SECTIE B         BEWERKINGEN; TRANSPORT

 

TRANSPORT

 

B 60        VOERTUIGEN IN HET ALGEMEEN

 

              Aantekening

 

              In deze klasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “voertuig” betekent alle voertuigen behalve die welke zijn beperkt tot één van de volgende soorten voertuigen: railvoertuigen, vaartuigen, vliegtuigen, ruimtevaartuigen, handkarren, fietsen, door dieren getrokken voertuigen en sleden, welke vallen onder de relevante subklassen van B61 tot B64.

              De term “voertuig” omvat dus:

              -         voertuigkenmerken die horen bij meer dan één van de eerder opgesomde soorten;

              -         bepaalde kenmerken die zijn beperkt tot personenwagens, vrachtwagens of terreinwagens.

              De volgende uitzonderingen hierop verdienen de aandacht:

              (a)      subklasse B60B of B60C omvat alle voertuigwielen en voertuigbanden, behalve wielen voor rolschaatsen A63C 17/22, wielen voor modelspoorrailvoertuigen A63H 19/22 en speciale aanpassingen van wielen of banden voor vliegtuigen B64C 25/36;

              (b)      subklasse B60C omvat het verbinden van kleppen met opblaasbare elastische lichamen in het algemeen, en is in dit opzicht niet beperkt tot voertuigen;

              (c)      subklasse B60L omvat bepaalde elektrische uitrusting van alle elektrisch aangedreven voertuigen;

              (d)      subklasse B60M omvat bepaalde uitrusting voor de stroomtoevoer bij, maar los van, alle soorten elektrisch aangedreven voertuigen;

              (e)      subklasse B60R omvat veiligheidsriemen of veiligheidstuigen die worden gebruikt in alle soorten landvoertuigen; [4]

              (f)       subklasse B60S heeft betrekking op alle soorten voertuigen, behalve op het onderhouden van spoorlocomotieven B61K 11/00, gronduitrusting voor vliegtuigen B64F of reinigingsapparatuur voor vaartuigen B63B 57/00 of B63B 59/00;

              (g)      subklasse B60T omvat algemeen toepasbare rembesturingssystemen en is in dit opzicht niet beperkt tot voertuigen. Het omvat tevens servoremsystemen voor railvoertuigen en sommige andere aspecten van remsystemen voor railvoertuigen;

              (h)      subklasse B60V omvat luchtkussenvoertuigen op zich, en landvoertuigen, vaartuigen of vliegtuigen/helikopters gecombineerd met kenmerken waardoor ze in staat zijn tevens te werken als luchtkussenvoertuigen of waardoor ze gedeeltelijk door een luchtkussen worden ondersteund. [9]

 

B 60 D    VOERTUIGKOPPELINGEN (componenten van remsystemen B60T 17/04) 

              Aantekening

 

              De aandacht wordt gevestigd op de Aantekening volgend op de titel van klasse B60.

 

B 60 D      1/00                    Trekkoppelingen; Trekhaken; Trekwerk; Sleepinrichtingen (speciaal aangepaste inrichtingen voor het koppelen van trekkers aan landbouwmachines of landbouwwerktuigen A01B 59/00; vijfdewiel-koppelingen B62D) [2]

B 60 D      1/01                    .    Trekkoppelingen of trekhaken die worden gekenmerkt door hun soort [5]

B 60 D      1/02                    .    .    Koppelingen met een bout of een harpsluiting [5]

B 60 D      1/04                    .    .    Koppelingen met een haak of een haak met beugel [5]

B 60 D      1/06                    .    .    Trekhaken met een kogelgewricht [5]

B 60 D      1/07                    .    .    Inrichtingen met meerdere trekhaken, d.w.z. met diverse trekhaken van dezelfde of een andere soort; Verloopstukken voor trekhaken, d.w.z. voor het omvormen van trekhaken van de ene in de andere soort [5]

B 60 D      1/14                    .    Trekwerk of sleepinrichtingen die worden gekenmerkt door hun soort [4]

B 60 D      1/145                  .    .    bestaande uit één langgerekte staaf of buis [5]

B 60 D      1/155                  .    .    .    met telescopische of vouwbare delen [5]

B 60 D      1/167                  .    .    bestaande uit scharnierend of star met elkaar verbonden staven of buizen, waarbij een V-vormig, Y-vormig of U-vormig trekwerk wordt gevormd (B60D 1/173 heeft voorrang) [5]

B 60 D      1/173                  .    .    bestaande uit tenminste twee staven die niet onderling scharnieren of met elkaar zijn verbonden [5]

B 60 D      1/18                    .    .    Sleepkabels, sleepkettingen en dergelijke

B 60 D      1/24                    .    gekenmerkt door voorzieningen voor speciale functies [5]

B 60 D      1/26                    .    .    voor afstandsbediening, bijv. voor het loskoppelen [5]

B 60 D      1/28                    .    .    voor het voorkomen van het ongewild losraken, bijv. veiligheidsattributen [5]

B 60 D      1/30                    .    .    voor het regelen van de mate van slingeren [5]

B 60 D      1/32                    .    .    .    waarbij sprake is van een dempingsinrichting [5]

B 60 D      1/34                    .    .    .    waarbij sprake is van veren [5]

B 60 D      1/36                    .    .    voor het kunnen koppelen, bijv. trekhaakvangers [5]

B 60 D      1/38                    .    .    .    waarbij sprake is van hulpkabels voor het naar de trekker toehalen van de aanhangwagen vóór het koppelen [5]

B 60 D      1/40                    .    .    .    waarbij sprake is van een lichaam dat tijdelijk kan worden verlengd of gericht (B60D 1/38 heeft voorrang) [5]

B 60 D      1/42                    .    .    voor het kunnen verstellen [5]

B 60 D      1/44                    .    .    .    horizontaal [5]

B 60 D      1/46                    .    .    .    verticaal [5]

B 60 D      1/48                    .    gekenmerkt door de bevestiging [5]

B 60 D      1/50                    .    .    verend bevestigd (B60D 1/30 heeft voorrang) [5]

B 60 D      1/52                    .    .    verwijderbaar bevestigd (B60D 1/56 heeft voorrang) [5]

B 60 D      1/54                    .    .    inklapbaar of terugtrekbaar in de niet-gebruikstoestand, bijv. verborgen trekhaken (B60D 1/52 heeft voorrang) [5]

B 60 D      1/56                    .    .    vastzetbaar aan de voertuigbumper [5]

B 60 D      1/58                    .    Hulpinrichtingen [5]

B 60 D      1/60                    .    .    Afdekkingen, kappen of beschermkappen [5]

B 60 D      1/62                    .    .    waarbij sprake is van voedingsleidingen, elektrische circuits en dergelijke [5]

B 60 D      1/64                    .    .    .    Koppelingen of verbindingen daarvoor [5]

B 60 D      1/66                    .    .    Steunen [5]

 

B 60 D      3/00                    Hulpstukken om te kunnen duwen (B60D 1/00 heeft voorrang; voertuigbumpers B60R 19/02; stuurvoorzieningen voor het achteruitrijden van een gewoonlijk getrokken aanhangwagen B62D 13/06)

B 60 D      5/00                    Doorgangen voor gekoppelde voertuigen, bijv. harmonica-vormig 

B 60 D    99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [9]