SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

DRUKKEN

 

B 42        BOEKBINDERIJ; ALBUMS; DOSSIERSYSTEMEN; SPECIAAL DRUKWERK

 

B 42 F     TIJDELIJK AAN ELKAAR VASTMAKEN VAN VELLEN; DOSSIERATTRIBUTEN; DOSSIERKAARTEN; INDEXEREN (leeslessenaars A47B 19/00; boekensteunen A47B 23/00)

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “dossierattribuut” betekent houders voor verzamelingen papieren, vellen, kaarten of delen daarvan, waarbij elk papier, vel, kaart of deel afzonderlijk kan worden ingevoegd of weggehaald. Deze uitdrukking kan dus een kalender, een instructiehandboek of een brievenmap inhouden.

 

Tijdelijk aan elkaar vastmaken van vellen; Middelen daarvoor; Albums

 

B 42 F       1/00                    Tijdelijk aan elkaar vastgemaakte vellen zonder perforeren; Middelen daarvoor

B 42 F       1/02                    .    Papierklemmen, paperclips of soortgelijke bevestigingsmiddelen (B42F 1/12 heeft voorrang)

B 42 F       1/04                    .    .    metaalachtig

B 42 F       1/06                    .    .    .    met een vlakke doorsnede

B 42 F       1/08                    .    .    .    met een ronde doorsnede

B 42 F       1/10                    .    .    niet-metaalachtig

B 42 F       1/12                    .    Middelen voor het aan elkaar vastmaken van uitsluitend de hoeken van vellen

 

B 42 F       3/00                    Tijdelijk aan elkaar vastgemaakte vellen met perforaties; Middelen daarvoor; Details van vellen daarvoor (nieten, bevestigingsmiddelen in het algemeen F16B)

B 42 F       3/02                    .    Bevestigingsmiddelen met een gaffelvorm

B 42 F       3/04                    .    Ringvormige, vingervormige of klauwachtige bevestigingsmiddelen (ringbanden B42F 13/16; gebruikmakend van dergelijke middelen voor het permanent aan elkaar vastmaken B42B 5/08) [2]

B 42 F       3/06                    .    Bevestigingsmiddelen met een spoelvorm

 

B 42 F       5/00                    Tijdelijk aan elkaar vastgemaakte vellen en objecten; Middelen daarvoor; Albums (boekbindersaspecten van albums B42D 1/08; aspecten van het adverteren of het laten zien G09)

B 42 F       5/02                    .    Opbergvoorzieningen in albums voor postzegels en dergelijke, bijv. postzegelalbums

B 42 F       5/04                    .    .    met transparante houders

B 42 F       5/06                    .    Inrichtingen voor het vasthouden van hoeken, bijv. fotohoekjes voor foto’s

 

Dossierattributen

 

B 42 F       7/00                    Dossierattributen zonder bevestigingsmiddelen (B42F 17/00 heeft voorrang; hangdossiers B42F 15/00; portemonnees, zakportefeuilles, aktentassen A45C, bijv. A45C 1/00; meubelaspecten A47B of A47F; enveloppen B65D, bijv. B65D 27/00)

B 42 F       7/02                    .    Losse mappen met een hoeksteun

B 42 F       7/04                    .    Omslagen met vasthoudmiddelen

B 42 F       7/06                    .    Tekeningmappen, portfolio’s of soortgelijke omslagen met meerdere compartimenten (indexaspecten B42F 21/00)

B 42 F       7/08                    .    .    vergrootbaar

B 42 F       7/10                    .    Bakken

B 42 F       7/12                    .    .    Gestapelde bakken

B 42 F       7/14                    .    Kisten (kisten in het algemeen B65D)

 

B 42 F       9/00                    Dossierattributen met inrichtingen die om dossierranden klemmen; Omslagen met klemruggen (B42F 13/00 en B42F 17/00 hebben voorrang)

 

B 42 F     11/00                   Dossierattributen met afzonderlijke tussenliggende vasthoudmiddelen (B42F 17/00 heeft voorrang; met kleefstroken voor het bevestigen van papieren of vellen B42D 1/10)

B 42 F     11/02                   .    die ingrijpen in vouwen (B42F 11/04 heeft voorrang)

B 42 F     11/04                   .    magnetisch

 

B 42 F     13/00                   Dossierattributen met middelen die ingrijpen in perforaties of sleuven (B42F 17/00 heeft voorrang; indexaspecten B42F 21/00)

B 42 F     13/02                   .    met flexibele of verende middelen

B 42 F     13/04                   .    .    met koorden, spoelen of kettingen

B 42 F     13/06                   .    .    met stroken of banden

B 42 F     13/08                   .    .    .    van metaal

B 42 F     13/10                   .    .    .    van kunststoffen

B 42 F     13/12                   .    met kolommen, posten, stangen of buizen (B42F 13/30 heeft voorrang)

B 42 F     13/14                   .    .    met klemmiddelen of blokkeermiddelen (drukstaven B42F 13/36)

B 42 F     13/16                   .    met klemhaken of ringen (B42F 13/30 heeft voorrang; voor het permanent aan elkaar vastmaken B42B 5/08)

B 42 F     13/18                   .    .    op twee staven die ten opzichte van elkaar in lengterichting beweegbaar

B 42 F     13/20                   .    .    draaibaar om een as of om assen parallel aan de inklemranden

B 42 F     13/22                   .    .    .    in twee delen die elkaar raken na het sluiten

B 42 F     13/24                   .    .    .    .    waarin één deel de vorm heeft van een vaste stang

B 42 F     13/26                   .    .    .    .    en die in die positie worden geblokkeerd, bijv. door klikwerking

B 42 F     13/28                   .    .    .    in twee versprongen delen

B 42 F     13/30                   .    met een stel stangen in een stel buizen over een aanzienlijke afstand na het sluiten

B 42 F     13/32                   .    .    waarbij de in elkaar vallende delen van de stangen en buizen recht zijn

B 42 F     13/34                   .    .    .    waarbij de stangen in de buizen worden geblokkeerd

B 42 F     13/36                   .    Blokkeervolgers; Drukstaven

B 42 F     13/38                   .    Verlengbare dekruggen

B 42 F     13/40                   .    gecombineerd of gevormd met andere artikelen, bijv. ponsen of standaards

B 42 F     13/42                   .    Inrichtingen voor het overzetten van een inhoud; Omvormen tot vaste bindmiddelen

 

B 42 F     15/00                   Attributen voor hangdossiers (indexaspecten B42F 21/00; ophangen van boeken, kranten en dergelijke B42D 17/00)

B 42 F     15/02                   .    in harmonicavorm

B 42 F     15/04                   .    Ruggen en dergelijke daarvoor

B 42 F     15/06                   .    voor het ophangen van grote tekeningen en dergelijke

 

B 42 F     17/00                   Kaartsysteemvoorzieningen, bijv. cartotheken, catalogi of dossierkasten (indexaspecten B42F 21/00; meubelaspecten A47B of A47F)

B 42 F     17/02                   .    waarin de kaarten in hoofdzaak onder een rechte hoek met de bodem van hun houders worden bewaard

B 42 F     17/04                   .    .    waarbij de kaarten in zijwaartse richting verspringen (met middelen voor het laten verspringen van kaarten die al in de dossiers zitten B42F 17/32) [2]

B 42 F     17/06                   .    .    met wegneembare of losse kaartscheidingsmiddelen

B 42 F     17/08                   .    .    Constructie van de houders, bijv. bakken of laden

B 42 F     17/10                   .    .    .    Scharnierende wanden

B 42 F     17/12                   .    .    .    Verdeelmiddelen

B 42 F     17/14                   .    .    .    Blokkeervolgers

B 42 F     17/16                   .    .    .    met borgmiddelen voor de kaarten

B 42 F     17/18                   .    waarin de kaarten in liggende positie worden opgeslagen

B 42 F     17/20                   .    .    en draaibaar zijn ten opzichte van de bodem van hun houders

B 42 F     17/22                   .    .    .    Verbindingen tussen de kaarten en hun houders

B 42 F     17/24                   .    .    .    Speciale aanpassingen voor het gebruik van indexstroken

B 42 F     17/26                   .    .    .    Standaards voor de houders

B 42 F     17/28                   .    in de vorm van eindloze banden of draaitrommels

B 42 F     17/30                   .    aangepast voor specifieke toepassingen

B 42 F     17/32                   .    met middelen voor het laten verspringen van kaarten die al in de dossiers zitten [2]

B 42 F     17/34                   .    met kaartselectiemiddelen, bijv. telefoonnummerzoekers (selectie-inrichtingen voor gegevenskaarten G06K 21/00)

 

B 42 F     19/00                   Systeemkaarten (B42F 21/00 heeft voorrang; ponskaarten voor het inwinnen van informatie, bijv. voor handmatig gebruik, G06K 21/00)

B 42 F     19/02                   .    gevouwen

B 42 F     19/04                   .    met bewaarhouders of andere vasthoudinrichtingen

 

B 42 F     21/00                   Indexmiddelen; Indexwijzers of beschermers daarvoor

B 42 F     21/02                   .    Wijzers die vastzitten aan vellen, papieren, kaarten of hangdossiers

B 42 F     21/04                   .    Wijzers die permanent zijn vastgemaakt aan vellen, papieren, kaarten of hangdossiers

B 42 F     21/06                   .    Wijzers die losneembaar zijn vastgemaakt aan vellen, papieren, kaarten of hangdossiers

B 42 F     21/08                   .    .    in één van een aantal vooraf bepaalde posities

B 42 F     21/10                   .    .    .    aangeduid door sleuven

B 42 F     21/12                   .    Vellen, papieren of kaarten met een weggesneden rand voor het kunnen indexeren, bijv. duimgrepen bij boeken

 

B 42 F     23/00                   Dossierattributen voorzover niet vallend ondewr andere groepen van deze subklasse [8]