SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

DRUKKEN

 

B 41        DRUKKEN; REGELDRUKMACHINES; TYPEMACHINES; STEMPELS [4,11]

 

B 41 L     APPARATUUR OF INRICHTINGEN VOOR HET VERMENIGVULDIGEN, DUPLICEREN OF DRUKKEN VOOR KANTOOR OF EEN ANDER COMMERCIEEL DOEL; ADRESSEERMACHINES OF SOORTGELIJKE SERIEDRUKMACHINES (drukpersen of drukmachines voor de industrie B41F; stempels, stempelinrichtingen of nummerinrichtingen B41K)

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen geen delen die horen bij het vermenigvuldigen door middel van drukgevoelige lagen of tussenproducten, bij apparatuur of machines voor het dupliceren of drukken voor kantoor of een ander commercieel doel of bij adresseermachines of soortgelijke seriedrukmachines, welke vallen onder subklasse B41F.

              (2)      Zoals aangegeven in de verwijzingen zijn in deze subklasse de groepen B41L 15/00 en B41L 17/00 alleen bedoeld voor boekdrukapparatuur of diepdrukapparatuur, voorzover deze speciaal is aangepast voor kantoor of een ander commercieel doel; de algemene constructies of kenmerken van dergelijke apparatuur worden geklasseerd in subklasse B41F. Constructies of kenmerken die de klassering in deze groepen bepalen, zijn bijvoorbeeld: het bedieningsgemak door administratief personeel, een schone werking in niet-industriële omgevingen of het gebruik van drukvlakken die zijn geconstrueerd voor het produceren van een beperkt aantal kopieën.

              (3)      In deze subklasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “vermenigvuldigen” betekent het gelijktijdig verkrijgen van diverse kopieën door middel van drukgevoelige lagen tijdens het maken van een origineel;

                        -        “dupliceren” betekent het verkrijgen van opeenvolgende kopieën van een origineel, bijv. een hectografische afbeelding;

                        -        “sjabloneren” of “stencillen” betreft tevens het gebruik van een drukvlak dat is geperforeerd voor het verkrijgen van de afbeelding, waarbij de inkt door de perforaties over het kopijmateriaal vloeit. 

Vermenigvuldigen door middel van drukgevoelige lagen of tussenproducten

 

B 41 L       1/00                    Inrichtingen voor het uitvoeren van bewerkingen in verband met het vermenigvuldigen door middel van drukgevoelige lagen of tussenproducten, bijv. carbonvellen; Accessoires daarvoor

B 41 L       1/02                    .    Inrichtingen voor vóórbewerkingen, bijv. het bij elkaar brengen van vellen of banen en daartussen gestoken carbonvellen; Inrichtingen die zijn gecombineerd met inrichtingen voor het drukken, het coaten met koolstof of het vouwen

B 41 L       1/04                    .    Inrichtingen voor het uitvoeren van bewerkingen aansluitend aan het vermenigvuldigen, bijv. voor het van losse formulierensets afscheiden van losse vellen of banen, of continue formulierenreeksen van carbonvellen

B 41 L       1/06                    .    .    bij losse formulierensets

B 41 L       1/08                    .    .    bij continue formulierenreeksen

B 41 L       1/10                    .    .    .    Apart vouwen of verplaatsen van losse banen

B 41 L       1/12                    .    .    .    Scheiden van banen voor het verkrijgen van losse vellen of formulieren, bijv. door snijden of afscheuren

B 41 L       1/14                    .    .    .    Scheiden van randperforaties van banen

B 41 L       1/16                    .    Dragers of toevoerinrichtingen voor drukgevoelig materiaal, bijv. voor carbonvellen; Carbonhandschoenen

B 41 L       1/18                    .    .    voor carbonbanen; Mechanismen voor het continu toevoeren van koolstof

B 41 L       1/20                    .    Formulierenreeksen, bijv. boekvormige stelsels

B 41 L       1/22                    .    .    gemaakt van losse vellen of formulieren

B 41 L       1/24                    .    .    .    Blokken of boeken

B 41 L       1/26                    .    .    Continue reeksen die zijn gemaakt van banen

B 41 L       1/28                    .    .    .    in opgerolde of gewikkelde vorm

B 41 L       1/30                    .    .    .    in de lengte gevouwen

B 41 L       1/32                    .    .    .    in dwarsrichting gevouwen

B 41 L       1/34                    .    .    voor het maken van originelen voor hectografische kopieerders

B 41 L       1/36                    .    .    met drukgevoelige lagen of een andere coating dan koolstof (velmaterialen B41M 5/00)

 

B 41 L       3/00                    Degels of soortgelijke velondersteuningen voor het vermenigvuldigen waarbij gebruik wordt gemaakt van drukgevoelige lagen of tussenproducten, bijv. voor de boekhouding

B 41 L       3/02                    .    met stilstaande klemmiddelen voor het vasthouden van de formulierenreeks in een geregistreerde positie, bijv. verende klemmen voor het vasthouden van niet-geperforeerde vellen

B 41 L       3/04                    .    .    Staven die zijn voorzien van pennen die in perforaties in de elementen vallen

B 41 L       3/06                    .    met beweegbare klemmiddelen of geleidingsmiddelen voor de elementen van de formulierenreeks

B 41 L       3/08                    .    met niet-mechanische middelen voor het vasthouden van de elementen in een geregistreerde positie, bijv. magnetische middelen

B 41 L       3/10                    .    met middelen voor het stap voor stap bewegen van elementen ten opzichte van de degel of de ondersteuning, bijv. voor het selecteren van een kolom of regel; Middelen voor het tijdens stilstand localiseren van samengestelde elementen

B 41 L       3/12                    .    Hulpinrichtingen

B 41 L       3/14                    .    .    Magazijnen of opslagcompartimenten, bijv. voor losse drukproeven

B 41 L       3/16                    .    .    Baantoevoervoorzieningen

B 41 L       3/18                    .    .    Verplaatsbare afdekkingen, bijv. met vensters

B 41 L       3/20                    .    .    voor het kunnen vermenigvuldigen van boeken

B 41 L       3/22                    .    .    Toepassingen van inktlinten; Vasthoudmiddelen, toevoermiddelen of geleidingsmiddelen daarvoor

 

B 41 L       5/00                    Autografische registers of soortgelijke apparatuur voor het vermenigvuldigen door middel van drukgevoelige lagen, waarbij gebruik wordt gemaakt van beweegbare stroken of banen (schrijfapparatuur of leesapparatuur met een verplaatsbare strook B42D 19/00) [9]

B 41 L       5/02                    .    met middelen voor het beperken van de bewegingen van banen die met de hand worden toegevoerd

B 41 L       5/04                    .    met mechanismen voor het toevoeren van banen of voor het regelen van de baantoevoer; met baanopslagvoorzieningen

B 41 L       5/06                    .    .    door middel van walsen, wielen of kettingen

B 41 L       5/08                    .    .    door heen en weer bewegende mechanismen

B 41 L       5/10                    .    met mechanismen voor het toevoeren van de drukgevoelige baan of banen gescheiden van de andere banen, bijv. in dwarsrichting

B 41 L       5/12                    .    met middelen voor het aanduiden dat de baantoevoer ophoudt

B 41 L       5/14                    .    met hulpmiddelen voor het bedrukken, perforeren of afscheiden van de baan

B 41 L       5/16                    .    Accessoires, bijv. laden voor het bewaren van formulieren of geldladen (kassa’s G07G) 

Apparatuur of machines voor het dupliceren of drukken voor kantoor of een ander commercieel doel

 

B 41 L       7/00                    Apparatuur voor het direct dupliceren vanaf hectografische originelen, d.w.z. voor het verkrijgen van kopieën in spiegelbeeld

B 41 L       7/02                    .    door het tussen walsen laten passeren van het origineel en de velvormige of baanvormige kopie

B 41 L       7/04                    .    .    met middelen voor het geleiden van het origineel of de velvormige of baanvormige kopie

B 41 L       7/06                    .    .    met middelen voor het versnijden van de velvormige of baanvormige kopie

B 41 L       7/08                    .    .    met middelen voor het bevochtigen of drogen

 

B 41 L       9/00                    Apparatuur voor het indirect dupliceren vanaf hectografische originelen door middel van hectografische tussenproducten of doordrukvlakken, d.w.z. “droogkopieerders”

B 41 L       9/02                    .    Containers voor klei of gelatine

B 41 L       9/04                    .    met vlakke ondersteuningen waarover gelatinepapier is gespannen

B 41 L       9/06                    .    .    en met wagens voor het toevoeren van de vellen

B 41 L       9/08                    .    .    en met inrichtingen voor het inrollen en vastzetten van banen van hectografisch gelatinepapier

B 41 L       9/10                    .    met rotatiecilinders voor het dragen van vellen hectografisch gelatinepapier

 

B 41 L     11/00                   Apparatuur voor het direct dupliceren vanaf hectografische originelen in spiegelbeeld, d.w.z. “natkopieerders” voor het produceren van positiefafdrukken

B 41 L     11/02                   .    met een vlakke ondersteuning voor het dragen van de originelen

B 41 L     11/04                   .    .    en met wagens voor het toevoeren van de vellen

B 41 L     11/06                   .    .    voor het dupliceren van stapels met drukwalsen

B 41 L     11/08                   .    met rotatiecilinders voor het dragen van de originelen

B 41 L     11/10                   .    met twee walsen waartussen het origineel is gespannen

B 41 L     11/12                   .    Aandrijfwerk; Regelen daarvan

B 41 L     11/14                   .    Constructieve aspecten van originelen (chemische aspecten B41M)

 

B 41 L     13/00                   Stencilapparatuur voor kantoor of een ander commercieel doel (zeefdrukken B41F 15/00; stencils, stencilmaterialen, dragers daarvoor B41N 1/24)

B 41 L     13/02                   .    met vlakke stencildragers

B 41 L     13/04                   .    met gebogen of roterende stencildragers

B 41 L     13/06                   .    .    met één cilinder voor het dragen van het stencil

B 41 L     13/08                   .    .    waarbij het stencil wordt gedragen door twee of meer cilinders, bijv. door tussenkomst van eindloze banden

B 41 L     13/10                   .    .    .    Beugels of klemmen voor het vastzetten van stencils op stencildragers

B 41 L     13/12                   .    voor een speciaal doel, bijv. voor het reproduceren van Braille-tekens

B 41 L     13/14                   .    Hulpstukken, bijv. voor het ponsen, snijden of versnijden

B 41 L     13/16                   .    Aandrijfwerk; Regelen daarvan

B 41 L     13/18                   .    Inkteenheden [3]

 

B 41 L     15/00                   Speciaal aangepaste tekstdrukapparatuur voor kantoor of een ander commercieel doel (in het algemeen B41F; drukplaten of drukfoliën, materialen daarvoor B41N 1/00)

B 41 L     15/02                   .    met platte drukvlakken, bijv. met vlakke drukletterbedden of oppervlakken van dun plaatmateriaal of gegoten uit kunststoffen of rubber

B 41 L     15/04                   .    .    samengesteld en opgesloten in ramen

B 41 L     15/06                   .    met gebogen drukvlakken, bijv. cilinders

B 41 L     15/08                   .    .    met stereotypen

B 41 L     15/10                   .    voor meerkleurendruk; voor het volmaken

B 41 L     15/12                   .    Aandrijfwerk; Regelen daarvan

B 41 L     15/14                   .    Hulpstukken, bijv. voor het ponsen, snijden of versnijden

 

B 41 L     17/00                   Diepdrukapparatuur voor kantoor of een ander commercieel doel (in het algemeen B41F; drukplaten of drukfoliën, materialen daarvoor B41N 1/00)

B 41 L     17/02                   .    voor directe stempeldruk

B 41 L     17/04                   .    .    met platte drukvlakken

B 41 L     17/06                   .    .    met gebogen drukvlakken, bijv. cilinders

B 41 L     17/08                   .    voor offsetdruk

B 41 L     17/10                   .    .    met platte drukvlakken, bijv. samenwerkend met bewegende offsetcilinders

B 41 L     17/12                   .    .    met gebogen drukvlakken, bijv. vormcilinders

B 41 L     17/14                   .    met twee cilinders, bijv. samenwerkende vormcilinders en stempelcilinders

B 41 L     17/16                   .    met drie cilinders

B 41 L     17/18                   .    voor meerkleurendruk, bijv. tandemmachines; voor het volmaken

B 41 L     17/20                   .    zonder bevochtigingsmiddelen, bijv. gebruikmakend van door warmte activeerbare inkt of gekoelde drukvlakken

B 41 L     17/22                   .    Aandrijfwerk; Regelen daarvan

B 41 L     17/24                   .    Hulpstukken, bijv. voor het ponsen, snijden of versnijden

 

B 41 L     19/00                   Niet elders ondergebrachte apparatuur of machines voor het dupliceren of drukken voor kantoor of een ander commercieel doel, van een speciale soort of voor een specifiek doel (adresseermachines B41L 45/00)

B 41 L     19/02                   .    met vormcilinders met meerdere drukvlakken, of voor het selectief of in combinatie uitvoeren van tekstdrukprocessen en diepdrukprocessen (in het algemeen B41F 11/00)

B 41 L     19/04                   .    voor het afdrukken van geselecteerde delen van één of meer drukvlakken in één arbeidsgang, bijv. het drukken van regels (door beïnkten van geselecteerde gebieden B41L 27/20)

B 41 L     19/06                   .    .    met samenwerkende vormcilinders en stempelcilinders

B 41 L     19/08                   .    .    .    door het zorgen voor een relatieve beweging tussen vormcilinders en stempelcilinders tijdens een drukarbeidsgang

B 41 L     19/10                   .    .    .    door het naar buiten steken en terugtrekken van delen van de oppervlakken van de vormcilinders

B 41 L     19/12                   .    .    .    door het maskeren van delen van de drukvlakken op de vormcilinders

B 41 L     19/14                   .    .    .    door het selectief bevochtigen van het kopijmateriaal

B 41 L     19/16                   .    .    .    door het selectief ontkoppelen van stempelcilinders

 

Gemeenschappelijke details van of accessoires voor apparatuur of machines voor het vermenigvuldigen, dupliceren of drukken voor kantoor of een ander commercieel doel

 

B 41 L     21/00                   Inrichtingen voor het transporteren van vellen of banen kopijmateriaal door apparatuur of machines voor het vermenigvuldigen, dupliceren of drukken (mechanismen voor het transporteren van kopijmateriaal door adresseermachines of soortgelijke seriedrukmachines B41L 47/24)

B 41 L     21/02                   .    voor het transporten van vellen

B 41 L     21/04                   .    .    Pennen

B 41 L     21/06                   .    .    Grijpers

B 41 L     21/08                   .    .    .    Zuignappen

B 41 L     21/10                   .    .    Combinaties van eindloze transporteurs en grijpers

B 41 L     21/12                   .    voor het transporteren van banen

 

B 41 L     23/00                   Inrichtingen voor het behandelen van het oppervlak van vellen, banen of andere artikelen in verband met het drukken (reinigen in het algemeen B08B, van metalen C23G; zie als laatste stap bij het maken van dergelijke artikelen de relevante plaatsen, bijv. B29C 71/00, D21H 23/00 of D21H 25/00; nabehandelen van afdrukken B41M 7/00)

B 41 L     23/02                   .    door nat maken, bijv. door het bevochtigen van kopieën in verband met het hectografisch drukken

B 41 L     23/04                   .    .    gebruikmakend van frictiewalsen

B 41 L     23/06                   .    .    gebruikmakend van borstels

B 41 L     23/08                   .    .    gebruikmakend van sproei-elementen

B 41 L     23/10                   .    .    gebruikmakend van eindloze banden

B 41 L     23/12                   .    .    gebruikmakend van absorberende kussens

B 41 L     23/14                   .    .    Leidingen, containers of soortgelijke toevoerinrichtingen voor vloeistoffen

B 41 L     23/16                   .    .    Inrichtingen voor het ontkoppelen of optillen van bevochtigingswalsen; Voorzieningen voor het ondersteunen, verstellen of verwijderen daarvan

B 41 L     23/18                   .    .    Constructie van bevochtigingswalsen

B 41 L     23/20                   .    door drogen met warmte, door koelen of door het aanbrengen van poeders

B 41 L     23/22                   .    .    Poederinrichtingen, bijv. voor het voorkomen van afzetting

B 41 L     23/24                   .    Inrichtingen voor het afwerken van drukwerk, bijv. voor het laten glanzen van afdrukken

 

B 41 L     25/00                   Inrichtingen voor het bevochtigen van drukvlakken, bijv. het natmaken van drukvlakken in verband met het diepdrukken (aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen op oppervlakken in het algemeen B05)

B 41 L     25/02                   .    gebruikmakend van frictiewalsen

B 41 L     25/04                   .    gebruikmakend van borstels

B 41 L     25/06                   .    gebruikmakend van sproei-elementen

B 41 L     25/08                   .    gebruikmakend van eindloze banden

B 41 L     25/10                   .    gebruikmakend van absorberende kussens

B 41 L     25/12                   .    Leidingen, containers of soortgelijke toevoerinrichtingen voor vloeistoffen

B 41 L     25/14                   .    Inktwalsen die tevens dienen voor het aanbrengen van inktafstotende middelen

B 41 L     25/16                   .    Inrichtingen voor het ontkoppelen of optillen van bevochtigingswalsen; Voorzieningen voor het ondersteunen, verstellen of verwijderen daarvan

B 41 L     25/18                   .    Constructie van bevochtigingswalsen

 

B 41 L     27/00                   Inktvoorzieningen of inktinrichtingen (inkteenheden voor stencilapparatuur B41L 13/18; aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen op oppervlakken in het algemeen B05) [3]

B 41 L     27/02                   .    aangepast voor het inkten met de hand

B 41 L     27/04                   .    Leidingen, containers, toevoerinrichtingen of regelinrichtingen voor het inktniveau (regelen van niveau’s in het algemeen G05D 9/00) [3]

B 41 L     27/06                   .    .    Schoepen of soortgelijke toevoerinrichtingen

B 41 L     27/08                   .    .    Goten of soortgelijke reservoirs met geheel of gedeeltelijk ondergedompelde walsen

B 41 L     27/10                   .    .    met inktuitvoermiddelen, bijv. pompen of sproeiers

B 41 L     27/12                   .    .    Toevoerwalsen of afvoerwalsen (voorgaande walsen of andere bewegende transferwalsen B41L 27/16)

B 41 L     27/14                   .    .    .    verstelbaar voor het regelen van de toevoer

B 41 L     27/16                   .    .    Voorgaande walsen of andere bewegende transferwalsen

B 41 L     27/18                   .    Continue apparatuur, bijv. met eindloze banden

B 41 L     27/20                   .    voor het beïnkten van geselecteerde delen van drukvormen

B 41 L     27/22                   .    Inrichtingen voor het verwijderen of opvangen van inkt

B 41 L     27/24                   .    voor het beïnkten van het inwendige van een cilinder

B 41 L     27/26                   .    Absorberende kussens

B 41 L     27/28                   .    Constructie van inktwalsen

B 41 L     27/30                   .    Sproei-apparatuur, bijv. met borstels

B 41 L     27/32                   .    Voorzieningen voor het ontkoppelen, optillen, verstellen of verwijderen van inktwalsen; Steunen, lagers of vorken daarvoor

B 41 L     27/34                   .    .    Hefinrichtingen of stelinrichtingen

B 41 L     27/36                   .    .    .    Nokken, eccentrieken, wiggen of soortgelijke inrichtingen

B 41 L     27/38                   .    .    .    bediend door fluÏdumdruk

B 41 L     27/40                   .    .    .    magnetisch bediend 

B 41 L  29/00                       Inrichtingen voor het vastmaken van drukelementen of drukvormen aan steunen

B 41 L     29/02                   .    magnetisch

B 41 L     29/04                   .    voor het vastmaken van drukelementen aan vlakke letterbedden

B 41 L     29/06                   .    voor het vastmaken van drukelementen aan vormcilinders

B 41 L     29/08                   .    voor het vastmaken van drukvormen aan vlakke letterbedden

B 41 L     29/10                   .    voor het vastmaken van niet-vervormbare gebogen drukvormen aan vormcilinders

B 41 L     29/12                   .    voor het vastmaken van flexibele drukvormen

B 41 L     29/14                   .    .    Kleminrichtingen

B 41 L     29/16                   .    .    .    automatisch werkend tijdens het werken van rotatiemachines voor het vastmaken van de drukvormen aan de vormcilinders

B 41 L     29/18                   .    .    .    .    elektromagnetisch, pneumatisch of hydraulisch

B 41 L     29/20                   .    .    .    voor het verstellen van de positie van de voorranden van flexibele drukvormen langs de omtrek van vormcilinders

B 41 L     29/22                   .    voor het vastmaken van drukvormen aan tussensteunen, bijv. verloopstukken 

B 41 L  31/00                       Inrichtingen voor het verwijderen van flexibele drukvormen van vormcilinders

 

B 41 L     33/00                   Tegen cilinders persen van flexibele drukvormen of vellen of banen kopijmateriaal, bijv. voor het vlak maken

 

B 41 L     35/00                   Cilinders voor apparatuur of machines voor het vermenigvuldigen, dupliceren of drukken voor kantoor of een ander commercieel doel

B 41 L     35/02                   .    Vormcilinders

B 41 L     35/04                   .    .    Registratie-inrichtingen

B 41 L     35/06                   .    .    .    met middelen voor het verplaatsen van de cilinders

B 41 L     35/08                   .    .    .    met middelen voor het verplaatsen van de drukvormen op de cilinders

B 41 L     35/10                   .    Stempelcilinders

B 41 L     35/12                   .    Lagers of steunen voor vormcilinders, offsetcilinders of transfercilinders, of stempelcilinders

B 41 L     35/14                   .    Middelen voor het verwarmen of koelen van vormcilinders of stempelcilinders

B 41 L     35/16                   .    Ontkoppelinrichtingen voor cilinders; Verstellen van stempelcilinders

B 41 L     35/18                   .    .    Opstelling fo plaatsing van cilinderlagers, cilindervorken of clindersteunen

B 41 L     35/20                   .    .    .    Eccentrische lagers

B 41 L     35/22                   .    .    .    Glijlagers

B 41 L     35/24                   .    .    .    Schommellagers

B 41 L     35/26                   .    .    Inrichtingen voor het optillen of verstellen van cilinders

B 41 L     35/28                   .    .    .    Nokken, eccentrieken, wiggen en dergelijke

B 41 L     35/30                   .    .    .    elektrisch of magnetisch bediend

B 41 L     35/32                   .    .    .    bediend door fluïdumdruk

B 41 L     35/34                   .    Schermkappen of afdekkingen, bijv. voor de veiligheid of voor het voorkomen van het eruit of erin komen van vreemd materiaal

 

B 41 L     38/00                   Inrichtingen voor het vastmaken van afdekkingen of toestellen; Geleidingsinrichtingen voor afdekkingen (toestellen B41N 6/00; drukdoeken of soortgelijke afdekkingen B41N 10/00) [5]

B 41 L     38/02                   .    voor het vastmaken aan stempelcilinders [5]

B 41 L     38/04                   .    voor het vastmaken van eindloze of soortgelijke continu aangevoerde afdekkingen [5]

 

B 41 L     39/00                   Inrichtingen voor het weergeven, tellen, waarschuwen of regelen, of voor de veiligheid (inrichtingen voor het regelen van inktniveau’s B41L 27/04; zie voor dergelijke inrichtingen in het algemeen de relevante subklassen, bijv. tellen in het algemeen G06M) [3]

B 41 L     39/02                   .    Aanwijsinrichtingen, bijv. tellers

B 41 L     39/04                   .    Ontkoppelinrichtingen of noodstopvoorzieningen

B 41 L     39/06                   .    .    voor het starten of stoppen van de toevoer van vellen of banen

B 41 L     39/08                   .    .    voor het starten of stoppen van cilinders

B 41 L     39/10                   .    .    voor het starten of stoppen van bevochtigingseenheden of inkteenheden

B 41 L     39/12                   .    .    voor het starten of stoppen van de machine als geheel

B 41 L     39/14                   .    .    Automatisch regelen van ontkoppelinrichtingen met tasters, foto-elektrische inrichtingen, pneumatische inrichtingen of andere detectoren

B 41 L     39/16                   .    Programmeersystemen voor het automatisch regelen van een reeks opeenvolgende bewerkingen 

B 41 L     41/00                   Reinigingsvoorzieningen of reinigingsinrichtingen

B 41 L     41/02                   .    voor vormcilinders

B 41 L     41/04                   .    voor inktwalsen

B 41 L     41/06                   .    voor offsetcilinders 

B 41 L     43/00                   Aanvullend vouwen, verzamelen of afleggen van vellen of banen

B 41 L     43/02                   .    Vouwen

B 41 L     43/04                   .    .    in de lengte

B 41 L     43/06                   .    .    kruislings

B 41 L     43/08                   .    .    Vouwcilinders of vouwtrommels

B 41 L     43/10                   .    Verzamelen

B 41 L     43/12                   .    .    en stapelen

B 41 L     43/14                   .    Toevoegen van tussenvoegsels

B 41 L     43/16                   .    Afleggen 

Adresseermachines of soortgelijke seriedrukmachines 

B 41 L     45/00                   Soorten of typen adresseermachines of soortgelijke seriedrukmachines

B 41 L     45/02                   .    gebruikmakend van drukplaten

B 41 L     45/04                   .    .    samengesteld op zetmachines

B 41 L     45/06                   .    .    voor het adresseren gecombineerd met andere bewerkingen, bijv. met frankeren of met het collationeren of tussensorteren van documenten

B 41 L     45/08                   .    met drukvlakken in de vorm van riemen, of gedragen door kettingen

B 41 L     45/10                   .    .    voor het adresseren gecombineerd met andere bewerkingen, bijv. met frankeren of met het collationeren van documenten

B 41 L     45/12                   .    met afzonderlijke inrichtingen voor het drukken van extra teksten of afbeeldingen, bijv. voor het drukken van recepten op niet-ingevulde vellen of banen

 

B 41 L     47/00                   Details van adresseermachines of soortgelijke seriedrukmachines (gemeenschappelijke details van drukmachines B41F 21/00 tot B41F 35/00)

B 41 L     47/02                   .    Toepassingen van drukvlakken in adresseermachines of soortgelijke seriedrukmachines (drukvlakken in het algemeen B41N)

B 41 L     47/04                   .    .    van vlakke of gebogen platen voor reliëfdruk

B 41 L     47/06                   .    .    van platte of gebogen stencils

B 41 L     47/08                   .    .    van platte of gebogen platen voor het hectografisch drukken

B 41 L     47/10                   .    .    van drukvlakken in de vorm van riemen of kettingen

B 41 L     47/12                   .    Hulpinrichtingen, bijv. voor het vlak maken van platen, het in een vooraf bepaalde volgorde samenstellen van platen of het natmaken van stjablonen

B 41 L     47/14                   .    Inrichtingen of voorzieningen voor het opslaan of hanteren van platen

B 41 L     47/16                   .    .    Magazijnen

B 41 L     47/18                   .    .    Inrichtingen voor het toevoeren van de platen in hun eigen vlak

B 41 L     47/20                   .    .    Inrichtingen voor het toevoeren van de platen anders dan in hun eigen vlak, bijv. dwars daarop

B 41 L     47/22                   .    .    met middelen voor het aanbieden van platen voor herhaaldelijke drukbewerkingen

B 41 L     47/24                   .    Mechanismen voor het transporteren van kopijmateriaal door adresseermachines of soortgelijke seriedrukmachines (in het algemeen B65H)

B 41 L     47/26                   .    .    voor het transporteren of positioneren van losse velvormige artikelen, bijv. enveloppen

B 41 L     47/28                   .    .    met peilstokken en dergelijke, bijv. voor het met de hand kunnen drukken van kopijmateriaal dat vanaf stapels wordt toegevoerd

B 41 L     47/30                   .    .    voor het transporteren van banen

B 41 L     47/32                   .    .    .    gecombineerd met inrichtingen voor een ander doel, bijv. voor het snijden, versnijden of lijmen

B 41 L     47/34                   .    .    .    speciaal aangepast voor het transporteren van formulieren

B 41 L     47/36                   .    .    voor het transporteren van vellen of banen bij het tabelleren; Tabelleermechanismen die zijn gecombineerd met veltransporteurs of baantransporteurs

B 41 L     47/38                   .    .    .    met klemmiddelen voor de voorzijde of de rand

B 41 L     47/40                   .    .    .    met middelen voor het automatisch in dwarsrichting heen en weer bewegen van vellen of banen voor het kunnen drukken van adressen in kolommen naast elkaar

B 41 L     47/42                   .    Drukmechanismen

B 41 L     47/44                   .    .    gebruikmakend van vlakke degels

B 41 L     47/46                   .    .    gebruikmakend van regelcontactlichamen, bijv. walsen of cilinders

B 41 L     47/48                   .    .    met inktinrichtingen of inktlintinrichtingen

B 41 L     47/50                   .    .    gebruikmakend van meerdere stempellichamen of stempelvlakken, bijv. voor het drukken van adresreeksen met staande samenhang of het drukken van geselecteerde delen van drukvlakken (toepassingen van telapparatuur, nummerapparatuur of datumapparatuur B41L 49/02)

B 41 L     47/52                   .    .    met beweegbare contradrukplaten voor het drukken van geselecteerde delen van drukvlakken

B 41 L     47/54                   .    .    met middelen voor het automatisch in dwarsrichting heen en weer bewegen van een drukplaat voor het kunnen drukken van adressen in kolommen naast elkaar

B 41 L     47/56                   .    Inrichtingen voor het aanwijzen, waarschuwen of regelen, of voor de veiligheid (B41L 47/58 heeft voorrang)

B 41 L     47/58                   .    Voorzieningen of inrichtingen voor het selecteren, of voor het kunnen selecteren, van af te drukken tekst of afbeeldingen

B 41 L     47/60                   .    .    Markeringen die worden aangebracht op drukplaten, bijv. markeercodes, kleuren, beugels, perforaties, randinkepingen of uitsteeksels

B 41 L     47/62                   .    .    Selectie-inrichtingen, bijv. nokken, vensters of standaanwijzers

B 41 L     47/64                   .    .    .    Automatische selectie-inrichtingen met of zonder overheersende handmatige besturing, bijv. met aftastvingers, met voorinstellingen die via drukknoppen kunnen worden bediend of met een programmabesturing via ponsbanden 

B 41 L     49/00                   Accessoires of hulpstukken voor adresseermachines of soortgelijke seriedrukmachines

B 41 L     49/02                   .    Telinrichtingen, nummerinrichtingen of datuminrichtingen

B 41 L     49/04                   .    Inrichtingen voor het aanbrengen van selectiemarkeringen op drukplaten