SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

DRUKKEN

 

B 42        BOEKBINDERIJ; ALBUMS; DOSSIERSYSTEMEN; SPECIAAL DRUKWERK

 

B 42 D    BOEKEN; BOEKOMSLAGEN; LOSSE BLADEN; DRUKWERK GEKENMERKT DOOR IDENTIFICATIEKENMERKEN OF BEVEILIGINGSKENMERKEN; NIET ELDERS ONDERGEBRACHT DRUKWERK MET EEN SPECIAAL UITERLIJK OF EEN SPECIALE STIJL; NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE INRICHTINGEN VOOR GEBRUIK DAARBIJ; SCHRIJFAPPARATUUR OF LEESAPPARATUUR MET EEN VERPLAATSBARE STROOK [13,14]

 

B 42 D       1/00                   Boeken of andere ingebonden producten (indexaspecten B42F 21/00) [13]

B 42 D       1/02                   .    waarin de vullingen en omslagen aan elkaar vastzitten door eindpapieren

B 42 D       1/04                   .    waarin de vullingen en de rugdelen van de omslagen vast met elkaar zijn verbonden, bijv. paperbacks (in het Frans “livres broches”, in het Duits “Broschüren”)

B 42 D       1/06                   .    waarin de vullingen en omslagen aan elkaar vastzitten door andere middelen

B 42 D       1/08                   .    Albums (dossieraspecten daarvan B42F)

B 42 D       1/10                   .    Dossiers met kleefstroken voor het bevestigen van papieren

 

B 42 D       3/00                   Boekomslagen of kaften (bindmiddelen voor losse bladen B42F)

B 42 D       3/02                   .    van speciale materialen

B 42 D       3/04                   .    los

B 42 D       3/06                   .    met scharnieren

B 42 D       3/08                   .    Sieromslagen

B 42 D       3/10                   .    met sloten of sluitingen

B 42 D       3/12                   .    gecombineerd met andere artikelen

B 42 D       3/14                   .    .    met een kolommarkeerder of een regelaanwijzer of kopaanwijzer

B 42 D       3/16                   .    .    met middelen voor het openhouden van boeken

B 42 D       3/18                   .    Andere accessoires

 

B 42 D       5/00                   Vellen die zonder inbinden aan elkaar vastzitten voor het vormen van blokken en dergelijke [13]

B 42 D       5/02                   .    Formulierensets [13]

B 42 D       5/04                   .    Blokkalenders [13]

B 42 D       5/06                   .    .    Scheurkalenders

 

B 42 D       7/00                   Kranten en dergelijke

 

B 42 D       9/00                   Boekmarkeerders; Plaatsaanwijzers; Inrichtingen voor het openhouden van boeken (indexwijzers voor vellen B42F 21/00); Bladomkeerders [2,13]

B 42 D       9/02                   .    Automatische boekmarkeerders

B 42 D       9/04                   .    Bladomkeerders

B 42 D       9/06                   .    .    met een arm die wordt teruggezet na elke bewerking

B 42 D       9/08                   .    .    met één radiale arm per bladzijde, waarbij de armen opeenvolgend werken

 

B 42 D     11/00                   Doorvoeren of overbrengen van gegevens van de ene bladzijde naar een andere, bijv. voor de boekhouding

 

B 42 D     12/00                   Boeken, formulieren of voorzieningen voor de boekhouding (B42D 11/00 heeft voorrang) [2]

B 42 D     12/02                   .    Boekhoudformulieren [2]

 

B 42 D     13/00                   Losse bladen die zijn aangepast voor het inbinden; Insteekvellen (indexaspecten B42F 21/00) [13]

 

B 42 D     15/00                   Niet elders ondergebracht drukwerk met een speciaal uiterlijk of een speciale stijl [13]

B 42 D     15/02                   .    Briefkaarten; Ansichtkaarten, menukaarten, visitekaarten en dergelijke; Postkaarten of postpapier (B42D 25/00 heeft voorrang) [13,14]

B 42 D     15/04                   .    .    Opvouwbare of meerdelige kaarten of vellen

B 42 D     15/08                   .    .    .    Postkaarten of postpapier, d.w.z. kaarten of vellen die elk met de tekst naar binnen moeten worden gevouwen en die een eigen envelop vormen voor het versturen ervan [3]

 

B 42 D     17/00                   Inrichtingen voor het ophangen of bevestigen van boeken, kranten en dergelijke (attributen voor hangdossiers B42F 15/00) [2]

 

B 42 D     19/00                   Schrijfapparatuur of leesapparatuur met een verplaatsbare strook [13]

 

B 42 D     25/00                   Informatie-dragende kaarten of velachtige structuren gekenmerkt door identificatiekenmerken of beveiligingskenmerken; Maken daarvan (drukprocessen voor het maken van identificatiekenmerken of beveiligingskenmerken B41M 3/14) [14]

B 42 D     25/20                   .    gekenmerkt door een specifieke toepassing of een specifiek doel [14]

B 42 D     25/21                   .    .    voor meerdere doeleinden [14]

B 42 D     25/22                   .    .    voor gebruik in combinatie met speciaal aangepaste accessoires voor informatie-dragende kaarten [14]

B 42 D     25/23                   .    .    Identiteitskaarten [14]

B 42 D     25/24                   .    .    Paspoorten [14]

B 42 D     25/25                   .    .    Openbaarvervoer-kaarten (apparatuur voor drukken en uitgifte G07B) [14]

B 42 D     25/26                   .    .    Entreekaarten; Toegangskaarten [14]

B 42 D     25/27                   .    .    Loten, bijv. loterijbriefjes [14]

B 42 D     25/28                   .    .    voor gebruik bij medische behandeling of therapie [14]

B 42 D     25/29                   .    .    Effecten; Bankbiljetten [14]

B 42 D     25/30                   .    Identificatiekenmerken of beveiligingskenmerken, bijv. om vervalsing te voorkomen [14]

B 42 D     25/305                 .    .    Bijbehorende digitale informatie (gegevensdragers voor gebruik met machines en waarbij tenminste een deel is ontworpen voor het dragen van digitale markeringen [14]

B 42 D     25/309                 .    .    Foto’s [14]

B 42 D     25/313                 .    .    Vingerafdrukken [14]

B 42 D     25/318                 .    .    Handtekeningen [14]

B 42 D     25/324                 .    .    Reliëfs [14]

B 42 D     25/328                 .    .    Diffractieroosters; Hologrammen [14]

B 42 D     25/333                 .    .    Watermerken [14]

B 42 D     25/337                 .    .    Guilochepatronen [14]

B 42 D     25/342                 .    .    Moiré-effecten [14]

B 42 D     25/346                 .    .    Perforaties [14]

B 42 D     25/351                 .    .    Doorschijnende of gedeeltelijk doorschijnende kaarten, bijv. vensters [14]

B 42 D     25/355                 .    .    Beveiligingsdraden [14]

B 42 D     25/36                   .    .    met speciale materialen [14]

B 42 D     25/364                 .    .    .    Vloeibare kristallen [LC] [14]

B 42 D     25/369                 .    .    .    Gemagnetiseerde of magnetiseerbare materialen [14]

B 42 D     25/373                 .    .    .    Metaalachtige materialen [14]

B 42 D     25/378                 .    .    .    Speciale inkten [14]

B 42 D     25/382                 .    .    .    .    absorberend of reflecterend voor infrarood [14]

B 42 D     25/387                 .    .    .    .    absorberend of reflecterend voor ultraviolet [14]

B 42 D     25/391                 .    .    .    .    absorberend of reflecterend voor gepolariseerd licht [14]

B 42 D     25/40                   .    Fabriceren [14]

B 42 D     25/405                 .    .    Markeren [14]

B 42 D     25/41                   .    .    .    gebruikmakend van elektromagnetische straling (B42D 25/435 heeft voorrang) [14]

B 42 D     25/415                 .    .    .    gebruikmakend van chemicaliën (B42D 25/445 heeft voorrang) [14]

B 42 D     25/42                   .    .    .    .    door fotografische processen [14]

B 42 D     25/425                 .    .    .    door vervormen, bijv. reliëfdruk [14]

B 42 D     25/43                   .    .    .    door verwijderen van materiaal [14]

B 42 D     25/435                 .    .    .    .    gebruikmakend van elektromagnetische straling, bijv. een laser [14]

B 42 D     25/44                   .    .    .    .    gebruikmakend van mechanische middelen, bijv. door graveren [14]

B 42 D     25/445                 .    .    .    .    gebruikmakend van chemische middelen, bijv. door etsen [14]

B 42 D     25/45                   .    .    Samenvoegen van twee of meer lagen [14]

B 42 D     25/455                 .    .    .    gebruikmakend van warmte [14]

B 42 D     25/46                   .    .    .    gebruikmakend van druk [14]

B 42 D     25/465                 .    .    .    gebruikmakend van chemicaliën of kleefstoffen [14]

B 42 D     25/47                   .    .    .    .    gebruikmakend van kleefstoffen [14]

B 42 D     25/475                 .    .    Snijden van kaarten [14]

B 42 D     25/48                   .    .    Regelen van het fabricageproces [14]

B 42 D     25/485                 .    .    .    door elektronische procesmiddelen [14]