SECTIE B†††††††† BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

DRUKKEN

 

B 44††††††† SIERKUNST

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† Een machine, apparaat, gereedschap of proces valt onder deze klasse als er sprake is van het produceren van een effect dat of een markering die met het oog moet worden beoordeeld, en voorzover zoín machine, apparaat, gereedschap of proces niet elders is ondergebracht. [4]

 

B 44 D††† NIET ELDERS ONDERGEBRACHT KUNSTSCHILDEREN OF KUNSTTEKENEN; CONSERVEREN VAN SCHILDERIJEN; BEHANDELEN VAN OPPERVLAKKEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN SPECIALE KUNSTZINNIGE OPPERVLAKTE-EFFECTEN OF OPPERVLAKTE-AFWERKINGEN (zie voor het behandelen van een oppervlak in het algemeen de relevante plaatsen, bijv. het aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen B05) [2]

 

B 44 D††† 2/00††††††††††††††††††† Speciale technieken bij het kunstschilderen of kunsttekenen, bijv. olieverven, waterverven, pastelverven of reliŽfverven [2]

 

B 44 D††† 3/00††††††††††††††††††† Niet elders ondergebrachte accessoires of werktuigen voor gebruik in verband met kunstschilderen of kunsttekenen (handgereedschap voor het aanbrengen van vloeistoffen op oppervlakken zoals verf B05C 17/00; werktuigen voor het afwerken van gebouwen, anders dan door schilderen E04F 21/00); Methoden of inrichtingen voor het bepalen, selecteren of kunstmatig opbouwen van een kleur, bijv. door gebruik van kleurtabellen (colorimetrie G01J 3/00) [2]

B 44 D††† 3/02††††††††††††††††††† .††† Paletten

B 44 D††† 3/04††††††††††††††††††† .††† Verfdozen

B 44 D††† 3/06††††††††††††††††††† .††† Werktuigen voor het roeren of mengen van verven (mengen in het algemeen B01F)

B 44 D††† 3/08††††††††††††††††††† .††† .††† van vloeibare of visceuze verven

B 44 D††† 3/10††††††††††††††††††† .††† .††† Zeven; Spatels

B 44 D††† 3/12††††††††††††††††††† .††† Verfblikken; Kwasthouders; Containers voor het bewaren van verfresten

B 44 D††† 3/14††††††††††††††††††† .††† .††† Houders voor verfblikken

B 44 D††† 3/16††††††††††††††††††† .††† Werktuigen of apparatuur voor het verwijderen van droge verf van oppervlakken, bijv. door schrapen of branden (chemische verfverwijderaars C09D 9/00) [2]

B 44 D††† 3/18††††††††††††††††††† .††† Platen of vellen met oppervlakken die zijn voorbewerkt voor het daarop schilderen of tekenen van afbeeldingen; Spanframes voor schildersdoeken [2]

B 44 D††† 3/22††††††††††††††††††† .††† Werktuigen of apparatuur voor speciale technieken, bijv. voor het schilderen van lijnen of het uitgieten van vernis; Batikpotloden

B 44 D††† 3/24††††††††††††††††††† .††† Lampen voor het bakken van lak; Schildersriemen; Apparatuur voor het oplossen van gedroogde verven of het verwarmen van verven [2]

B 44 D††† 3/38††††††††††††††††††† .††† Cord line chalkers

 

B 44 D††† 5/00††††††††††††††††††† Behandelen van een oppervlak voorhet verkrijgen van speciale kunstzinnige oppervlakte-effecten of oppervlakte-afwerkingen (voorbehandelen of nabehandelen van een oppervlak dat is gecoat door het aanbrengen van vloeistoffen B05D 3/00; verkrijgen van speciale oppervlakte-effecten door het aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen op oppervlakken B05D 5/00; vormen van het oppervlak van kunststoffen, bijv. door reliŽfdruk, B29C 59/00) [2]

B 44 D††† 5/10††††††††††††††††††† .††† Mechanisch behandelen

 

B 44 D††† 7/00††††††††††††††††††† Conserveren van schilderijen, bijv. door vernissen