SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

DRUKKEN

 

B 43        SCHRIJFWERKTUIGEN OF TEKENWERKTUIGEN; BUREAU-ACCESSOIRES

 

B 43 M    NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE BUREAU-ACCESSOIRES (nietinrichtingen B25C en B27F; inrichtingen voor het tijdelijk aan elkaar vastmaken van vellen B42F; afgifte-apparatuur voor kleefband B65H 35/07)

 

B 43 M      1/00                    Vastmaken van zegels op documenten (reliëfdrukstempels B44B; zegels op zich G09F 3/00)

B 43 M      1/02                    .    Zegelwashouders

 

B 43 M      3/00                    Inrichtingen voor het in enveloppen steken van documenten (gecombineerde inrichtingen voor het in enveloppen steken van documenten en het vervolgens sluiten van de enveloppen B43M 5/00)

B 43 M      3/02                    .    met middelen voor het vouwen van een document (B43M 3/04 heeft voorrang)

B 43 M      3/04                    .    automatisch

 

B 43 M      5/00                    Inrichtingen voor het sluiten van enveloppen

B 43 M      5/02                    .    Handinrichtingen voor het zowel natmaken van de gegomde klepranden van enveloppen als het sluiten van de enveloppen

B 43 M      5/04                    .    automatisch

 

B 43 M      7/00                    Inrichtingen voor het openen van enveloppen (snijgereedschap in het algemeen B26)

B 43 M      7/02                    .    Inrichtingen voor het zowel openen van enveloppen als het verwijderen van de inhoud

 

B 43 M      9/00                    Presse-papiers

 

B 43 M    11/00                   Handinrichtingen of bureau-inrichtingen voor kantoor of thuis voor het door contact aanbrengen van een andere vloeistof dan inkt op oppervlakken, bijv. voor het aanbrengen van kleefstof (gecombineerd met inrichtingen voor het sluiten van enveloppen B43M 5/02; borstels met een reservoir A46B 11/00; inrichtingen voor het aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen op oppervlakken in het algemeen B05C; vloeistofhouders B65D)

B 43 M    11/02                   .    met rollen

B 43 M    11/04                   .    met kussens (B43M 11/06 heeft voorrang)

B 43 M    11/06                   .    In de hand gehouden inrichtingen

B 43 M    11/08                   .    .    in de vorm van een vulpen

 

B 43 M    13/00                   Afgifte-apparatuur zonder mechanismen voor losse postzegels, die is aangepast voor het plakken van postzeggels op artikelen (handmatig geregelde of bediende afgifte-apparaten voor etiketten of postzegels B65C 11/00)

 

B 43 M    15/00                   Prikkers of punaise’s (uittrekmiddelen B25C 11/00) [17]

 

B 43 M    99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder de andere groepen in deze subklasse [10]