsluitinrichtingen voor het gehele drukmechanisme

B 41 J     29/387                  .    .    Automatische afsluitinrichtingen [5]

B 41 J     29/393                  .    .    Inrichtingen voor het regelen of analyseren van de gehele machine [5]

B 41 J     29/40                   .    Middelen voor het drukken van vaste, d.w.z. onveranderlijke, materie naast selecteerbare materie

B 41 J     29/42                   .    Schalen en meters, bijv. voor het bepalen van de zijmarges

B 41 J     29/44                   .    .    voor het bepalen van de bovenmarges en ondermarges of voor het aanduiden dat het papier op is

B 41 J     29/46                   .    Toepassingen van alarmen, bijv. reagerend op het naderen van het einde van een regel (reagerend op breuk of het op zijn van doordrukmateriaal B41J 17/36 of B41J 35/36)

B 41 J     29/48                   .    .    reagerend op breuk of het op zijn van het papier of op het naderen van de onderkant van het papier

B 41 J     29/50                   .    Aanslagmechanismen voor de zijkant

B 41 J     29/52                   .    Aanslagmechanismen voor de bovenkant en onderkant

B 41 J     29/54                   .    Blokkeerinrichtingen die zijn aangebracht op drukmechanismen

B 41 J     29/56                   .    .    en handmatig in werking gesteld

B 41 J     29/58                   .    .    en automatisch werkend

B 41 J     29/60                   .    .    .    als reactie op storing in de energievoorziening

B 41 J     29/62                   .    .    .    voor het blokkeren van het hamermechanisme bij afwezigheid van papier

B 41 J     29/64                   .    .    .    voor het blokkeren van het toetsenbord door een functie van de drukmachine

B 41 J     29/66                   .    .    .    .    Blokkeerinrichtingen die in werking worden gesteld als de degel het eind van een regel bereikt

B 41 J     29/68                   .    .    .    voor het blokkeren van het toetsenbord bij het voltooien van een pagina of van een vooraf bepaald aantal regels, of als het papier op is

B 41 J     29/70                   .    .    .    Grendelinrichtingen tussen twee willekeurige mechanismen voor het verplaatsen van de wagen, bijv. spatiëermechanismen, terugstelmechanismen of tabuleermechanismen of mechnaismen voor het terugzetten of lossen van de wagen 

Inktlinten; Inktlintmechanismen

 

B 41 J       31/00                  Inktlinten (velmateriaal voor het dupliceren of markeren B41M 5/00; opslaan van banen of banden, bijv. op haspels B65H 75/00); Herstellen of testen van inktlinten

B 41 J     31/02                   .    Inktlinten die worden gekenmerkt door het materiaal waaruit zij zijn geweven

B 41 J     31/04                   .    .    geweven uit synthetisch materiaal

B 41 J     31/05                   .    Inktlinten met andere coatings dan coatings van afdrukmateriaal

B 41 J     31/06                   .    .    waarbij de coatings direct op het basismateriaal zitten, d.w.z. onder het doordrukmateriaal; Inktlinten met basismateriaal dat is geïmpregneerd met een ander materiaal dan afdrukmateriaal

B 41 J     31/08                   .    .    waarbij de coatings op het doordrukmateriaal liggen

B 41 J     31/09                   .    Inktlinten die worden gekenmerkt door gebieden met een medium voor het onzichtbaar maken of verwijderen van typefouten [4]

B 41 J     31/10                   .    Inktlinten met voorzieningen voor het door de machine kunnen trekken

B 41 J     31/12                   .    Inktlinten met voorzieningen voor het voorkomen van ongewenst contact tussen het doordrukmateriaal en machine-onderdelen of andere artikelen

B 41 J     31/14                   .    Herstellen of testen van inktlinten

B 41 J     31/16                   .    .    terwijl zij in de machine zitten, door gebruik te maken van de inktlinten zelf

 

B 41 J     32/00                   Inktlintcassettes [3]

B 41 J     32/02                   .    voor eindloze linten [3]

 

B 41 J       33/00                  Apparatuur of voorzieningen voor het toevoeren van inktlinten of soortgelijk doordrukmateriaal over een afstand ter grootte van een karakter (inktlintpatronen B41J 32/00)

B 41 J     33/02                   .    Lintvoorzieningen

B 41 J     33/04                   .    .    gemonteerd op bewegende wagens

B 41 J     33/06                   .    .    Linten die zijn gekoppeld aan maar niet meebewegen met schrijfmachinewalsen, bijv. dwars uitstekend ten opzichte van de lengte van de schrijfmachinewals

B 41 J     33/08                   .    .    .    en parallel uitstekend ten opzichte van de lengte van de schrijfmachinewals

B 41 J     33/10                   .    .    Voorzieningen van eindloze linten

B 41 J     33/12                   .    .    Linten die worden gedragen door coaxiaal gemonteerde spoelen

B 41 J     33/14.                     Linttoevoerinrichtingen of linttoevoermechanismen

B 41 J     33/16                   .    .    met een aandrijving die wordt toegepast op de spoel of de spil

B 41 J     33/18                   .    .    .    door een mechanisme met borgvertanding (B41J 33/30 heeft voorrang)

B 41 J     33/20                   .    .    .    door wrijving

B 41 J     33/22                   .    .    .    door tandwielen of aandrijfwalsen

B 41 J     33/24                   .    .    met een aandrijving die direct wordt toegepast op het lint

B 41 J     33/26                   .    .    .    door walsen die het lint aanraken

B 41 J     33/28                   .    .    .    door een mechanisme dat het lint voorttrekt of grijpt

B 41 J     33/30                   .    .    Schakelradmechanismen

B 41 J     33/32                   .    .    Elektromagnetische inrichtingen

B 41 J     33/34                   .    .    aangedreven door motoren, onafhankelijk van de machine als geheel

B 41 J     33/36                   .    .    met middelen voor het verstellen van de toevoersnelheid

B 41 J     33/38                   .    .    Langzame toevoermechanismen, bijv. met “kruiptoevoer”

B 41 J     33/382                  .    .    .    waarbij het lint alleen wordt toegevoerd tijdens de wagenterugkeer

B 41 J     33/384                  .    .    .    .    en aan de wagen vastzit tijdens het schrijven

B 41 J     33/386                  .    .    .    waarbij het lint alleen wordt toegevoerd door de werking van het regelafstandmechanisme

B 41 J     33/388                  .    .    .    waarbij het lint alleen wordt toegevoerd tijdens het afdrukken van een letter

B 41 J     33/40                   .    .    met voorzieningen voor het omkeren van de toevoerrichting

B 41 J     33/42                   .    .    .    handmatig

B 41 J     33/44                   .    .    .    automatisch

B 41 J     33/46                   .    .    .    .    en gekenmerkt door het toepassen ervan op een mechanisme waarin twee spoelen worden aangedreven door een mechanisme met een pal en borgvertanding

B 41 J     33/48                   .    .    .    .    .    met twee pallen en borgvertandingen, één voor elke spoel

B 41 J     33/50                   .    .    .    .    .    met één pal of een ingebouwde dubbel-getande pal die selectief kan aangrijpen op twee borgvertandingen, één voor elke spoel

B 41 J     33/51                   .    .    .    .    en gekenmerkt door het gebruik van specifieke omkeerregelmiddelen

B 41 J     33/512                  .    .    .    .    .    gebruikmakend van een draaibare omkeertaster die de uitwendige omtrek van het gewikkelde lint raakt

B 41 J     33/514                  .    .    .    .    .    gebruikmakend van een draaibare omkeertaster die het inwendige van het gewikkelde lint raakt

B 41 J     33/516                  .    .    .    .    .    gebruikmakend van een omkeertaster die reageert op de spanning van het lint

B 41 J     33/518                  .    .    .    .    .    waarbij de omkeertaster knoppen en dergelijke raakt die aan het lint zijn vastgemaakt bij de uiteinden ervan

B 41 J     33/52                   .    .    Reminrichtingen daarvoor

B 41 J     33/54                   .    .    voor het garanderen van een maximum levensduur van het lint (B41J 33/38 heeft voorrang; door het verstellen van trilmechanismen B41J 35/14)

B 41 J     33/56                   .    .    .    In dwarsrichting verstelde linten

B 41 J     33/58                   .    .    .    Onder een hoek aangevoerde linten

B 41 J     33/60                   .    .    reagerend op een telegraafcode of ander ongewone signalen 

B 41 J     35/00                   Andere apparatuur of voorzieningen die samenhangen met of zijn ingebed in inktlintmechanismen

B 41 J     35/02                   .    Frames of houders voor niet-gewikkelde korte stukken inktlint

B 41 J     35/03                   .    .    waarbij de houder beweegbaar is naar een rustpositie, bijv. door naar boven te zwaaien

B 41 J     35/04                   .    Inktlintgeleiders

B 41 J     35/06                   .    .    stilstaand

B 41 J     35/08                   .    .    met spanvoorzieningen

B 41 J     35/10                   .    .    Trilmechanismen; Aandrijving daarvoor

B 41 J     35/12                   .    .    .    verstelbaar, bijv. voor het verschuiven van de onderkast of bovenkast (toetswerkingen B41J 25/02)

B 41 J     35/14                   .    .    .    .    voor meerkleurendrukwerk; voor het garanderen van een maximale levensduur van het inktlint; voor het buiten werking stellen van een inktlint

B 41 J     35/16                   .    Meerkleurenvoorzieningen (B41J 35/10 heeft voorrang)

B 41 J     35/18                   .    .    Kleurwisseling die automatisch wordt bewerkstelligd

B 41 J     35/20                   .    Verschuiven van inktlinten, bijv. voor het laten zien van een afdruk, voor het verstellen van de verschuiving van de onderkast of bovenkast of voor het buiten werking stellen van een inktlint

B 41 J     35/22                   .    Mechanismen waardoor meerdere inktlinten selectief kunnen worden gebruikt

B 41 J     35/23                   .    .    met twee of meer lintgeleiders

B 41 J     35/24                   .    Speciaal aangepaste mechanismen voor het toevoeren van folievormig doordrukmateriaal

B 41 J     35/26                   .    Afschermingen of ruggen voor inktlinten

B 41 J     35/28                   .    Wegneembare dragers of houders voor inktlintmechanismen

B 41 J     35/30                   .    Voorzieningen voor het vermenigvuldigen en dergelijke

B 41 J     35/32                   .    .    voor het produceren van meerdere copieën langs de afdrukregel met één inktlint

B 41 J     35/34                   .    .    gebruikmakend van meerdere afzonderlijke inktlinten, bijv. met één hectografisch inktlint

B 41 J     35/35                   .    .    gebruikmakend van niet-gewikkelde korte stukken inktlint

B 41 J     35/36                   .    Alarminrichtingen, aanwijsinrichtingen of inrichtingen voor het onderbreken van de inktlinttoevoer, die reageren op breuk of het op zijn van het inktlint

B 41 J     35/38                   .    Na gebruik als afval afvoeren van inktlinten